• Allmogejakt
Sövd varg. Att märka vargar med GPS-sändare hade låg prioritet för länsstyrelserna när undersökningen började göras år 2003. Länsstyrelsernas hantering av varginventeringar innebär att allmänheten slutar lyssna på myndigheterna, konstaterar Serena Cinque i sin avhandling. Fotograf/Copyright: Marie Tallberg
Åke Petterssons rovdjursutredning föreslår att länsstyrelserna helt ska ta över det operativa ansvaret för rovdjursförvaltningen. Men kommer det att ge ökat demokratiskt inflytande i besluten?
I vargens spår har bland andra åtta rovdjurshandläggare och fyra jakthandläggare på länsstyrelserna i varglänen intervjuats. Fotograf/Copyright: Bobbo Lauhage
Opinionsyttring som tjänstemän i vargförvaltningen undviker att möta. Cirka 200 demonstranter följer Stig Engdahl till fängelseporten sedan han dömts för att ha skjutit en varg som tänkte attackera hans får.
Jägare i Orsa håller vakt vid en hästhage där det setts varg. Särskilt i Dalarna har länsstyrelsen kommit i stark konflikt med jägare, som bland annat gjort egna inventeringar av vargstammen eftersom de misstror länsstyrelsens resultat. Vargdödad finnstövare. Länsstyrelsens tjänstemän anser att jägarna valt att utsätta hunden för risker och tror att det är hundarna som söker sig till vargar. Men de godkänner nästan alltid ersättningar för vargangripna hundar för att öka acceptansen för varg. Fotograf/Copyright: Leif Tallmyren
Vargspår. Rovdjurshandläggarna väljer bort medarbetare i inventeringarna som är vargmotståndare.
Fotograf/Copyright: Dan Törnström
Ola Åström undersöker med van hand en vargriven älg. Han är ansvarig för rovdjursrapporteringen inom Finnskogens älgskötselområde. Men hans kunnande har svårt att nå in till den innersta kretsen biologer som verkligen styr vargförvaltningen.

Länsstyrelsernas varghantering avslöjas

AktuelltPublicerad: 2008-04-25 17:54

Vargförvaltningen sköts redan nu av en mycket liten grupp biologer som undviker demokratiskt inflytande.
Att låta anställda på länsstyrelserna ta över ännu mer av rovdjursförvaltningen kan bli en demokratisk nitlott för länsinvånare som har problem med rovdjur. En doktorsavhandling avslöjar hur myndigheterna hittills har jobbat med vargfrågorna. Bland annat friseras vargsiffrorna av politiska skäl och vargmotståndare undviks som spårare.

Länsstyrelsernas hantering av varginventeringar innebär att allmänheten slutar lyssna på myndigheterna, konstaterar Serena Cinque i sin avhandling.

Serena Cinque forskar om den offentliga sektorn vid Göteborgs universitet. Hennes doktorsavhandling ”I vargens spår” visar att länsstyrelsernas tjänstemän ofta måste jobba utan direktiv och att personliga åsikter får styra.
De som är obekväma och kritiska utestängs från beslutsprocesserna.
Hon har studerat hur vargfrågorna behandlats. Det gäller de regionala förvaltningsplanerna för antalet föryngringar, ersättningar för skador, inventeringar av vargstammen, akutåtgärder och skyddsjakt.

Undviker länsbor med vargproblem
Länsstyrelsens handläggare tycker att de jobbar för ”den stora allmänhet” som vill ha stora rovdjur. Länsinvånare som har problem med rovdjur undviker de att ha kontakt med.
Allmänheten får varken insyn eller möjlighet att påverka när informella rutiner och oskrivna regler tillämpas av några få tjänstemän.
Rovdjurshandläggarna hittar på egna rutiner och strategier utanför regelverket. Därmed tillämpas de regler som finns i rovdjursförvaltningen olika från tjänsteman till tjänsteman.

Åke Petterssons rovdjursutredning föreslår att länsstyrelserna helt ska ta över det operativa ansvaret för rovdjursförvaltningen. Men kommer det att ge ökat demokratiskt inflytande i besluten?

– Det innebär att medborgarnas likhet inför lagen hotas. Medborgaren löper stor risk att behandlas olika beroende på de rutiner som rovdjurshandläggarna skapar och utvecklar i syfte att tillämpa reglerna, kommenterar Serena Cinque.
Grundproblemet är att några få tjänstemän lämnats i ett tomrum med en handlingsfrihet som det inte har ett demokratiskt mandat för.

Tjänstemän kontrolleras inte
Till skillnad från andra länder saknar Sverige förvaltningsdomstolar, vars roll är att granska, begränsa eller straffa tjänstemän som hamnat snett när de använder sitt handlingsutrymme.
Hur just rovdjursbesluten påverkas av tjänstemännens handlingsutrymme är det som granskas i avhandlingen.
Serena Cinque pekar på att allmänheten kan uppfatta förvaltningsmyndigheterna som partiska och maktfullkomliga.
– Det innebär att allmänheten tappar förtroendet för det politiska systemet, varnar hon.

Dags för svar om rovdjursutredningen
Just nu är de olika remissinstanserna i färd med att sammanställa svaren på Åke Petterssons rovdjursutredning, som föreslår att länsstyrelserna helt ska ta över det operativa ansvaret för rovdjursförvaltningen.

I vargens spår har bland andra åtta rovdjurshandläggare och fyra jakthandläggare på länsstyrelserna i varglänen intervjuats.

Jägarnas Riksförbund tillhör de remissinstanser som insett att riktlinjerna måste bli klarare och att det behövs ett demokratiskt inflytande från dem som verkligen berörs av rovdjursproblemen.

”Ska beslutas av viltvårdsnämnderna”
– Vi kommer att trycka hårt på att det blir tydliga politiska direktiv. Dessutom vill vi att besluten inte fattas av enskilda tjänstemän utan att det läggs på representanterna i respektive viltvårdsnämnd, säger Conny Sandström, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.
Enligt den statliga rovdjursutredningen ska länsstyrelserna jobba med hjälp av förvaltningsplaner som har miniminivåer för antalet rovdjur.

Ger efter för vargmotståndare?
Rovdjursförespråkarna är motståndare till utredningens förslag och befarar att respektive länsstyrelse för lätt ger efter för ”högljudda” rovdjursmotståndare.
Serena Cinque visar att det snarare är tvärtom.
Hon har bland annat granskat hur länsstyrelserna i Värmland, Dalarna Västra Götaland, Västmanland, Örebro, Uppsala och Gävleborg har agerat när de började ta fram regionala förvaltningsplaner för de stora rovdjuren.
Uppgiften var att ange miniminivåer för respektive län när det gäller årliga föryngringar.

Oroliga och ilskna över uppdraget
Naturvårdsverket lämnade stort handlingsutrymme för att till år 2005 börja göra planer som bättre stämde med de lokala förutsättningarna.
Det visade sig att flera av de rovdjursansvariga på respektive länsstyrelse blev både oroliga och ilskna över uppdraget, som de ansåg gick utöver deras ämbete.

Opinionsyttring som tjänstemän i vargförvaltningen undviker att möta. Cirka 200 demonstranter följer Stig Engdahl till fängelseporten sedan han dömts för att ha skjutit en varg som tänkte attackera hans får.

– Vi har svaga riktlinjer, inga regler alls, klagar en rovdjurshandläggarna som intervjuas av Serena Cinque.
När de tveksamma på länsstyrelserna försökte bromsa och föreslog enklare utvärderingar av genomförda åtgärder anklagade Naturvårdsverket dem för lathet och krävde en levererad plan.

Länsstyrelserna vände sig inåt
I slutet av 2004 försökte Viltskadecenter och vargforskare på Skandulv bistå, men det uppfattades som ett obehagligt intrång i form av krav och detaljstyrning. Därmed började handläggarna i de stora rovdjurslänen att vända sig inåt och främst samarbeta med kolleger i andra län.
– Tur att vi har oss själva och tur att vi faktiskt kan arbeta tillsammans, kommenterar en rovdjurshandläggare.
Oron och ilskan ersattes av maktfullkomlighet när handläggarna slöt sig samman i ett eget nätverk.
Processen ledde till att länsstyrelserna på eget bevåg inrättade det ”mellansvenska förvaltningsområdet”. I området ingår Västra Götaland, Värmland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Örebro och Uppsala

”Här avgörs etappmålets framtid”
Det innebar i praktiken att förvaltningen av vargstammen fick exakt samma strategi i dessa län.
– Det är här etappmålets framtid kommer att avgöras, förklarar en av de inblandade rovdjurshandläggarna.
Men något mandat för det här har aldrig funnits, konstaterar Serena Cinque. Det var något som rovdjurshandläggarna skapade själva.

Jägare i Orsa håller vakt vid en hästhage där det setts varg. Särskilt i Dalarna har länsstyrelsen kommit i stark konflikt med jägare, som bland annat gjort egna inventeringar av vargstammen eftersom de misstror länsstyrelsens resultat.

Syftet med det mellansvenska förvaltningsområdet var främst att dämpa de lokala konflikter som en ökad vargstam ger.
Synpunkter från företrädare i de rådgivande rovdjursgrupperna om antalet rovdjur upplevs som störande för arbetet. Värst av allt är representanter för jägarna som inte alls vill ha varg och stänga in vargarna i ”nationalparker”.

”Där sitter många dårar”
– Där sitter många dårar som vill styra processen. Naturvårdsverket säger hela tiden att vi skall samarbeta med dessa dårar men vet inte vad det innebär att ha att göra med sådana typer, kommenterar en av rovdjurshandläggarna i det mellansvenska förvaltningsområdet.
De som ingår i länssamarbetet har arbetat fram en gemensam strategi för att avbryta samtal i rovdjursgrupperna, så fort någon vill påverka antalet föryngringar i den regionala planen.
Går inte det tas sådana förslag med till det egna nätverket för att sedan samla in råd för hur förslaget kan förkastas med rimliga motiveringar, avslöjar Serena Cinque.

Minsta möjliga kontakt med allmänheten
Hennes intervjuer visar att rovdjurshandläggarna vill minimera kontakterna med allmänheten. De som kan få inflytande i planerna är främst deras egna kolleger, biologer samt politiker och forskare som kommer med synpunkter.
Viltvårdsnämndernas försök att delta i planprocessen är inte välkomna.
– Viltvårdsnämnden tyckte att de skulle få vara med och skriva planen och undrade varför det bara blev diskussion i rovdjursgruppen, kommenterar en handläggare.

Vargdödad finnstövare. Länsstyrelsens tjänstemän anser att jägarna valt att utsätta hunden för risker och tror att det är hundarna som söker sig till vargar. Men de godkänner nästan alltid ersättningar för vargangripna hundar för att öka acceptansen för varg.

Flera handläggare berättar att respektive landshövding försökt påverka innehållet i rovdjursplanen när den redan var klar. De bad om råd från Naturvårdsverket, som svarade att verket inte kunde göra något. Länsstyrelserna skulle istället klaga hos regeringen på landshövdingarna.

Gör processen osynlig
Serena Cinques intervjuer visar att så fort rovdjurshandläggarna upplever intrång i arbetet med rovdjursplanerna försöker de göra processen osynlig.
– Enbart när processen närmade sig sitt slut började tjänstemännen tänka på hur planerna kunde presenteras. Planerna skickades ut på remiss till flera intressenter och sedan publicerades de och lades ut på hemsidan, konstaterar Serena Cinque lakoniskt.

Många motståndare att hantera
– Rovdjurshandläggarna försöker minimera andra aktörers deltagande i planprocessen. Regionala rovdjursgruppers medlemmar, forskare och massmedia upplevdes som motståndare eller motparter av flera rovdjurshandläggare, sammanfattar Serena Cinque intervjuerna.
– För att hantera det här skapar tjänstemännen informella gemensamma strategier. Det handlade om vilka organisationer eller personer som informellt var legitimerade att lämna in förslag, tillägger hon i avhandlingen.
Serena Cinque konstaterar att rovdjurshandläggarna har den bestämda uppfattningen att allmänheten kan komplicera och förlänga processen.

Undviker drabbade djurägare
– Handläggarna tenderar därför att minimera kontakterna utanför länsstyrelserna, förklarar hon.
Även när det gäller handläggning av ersättningar för rovdjursskador undviks kontakter med de drabbade djurägarna.

Vargspår. Rovdjurshandläggarna väljer bort medarbetare i inventeringarna som är vargmotståndare.

Anlitade besiktningsmän får ta den biten.
– Det känns hela tiden som man blir utsatt för ilskan, säger en anställd rovdjurshandläggare.
Många av dem undviker också att delta i möten ”om man vet att stämningen kommer att bli het”.
– Vi har beslutat att vara med enbart om vi känner organisationen, säger en jakthandläggare.

Ska lära sig leva med rovdjuren
När det gäller rovdjursdrabbade jordbrukare tycker handläggarna att djurägarna ska lära sig att leva tillsammans med vargstammen och söka bidrag till förebyggande åtgärder.
Jägare är inte lika enkla att ha kontakt med. När jägare söker ersättning för vargrivna hundar är de arga och besvikna på myndigheterna, som de anser bär ansvaret för deras lidande.
– Jägarna är tuffare, argare och springer till tidningsredaktionerna och klagar, säger en jakthandläggare.
Reglerna för att ge ersättningar är väldigt precisa, vilket handläggarna uppskattar.

Jägarna väljer att utsätta hundar för risker
Rovdjurshandläggarna säger att de alltid ger ersättning för attackerade jakthundar för att det ökar acceptansen för varg. Men egentligen tycker de att jägarna valt att utsätta hunden för risker. Tjänstemännen tror att det är hundarna som söker sig till vargar.
Serena Cinque har även studerat hur länsstyrelserna sköter inventeringen av vargstammen och GPS-märkning av vargar. Här finns ett stort utrymme för tjänstemännen att hitta egna lösningar.
De som spårar varg har inte alltid valts för sina kunskaper om inventering. Det anser handläggarna att de själva har eftersom de flesta är biologer och tidigare jobbat med spårning. De som passar in i gruppen väljs.

Friserar vargsiffrorna
– Man har alltid någon som ligger närmast, någon som man vet passar bra i gruppen, förklarar en av rovdjurshandläggarna.
Det saknas riktiga regler för att tolka resultatet av inventeringen. Att ange antalet vargar blir dessutom lätt en kamp mellan de två sidorna i vargpolitiken. Vargvärnarna vill hålla ner antalet och jägarsidan vill få upp den officiella siffran. Det innebär att bedömningen av antalet vargar ibland är en kompromiss med friserade siffror.

Ola Åström undersöker med van hand en vargriven älg. Han är ansvarig för rovdjursrapporteringen inom Finnskogens älgskötselområde. Men hans kunnande har svårt att nå in till den innersta kretsen biologer som verkligen styr vargförvaltningen.

– Vi har tuffare relationer med vissa intresseorganisationer som gärna vill påverka uppgifterna. Jag försöker komma till en uppgörelse mellan olika parter även om detta inte är det vi borde göra, yppar en rovdjurshandläggarna.
En kollega i ett annat län är inne på samma linje:
– Jag vet att vissa observationer som vargspårarna lämnar till länsstyrelsen inte är pålitliga. Men jag vänder mig till kvalitetssäkrare och ibland till kolleger i andra län. Vi kommer till en lösning. Ibland sänker man lite, ibland höjer man.

För dyrt med GPS-sändare på vargar
Att märka vargar med GPS-sändare har låg prioritet för länsstyrelserna. De jobbar hellre med inventeringar. Märkningen tar lång tid, kostar länsstyrelsen pengar och kräver noggranna motiveringar, förklarar en av de intervjuade tjänstemännen.
Att rovdjurshandläggarna väljer bort medarbetare i inventeringarna som är vargmotståndare kan få allvarliga följder.

Allmänheten misstror inventeringarna
– Berörda medborgare misstänker att informationen är manipulerad, eller att myndigheterna döljer sanningen. Det slutar med att allmänheten slutar lyssna på myndigheterna, sammanfattar Serena Cinque.
Även när det gäller akutåtgärder vid vargproblem saknas tydliga regler. Därför tillämpas olika strategier och åtgärder i de olika länsstyrelserna.

Skickades ut med lapptyg efter vargattacker
Tjänstemännen har fått skapa egna rutiner. Medlemmar från intresseorganisationer, som brukar delta i varginventeringar, skickades till exempel ut med eltrådar och lapptyg till boskapshägn som utsatts för vargattacker.
– De ställde upp gratis, oavsett om det handlade om att sätta upp stängsel eller att pejla varg, säger en rovdjursansvarig på länsstyrelsen.

Även när det gäller att ta ställning till skyddsjakt på problemvargar har enskilda tjänstemän utarbetat sin egen praxis.
Serena Cinque visar att både Naturvårdsverket och länsstyrelserna anser att en majoritet av svenskarna inte vill ha skyddsjakt på varg i någon större utsträckning. Därför kommer de som bor i ett vargområde i andra hand.

En liten grupp biologer styr
Avhandlingen visar att vargfrågorna i praktiken förvaltas, både nationellt och regionalt, av en mycket liten grupp tjänstemän som är biologer.
När vanliga medborgare kan äventyra förvaltningsprocessen vänder tjänstemännen sig till olika experter för att få beslutsunderlag, framför allt biologer och andra naturvetare.

Ges inget inflytande
De regionala rovdjursgrupperna, som är rådgivande, ges inget inflytande. Serena Cinque har studerat hur grupperna jobbade i fem län under åren 2004-2005. Det gällde varglänen Värmland, Dalarna, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. I grupperna finns olika intresseorganisationer, bland annat representanter för jägarna och de som vill ha fler rovdjur.
Rovdjurspropositionen år 2000 fastslår att länsstyrelsen har ansvaret för att det blir en dialog, där alla medlemmar har möjlighet att uttrycka sig.

Tyst överenskommelse om deltagarna
Men vilka som ska sitta med har bestämts gemensamt av länsstyrelserna i det fördolda.
– Det finns en tyst överenskommelse om vilka intresseorganisationer som ska vara med och vilka som inte skall med i gruppen, förklarar en av rovdjurshandläggarna.
Det är vanligt att länsstyrelserna inte ens skickar ut ett protokoll efter mötet till representanterna.

”De bryr sig inte om mötet”
– Myndigheten bry sig inte särskilt mycket om sammanträdet. De skickar protokollet efter flera veckor, om det överhuvudtaget skickas, vittnar en deltagare.
Flera av representanterna som intervjuas är frustrerade över att länsstyrelsen kräver samförstånd. De som deltar tillåts inte ifrågasätta politiska beslut.
På länsstyrelserna har åtta rovdjurshandläggare och fyra jakthandläggare intervjuats. I de regionala rovdjursgrupperna har tio deltagare svarat på frågorna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. Vetenskap står över demokratin

2011-11-21 08:34

Vetenskapen försöker ta reda på sanningen. Demokratin återspeglar vad de flesta tycker men vad folk tycker innebär inte att de har vetenskapligt stöd. Vetenskapen måste få större makt i demokratin för att vi ska kunna bygga upp ett hållbart samhälle.

Sen säger det här inget om vi bör ha varg eller ej. Men det är upp till vetenskapen och inte demokratin att avgöra.

Tyvärr så gäller detta inte bara vargfrågan utan även ekonomi, vård, skola, och samhället i övrigt. Och tyvärr så pekar mycket på att vi idag är på väg åt helt fel håll. Ett exempel är bensinpriset där demokratin säger att vi vill ha ett lågt bensinpris men vetenskapen säger att vi behöver ett mycket högre bensinpris för att undvika ekonomisk och ekologisk kollaps.

58. Man får tacka så mycket

2011-11-20 11:25

På ren värmländska får jag säga, jäkligt bra skrivet.
Äntligen en som undersöker och skriver sanningen om denna galna varg-karusellen. Än en gång ett stort tack för denna artikel.

57. Samma fel

2008-06-13 15:39

Det går att dra en liknelse mellan Serenas påvisade tveksamheter i hanteringen av rovdjurefrågorna med HD friande dom mot SCA-chefen och landshövdingen i Jämtland.
Ordningen "på vissa håll" är underordnad inblandade personer och verksamheter. "Se för Guds skull till att allmänheten hålls i sina tyglar, för oss gäller andra spelregler."

56. Jodå

2008-05-14 13:46

Ja, för här vill inte ha nån som inte tycker som vi! Så det så! Framför mångstämmig monolog och ett likriktat synsätt på vad som är naturvård! Se inlägg 2008-04-28 18:10

55. Förstå mig rätt

2008-05-09 09:04

Alliansregeringen har fortfarande chansen att reda upp i röran. Men om inget sker, då vete tusan var jag lägger min röst nästa gång. S med stöd av Mp och V blir samma skit som förut, precis som Richard skriver. Fp kan vi däremot stryka helt som önskvärt parti, för de är de enda i alliansregeringen som är för rovdjuren.
Ska vi se det från den ljusa sidan så finns hopp både inom S och M (ja även C och KD) för om de tar sitt ansvar efter noggrann EGEN bedömning kan de inte komma till annan ståndpunkt än den vi försöker visa på, att det är alldeles på tok som det är nu. Så ni politiker, informera er om läget och tänk själva.
Ekoligister var ett träffande uttryck tyskterrier.
Hur gick det för Serenas avhandling? Hon som kunde peka på rötan inom dagens rovdjursförvaltning. Vem skall peka på de ytterst ansvariga och JO-anmäla skummisarna?

54. Feynman

2008-05-08 08:43

Vore inte ekoligister ett mer passande namn på dom?

53. Sven, ekologisterna bor hos mp, v och c

2008-05-07 13:42

Problemet är att mp, v och c är nerlusade av ekologister. Med s vid makten kommer mp och v att styra och ställa som de vill med rovdjurspolitiken. Det bästa hade nog varit en regering med s+m+fp och en helt annan ledning för s. Denna önskan hänger nog högre än rönnbären varför vi kan vänta oss bistra år.
Frågan är hur stor skada som klövviltet kan tåla innan det tar generationer att reparera och hur stora rovviltstammarna kan bli innan problemet inte kan lösas med jakt? Det börjar likna Irak, i båda fallen har vi en grupp fanatiker som bekämpar en fredlig grupp. I Irak är det stadsbor mest men här är det glesbygden som man sätter åt. Därstädes använder fundamentalisterna vapen, här använder ekologisterna lagen. Vad göra?

52. Men visst är det konstigt Thomas

2008-05-07 07:50

Det är skrämmande att alliansregeringen Reinfeldt inte gör något utan verkar acceptera detta. Min röst får de då inte nästa gång.

51. Som man trodde

2008-05-06 12:55

Det här visar bara att svenska rovdjurspolitiken är en egen lekstuga för naturvetare och andra högt uppsatta tjänstemän, där de som drabbas vackert ska hålla käft och finna sig i att tillvaron helt förändras.

50. Skäms...

2008-05-06 09:19

...de så hemskt att de inte har ett endaste dugg att säga ens till sitt försvar? Eller jobbar de på ett svar som skall i alla fall låta troligt i de oinsattas öron?

49. Just det

2008-05-05 11:15

En propagandakupp av biologer och ekofiser var det. Så är det också med de så kallade internationella överenskommelser som politikerna lurades underteckna, propagandakupper.

48. Makten talar och tiger

2008-05-05 10:55

Makten och media verkar göra gemensam sak. Avhandlingen är svidande vidräkning av hela etablissemanget i Sverige. Man tycks nu tillämpa den gängse strategien när man inte kan förklara sig. Tystnad. Det är upp till oss vanliga medborgare att på allvar säga ifrån. De partier som inte agerar nu bör inte få en enda röst vid nästa val. 2001 års beslut om rovdjuren var en propagandakupp av biologer. Nu kämpar man av alla krafter mot att en utvärdering och konsekvensanalys görs enligt det beslut man fattade då.

47. Ekologism

2008-05-05 10:26

Ekologism är en mycket skum lära som spritt sig, går bl a ut på att få bort människor ur "naturen" så att djuren kan få ha "naturen" för sig själva. Jag är övertygad om att rovdjursbyråkraterna på NV, länsstyrelserna mm. är ekologister. Slå upp ekologism och ekosofi på nätet!

46. Självsanering

2008-05-03 21:49

Ju fler vargar vi får desto bättre. Av det skälet att problemen blir så stora att den förda rovviltpolitiken när det gäller varg kommer att haverera.

45. Men Anonym

2008-05-03 21:01

Inte behöver du vara rädd när ni som vill ha varg, enligt
er själva är så ofantligt många fler än desom inte vill ha varg, sådana finns ju knappt...

44. Folkomröstning

2008-05-03 18:54

Varför inte arbeta för att få en folkomröstning om rovdjurens framtid i Sverige? Politikerna är folkvalda så då kan de säkert gå medborgarna till mötes om en folkomröstning eller så är de för fega som vanligt.

43. Inte så konstigt

2008-05-03 18:54

Som en av många anonyma, som kommenterar ska jag svara på din fråga, vad gäller mig själv.
Om man bor i glesbygd, med vargen inpå sig och ändå är för vargen, i minimalt antal, för att arten ska kunna överleva i landet, vill man inte utsätta sig själv, eller framför allt inte sin familj, för risken för trakasserier och skadegörelse.
Fegt eller ej men så är det.

42. Konstigt?

2008-05-02 12:28

Undrar varför de flesta (som envisas med att jägarnas uppfattning är fel och deras egen den rätta?) mestadels skriver sina inlägg som anonym?

41. Anonym

2008-04-30 15:29

Visst får dom det, är troligen också bra om de har den utbildningen. Men det skadar inte heller om de har i alla fall ett uns av sunt förnuft och att de inser att de är anställda för att uträtta folkets vilja och inte bara sin egen. Kanske borde de mer tänka på vilka som betala lönen åt dom och betänka frasen att "inte bita den hand som föder dig".

40. Vad menas?

2008-04-30 13:02

Ska tjänstemännen på länsstyrelsernas rovdjursförvaltningar inte få vara biologer!
Vad skulle de annars vara.
Jägare kanske, helst sådana som har egna hundar för löshundsjakt, tycker väl vissa. Lite sans och måtta får man be om, tack.

39. Politiker!

2008-04-30 09:44

Finns det någon politiker eller för den delen något parti, som har den mista begåvning i detta land?
I så fall borde man/dom snabbt kunna räkna ut att till valet som vi medborgare skall rösta i snart kan man lätt kamma hem några milijoner röster. Samtidigt som man gör ett stort historisk avtramp i historieböckerna, som alla kommer att komma ihåg! Idag blir man förvånad när man hör att våra förtroendevalda pratar om att det finns ett riksdagsbeslut på vi ska ha varg. Dom är väl för f-n valda av oss medborgare för att driva våra frågor. Den som förstår detta först kommer att vinna mycket och under en lång tid ha förtroende av oss drabbade medborgare. Sedan skulle jag vilja att de rensar ut och sparkar alla jävlar som har ljugit nu i så många år för oss medborgare.

38. Förslag till klarare och enklare förvaltning

2008-04-30 09:43

Förslag som tagits fram efter Mellansvenska förvaltningsområdets tillkomst. Förslag som motverkar olika tolkningar av rovdjursförvaltare, viltvårdsnämnd, rovdjursgrupp.

Om vi i länen skall ha samtidig förvaltning av de stora
rovdjuren så måste totala antalet i hela landet minskas.

Förslag att landet maximalt skall förvalta 800 björnar i sitt naturliga utbredningsområde väster och norr om en linje från Vänerns norra strand till norduppland. Jakt vid åtel tillåten.

Förslag att landet maximalt skall förvalta 150 vargar med jämn spridning över hela landet, alternativt inom 3-4 områden enligt norsk modell.

Förslag att landet maximalt skall förvalta 600 lodjur med jämn spridning över hela landet.
För lodjur och varg renbetesområden undantagna utanför nationalparker. För varg alternativ förvaltning i 3-4 områden.
Förvaltning över förslaget i nationalparker.

Förslag att landet maximalt skall förvalta 150 järvar i sitt nuvarande utbredningsområde.
En minskning av totala antalet rovdjur i hela landet och en central uträkning och beslut (regerings eller riksdagsbeslut) vad varje enskilt län, utifrån länets areal, maximalt skall förvalta. Regionala tak.

När regionalt tak, i enskilt län, är uppnått följer ett regionalt (länsvis) beslut om avlysnings- eller licensjakt.
Utifrån de biologiska förutsättningarna som påverkan på övrigt vilt, skadebilden på tamdjur samt de sociala förutsättningarna skall länsstyrelse, i samråd med viltvårdsnämnd och rovdjursgrupp, ges möjlighet att tillfälligt, eller under längre tid, besluta om förvaltning under regionalt tak.

Länsstyrelsen får beslutsrätt om skyddsjakt vad gäller s k problemrovdjur. Även beslutsrätt vad gäller orädda rovdjur som vistas i närheten av bebyggelse. Viltvårdsnämnd och rovdjursgrupp får ett större inflytande angående dessa beslut.

Förslår att rovdjursinventering sker årligen genom yttäckande inventering tillsammans med jägarorganisationer, markägare m fl inom varje enskilt län, eller flera län samtidigt.

Föreslår att man tar fram någon enkel hantering av inlämnande av björn- och vargpillningsprov. Gärna som del av allmänna uppdraget eller liknade. Spillningsprov för att se hur många björnar och vargar som finns inom länen.

Föreslår att godkända fällor får användas vid lodjursjakt. Tidigarelagd och förlängd jakttid.

Föreslår att det skall inte finnas någon geografisk begränsning av var vi får jaga rovdjur. Ingen begränsning till visst län.
Anmälan till rovdjursjakt slopas.

Föreslår att skadestånd för skjutna rovdjur slopas eller minskas kraftigt. Domstolars beslut om skadestånd på 100 000 kr för skjuten varg strider mot folks rättsuppfattning när anhöriga till person, som dödats i samband med brott, i skadestånd får ca 1/3-del av detta belopp. Skadestånd för rovdjursdödade tamdjur (även renar och andra ägda djur) bör höjas kraftigt. Även skadestånd till drabbad djurägare.
Den som erbjuds eller föreslås uppsättning av rovdjursstängsel bör få det uppsatt och underhållet (krav på underhåll genom klippning av gräs under elstängseltrådarna några gånger per sommar) kostnadsfritt.

Föreslår att påföljden för grovt jaktbrott minskas till böter eller maximalt 6 månaders fängelse. Nuvarande påföljd strider mot folks rättsuppfattning.

Föreslår att 28 § jaktförordningen permanentas med ändring att även andra än ägare eller vårdare skall ha rätt att freda tamdjur och den skall även gälla för orädda rovdjur intill bebyggelse.

37. Vidimeras!

2008-04-30 08:25

Jag kan intyga att det är precis så det går till i arbetet med rovdjuren på länsstyrelsen. Jag jobbar själv på en av de länsstyrelser som det står om, och det är precis som hon beskriver. Allt styrs av en liten grupp biologer som är jaktmotståndare, och som är livrädda för insyn i sin verksamhet. Tusen tack för ditt enorma arbete, Serena, och lycka till!

36. Visst håller vi...

2008-04-29 16:35

...tummarna och tycker samtidigt att de rovdjursansvariga kan rannsaka sig själva lite grand. Om man nu skall sköta något varför väljer man då att göra det på ett så anmärkningsvärt, ovanligt, synligt och förtroendedödande sätt att någon t.o.m väljer att doktorera i det sätt man betett sig på? Inga spår, ingen varg, säger dem. Nå, inga spår av vett hos dessa tjänstemän, så det finns helt klart inget.

35. Upprop!

2008-04-29 10:26

Till alla läsare: Håll tummarna för Serena i dag när hon disputerar!

34. Utträde ur Svenska Jägareförbundet

2008-04-29 08:21

Finns ett tyst samförstånd mellan Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket? Detta, morkullejakten och fjälljakten har skötts katastofalt dåligt. Dessutom har Svenska Jägareförbundet mycket dålig kontakt med medlemmarna. Jag har styrkts i mitt beslut att lämna Svenska Jägareförbundet.

33. Så rätt Pernilla...

2008-04-29 08:20

...gå tillbaks till nån stollesida för kramare i stället och frottera dig med dina likasinnade, som inte kan uppfatta verkligheten som den är.

32. Pernilla

2008-04-29 08:20

Ja, jag har märkt det tar litet tid för dig att fatta sammanhangen. Snart skall du se att du inser problematiken med en allt för stor och koncentrerad vargstam...

31. Hej

2008-04-28 17:25

Glömde bort att detta är jägarnas tidning.

30. Stöd Serena

2008-04-28 16:16

Flickan kommer med största sannolikhet att terroriseras av rovdjursfundamentalisterna. Därför är det av största vikt att alla normala mäniskor som känner sig manade stöder henne fullt ut. Hon ska disputera i morgon så jag tog och skrev ett mejl till henne och lyckönskade henne inför morgondagen. Jag berättade också att fundamenatlisterna troligen kommer att besvära henne, men att de endast består av cirka 3 000 personer och att hon har stöd av hela jägarkollektivet som består av cirka. 300 000 personer, så hon behöver inte känna sig ensam.
jag tror att det är väldigt viktigt att vi nu verkligen ställer upp för vår sak på samma sätt som fundamenatlisterna gör. Vi kan inte sitta tysta längre utan vi måste försvara vårt synsätt och våra intressen. Om inte förr nu när Serena genom forskning har visat hur illa det är ställt. Om vi 300 000 väsnas en bråkdel så mycket som 3 000 fundamentalister så hörs de inte. Återigen stöd Serena.

29. Hur verkligheten ser ut!

2008-04-28 16:15

Det är just det som rovdjursförvaltningen hela tiden försökt dölja. När jag lyssnade på en lokal rovdjursspårare sa han att på våren när björnen går ur idet vandrar de på sök efter kadaver. Vilka jäkla kadaver? Det finns ju inga andra än de älgar andra björnar dödat!! Det är ett exempel på hur denna rovdjurspropaganda har sett ut. De har framställt rovdjuren i bättre dager än vad de förtjänar med lögner och förbannad dikt. Som Anders i Vargland skriver, visa bilder från verkligheten. Hade sådant fått skådats i TV sofforna hade det aldrig tillåtits några växande rovdjursstammar. Tack alla ni som visat på vilken smutsig hantering Sveriges rovdjursförvaltning är.

28. Mer bilder, Pernilla

2008-04-28 14:21

Ja det är verkligen dax att lägga ut bilder på döda vilda djur, lägg ut när järv som vi läste om i förra veckan massakerade ett 20-tal renar, flera dräktiga renkor där fostren låg bredvid. Visa också gärna filmbilder på hur det ser ut när vargen äter på levande älg innan den dör efter en lång och plågsam dödskamp, visa också gärna bilder på döda och halvdöda får som vargen ställt till kalas på, eller visa filmen som tysken tog där en björn dödar en älg på samma sätt, glöm inte att ha med ljud också.
Personligen tycker jag det är mycket trevligare ur djurrättsynpunkt att se en död varg eller annat vilt djur som dött efter ett välriktat skott än att se massakerade hundar och annat vilt som råkat ut för gråbens attacker.
Varför inte visa hur verkligheten ser ut?

27. Forskare

2008-04-28 09:34

Jag som trodde forskare bara såg skogen som sin lekstuga. Dessa "nyttiga" som bara kostar en massa pengar. De kan visst vara bra att ha, beroende på vad de kommer fram till...

26. Äntligen!

2008-04-28 08:17

Om nu detta stämmer hur ställer sig Svenska Jägareförbundets styrelse till detta? Detta är en stor fråga att besvara nu när ni väljer en ny ordförande!
Vi medlemmar vill att denna doktorshandling tas på största allvar! Det är nu dags för någon som kan och har kunskap att leda en sån här stor medlemsfråga, utan att uttrycka sig svepande och vara ledsen över att inte ha varit tydlig! Har han inte förstått? Varje uttalande måste vara tydligt så att man inte tror att man är på ett möte med Naturvårdsverket. Vi vill ha ett svar som är tydligt nu, det är bråttom! Annars kommer vi att betala in våra medlemms pengar till Jägarnas Riksförbund från och med juni. Då ska det bli intressant hur ni skall redovisa ekonomin. Detta år gick det bra att höja avgiften. Hur blir det nästa år? Tänk så det kan bli när man målar in sig i ett hörn.

25. Serena, du har mitt fulla stöd!

2008-04-28 08:15

Jag kan bekräfta att stor del av allmänheten har slutat att lyssna på myndigheterna och samtidigt tappat förtroendet för det politiska systemet.
Som exempel på politikers förakt för sina väljare hänvisas till nedanstående episod.
Riksdagsman Åke Sandström (c), ersättare för Maud Olofsson i Riksdagen, skriver i mail till mig 2008-02-06, citat:
”Jag får härmed vänligt men bestämt meddela Dig att jag inte deltar i någon korrespondens i detta ärende med Dig, varken nu eller senare.”
”Ärendet” var några vänligt framförda frågor om Centerpartiets eventuella inblandning i Svenska Naturskyddsföreningens ”Projekt Varg” 1976. Det var det året Thorbjörn Fälldin blev ny statsminister.
Det behövs förvaltningsdomstolar i Sverige!

24. Hur skall ni ha det?

2008-04-28 08:15

Det har i åratal från hatarhåll gapats om en "lokal förvaltning" och nu säger ni att ni alltid tyckt att lokal förvaltning inte är en bra idé, vilket gäller? Det är inte lätt att hänga med...
För övrigt så får man väl gratulera till det återuppståndna förtroendet för forskare.

23. Modigt!

2008-04-28 08:13

En modig kvinna vågade skriva en avhandling som avslöjar systemet. Det har länge varit uppenbart att myndigheterna mörklagt det mesta om vargen och noga valt sina medarbetare för att fortsättningsvis bevara alla hemligheter kring vargarna. Under sken av forskning har vargarna vaktats, människor förtalats och kastats i fängelse för påstådda grova brott. Ingen har velat förklara eller försvara det faktum att skogstyrelsen på 70-talet hos jordbruksverket sökte tillstånd till införsel av varg till Sverige. Ingen har velat utreda varför en diarieförd handling i detta ärende "försvunnit", kvar finns endast ett diarenummer som ej kan förklaras.

Allt sedan varginventeringarna startade har frågor lämnats obesvarade, självuppfunna inventeringsmetoder har tillämpats och sanslösa utvärderingsmodeller har presenterats. Allt i syfte att dölja verkligheten för den breda allmänheten.

En forskare vågade presentera avvikande information, att vargarna hade ESTNISKT URSPRUNG, han fick snabbt göra avbön och hans vidare karriär vet vi inget om, den akademiska världen är skoningslös mot den som inte leker deras lekar.

Ställ upp för Serena, hon har en hård strid att utkämpa.

22. Hedras den som hedras bör

2008-04-27 17:30

Anders Ljung, tusen tack, för denna artikel. Du har hittat Serenas doktorsavhandling som ger oss jägare stöd i vår kritik av hur rovdjursfrågan hanterats. Kan vi nu hoppas på att Åke Pettersson rovdjursutredning blir sedd i ett annat ljus när han inte i större grad velat ge glesbygdens människor rätt. Länsstyrelsern som huvudman är ingen bra lösning.
Bra, Anders!

21. Pernilla igen...

2008-04-27 17:29

När nu Serena konstaterar det vi jagare befarat under många år så negligeras denna forskning naturligtvis av Pernilla, livrädd för fakta som inte gynnar hennes intresse. Men så lätt ger vi oss inte, kom ihåg det!

20. Svenskt?

2008-04-27 17:29

Är det så här det går till inom svenska myndigheter. Vackert tal inför folket men annat regelverk i praktiken, fy, f-n. Vi får i medier höra om olika oegentligheter i andra länder och så är det lika illa här, man skäms att vara svensk.
Frånta Svenska Naturvårdsverket ansvaret för våra vilda djur. Avpolletera anställda som brutit mot lagar och regelverk och ge allmänheten tillgång till alla fakta om rovdjuren.
Låt extern personal göra en granskning av dessa övergrepp på glesbygdens människor och skogens vilda djur. Vi behöver inte utrota någon av de arter som inte ger något tillbaka utan bara är skadedjur men hålla dem under strikt kontroll. Vi får se om ministrarna Erlandsson och Carlgren vill påverka regeringen med nya fakta i denna vargböld och komma med beslut vi på landet kan acceptera.

19. Tjänstemannaansvar inför allmänheten

2008-04-27 17:28

Återinför tjänstemannaansvaret inför allmänheten, det som togs bort 1976! Det räcker inte med kontroll uppifrån.
Kontroll och insyn skall vara offentlig.
Det är tur att sådana här avhandlingar fortfarande kan göras. Risken är förstås att man enligt EU-praxis kommer att skjuta budbäraren och skydda felande tjänstemän.
Hur länge får denna doktorsavhandling leva kvar?
Serena kan nog behöva stöd framöver. Det var modigt att publicera detta arbete.

18. Vad var det vi sa!

2008-04-27 17:28

Tack Serena för din avhandling. Hoppas alla nu förstår vilken soppa det här med rovdjuren är. Statens propagande de5stora m.fl. rovdjurskramarföreningar har hela tiden baktalat jägarna som påstått det du nu skriver. Det är tyvärr inte första gången staten igonerat jägarnas upplysningar. Här behövs stora ändringar i vårt lands viltförvaltning. Naturvårdsverket har inte haft någon kontroll alls som det verkar när sådant fått förekomma. Vad säger generaldirektören?

17. När det gäller rovdjur och speciellt vargar råder myndighetsbedrägeri

2008-04-27 17:27

För oss som noga följt forskares, myndigheters, Svenska Naturvårdsverkets och Svenska Jägareförbundets förbundslednings lögner och bedrägeri är detta ingen nyhet. Det viktiga är att få svenska folket att inse. När det bland annat gäller rovdjur har ovan nämnda konsekvent ljugit för svenska folket med mål att skapa stora rovdjursstammar.
Naturvårdsverket angav i tio års tid att björnstammen konstant var på miniminivån 1000 björnar när den i dag passerat mer än 3000 och björnar börjar äta folk.
Vargarna, som man planterat ut, har antagligen passerat 300 när årets kullar föts.
Här pågar samma lögner om att vi har konstant 150 vargar. Målet för dessa organisationer är att det aldrig officiellt skall bli 200 vargar. Varga tjuvskjuts som bekant. Är detta annat än ett politiskt utspel för att misskreditera jägarna.
Uppgifter från forskarna är rena hypoteser som bygger till stor del på sändare som tystnat och så räknar man om detta till den totala populationen. Dessutom har men med dom fall med de vargar som sköts av bönder som försvarade sina djur och skulle blivit frikända i dag.
Det som nu saknas är en doktorsavhandling om hur vargarna planterades in så det totala myglet kommer till allmänhetens kännedom. Ett korrupt system skall hos människorna just uppfattas som vad det är.

16. Examensarbete?

2008-04-27 17:26

Det här var visst forskning som passade herrskapet.
Då accepteras slutsatserna med hull och hår.

15. Det vore för enkelt!

2008-04-27 17:26

Att säga vad var det vi sa, eller har med en dåres envishet hela tiden hävdat hur illa det ligger till. Nu kommer ju denna rapport med blixtens hastighet att omyndigförklaras, mer eller mindre. Det har kommit till det läget att vi gräsrötter tråkigt nog ligger "pissigt" till när det är mycket stora krafter som sitter på beslutsrätten.
Vilket gör att det nu inte inte får finnas det minsta tecken på svaghet eller uppgivenhet inför denna enorma utmaning att ta upp den kastade handsken, vill myndigheterna spela under täcket, okej då gör vi det. Dessutom har jägarkåren eller viltvårdare som sysslat med viltvård för att förvalta viltstammarna trott att kött är oätligt andra tider på året än under själva jakttiderna, men när vi ser att rovdjur äter viltkött dagligen, året om och verkar överleva, är tanken på civil olydnad inte långt borta, tråkigt nog för alla utom vargen.

14. pernilla h

2008-04-27 17:24

Har du aldrig funderat över varför man utrotade vargen i Sverige för ett antal decennier sedan?

13. Kommer vargen med pesten?

2008-04-27 17:24

Citat från norsk veterinärinstitutet:
EU mener innvandring av ulv fra østeuropeiske land allerede har spredd parasitten (i Norge).
– EU vil ha fri flyt av hunder over grensene, sier Ihler.
Repotasje finns här:

http://www.glomdalen.no/nyheter/article2553477.ece

Menar EU att varg österifrån fört smittan till Norge så har väl vargen även passerat Sverige. Hur kan det vara så tyst om en så extremt viktig fråga?
Varför gör Sverige inget och vad gör alla fett avlönade tjänstmän på jordbruksdep och -verk mm. Behöver man ingen gränskontroll i Sverige eller vad är det som håller på att hända?
Jag tror att det kan finnas mycket att göra för Serena.

12. Det var ett bra tag...

2008-04-26 21:33

...sedan dvärgbandmasken konstaterades hos så kallade
invandrade vargar av Rehbinder, och han visste vad han talade om.
Var är dessa dokument? Mörklagda dom med, precis som DNA-testerna som visade att vargarna härstammade från Estland och inte Finland/Ryssland?

11. pernilla h, vad har du gjort?

2008-04-26 16:45

Jag tror på sagan om Rödluvan och alla liknande sagor. Dessa sagor användes för att lära barnen att vargen är det enda rovdjuret (isbjörn, tiger etc. är inte aktuella) som spårar, söker upp och dödar människor som byten, det räcker därför inte att bara vara försiktig man måste inse att man själv kan vara förföljd och ett presumtivt byte. Om björnen heter det att man måste vara varlig, dvs. akta sig för att överraska den.
De gamla sagorna är ofta under lång tid utprovade formuleringar för att förmedla viktig kunskap och alla som hånar de gamla sagorna bevisar sin historie- och aningslöshet, och visar sanningen i J. W. von Göthe's ord "Die Dummheit weiß von keiner Sorge".
Det är mycket glädjande att det äntligen kommit en avhandling som belyser en liten del av maktrötan, tyvärr finns det goda skäl att tro att än värre scenario skulle framträda om Sirena hade kunna belysa nivån ovanför handläggarna.
Varför har man i Sverige mörkat att EU skrivit till norska myndigheter och uppgivit att EU anser att rävdvärgbandmasken kommit till Norge med varg österifrån, dvs Sverige? Det finns utrymme för en doktorsavhandling för att belysa den svenska mörkläggningsapparaten.

10. Hej

2008-04-26 15:53

Jag funderar över detta Sirenas uttalande. Det är väl jägarkåren bla som fått igenom och styrt och ställt genom skrämmselpropaganda, fackeltåg etc . Pga jakt, intresse, pengar och att man inte haft vargen i faunan på en lång tid. Man har kunnat gjort som man velat. Ena stunden skyller man på att vargen skall bort pga inavel, sin kära hund, och köttet. Och att vargen är så farlig. Från början var etappmålet högre än 200, 500 sedan sjönk det till 200 st, sedan blev det parg. 28 nu regional nivå, man vill ner till 150 och inhägnad och utrotad!
Detta skriker man för och gör allt man kan nu för att få igenom det? Att inte alla myndigheter ser det, bara vissa. Jo, vissa av dom ser det, men en del orkar ej bråka med jägarkåren, överallt sitter det jägare nästan och det handlar även om vänskapskorruption, ja faktiskt. Att ni orkar hålla på? Det finns de djur som är "farligare" i Sverige. Läs inte rödluvan och vargen mer allra helst för barn, barn lyssnar på dom vuxna. Sätta ut vargdödade hundar? För att få samtycke, nej det kanske är dags att visa dödade vilda djur, som blivit skjutna, upphängda med pinne i munnen, blodet rinner, uppfläkta bredvid sitter jägaren med vapnet liggande på det stackars dödade djuret som ingenting betydde för dagens jägare.

9. Perfekt

2008-04-26 15:48

Om detta är en doktorsavhandling som håller, då är det ju riktigt intresant och användbar info för oss på andra sidan staketet. Skoj att se att demokratin fungerar! Om detta är det sätt som man bedriver skötseln av våra rovdjur blir man ju riktigt rädd.

8. Oansvariga tjänstemän leker med folk- och djurhälsan.

2008-04-26 15:47

Alla fanatiska tjänstemän som vill återinföra varg av ideologiska skäl (verkliga skäl saknas) utan minsta hänsyn till vad folk vill bör dock betänka att deras handlande kommer med visshet få två mycket allvarliga konsekvenser.
1) Rabies kommer att etableras i Sverige med varg via Finland.
2) Rävdvärgbandmasken kommer att etablera sig i Sverige via kombinationen varg och smittad turisthund. Anledningen är kombinationen av öppna EU-gränser och att vargen är ensam i Sverige om att både döda hundar och äta sork.
Om vi nu tänker oss en person från Mellaneuropa som skall till Sverige på semester i sin husbil. Hon har med familjen och deras två hundar. I södra Sverige är de försiktiga och håller sina hundar väl kopplade. Men när de kommer till Dalarna så hittar de en skogsväg som går in till en liten vacker skogssjö. Något av det första de gör är att släppa sina hundar lösa så de får springa av sig. En av hundarna bär på smitta av rävdvärgbandmask men det är inget som märks. Hundarna rusar längs stranden men möter tyvärr några vargar som dödar hundarna och äter dem delvis. I området finns det gott om smågnagare som fungerar som mellanvärd för bandmasken och snart är alla vargarna i området smittade och smittan går inte längre att stoppa.
Detta är ett troligt scenario för hur dvärgbandmasken kommer att etablera sig i Sverige, men trots detta så finns det människor i Sverige som tycker vi skall ha varg här.
Det är fullständig hårresande att politikerna bara sitter stilla och låter detta ske, frågan har ändå varit uppe i riksdagen i form av en skriftlig fråga till jordbruksminister Margareta Winberg.
Tullens viktigaste syssla borde vara att kontrollera alla hundar som kommer till Sverige och hela norra Sverige mot gränsen till Finland borde hållas kemiskt ren för varg. Nu sitter ansvarslösa tjänstemän och hoppas på att det skall komma in varg från Finland och gör vad de kan för att detta skall ske.
Ändra lagen så att tjänstemän blir personligen ansvarig för felaktiga beslut och att staten skall betala skadestånd till alla drabbade av beslut som inte handlagts på ett korrekt och opartiskt sätt.

7. Skrämmande!

2008-04-26 15:45

Det här var en av de mer skrämmande rapporterna jag har läst, men nu förstår man varför!
Alla vi jägare har i minst ett par års tid sett att det går åt skogen med allt klövvilt som är rovdjurens basföda.
Det har ju konstaterats att förra årets valpkullar uppgick till minst 18 st och då var 7 revir outforskade!
Siffrorna man utgått från är 150 st+ ca 20 valpkullar, då kan man snabbt konstatera att vi befinner oss en bra bit över 200 vargar som nu är vuxna och nu ska de ha valpar igen!
Det är då ingen större överraskning om valpkullarna uppgår till ca 30 st i vår, i alla fall om man ska tro de amerikanska forskarnas beräkningar på ökningen av vargstammarna.
Det innebär att vi kan ha en vargstam till sommaren på ca 300-350 vargar och än finns inga beslut på begränsningar!
Räknar man sedan med att man mörkar talen så faller allt på plats!

Vi har i år på våra marker haft ett par vargar som har mkt likadan spårstämplar i storleken, men vid ett 10 tal tillfällen har vi haft ett par där spårstämpeln är helt enorm på det ena djuret, viltet renderade i att jag frågade vargspåraren om vi hade olika djur på markerna.
Nej,d et var nog töväder då du såg spåren, därför var de stora, sade han!
Jag har varit i skog och mark i 35 år som jägare med hund och jag vet att inte ett spår förblir litet och det andra superstort vid töväder!
Vi har det dubbla antalet vargar på vårt område mot vad man vill gå ut med, jag är alldeles säker!
Hur vi ska kunna bedriva jakt på våra marker, folk plocka svamp eller bär vet inte jag, inom 3 år är allt totalt sönderslaget i hela Dalarna, klövviltet nästan borta.
Varg, björn och lodjur ska vi lära oss leva med säger dessa forskare, vi ska stå där med hatten i handen och tro på allt de säger.
Hur ska vi jägare i Dalarna kunna lära oss leva med rovdjuren då vi ser att allt går åt skogen?
Lodjuren ökar explosionsartat och rådjuren är nästan utrotade här hemma. Björnen ökar och den vill ha mat när den kommer ur idet, men inge älg finns på stora ytor i Dalarna, vad ska den äta? Blåbär i april?
Vargen ökar snabbast av dem alla, vem förklarar för vargen att han tar för många älgar på samma område och utrotar dem?
Dessutom äter vargen de största och friskaste älgarna enligt forskningen också!
Sedan har vi skogsbolagen som säger: målet är 3-4 älgar per tusen ha!
Forskarna säger att älgstammen får inte underskrida 6 älgar/tusen ha, då utrotar vargen dem om siffran blir lägre!
Det känns bra att vi har fått de finaste förutsättningar att lära oss leva med rovdjuren.
Staten skulle ha litat på oss jägare så hade balansen blivit bra och rovdjuren hade gått en fin framtid till mötes!
Vi HADE kunnat lära oss att leva med dem, men idag kan vi bara se katastrofen komma som ett skenande x 2000!
Allt detta för ett x antal byråkrater har fått styra utan förstånd, det här kommer att ta årtionden att reparera och dessutom så kommer det att kosta skattebetalrna många hundra miljoner innan det här är klart!
Den stora frågan är vem som är högste ansvarig i den här galenskapen!
P.S. Jag är ingen rovdjurshatare, jag tycker bara det är så tragiskt att stå vid sidan om och se landsbygden krascha pga för lite föda i framtiden till rovdjur vi ska lära oss att leva tillsammans med.

6. Äntligen!

2008-04-26 15:41

Det är ju inga överraskande uppgifter som kommer fram i undersökningen. Det är ju precis så här det har upplevts av folk som lever mitt i skiten. Men det är ju bra att det kommer lite kritiska röster från så kallade "bättre vetande" också.

5. LEKSTUGA FÖR ROVDJURSVÄNNER

2008-04-26 15:41

I instruktionerna för länsstyrelserna (SFS 2002:864) finns rubriken ”Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter”. Här står i 2§ att ”Länsstyrelsen skall utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde”.
Detta sker inte idag inom rovdjursförvaltningen och är en mycket grav försummelse.
Vid länsstyrelserna har anställda rovdjursvänner tagit befälet och agerar utifrån hur de själva vill att det skall vara. Man propagerar för rovdjur, men nackdelar med rovdjur finns inte vilket gör att helheten inte fungerar. Serena Cinque har i sin doktorsavhandling övertygande visat vad vi alla länge varit åsyna vittnen till.
Om den statliga förvaltningen inte fungerar i länen så måste regeringen ingripa och se till att dess uppsatta regler följs. Landshövdingarna borde vara så pass pålästa att de ingriper när givna instruktioner inte följs.
Anställda rovdjursvänner måste snarast ersättas med mera neutrala befattningshavare som ser helheten och som följer regelverket. Det är angeläget att staten suddar ut dessa skamfläckar som växt fram hos länsstyrelserna. Medborgarna ute i landet har idag klent förtroende för den hittills förda rovdjurspolitiken.

4. I vargens spår...

2008-04-26 15:40

..är en boktitel redan. Nog hade en doktorand kunnat hitta en egen titel, speciellt som boken med titeln är gjord av två entusiastiska vargkramare.

3. Byt ut dessa...

2008-04-26 15:40

...tjänstemän omedelbart! De bör genast söka nya arbeten, som rovdjurshandläggare har dom inget där att göra. Det är bara att titta på lotilldelningen i U-län och hur det gick till för att förstå att det finns mycket övrigt att önska av Mats Svegfors och hans rovdjurshandläggare.
Skall man behöva ljuga och säga att man är för vargen för att få komma till tals med dem? Rent ut sagt rena diktaturfasonerna. Förvånad över doktorandens resultat är jag dock inte, är väl som man hela tiden ansett att det är, men aldrig blivit riktigt trodd av folk som
inte är insatta. Hoppas allmänheten får reda på hur det verkligen går till nu...

2. Tack, Serena!

2008-04-26 15:38

Det första vettiga jag har hört på länge i vargfrågan. Tack, allt som vi jägare sagt om den "inre" kretsen bekräftas i din avhandling. Hoppas politikerna vaknar nu och inser att vi har över 500 vargar i tre län nu! Mitt hjärta är varmt! Nu kanske man vågar köpa en hund till....TACK

1. Jag älskar dig, Serena

2008-04-26 15:37

Jag kryper flera mil på mina knän för att kyssa din hand och tacka dig för ditt arbete. Ge mig ditt konto så skall du få en rejäl dusör. Du beskriver det vi kritiker till rovdjurscirkusen i många år redan misstänkt, fullt av odemokratiska beslut och osunda beslutsvägar. Ett kapitel i förskräcklig myndighetsutövning har du beskrivit. Att det skall behövas en människa med invandrarbakgrund (av namnet att döma) att påkalla systemfel i statens förvaltning, det är underbart. Huuvaligen vad illa det är beställt med vår Svenska ordning.
Allianregeringen Reinfeldt, öppna era sinnen, fråga de insatta och drabbade, och ta ett ekonomiskt, ekologisk, humant, decentraliserat och förnuftigt beslut i denna, av fanatiker drivna, rovdjurspolitik. Byt ut folk och flytta ansvaret. Åke Petterssons utredning är inte ens halvvägs mot ett klokt beslut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB