• Älgskadefondsföreningen

Länsstyrelse vill stoppa svinutfodring

AktuelltPublicerad: 2012-12-06 10:50

Länsstyrelsen i Östergötland uppmanar till att sluta utfodra vildsvin eftersom det bidrar till att stammen växer starkt. Endast jaktåtel accepteras av myndigheten.

Vildsvinen orsakar skador på jordbruksmark, trädgårdar och golfbanor. Dessutom innebär fler vildsvin att antalet viltolyckor ökar, hittills i år har 230 vildsvinsolyckor skett i länet, vilket är betydligt fler än de 157 som registrerades under 2010.
– Vildsvinsskadornas stora omfattning är inte acceptabel. Skadorna medför både lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Vi ser ingen annan lösning än att aktivt försöka minska antalet vildsvin, säger landshövding Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande.

Avråder från utfodring
För att få bukt med den snabbt växande vildsvinsstammen väljer länsstyrelsen i Östergötland att avråda helt från att utfodra vildsvin. Myndigheten menar att det endast vid jaktåtel ska spridas en liten mängd foder för att locka vildsvin.
Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationens organisationer, bland annat LRF och Jägareförbundet, vill att samverkan mellan markägare, jorbrukare och jägare ska öka för att öka avskjutning och därmed minska vildsvinsstammen.
Förra året antog viltförvaltningsdelegationen en "Regional förvaltningsplan för vildsvin i Östergötland", som innehåller vägledning för markägare, jordbrukare, jägare och allmänheten.
Målen är att reducera vildsvinsstammen och minska skadeverkningarna, att minska vildsvinsolyckor i trafiken, att öka kunskapen hos jägare, lantbrukare och markägare och stimulera till ökad samverkan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. #5 o #3

2012-12-08 12:44

Bra om utfodringen samtidigt stoppas av samtliga.Du bekriver en utmärkt åtling för perfekt jakt men tyvärr känner jag till flertalet som utfodrar ohämmat.En använder sig av ca500kg vete i veckan någon tippade 22m3 morötter på ett ställe andra tippar bil lass med betor osv.Så snart måste något förbud komma.

5. Dra ner på avskjutningen

2012-12-08 01:15

Detta kan väl vara ett liknande alternativ till svenljungagruppens initiativ ... Håll nere avskjutningen på vildsvin till dess att rovdjursfrågan är löst

4. Hägna svinen.

2012-12-07 08:30

Uppmaningar o avrådningar är helt betydelselöa det som möjligen kan hjälpa är förbud mot utfodring. Felaktigt tala om vilda djur när det krävs utfodring av dom. Märkligt att älgen bara behöver utfodras med äpplen första veckorna i oktober.

3. "...vid jaktåtel ska spridas en liten mängd foder för att locka vildsvin."

2012-12-07 08:30

Och mellan mjölkmognad till och med plöjd åker går grisarna i sådant fall aldrig till åteln... Grisarna maximerar naturligtvis möjlighet till tillgänglig energi/förbrukad energi. Jag räknade på hur mycket foder jag skulle behöva sprida ut för att ersätta 1/3 av alla klövdjurs energibehov på fastigheten(200 ha) - 7 ton (jag lägger ut ca 100 kg majs per år i foderspridaren...). Uppriktigt sagt hur många fodrar sådana mängder att det faktiskt bidrar till en exploderande stam? Är det inte snarare så att grisarna expanderar tills de stöter på begränsande faktorer och dessa är inte uppnådda ännu? Se bara på Tyskland och vad en snabb utökning av odling av majs till biogasproduktion inneburit för att höja ribban för grisarna.
Länstyrelsen i Östergötland brukar komma med lysande förslag till hur man hanterar skadedjur - vad gäller varg skulle man ställa ut traktorn med radion på...om det inte vore så totalt idiotiskt skulle man ju kanske skratta. Så detta uttalande kan också förpassas dit det hör hemma - runda arkivet! Om man föreslagit generell dispens från kravet på tillstånd för åtelkameror eller kanske mörkersikten/vapenlampor hade det kanske kunnat tolkas som någon form av nytänkande.
Underligt nog har man mycket fakta kring kostnaderna för vildsvin men inga för kostnaderna för varg. Ekosofascismen visar sig som vanligt på platser där den inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Mikael Karlsson SNF gnuggar väl händerna...

2. tjäna pengar

2012-12-06 13:31

Skall detta få någon effekt måste bönderna som odlar betor sluta att sälja hundratals ton betor till jägarna? Jag bor i Skåne och ser hur hundratals ton betor går på lastbil mot norr.För övrigt behöver vi inte utfodra varken älg eller rådjur,gris här nere.Finns det inte mat naturligt i naturen så skall vi inte ha någon älg,rådjur eller vildsvinsstam här.

1. Byt ut ordet vildsvin mot varg i citatet...

2012-12-06 13:31

– Vildsvinsskadornas stora omfattning är inte acceptabel. Skadorna medför både lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Vi ser ingen annan lösning än att aktivt försöka minska antalet vildsvin, säger landshövding Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande.
Det är skillnad på djur och djur...en gris kan man i alla fall äta. Den tillför således något till skillnad mot det andra kräket...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere