• Allmogejakt

Leander (mp) misstänker fälljägare för tjuvjakt

AktuelltPublicerad: 2009-04-11 14:50

Helena Leander (mp) har i en fråga till Jordbruksminister Eskil Erlandsson påpekat att rävfällor även fångar andra djur än räv, bland annat lodjur – som därmed kan dödas illegalt.

Leander pekar på att fällfångade lodjur har uppvisat träflisor i magsäcken efter att de försökt tugga sig ur fällorna. En fjärdedel av de fångade lodjuren hade även tandskador som bekräftar detta.
Hon anser att de skador som dokumenterats visar att lodjuren även med den nya fälltypen utsätts för stress och skador, samt undrar med anledning av detta om jordbruksminstern avser att verka för ett förbud mot fällfångst av lodjur.

Illegal fälljakt?
I sin fråga resonerar hon också kring det faktum att samma typ av fällor används för jakt på räv och grävling under totalt sju månader om året:
”Utlösningsmekanismen gör att fälltypen inte selektivt fångar bara räv och grävling, utan det finns åtskilliga exempel på andra djur, såväl tamdjur som lodjur och fåglar, som fångas i dessa fällor. Det finns således en stor risk för att lodjur fångas under icke tillåten jakttid och frisläpps skadade, men också risk för illegalt dödande i samband med detta.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Helena Leander + Rovdjursföreningen = Sant

2009-04-22 17:33

Tyvärr Helena så framgår det alltför tydligt att Miljöpartiet är Rovdjursföreningens språkrör, det som tas upp i Våra Rovdjur det tar du upp i Riksdagen.

Varför ställer du inte frågan:

”Våra lagar och förordningar bygger i grunden på en gemensam etisk värdegrund och därför är det dags att ta glesbygdsbefolkningens problem med rovdjur på allvar. De stora lidanden och kostnader som dagens rovdjurspolitik orsakar stora befolkningsgrupper är en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle.”

MILJÖPARTIET ÄR TYVÄRR LANDSBYGDENS OCH MILJÖNS FIENDE NUMMER ETT.

20. Saklighet

2009-04-22 16:34

Givetvis har jag mina åsikter precis som ni, men jag inbillar mig att även personer med delvis olika utgångspunkter skulle kunna föra en saklig diskussion. T ex om fördelar och nackdelar med just fällfångst av lodjur vad jag ev har missuppfattat in min fråga till jordbruksministern, i stället för lösryckta citat och påståenden som inte har så mycket med frågan att göra. Vad gäller frågeinstrumentet i riksdagen – som för övrigt inte föranleder någon debatt och därför inte möjliggör någon smutskastning från talarstolen ens om man hade velat – räcker en snabb titt på riksdagens hemsida för att se att det normalt inte används för rena nyfikenhetsfrågor utan ofta används för att väcka opinion för en fråga mellan motionstiderna.

19. Den Anonymaste

2009-04-22 11:54

Liknelsen vid maskerade, stenkastande vänsterfalanger betackar jag mig för. Din logik att både attackera anonymitet och sedan själv använda dig av densamma finner jag otroligt roande.
Kraven på en riksdagsledamot är naturligtvis mycket högre än på bara en medborgare i allmänhet. Vilken verklighet du avser har jag svårt att förstå men jag kan lova dig att jag står för mina åsikter i den verklighet jag befinner mig i. Det innebär dock inte att jag inbjuder vem som helst att ta diskussionen med mig VIA just detta forum - det räcker med telefonförsäljarkadern.

18. Herrar Straightpull och Feynman

2009-04-21 12:49

Det blir en komisk kontrast när ni som anonyma pesoner som aldrig i verkligheten behöver stå för era åsikter kräver saklighet. Ungefär som när maskerade demonstranter kräver öppenhet.
Hmm..vad skall jag heta då? Äh, det spelar ingen roll, man är ju ändå anonym

17. Saklig argumentation?

2009-04-20 17:09

Att efterfråga saklighet som företrädare för MP och i samband med jakt är väl magstarkt. MP:s kopplingar till djurrätt är alltför uppenbara, tydliga och ständigt kommunicerade för att en saklig diskussion skall kunna uppstå. Det är bara att erkänna, och jag gör det själv, att detta är en ideologisk kamp och inget annat.

16. Helena Leander, Rovdjursföreningen och saklighet

2009-04-20 17:09

Tack för den upplysningen, Helena. Du sitter alltså och läser Rovdjursföreningens klubbtidning ”Våra rovdjur” och här finner du uppslag till de frågor du tar upp i riksdagen.

Det är då inte så svårt att förstå:

Att du hänvisar till att ”Våra lagar och förordningar bygger i grunden på en gemensam etisk värdegrund.”

och därför är det ” … dags att ta problem med katter på allvar.”

Dessa problem med katthållningen betecknar du som ” … en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle.”

Den brist du talar om är att ”Det är i dag lätt att utan påföljd göra sig av med sin katt.”

Att du i en annan motion påstår att en lagändring är nödvändig därför att “Enligt min mening är det dessutom angeläget att Fiskeriverket och andra frångår det avindividiserade sättet att mäta fiskar i kilo och ton och börjar se dem som individer istället.”

Jag skulle kunna ta fram drösvis av likande uttalanden från dig, något osakligt ligger det väl knappast i att citera vad du säger i riksdagen?

Men jag kan inte hitta att du i riksdagen framfört exempelvis en mening med innehåll motsvarande:

”Våra lagar och förordningar bygger i grunden på en gemensam etisk värdegrund och därför är det dags att ta glesbygdsbefolkningens problem med rovdjur på allvar. De stora lidanden och kostnader som dagens rovdjurspolitik orsakar stora befolkningsgrupper är en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle.”

Men sådana åsikter hittar du kanske inte i ”Våra Rovdjur”, då ser du uppenbarligen ingen anledning ta upp människornas problem.

Din fråga till jordbruksministern kan svårligen uppfattas som ärligt menat. Du borde mycket väl ha förstått vilket svar du skulle få eftersom din fråga är reglerad i lag. Och förstod du inte detta så har du inte skött ditt uppdrag som riksdagsledamot. Och kom inte med att du arbetar för lagändring på sikt, det kanske du gör, men för detta ändamål var inte din fråga ägnad.

Ditt osakliga syfte var använda riksdagens talarstol till att chikanera fångstmän som därmed inte fick möjlighet att på motsvarande sätt gå i svaromål.

Nej, din fråga är bara ytterligare ett exempel på miljöpartiets bristfälliga insikt om demokrati, ni borde hela gänget sätta er ned och plugga in regeringsformens paragrafer och söka förstå dess innebörd. Tag hjälp!

15. Ni kan väl pröva med saklig argumentation först?

2009-04-19 23:41

Nu är väl de här kommentarerna inte i första hand avsedda för mig, men om ni anser att jag har missförstått något får ni gärna framföra det lite sakligt. Eftersom en del av er frågar varifrån jag fått uppgifterna kan jag berätta att jag fick idén till frågan efter en artikel i tidningen ”Våra rovdjur” (se http://www.rovdjur.se/IziDocument/IziDownload/index.asp?DID=1124), men därefter har jag även diskuterat frågan med företrädare för såväl rovdjursföreningen som jägareförbundet. Hela frågan kan ni läsa på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW11835. Där ser ni också att frågan inte handlar om huruvida det är rätt att döda lodjur eller hur många som i så fall ska dödas utan bara om vilka metoder man ska använda. Där är min inställning att de metoder som orsakar minst lidande ska användas, och dit tycker jag inte att fällfångst hör.

14. Till anonym 11.23

2009-04-15 21:34

Ja du. då måste jag fråga dig vilka som stryker oss medhårs idag?. Jag förstår att du är jättenöjd med dagens situation.

13. Virus i riksdagen eller ...

2009-04-14 11:36

Jägarkåren får börja aggera inför valet ! Ska vi ha någon jakt kvar om fem år.
Tänk er Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Helena Leander går hand i hand i Riksdagshuset. Ingen av dom kommer att styka oss medhårs. Vore interssant om man fått titta i deras glaskula. Dom har väl smitt hårda planer under påsken ... ?!!

Riktigt förbannad skattebetalare

12. Instämmer

2009-04-14 09:52

Kan inget annat att säga än att jag är totalt överens med Feynman. MP är dagshistriens största hot om att vi ska kunna leva på något anna sätt, än vad vi gjorde från stenålder, fram till industrialiseringens utveckling!

11. Utspel

2009-04-14 09:51

Återigen ett utspel från en person från vänsterkanten som bara är ute efter att spy sin galla över jägarkåren förblindad av avundsjuka över att det finns människor som kan gå ut i skogen och förse sej med kött som dom tror är gratis. Djuren i sej är dom inte så måna om, bara dom får utlopp för sitt hat mot jakt och jägare.

10. Helena, tag bort bjälken ur ditt eget öga, sedan kanske du ser så klart att du hjälpa glesbygden med

2009-04-13 13:29

Helena Leander, 26 år, Uppsala, sitter nu i riksdagen för mp. Hon argumenterar för aktiv dödshjälp vad gäller människor men när det gäller katter är hennes inställning: ” Det är i dag lätt att utan påföljd göra sig av med sin katt. Det är en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle. Våra lagar och förordningar bygger i grunden på en gemensam etisk värdegrund. Det är dags att ta problem med katter på allvar.”

Invandrares problem har engagerat Helena många gånger, i en fråga i Riksdagen säger hon bl a ”För den som flytt sitt hemland och utan framgång sökt asyl i Sverige kan väntan på att skickas ut ur landet vara svår och oron … överhängande.”

Och så är det naturligtvis, men detta gäller människor som saknar rätt att visats i Sverige, söker man efter Leanders motsvarande engagemang för alla rovdjursdrabbade svenskar så letar man förgäves.

Men hon är starkt bekymrad över att fiskar inte behandlas som individer, så här säger Helena i sin motion “Fiskars förmåga att lida och känna smärta”: “Enligt min mening är det dessutom angeläget att Fiskeriverket och andra frångår det avindividiserade sättet att mäta fiskar i kilo och ton och börjar se dem som individer istället.”

Helena talar om ”… en gemensam etisk värdegrund” men någon motsvarande motion över får- och renägares förmåga att lida och känna smärta, när de får sina tamdjur sönderrivna och uppätna levande av stora rovdjur, står inte att finna. Inte heller den oro glesbygdsbor känner för sina barn och för den egna kulturens framtid är något som engagerar Helena.

Helena Leander visade sitt mogna mp-omdöme när hon hösten 2008 lade en begravningskrans framför riksdagens talarstol som symbol över vad hon menade var djurskyddets död.

Så det är ganska givet att Helena bekymrar sig över en träflisa i ett lodjurs mage men inte yttrar ett ord om tusentals rovdjursdödade tamdjur och tiotusentals rovdjursdödade vilda djur, ja inte ens rovdjursskadade och rovdjursdödade människor bekymrar Helena det minsta.

Till sådana hycklande och fanatiska riksdagsledamöter tror jag inte en saklig argumentation från jägares, samers och markägares förbund har någon möjlighet att tränga genom det ideologiska skalet. Politiker som Helena motverkar en god miljö genom att motverka lokal matproduktion, hur skall det till exempel gå för lokala initiativ som Fjällbete i Åre om rovdjuren får sprida sig?
Miljöpartiet är ett hycklande parti som endast har fattigdom och elände att fördela.

9. Helena Leander?

2009-04-13 12:59

Detta med fångade lodjur är ju mycket undersökt och den ena teorin efter den andra har ej kunnat bevisas om och hur de olika fällorna fungerar? Var har du läst dig fram till detta, är det från någon forsknings station? Du själv fattar bara pennan och avskriver tydligen de artiklar som du läst dig till eller hur? Någon praktisk grund tycks du ej ha, ej heller större kunskap om vad naturen ger och tar, men för en miljö politiker vill man väl synas på något sätt, ledsen men jag köper inte din röst fiskning, för det är väl det du är ute efter?

8. jäkla pajas

2009-04-13 12:58

snacka om att göra bort sig, jäkla pajas

7. Ett bloggcitat från en annan rödgrön röring

2009-04-13 12:58

"Helena Leander kandiderar för miljöpartiet i Uppsala. Kryssa henne! Superkool tjej som kämpar för feminism och djurens rättigheter."
Need to say more?????

6. Alla är bovar?

2009-04-13 12:58

Med detta resonemang är alla bilförare blivande rattfyllerister och alla herrar med snopp våldtäktsmän.
Vicket elände att leva om man bara går och funderar över vad ens medmänniskor kan tänkas göra för galenskaper om de bara får chansen.
Måtte någon tokbotare förbarma sig över denna miljöpartist och skriva ut något som lindrar nojorna.

5. Ojdå!

2009-04-12 16:20

Kanske hon borde anmäla forskarna på grimsö då dom har använt fällor i många år. Dessutom har dom bett oss att höra av oss när vi fått nån katt i våra fällor. Skulle faktiskt tro att forskarna är dom som har tagit flest djur av alla under alla år.

4. tjuvjakt

2009-04-12 15:31

Ja kanske ska vi förbjuda gevär också för det kan ju hända att vi jägare andra djur än vad som är tillåtet 12 mån om året.

3. MYCKET LÄRORIKT

2009-04-12 15:31

Vad har denna kvinna fått denna kunskap i från?Är det
från praktik eller studier.Jag tror att det är ett allmänt
jaktmotstånd som hon bär invertes!

2. Miljöpartiet????

2009-04-12 15:31

Enligt Leanders sätt att se på saken, har 1 miljöpartist erkänt att det finns mer Lodjur, än vad det finns räv i Sverige. Det måste vara anledningen till att rävfällor fångar Lo?? Snacka om okunskap.Herregud vilken okunnskap! 1 rävfälla är mindre än 1 lo fälla. Se bara ännu 1 jaktantiaktivisst i Denna Leander

1. Kanske

2009-04-12 15:31

borde man ha lite mer på fötterna innan man börjar
misstänkliggöra en massa helt oskyldiga människor.
Skall alla med licens på gevär också misstänkliggöras
för tjuvjakt för att de har tillgång till verktyg ?
Då är vi helt ute och cyklar i så fall och får börja förbjuda
innehav och användnadet av både det ena och andra...
Detta är inget annat än ett utspel av en helt fanatisk
jaktmotståndare på alla sätt och vis,endast fanatism kan få detta uttalande till en slutledning som är relevant i denna fråga...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB