• Älgskadefondsföreningen

Länsstyrelsen försvarar skyddsjakt

AktuelltPublicerad: 2012-07-28 20:35

Den lilla föreningen Nordulv överklagar systematiskt alla skyddsjaktsbeslut på varg. Nu vänder föreningen sig till Naturvårdsverket och anför en rad argument emot att vargen som misstänks ha jagat kor i Sandviken ska få skjutas.

Jakt & Jägare har bett länsstyrelsen svara på Nordulvs kritik.

Enligt sekreteraren i Nordulv, Jacob Norstedt-Moberg, har föreningen i dag ”ett par hundra” medlemmar. Så vitt han vet är man ensamma om att överklaga skyddsjakten i Sandviken. Men föreningen överklagar alla skyddsjakter.

– Ja, det försöker vi göra, säger Jacob Norstedt-Moberg.

Länsstyrelsen i Gävleborg beslöt att jägare har fram till den 17 augusti på sig att skjuta den varg som misstänks ha skrämt 21 kvigor på flykt i Sandviken. De sprängde staketet och sprang till en granngård tre kilometer bort. Där var de så uppjagade att det tog flera dagar innan de lät sig transporteras hem igen.

Länsstyrelsens spårare och handläggare, Göran Vesslén, hittade vargspår vid hagen.


”Kobetesområde”

Föreningen Nordulv skriver på sin hemsida:
”Skyddsjakt pga skrämda kor riskerar att bli prejudicerande. Om skyddsjakt ska beviljas för att kvigor kan skrämmas och att man inte förväntas kunna stängsla tillräckligt noggrant för nötkreatur så kommer största delen av södra Sverige att utgöra ett "kobetesområde", ungefär som "renbetesområde", där varg inte kan etableras. Att en varg passerar en kohage kan inte vara tillräckligt skäl för att den ska jagas. Detta har aldrig tidigare ansetts utgöra grund för skyddsjakt och därför riskerar detta fall att få svåröverskådliga konsekvenser”, skriver Nordulv.

Kommentaren andas att korna skulle kunna stängslas in bättre, men det tror inte Göran Vesslén på.

– Den här lantbrukaren har stängslat så bra man kan stängsla kring kor. Med grövre staket skulle det vara uppenbar risk för att korna gör sig ordentligt illa om de får panik och spränger staketet, säger Göran Vesslén.

Den drabbade lantbrukaren sökte skyddsjakten, fick den beviljad och utsågs själv till jaktledare.


Vargjakt som nöje?
Föreningen Nordulv skriver i sin överklagan:

”Det är välkänt att många finner ett nöje i vargjakt och att då låta den som söker skyddsjakt också få leda jakten är inget annat än att premiera skyddsjaktsansökan. Myndigheten visar med detta att den som vill jaga varg kan få göra det bara den ansöker, i synnerhet när kraven på skador och bevisning är så låga som i detta fall. Det ligger väldigt nära licensjakt”, skriver Nordulv

Göran Vesslén menar att det föll sig helt naturligt att låta ägaren till korna hålla i skyddsjakten.

– Den genomförs i det område där han har absolut bäst lokalkännedom, säger Vesslén.

Nordulv vänder sig emot att det kan tillåts skyddsjakt på en vargtik, som det rör sig om i det här fallet, när det finns risk för att hon har valpar.

– Vi har spårat henne en längre tid och hon har varit ensam i området. Hundra procent säkra kan vi naturligtvis inte vara, men här är sannolikheten för att hon har valpar liten, säger Göran Vesslén.


Får Nordulv överklaga?
Naturvårdsverket ska på måndag ta ställning till föreningen Nordulvs överklagande. Först och främst är frågan om föreningen överhuvudetaget har rätt att överklaga skyddsjaktsbeslutet, enligt förvaltningslagen. Frågan är om man är sakägare.
Så här argumenterar föreningen Nordulv i sin överklagan:
”Föreningen Nordulv företräder dess medlemmars sakintresse att tillse att unionsgemensamma förvaltningsintressen i form av bl.a. Art- och Habitatdirektivet efterföljs. Likväl har vi alla såsom EU-medborgare enligt Århuskonventionen skyldigheter att inför kommande generationer skydda miljön och rättigheter att överklaga fattade beslut. Vi är också sakägare enl. Förvaltningslagen § 22: "Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Med tanke på att sakfrågan är av allmänt unionsintresse (EU) och står under tillsyn av EU-kommissionen för Miljöfrågor, vilken är en unionsgemensam instans, har Nordulvs medlemmar såsom unionsmedborgare ett legitimt intresse att se till att unionens lagar och regler efterföljs och därmed ett sakintresse i frågan.

Nordulv överklagar alltså i egenskap av sakägare skyddsjaktsbeslutet av nämnda skäl samt för att det är för dåligt underbyggt och strider mot EU:s krav på den svenska skyddsjakten. Vi begär omedelbar inhibition av beslutets verkställande.

Det beslut ang. vårt överklagande som skall fattas önskar vi riktas till Föreningen Nordulv direkt och exklusivt utan att ev. överklaganden från andra organisationer nämns och behandlas samtidigt. Det har tidigare hänt att vi klumpats ihop med andra organisationer i besluten vilket vi inte är tillfreds med”, skriver föreningen Nordulv.

 

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Nordulv är visst extremister

2012-07-30 09:06

och ett tydligt exempel på en samling ekofascister med stort förakt för djurägare och jägare. Räcker med första meningen i artikeln för att klarlägga vart på skalan Nordulv befinner sig - "Den lilla föreningen Nordulv överklagar systematiskt alla skyddsjaktsbeslut på varg." - och Jimmy Magnusson har mage att ens nämna ordet "kompromiss". Länken i inlägg #20 ger också en tydlig värdemätare på vart denna förening befinner sig på extremistskalan. Jimmy Magnusson kan inte kasta fler stenar i sitt glashus - rutorna är redan sönder för länge sedan...

21. #19

2012-07-30 08:56

Namnet Jimmy Magnusson förekom tidigare flitigt i trådar som handlade om som det sas "olagliga" fällor som fotograferades och anmäldes. För att kunna göra detta måste man gå in till fällan. Det är sabotage då man "vittrar" in området med människolukt. En fångstman ser till att med olika medel ta bort människolukten.

20. #19 Jimmy M

2012-07-29 22:33

Hur definierar du sabotage?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4772200

19. Larsson

2012-07-29 20:55

Larsson: Och vilka sysslar med sabotage. Jag kan gå i god för att Nordulv inte sysslar med sånt,om det var oss du syftade på. Isåfall far du med falska anklagelser och det tjänar du själv inget på.

18. #16

2012-07-29 19:55

Till extremister räknar jag också folk som far runt och saboterar fällor!

17. Till Kokillen,inl.nr.10

2012-07-29 19:55

Jag förstod att du riktade den kommentaren till mig.

för det första ritar man varken mustach på thailändska kungen på affisher,och ej heller skriver illa om honom.Det kallas ,med andra ord "RESPEKT" som sådana som ni och era gelikar saknar gentemot landsortsbefolkningen i sverige.

Dessutom har vi en konstitutionell Monarki i thailand.

16. Extremist?

2012-07-29 14:09

Inge Varg, vad betyder extremist för dig? Så vitt jag har förstått, så betyder extremism att man driver en åsikt till sin spets utan att ge möjlighet till kompromisser. Ja du Inge Varg, du kastar sten i glashus!

15. Sakägare

2012-07-29 13:31

Om nu alla är sakägare borde ju rimligtvis också alla kunna söka skyddsjakt, men hittills har detta inte gått därför att det endast är sakägaren som kan söka.
Får vargkramarföreningen rätt blir det anarki.

14. Demokrati igen

2012-07-29 13:31

Självklart kan Nordulv överklaga, men deras klagan ska inte beaktas. Svenska myndigheter är dåliga på att klargöra sakägarskapet med förseningar och fördyringar som följd,. Jämför Botniabanan i Västerbotten där en ornitologförening fördyrade projektet med miljardbelopp. Ett annat alternativ är att den klagande får betala rättegångskostnader när man av rent okynne driver processen vidare när man förlorat i första instans.

13. Svar till realist.

2012-07-29 13:30

Realist, om nu Nordulv ska vara med och tycka, så är det väl realistiskt att även att SJF,JRF,LRF,SKK och Samerna bla. ska vara med och tycka eftersom deras kunskap är mycket högre än Nordulvs och framför allt det är deras medlemmar som får ta konsekvensen av en stora rovviltstammar. Knappast Nordulvs medlemmar.

12. MP.

2012-07-29 13:29

Undrar om Jacob Norstedt Moberg
har miljöpartiet bakom sej i sina yttalanden, han är språkrör för Miljöpartiet i Örnsköldsvik och
ledamot i Kommunfullmäktige bla.

11. DL, i 5.

2012-07-29 13:29

Kloka raka påståenden och helt relevanta önskemål i ditt brev till kommissionären, bra!

Någon rim och reson kan vi begära. När ett skadedjur tillåts skingra boskap som skadas, har det gått för långt i fel riktning.

10. Vi skall...

2012-07-29 13:29

vara glada att vi bor i ett land där vi får överklaga och säga var vi tycker...skulle vi bo i ett land där man måste hålla med vad regimen tycker skulle förmodligen hälften av er som skriver här sitta inburade.

9. bara marknadsföring

2012-07-29 13:29

nordulv vill väl visa att de finns,få lite reklam för sej som nu i artikeln här samt framstå som lite engagerade och mönstersamma...deras kollegor i samma tema har ju vådliga bekymmer att ens hålla sej på rätt sida lag och uppförandestil

8. Thomson

2012-07-29 13:28

Ja det var ju en liknelse, man blir aningen förvånad när man läser denna sida.

UEFA är så vitt jag vet ingen myndighet, alltså gäller helt andra regler där.

7. Nordulv.

2012-07-29 08:04

Självklart skall Nordulv få överklaga. Vad är Lst rädda för? När man snart inte kann lita på de svenska myndigheterna längre så börjar det likna öststatsmentalitet bland våra myndigheter och det kan väl ingen tycka är bra? Nordulv är nog en organisation med stort kunnande och varför skall man inte lyssna på kunskap i frågor som berör svensk natur? Våra länsstryrelser och Naturvårdsverket kommer ju framstå som mindra vetande om de inte lyssnar?

6. Helt orimligt

2012-07-29 08:02

att ideella föreningar överhuvudtaget skulle ha överklagansrätt i dylika frågor. Dra parallellen att X-by IF med 65 medlemmar skulle kunna överklaga UEFA:s beslut om vilket land som skulle tilldelas EM i fotboll, det vore också orimligt....eller hur?
Nej, de verkliga sakägarna är väl djurägarna på landsbygden som drabbas av vargeländet men den tankegången existerar väl inte på kramarnas agenda.

5. EU ger indirekt stöd åt ageranden mot vargjakt

2012-07-29 08:02

EUs kommisionär uttalade sig i samband med sammanträffandet med Lena Ek positivt om svensk skyddsjakt 2012. Men genom sitt agerande av svensk vargjakt har ändå EU givit legitimation av alla typer av åtgärder från vargentusiasterna som försämrar effektiviteten av det svenska rättssystemet genom att systematiskt utsätta det för politiskt betingat nojs. EU begär in alla svenska skyddsjaktsbeslut inom 24 timmar, detta är nog för att kunna bedömma kvaliten av allahanda vargnegativ information från vargnegativa. Att granska skyddsjakter har EU tid med däremot har inte EU reagerat på ett brev jag sände för tre månader sedan, så jag tycker EU skjuter mygg men silar vargar. Brevet kan nås från
http://vargdag.wordpress.com/2012/04/24/brev-till-eu-och-miljoministern/

4. Korrekt

2012-07-28 22:24

Man kan begära att beslut om skyddsjakt följer de regler som ställs upp för att sådan ska beviljas. Lika märkligt är det att den som begär skyddsjakt ska vara jaktledare.

3. Ologiskt inlägg från Nordulv

2012-07-28 21:56

Man kan inte vara sakägare bara för att man är medborgare i ett land. Än mindre för att man är medborgare i ett land som knyts mer eller mindre löst samman med andra i en slags union. Sakaägare är bara den som har ett direkt intresse i frågan. Till exempel äganderätt, ekonomiska intressen och så vidare. Nordulvs medlemmar har liksom andra kramare inte satsat en krona på den svenska landsbygden, har inget ansvar för någonting och kan inte ta något ansvar. Alltså inte sakägare!

2. Klart

2012-07-28 21:43

Dom är ju inte sakägare i frågan gäller förövrigt alla andra små extremistgrupper på värnarsidan.Finns ingen anledning att ens svara på deras överklagan

1. Demokrati?

2012-07-28 21:43

Föreningen som överklagar ska inte ha rätt till detta då man inte är sakägare. Det verkligt förödande är om småföreningar bildade av allehanda skäl ges den rätten. Detta ska beivras av staten på ett tidigt stadium annars blir hanteringen av allmänna frågor synnerligen betungande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons