• Pinewood

Ledamöter saknar inflytande

AktuelltPublicerad: 2010-06-09 18:40

(Uppdaterad version) Lokalbefolkningen lovades reellt inflytande när beslutet om viltförvaltningsdelegationerna i länen klubbades i riksdagen. Nu visar det sig att de folkvalda ledamöterna inte ens får föreslå hur många björnar som ska skjutas. Det leder till storm i delegationen i Dalarna.
– Varför ska vi då sitta på dessa sammanträden? säger jägarrepresentanten Mats Larsson.
Landshövdingen och ordföranden i Dalarna håller med om att delegationens regler inte lever upp till de förväntningar som finns bland exempelvis jägare.

Mats Larsson sitter i Dalarnas viltförvaltningsdelgation som representant för jakt- och viltvårdsintressena. Han är jägarförbundare och efter första mötet i delegationen uttalade han sig positivt om nyordningen i Svensk Jakt. Han tyckte verkligen att han och de övriga ledamöterna fick vara med och fatta viktiga beslut.

”Ingen annanstans...” 
Det är tisdagens möte som fått honom att reagera.
– Jag har styrelseuppdrag i säkert 15 olika föreningar eller organisationer. Ingen annanstans skulle det få gå till på det här sättet, säger Mats Larsson.
Mötet inleddes med att chefsjuristen för länsstyrelsen redogjorde för vilka beslut ledamöterna har rätt att ta.
– Vi får bara ta beslut om övergripande mål. Det betyder bland annat att vi inte kan sätta en siffra för hur många björnar vi tycker att det ska skjutas. Det verkar som om det enda beslut vi får ta är att björnstammen i Dalarna inte gör någon skada, att den ökar sakta och att avskjutningen ska vara försiktig, säger Mats Larsson ironiskt.

Majoriteten trotsade reglerna
Vid mötet trotsade majoriteten av ledamöterna reglerna. Med röstsiffrorna åtta mot fem drev man igenom att 50 björnar, inklusive de som antas bli dödade av mänskliga aktiviteter i övrigt (bilolyckor, skyddsjakt och liknande) bör skjutas i Dalarna. Dessutom blev det mötets beslut att extra jaktinsatser ska göras i de nordöstra delarna av länet.
Mot beslutet röstade bevarandesidan, länsstyrelsen och de rödgröna. 
– Vi fick kämpa hårt för att överhuvudtaget få ta upp frågan, säger Mats Larsson.
Utfallet efter omröstning fick bland andra ordföranden, landshövding Maria Norrfalk, att begära reservation i mötesprotokollet.

Naturvårdsverket sätter tak 
Men inte ens det beslutet i viltförvaltningsdelegationen spelar någon reell roll. Först ska nämligen Naturvårdsverket besluta om ett tak för antalet björnar Dalarna och Gävleborg gemensamt, sedan ska länsstyrelserna enas om hur många björnar som ska skjutas i respektive län.
– Innan beslutet om viltförvaltningsdelegationerna togs målade man upp en bild av att människor ute i länen skulle få vara med och besluta om saker och ting. Nu visar det sig att vi i princip får vara med och tycka om övergripande mål och säga ja till att dela in länet i olika områden, säger Mats Larsson.

Skriver till riksdagsman
Han ska nu skriva till moderaternas talesman i jaktpolitiska frågor, Bengt-Anders Johansson, för att påvisa situationen i Dalarna och fråga om det verkligen var tänkt att delegationerna skulle fungera på det här sättet.
Bengt-Andersson Johansson är redan igång och tittar på saken.
– Jag har kontaktats av människor både i och utanför delegationen. Jag ska titta på om reglerna stämmer med de ambitioner vi politiker hade när vi fattade beslut om regional förvaltning. I övrigt har jag inga kommentarer för dagen, säger Bengt-Anders Johansson. 
Nu är frågan om länsstyrelsen i Dalarna tolkat lagen rätt. På riksdagens hemsida finns författningstexterna återgivna och där är budskapet inte glasklart: Dels står det att delegationerna ska jobba med övergripande frågor, dels anges att de ska besluta om licens- och skyddsjakt.

Förordningen gäller 
Landshövding Maria Norrfalk är dock klar i sin ståndpunkt:
– Man måste titta på förordningen. Delegationen har inte rätt att fatta beslut i enskilda ärenden, exempelvis hur många björnar som ska skjutas. Man ska bara ange övergripande riktlinjer när det gäller licensjakten, säger Norrfalk.
• Men då är ju alltihop bara ett spel för galleriet – det stämmer ju inte att delegationerna i länen får reellt inflytande.
– Nä, med de fagra ord som en del politiker använde skapade man förväntningar som inte fullt ut blivit verklighet. Men jag tycker ändå att ledamöterna får inflytande. Man kommer naturligtvis att lyssna på delegationernas synpunkter när man fattar beslut – om synpunkterna är väl underbyggda, säger Maria Norrfalk.

”Odemokratiskt” tycker anonym
Hon trycker dock på att det är många beslut som delegationernas ledamöter har inflytande över, dock inte exempel hur många björnar som ska skjutas.
Jakt & Jägare har talat med fler ledamöter i Dalarna. Någon kallar delegationens upplägg för odemokratiskt, men vill inte framträda i tidningen.

Mats Larsson, jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegationen i Dalarna, är kritisk.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Ove Nyström

2010-06-10 08:50

Tyvärr är det val om några månader. I stort sätt är det stopp på alla beslut nu innan valet är klart. Men du har rätt i att tryck på politiker, även Sossarna som faktiskt också lovat lokalt inflytande.

2. Luddigt skrivet riksdagsbeslut

2010-06-09 22:59

Länsstyrelsepersonal har tryckt på politikerna att skriva i klartext om riksdagens beslut om ny rovdjurs-politik. Riksdagsbeslutet blev så luddigt skrivet att det nästan gäller fri tolkningsrätt. Det är ingen lätt uppgift för länsstyrelserna att hantera och levera vad riksdagen har beslutat om om den nya rovdjurspolitiken när även delar av det gamla beslutet om rovdjurens politiken finns kvar. Har talat med flera riksdagsmän/kvinnor som har lite olika syn på vad det nya riksdagsbeslutet skall tolkas. När riksdagsmän/kvinnor går ut och berättar om mera regionalt beslutan och viltvårdsdelegation skall vara beslutande organ och inte som tidigare rovdjursgrupp och viltvårdsnämnd som bara var rådgivande organ. Länsstyrelsen tjänstemän och tjänstemän hos Naturvårdsverket styrde efter eget tyckande om eller hur många rovdjur som fick fällas vid licens- eller så kallade skyddsjakt. Det finns bara ett sätt att lösa problemet som upp stått i bland annat Dalarna om årets björnavskjutning. Tryck på genom brev eller e-post till riksdagsmän/kvinnor och begär en förklaring om hur det nya riksdagsbeslutet om ny rovdjurspolitik skall tolkas. Då kommer fakta fram om länsstyrelsernas tolkning är rätt eller om det fenns felaktigheter i länsstyrelsernas tolkningar.

1. Vad var det vi sa.

2010-06-09 22:58

Skamligt nog är det på väg att besannes det som samtliga berörda misstänkte, att dessa delegationer bara var en enda stor rävsax där vi för vilken gång i ordningen åter blir blåsta. Skall vi svenskar aldrig lära oss, nej tråkigt nog är vi helt sanlöst godtrogna, okej nu var detta bara i ett län, men hallå, det är klart som tusan att samtliga läns deltagare inte kommer att agera särskilt annorlunda, vänta och se.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons