• Pinewood

Länsrätten fastställer snål älgtilldelning

AktuelltPublicerad: 2008-09-05 11:31

Sjönevads jaktlag i Halland har i många år haft licens för att jaga älg. Men nu har länsstyrelsen beslutat att jaktlaget bara får fälla en kalv. Jaktlaget har jakträtt på en 150 hektar stor mark. Under alla år har länsstyrelsen gett dem antingen A- eller B-licens.

– När tilldelningen var som störst på 80-talet hade vi rätt att skjuta två vuxna älgar och två kalvar. Andra år har tilldelningen varit betydligt mindre, säger Bengt Orsander, en av jägarna i jaktlaget, till Hallands Nyheter.
Jaktlaget har aldrig gjort en ansökan om registrering. Sommaren 2007 uppmanade länsstyrelsen jaktlaget att ansöka om registrering.

Avslog ansökan om B-licens
En ansökan om att registreras som B-licensområde lämnades in. Men länsstyrelsen valde då att avslå ansökan och att istället klassa marken som enkalvsområde.
Beslutet överklagades av jaktlaget till länsrätten, men de fastställde länsstyrelsens klassning.
– Man går in och gör en förändring bara för vår mark, inte för någon av grannarna. Flera har hälften så stor mark som vi men rätt att skjuta en vuxen älg. Om man vill göra förändringar måste man ta ett helhetsgrepp, inte bara agera godtyckligt mot oss. Det är storebrorsfasoner och jag har ingen förståelse alls för den här domen, säger en upprörd Bengt Orsander till Hallands Nyheter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Bättre förvaltning genom lokala samrådet

2008-09-05 14:43

Jag hoppas att frågan behandlats i det lokala samrådet där även helhetsgreppet tas mellan ÄSO och övriga licensområden. Med tanke på hur älgstammen utvecklats (läs avvecklats av oss jägare) så tycker jag att länsstyrelsen gör helt rätt.
Det hade självfalletvis blivit än mer rätt om alla mindr områden behandlats på samma sätt. Även licensområden som valt att stå utanför måste börja ta ett större ansvar för förvaltningen av vår älg- och övrig viltstam.
Bra gjort av länsstyrelsen!

1. Helt rätt av länsstyrelsen

2008-09-05 14:26

Tilldelningen på små marker är alltför stor. Länsstyrelsen bör avregistrera alternativt radikalt minska tilldelningen. Vidare bör man särskilja mellan tjur och hondjur i tilldelningen samt indela tjurar i klasser och ha tilldelning på dessa likaså.
sak olyckligt att det drabbar ett enskilt jaktlag men de kan möjligen ligga i annan fas än omkringliggande lag då tilldelningen ofta görs över två år.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons