• Allmogejakt

Larm om betesskador i Norrbotten

AktuelltPublicerad: 2013-08-24 09:37

Betesskadorna av älgar i norra Norrbottens ungskogar är fortsatt oacceptabelt höga, hävdar Skogsstyrelsen med stöd av älgbetesinventeringen (Äbin). Hårdast drabbade är områdena kring Kiruna och Överkalix med cirka 20 procent färska skador.

– Älgskadorna är så allvarliga att de försvårar skogsägarnas möjligheter att nå de skogspolitiska målen om uthållig och värdefull virkesproduktion och bevarande av biologisk mångfald, kommenterar Bo Leijon, regionalt viltansvarig på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Sex kommuner i länets tre nordligaste älgförvaltningsområden har inventerats.


Rekordstora skador
Kiruna och Överkalix är sedan flera år mycket hårt drabbade områden. Där uppmättes under senaste vintern de högsta skadenivåerna någonsin, cirka 20 procent färska skador. Var femte ungtall fick alltså en ny älgskada på stammen.

– Vi bedömer att hårt betestryck under flera år har utarmat skogen på viltfoder, vilket gör ungskogen mer känslig för älgbetning med ökad risk för stamskador. Älgarna tvingas gå hårdare på det vinterfoder som finns. En åtgärd vore att tillfälligt sänka älgstammen under den nivå som är långsiktigt önskvärd och låta foderreserven växa till sig. Det skulle gynna både skog och älg, säger Bo Leijon.


Inte hållbart på sikt
I övriga områden, Övertorneå, Pajala, Jokkmokk och Gällivare, ligger skadenivåerna mellan åtta till 14 procent, vilket är klart över vad som är långsiktigt hållbart.

Skadorna på ungskog varierar mellan åren. Att senaste vintern var svår ur skadesynpunkt kan ha flera orsaker – snödjup, älgvandringar och tillgång till alternativt foder.

Älgförvaltningen måste anpassas så att skadekatastrofer undviks även de år när ogynnsamma snöförhållanden leder till särskilt högt betestryck, hävdar Skogsstyrelsen.

Skador från ett enskilt år består annars under skogens hela omloppstid.


Även lövträd betas hårt

Inventeringen visar att även lövträd betas hårt. Rönn och asp har därmed små möjligheter att växa upp till träd i Norrbottens ungskogar.

Skogsstyrelsen bistår älgförvaltningen med kunskap om skogens tillstånd, i första hand om skogsskador och älgfoderprognoser, samt råd om viltanpassad skogsskötsel.

Inventering av älgskador på skog (Äbin) och viltfodersituationen är en förutsättning för en god precision i älgförvaltningen.

– Den nya viltförvaltningen ger förutsättningar för en god förvaltning. Årets Äbin-resultat visar tydligt att det krävs fortsatta krafttag från alla parter för att komma tillrätta med skadeproblematiken i norra Norrbotten, avslutar Bo Leijon i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Bara pengar i skallen

2013-11-20 18:42

Tror svea skog å dom andra bolagen att om man skjuter ner älgstammen så blir allt bra. i södra delen av landet finns det mer älg än i norrbotten,och betesskadorna är mindre,stora snömängder knäcker grenar och småtallar,tung isbark som tynger ner grenar å toppar på träden,sen skyller dom på älgarna och höjer fällavgifterna med 100 % VARFÖR UTFODRAR INTE SVEA Å GÄNGET DOM UTSATTA OMRÅDERNA. I överkalix har länstyrelsen gett tillstånd att skjuta bort all vandringsälgar dom har förlängt jakten i 3 veckor.

1. haha

2013-08-24 16:27

sen när har skogsbruket blivit uthålligt? Och vilken skogsägare vill ha annat än gran?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere