• Älgskadefondsföreningen

Lättnader i EU:s vapenregler?

Ministerrådet vill låta mentaltester avgöras nationellt

AktuelltPublicerad: 2016-03-13 13:51

Nu föreslås flera lättnader i de kritiserade vapenregler som EU:s tjänstemän lagt fram. Det är ministerrådet som bland annat vill låta frågan om mentaltester av dem som ansöker om vapenlicens avgöras i respektive EU-land.

Vid ministerrådet i torsdags antogs ett fem punkts-program för hur arbetet ska gå vidare.
EU:s ministerråd slår fast att halvautomatiska vapen för civilt bruk ska vara tillåtna även i framtiden. Men villkoren för dem ska skärpas. Vad det innebär framgår inte ännu.

Distanshandel utreds vidare
När det gäller det föreslagna förbudet mot distanshandel med vapen för privatpersoner, kvarstår ovissheten. Ministerrådet vill att saken utreds vidare.
När det gäller de hårt kritiserade mentaltesterna av människor som söker vapenlicens, är ministerrådet inne på att varje medlemsland ska få avgöra det på egen hand.

Dispens för gymnasieelever
Även i frågan om minimiålder för vapeninnehav vill EU:s ministrar att det ska vara upp till varje medlemsland att ge dispens. Det betyder gymnasieelever som går utbildningar med exempelvis inriktning jakt eller skidskytte kommer att kunna inneha vapen även fortsättningsvis.
Historiska vapen ska också vara möjligt att inneha även fortsättningsvis, om man beslutar så i medlemsländerna.
Ministerrådets ställningstaganden är dock inte avgörande för hur vapendirektivet utformas. Den nya vapenlagen för EU-länderna ska jämkas ihop med det arbete som pågår i Europaparlamentet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Sverige skall vara bäst i klassen!

2016-03-14 13:01

Eftersom Sverige alltid skall vara bäst i klassen och tolka alla EU-regler så hårt som möjligt, så är det nog ganska givet att det kommer införas mentaltester för svenska jägare.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB