• Allmogejakt

Lena Ek bryter tystnaden i vargfrågan

AktuelltPublicerad: 2012-01-25 13:08

Miljöminister Lena Ek bryter nu tystnaden i vargfrågan. På tisdagen besökte hon makarna Preiholt på Rörbo gård i Västmanland för att diskutera landsbygdens problem med varg.

Lena Ek fick bland annat en rak fråga om det blir någon licensjakt på varg nästa vinter. Regeringen har tidigare lovat det.

Hör webbradioreportaget med hela presskonferensen här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

74. Vad sa hon ???

2012-09-05 22:29

Till drabbade familjen för att hjälpa !
Och till andra familjer som kommer att drabbas .
Inget, inget och åter inget som vanligt !!!!!
Hur är beredskapen vid första dödliga attacken på människa ? Kommer det hit utlänska EU-politiker då och talar om för dom drabbade att det är viktigt med biologisk mångfald ?

73. Allemansrätten - för vem?

2012-02-02 08:47

"Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten"
det finns inskrivet i Sveriges grundlag.

1. Jag vill hävda att Sveriges Riksdag, genom sina beslut beträffande Rovdjuret Varg, på sikt fråntagit, och i dagsläget, betydligt försämrat, möjligheterna för medborgarna att utnyttja allemansrätten till fullo.

Allemansrätten innebär att det ska gå att promenera i skog och mark, utan överhängande stor risk att bli angripen av Rovdjur.

2. Jag vill hävda att Sveriges riksdag genom sina beslut i Rovdjurs-frågan vad det beträffar varg, skapar en otrygg miljö för samtliga medborgare som ej bor i städer.

Citat:
Kolja, 10, dödades av vargen
Tioåriga Kolja åkte pulka med två kompisar. Plötsligt kom en varg fram ur skogen - och gick till attack.
Sedan hittades tioåringen livlös vid ett vattendrag dit vargen släpat honom. "källa" Expressen

Liknande händelser som ovan kommer att hända även här.

3. Jag kräver att våra politiker tar ansvar för sina beslut och gör allt, som står i deras makt, för att skydda våra barn från vargattacker i skog, på skolgård samt på väg till och från skolan.

Jag har hund och barnbarn.
På min fråga till länsstyrelsen vad jag gör, om jag möter en eller flera vargar, på skogspromenaden med min hund, - svarar
länsstyrelsens representant,
- Om vargen är hotfull - släpp hunden.

Då undrar jag - Om jag möter en eller flera vargar på skogspromenaden med mina två barnbarn, 10 och 6år,
-vad gör jag då?

72. Tyskterrier.

2012-02-01 08:49

Ja, det går ju knappast att tolka det annorlunda. Jag antar hon (det var en kvinna) var ärlig i sitt svar och menade att dessa katerorier är inget att bry sig om. I sanning ett hårresande uttalande som betytt sparken om det blivit anmält. Men å andra sidan, många gamla vårdas illa under nuvarande styre.

71. # 70

2012-01-31 20:55

...och dom kan vi tydligen låta smittas med allt vad det innebär till förmån för vargens spridning...eller...

70. Bra jobbat Anders Lundberg.

2012-01-29 22:57

Jag kan berätta att en trovärdig person berättade för mig att han själv ringt till en statlig myndighet och frågat om dvärgbandmasksmitta och risker. Han fick följande svar: Risken är mycket låg och det är bara gamla, svaga och sjuka som drabbas!

Läs sista meningen igen!

69. Frågat miljöminster Lena Ek vem tar ansvar för de som blir smittade...

2012-01-29 17:23

....av inplanterade vargar men inget svar.
I ett SVA dokument från 2006 www.sva.se/upload/pdf/vilt/riskbed_vilt2006.pdf
kan man läsa om spridning av dvärgbandmask under de senaste åren i Europa och att man uppskattar att 1 person per 10 000 invånare i dessa områden (dvärgbandmasksmittade områden) infekteras varje år med dvärgbandmask.
Om Alliansregeringen inte vidtar några begränsningar av dvärgbandmasken här i Sverige, som omfattar även varg och lodjur, hur många beräknar och accepterar miljöminister Lena Ek kommer att bli smittade med dvärgbandmask i det tre nu smittade områdena här i Sverige?
Miljöminister Lena Ek borde inte Alliansen besluta om att staten bekostar uppsättande av alla rovdjursstängsel och underhåll genom att vid 3 till kanske 8 tillfällen varje sommar slå gräs under eltrådarna för att förhindra kortslutning??
Miljöminister Lena Ek är det så att Tyskland erkänt dvärgbandmaskinfektion som yrkesskada inom jordbruket. Att ca 65 % av de som smittats med dvärgbandmask i Tyskland är jordbrukare?
Om Miljöminister Lena Ek och Alliansen inte vill satsa 174 miljoner på att utrota dvärgbandmasken, utan i stället ger 3 miljoner till myndigheterna för fortsatt kontroll av i första hand rävars avföring (verkar inte ha för avsikt att kontrollera vargar eller lodjur) så är det därmed obefintlig chans att dvärgbandmasken kommer av Alliansen att klassas som yrkesskada?
Att om en enda person blir smittad med dvärgbandmask i smittade områden här i Sverige uppges att om vederbörande överlever så blir det troligen operation för att ta bort cysta och livslång behandling som uppger kosta ca 3 miljoner per person.
Miljöminister Lena Ek är din inställning att Alliansen skall bara satsa 3 miljoner på begränsning av dvärgbandmasken när behandling av en enda dvärgbandmasksmittad person kostar lika mycket, kostar ca 3 miljoner?
Som riskfaktorer i Tyskland anges att bland annat kontaminerat damm från hö och halmhantering, maskägg i pälsen på djur etc. De som påstår att hö och halm under produktion och vid användning är tillräckligt torrt för att döda maskäggen, så de veterinärer/forskare här i Sverige som uppger att dvärgbandmaskägg i torrt hö överlever bara några dygn har ett svårt bevisläge.
Miljöminister Lena Ek. Ingen verkar motsäga att man i USA misslyckades med dvärgbandmaskavmaskning av i Kanada hämtade och i USA inplanterade vargar efter beslut 1995 och enbart i Idahou uppgift att ca 80 % av inplanterade vargar är dvärgbandmasksmittade och sprider nu smittan till människor och djur.
Är det inte så att Naturvårdsverket i sina inplanteringsalternativ anger smittorisken från LÅG till HÖG vad gäller rabies, trikiner och dvärgbandmask (friskriver sig från ansvar)?
Har man i USA misslyckats med dvärgbandmaskavmaskning så kommer vi också att misslyckas och först efter 5, 10 till 15 år får man sympton på att ha blivit smittad och dör eller livslång behandling som uppges kosta ca 3 miljoner per person så därför frågas hur många % av fritids- och permanentboende på landsbygden, halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) lantbrukare vid utfodring av hö/ensilage , bär och svamplockare, de som går med hund i skogen mm accepterar miljöminister Lena Ek blir smittade varje år med dvärgbandmasksmitta från inplanterade vargars avföring
Är det inte så att rabiessmittad varg går inte att vaccinera utan sprider smittan inom sex månader efter inplanering?
Miljöminister Lena Ek. Är det inte så att ca halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) är troligen största riskgruppen genom att dvärgbandmasksmittade vargars avföring sprätter upp i höt när man direkt efter slagning och utan torkning pressar höt och plastar in det i vit plast och genom att det är fuktigt (även kallat ensilage) troligen överlever smittade äggen upp till ca ett år och även djupfrysning och smittar de ridande när de utfordrar och sköter om hästarna?
Smittade ägg fastnar på kläderna och de ridande får smittade ägg på händerna och blir smittade är de äter bulle, smörgås mm?
Miljöminister Lena Ek är det helt o.k att föräldrar, syskon, kompisar m fl smittas när de tar i de ridandes kläder?


Som svar på de här frågorna svarar Miljödepartementet.

”Tack för dina skrivelser till Miljödepartementet angående framför allt varg och dvärgbandmask”.

”Vargen är klassad som starkt hotad i Sverige enligt rödlistan. Den är framtagen av Artdatabanken och fastställd av Naturvårdsverket. Nationell rödlistning handlar om att bedöma utdöenderisken från landet. Det betyder att i Sveriges rödlista bedöms arterna utifrån hur det går för dem inom Sveriges gränser. Om arten har goda populationer i grannländerna och kan förstärka den svenska stammen genom invandring kan detta minska risken att arten långsiktigt dör ut från landet, vilket det tas hänsyn till vid rödlistningen. Om arten är stabil eller har ökande population utanför landet, och om arten är kapabel att ta sig hit och lämpliga miljöer finns kvar, graderas rödlistekategorin normalt ned med ett steg. Men om arten minskar i grannområdena är det mindre sannolikt att den långsiktigt kommer att kunna bidra till att upprätthålla en population i Sverige och då är en nedgradering inte motiverad.”

”När det gäller risken för att varg skulle sprida smitta såsom dvärgbandmask och trikiner gör Livsmedelsverket bedömningen att risken för att människor skulle smittas i samband med till exempel bärplockning, är mycket begränsad. Detta gäller även i områden där dvärgbandmask är betydligt mer utbredd än i Sverige”.

”I de fall Sverige skulle föra in vargar från andra länder för att stödja det svenska vargbeståndet kommer dessa vargar att genomgå karantän och omfattande provtagning för bland annat rabies och dvärgbandmask. Risken för att dessa djur skulle föra in smitta i landet är därför liten”.

”För ytterligare frågor rekommenderar jag dig att kontakta Naturvårdsverket som är den myndighet som har i uppdrag att genomföra svensk naturvårdspolitik. Kontaktinformation finns på www.naturvardsverket.se.”


Med vänlig hälsning

Johanna Ljung
Departementssekreterare”

Jag hade i första hand frågat om dvärgbandmasksmittorisken för främst halv miljon ridande, men inget svar om de ridandes smittorisk.
Efter svaret skrivit till miljöminister Lena Ek och statsminister Fredrik Reinfeldt och frågat vem tar ansvar för de som kan/kommer att bli rabies eller dvärgbandmasksmittade av era inplanterade vargar och är det inte så att Naturvårdsverket säger nej till sex månaders karantän här i Sverige inom stängslat område för det räcker med att en mus tar sig in och ut från stängslade området för att smittorna vidare? Att vaccinera en redan rabiessmittad varg går inte utan sprider smittan här i Sverige inom sex månader efter inplantering men inte fått något svar.
Det räcker med att några flugor sitter på smittad avföring för att föra smittan vidare,
Frågat om man tagit bort kravet på avmaskning mm från 1 januari 2012 för att man skall kunna uppge att det är hundar och katter som tagits in i Sverige utan avmaskning mm och inte inplanterade vargar som fört hit smittorna, men inte fått något svar.

68. Bor i Gryt!

2012-01-28 01:04

På reporterns fråga om Lena Ek bor i vargrevir ville hon inte svara. Hon bor i Gryt i Östergötland dvs inte i vargrevir.

67. Reportern var bäst

2012-01-27 18:52

Det krävs alldeles speciella gåvor om man ska vara politiker. Maken till att svänga sig får man nog leta efter. Synd bara att reportern Moilainen inte var ensam med henne. Då hade det blivit grillafton.
Han hade henne riktigt på gaffeln när hon ljög om att det här med varg fungerade bättre på sina ställen. Synd att pressträffen "råkade" vara slut när hon hade trasslat till det för sig.

66. Djurvän

2012-01-26 22:57

i detta fallet räknar du upp de djur som genererar mer inkomster än utgifter. Det är bevisat. Dessa djur har människor alltid kommit i kontakt med. Vargen däremot får man endast kontakt med när den blivit habituerad. Och det är det ingen som önskar eller betalar för. Vargar ska hålla sig på håll och yla lite "mysigt" när man själv sitter i trygghet. Dina vänner djuren plågas i timmar för att föda leksakerna som sedan ska skyddsjagas. Ge oss en hållbar logik.

65. Djurvän

2012-01-26 17:31

Vilket djur förknippas med Sveriga utomlands och drar till sig turister och har gjort det i årtionde ? Den svenska tre tåiga hackspetten naturligvis
Turister betyder = Pengar in där på kontot att fördela på oss alla 9miljoner så kom inte och säg att älg är en resurs för några fåtal i landet sverige

64. Djuvän

2012-01-26 17:19

Tyvärr så är inte bara älgen jakten en resurs bara för jägare ..Jakt och till jakt knytna aktiviter omsätter en massa ( 1,5miljarder )pengar som är både moms o skattepliktiga och kommer tillbaka till vår samlade kassa som även du får del av ..kanske som bidrag till era föreningar ? för vargens bevarande till och med ...När du nu påstår att älgen bara är en resurs för en liten utvald grupp " Jägare ´" tror jag du syfta på ..Så blev det så där tokigt igen....Men du bättrar ju inte på din redan nu skamfilade argumentation

63. Bra jobbat Lena!

2012-01-26 16:59

Calle! Jag skulle hålla med dig om det var så att majoriteten av Sveriges befolkning fick något ut av älg och rådjur! Nu är det ju så att några hundra tusen och deras släktingar är de som får fylla frysen. De resterande 9 milj får endast kontakt med detta djur på motorhuven eller vid äppelträdet! Varför skulle det i såfall vara viktigare än vargen? Det är betydligt fler en några 100 000 som vill bevara vargen....älgar dödar människor varje år vilket kostar både i lidande och enorma ekonomiska förluster.....

Pia! Dessa personer du talar om är folkvalda! Missat det? Alla människor resonerar inte som er uppenbarligen.....och det gör det den stora massan vill och det är att bevara vargen....

Heffa! Älgen är en resurs för en liten klick människor. Vi andra har ingen del i den.......du vet att vi är 9 milj i sverige va?

62. 60 dieselpower

2012-01-26 16:59

och inte bara det,tänk alla vi jägare som vill se klövvilt året om ochså,den åsikten hör man aldrig framföras i vargfrågor..jag verkar vara ensam att ha den åsikten...när tomma vargrevir kommer på tal är det bara köttet man ondgör sej över

61. EUs recept gör att det tar fyra gånger längre att reducera inaveln

2012-01-26 16:09

Strategin 2010-2011 var licensjakt som undantog genetiskt värdefulla vargar. Strategin 2012 är fri tillväxt och skyddsjakt som inte ger någon fördel åt vad som är genetiskt värdefullt. Jämför man strategierna så tar det fyra gånger så lång tid (fyra gånger fler utsatta valpar) att nå önskvärd inavelsreduktion med EUs recept, det kommer inte att ske innan vargens tillväxt nått det "naturliga taket" om det nu krävs "gynnsam bevarandestatus" för licensjakt. Se
http://vargdag.wordpress.com/2012/01/08/svensk-vargpolitik-fyra-ganger-battre-an-eus-variant/

60. Debet och kredit

2012-01-26 16:08

Höstens älgjakt är en höjdpunkt för de flesta jägare, en semestervecka är väl vad de flesta spenderar. Blir det nu så många gråben i skogen så att älgjakten spolieras, då åker nog många till ett varmare land den veckan. Vad det innebär i förlorade intäkter för Konungariket när kanske 100000 jägare med familjer flyr landet en vecka, likaså förlorade intäkter, för stuguthyrare mm.

59. Vad Karl Varg

2012-01-26 16:08

inte talar om är hur vargen skall överleva när han fått bort alla älgar och rådjur. Blir vargarna helt plötsligt vegetarianer? Svara med något vettigt.

58. Politiker - Gör ert jobb - för Sverige!

2012-01-26 16:07

Miljöminister Lena Ek, var mycket tydlig på en presskonferens nyligen.
Hon sa bl.a följande:
Målet är en förvaltningsplan för de 5 rovdjuren. Att planen ska baseras på riksdagsbeslutet, med majoritet i riksdagen, om att vi ska ha en livskraftig rovdjurstam.
Förvaltningsplanens
Prioritering nr 1;
Att hålla Sverige utanför domstolsförfarande, (läs, EU gillar inte vår rov-djurspolitik)
Prioritering nr 2;
Att förvaltningsplanen ska;
Ta största hänsyn till människor, näringar och bygder?
Prioritering nr 3;
Så regionalt beslutsfattande som möjligt?

HUR TÄNKER DOM??? OCH DESSA STYR VÅRT LAND!

Jag vill med bestämdhet påstå att man i grunden tänker FEL.

Man låter EU styra allt. Läs - "viktigast att hålla Sverige utanför domstolsförfarande".
Naturvårdsverkets agerande i vargförflyttningar har inget med "vargens bästa" att göra, eller "medborgares bästa".
Det är enbart en manöver för att hitta en möjlighet att anpassa sig till EU. Allt har ett pris! Priset är för högt när
man inte törs bo på landet efter för många vargbesök, folk ger upp sina näringar efter vargattack eller rädsla för vargattack, föräldrar behöver följa
sina barn till skolan efter att vargar varit för närgångna och hotfulla, folk törs inte ha sina husdjur lösa i trädgårdar av rädsla för varg,
Folk törs inte plocka svamp, njuta av skogen på grund av rädsla för varg. Vargen är, liksom råttan, ett skadedjur, skillnaden är att vargen
tar våra husdjur, råttan tar vårt avfall. FÖRSTÅ! Vi inte vill ha vargen, vare sig i trädgårdar eller på skolgårdar.
Att ovanstående gemensamt är ett för högt pris - och det är idag en verklighet som vår riksdag har skapat, och dessutom idag strävar efter att bevara,
som prioritering nr 1,
för - Att hålla Sverige utanför domstolsförfarande!

Hur tar man hänsyn till prio nr 2!
- största hänsyn till människor, näringar och bygder,
samt prioritering 3,
- så ska besluten fattas så nära människor som möjligt, dvs, regionalt?

Dags att sätta ner foten!

1. Vi måste kräva att vår riksdag i första hand jobbar för Sverige och svenskarna!
2. Vi måste kräva att Riksdagen omprövar sitt beslut om att Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar .
Denna gång bör dom ta hänsyn till verkligheten, OCH medborgarnas rätt att leva tryggt. (i dag vet man mer vad vargens närvaro betyder för svenskar) -
Vargen behöver väldigt stora områden för att inte ställa till skada för människan - kan vi verkligen erbjuda den det? DET är huvudfrågan.
Kan vi inte det - ska vi inte ha varg i Sverige - det är DET våra folkvalda Riksdagsmän ska jobba med i första hand - Sveriges bästa för medborgarna -
OCH - hävda vår sak i EU - klarar dom inte det bör vi gå ur EU omgående!

57. Vargflytt

2012-01-26 14:20

I gårdagens GT fanns att läsa. Nu vill Naturvårdsverket testa att ännu en gång flytta den "genetiskt värdefulla vargtiken"(flyttades från Idre till Karlsborg) och Svenljunga kan bli aktuellt uppger TT.Samtidigt rapporterar SR Skaraborg planer på att utplantera ryska vargar i Törebodatrakten (födda i ryska djurparker) detta måste vara tokerier men TT och SR måste Vi väl lita på. Vad är kostnaden för dessa experiment!!??

56. Karl-varg

2012-01-26 14:20

Älgen ger i alla fall tillbaka pengar till samhället och likaså med övrigt vilt som anses vara en resurs ...Men vad finns på intäkts sidan av en stor varg etablering ?
Om du hellre vill diskutera konstnader istället för själva varg frågan ..Och varför ska EU betala för våra samer är inte de att anses som värdiga medborgare i svea riket .och bör behandlas med samma respekt och hänsyn som oss andra . i ditt sätt att skriva så verkar det som du anser att samer är en belastnings för oss andra ...Huva vilken syn mäniskor

55. Karl-Varg och räkenskaperna

2012-01-26 13:28

Att Du överhuvudtagat har mage att jämföra kostnaderna som ca 300 varguslingar kostar samhället gentemot var flera 100 tusentalet klövilt och ca 4 miljoner bilar orsakar är för mig helt obegripligt.

Bara älgjakten i Sverige omsätter ca 1,5 MILJARDER per år.

Älg och andra djur ger alltså stora inkomster,men,vargen orsakar endast Kostnader och 0 i intäkter, och det på en mycket liten population som är till ingen nytta.

En miljon per varg är garanterat i underkant, börja räkna Länstyrelsenas lönekostnader till en början på deras fältpersonal t.e.x, sen lägger Du till skador på tamdjur, hundar, minskade jaktarrenden,fastighetspriser och naturligtvis ska Samernas ersättning för dröpta rena också läggas till,utan varg hade inte dessa kostnader funnits,eller?

Och igen,räkna nu upp 10 saker som blivit bättre sedan vargen kom än innan för oss drabbade i glesbygden.

Och Du läs gärna boken "VARGEN ÄR VÄRST" om dom som har mest erfarenhet av rovdjur,då kanske det går upp ett ljus även för Dig,den kan Du beställa från Bokia.

54. Kalle Varg

2012-01-26 13:27

Du glömde en liten detalj i ditt försvarstal, älg och rådjur m.fl. ger mycket tillbaka i eklogiskt kött, inkomster för arrenden,jaktföretag som säljer jakt till b.la. utländska medborgare, alla företag som säljer prylar till jägare, allt detta drar in massor av pengar till alla skattebetalare(även dej), vargen kostar bara och ställer till förödelse var den drar fram, men det blundar ni ivrare för.

53. Blir intressant

2012-01-26 13:27

att se hur länge ministern orkar sitta kvar. Vi kan inte ha en politik som enbart drivs av rädsla för domstolen. Jag ansträngde mig verkligen för att höra empati med, och för djur och människor i landet. Vilket bör vara det viktiga och jag kan informera Ek om att rovdjurspolitiken kan hamna i domstolen varje dag pga de djurskyddslagar vi har att följa.

52. Förtvivlan!!!

2012-01-26 13:27

Hoppet för lansbyggden är ute när inte vår egna inte förstår rovdjursfrågan. Lena Ek du har sjutit dig i foten. Centern får inga 4% i nästa val,med en sån inställning.Vi blir alla rovdjur med sådana ledare! Vart är vi på väg???

51. Reclaim the woods

2012-01-26 13:27

I en sund nation kan inte myndighetspersoner göra vad som helst. I en sund nation finns det människor som protesterar och vägrar acceptera myndigheters olika förehavanden. Detta för att människorna vet hur illa det kan gå. Man måste misstro det som myndigheterna säger och gör, eftersom misstro mot myndigheter är ett sundhetstecken, någonting positivt.
Den regering som inte förstår varför de misstros av folket har förmodligen sovit på historielektionerna. (Det är inte särskilt länge sedan svenska myndigheter, på ytterst tveksamma grunder, praktiserade både lobotomi och sterilisering av en del människor).

Idag lever vi dessvärre i en "centraliserad diktatorisk demokrati", d.v.s. 349 folkvalda platser i Riksdagen (de väljs vart fjärde år som representanter för sina respektive valkretsar runt om i landet) ska styra Sverige genom lagar & regler, vilket fungerar hyfsat i de allra flesta fall. Samtidigt kan man dock konstatera att riksdagen representerar i antal huvuden ENDAST 0,0037% av Sveriges befolkning, vilket resulterar i att en del beslut, många gånger baserade på rena lögner & myter (genom lobbyister), slår väldigt hårt mot vissa intressen och således känner sig många människor totalt maktlösa då de ej kan påverka sin egen situation. Man får känslan av att leva i en diktatur styrd av en proffstyckarmaffia, det vill säga en liten klick urbaniserade krakar som hukar sig och bara agerar inom ramen för vad som anses politiskt korrekt inom samma maffia.

Sveriges regering borde allvarligt överväga att testa vargens existens i Sverige genom folkomrösting, ända ner på kommunnivå. Då skulle vi kunna göra det j-ligt enkelt, de kommuner där majoriteten är för vargen så fridlyses den inom kommunens gränser. I de kommuner där majoriteten är emot, skyddsjakt året om. Allra bäst vore ju om alla kommuner sa nej till vargen, då vore ju saken biff !

50. Djurvän? och civilicerade människor

2012-01-26 13:26

Menar Du då att Finland och Estland inte är civilicerade människor fast dom också är med i EU.

Som Du vet håller just nu Estland på att skjuta av mer än 50% av sin vargstam, ca 130 djur ska bort, och Finland har på 5 år miskat sin vargstam med ca 50% och har fortfarande licensjakt fast att dom är med i EU.

Dessa länder med flera skiter totalt i vad EU säjer om vargjakt, dom lyssnar istället sill sina vargdrabbade medborgare.

49. Karl_varg

2012-01-26 13:19

Vad reser Du ragg för, nu gällde det varg i detta forum. Eftersom jag inte hittat några uppgifter för vad enbart vargen kostar, så läs vad jag skriver,ingen har ju redovisat kostnaden! Varför blanda in älg,rådjur,viltstaket här (säkert stora kostnader) har ingen anledning att gå i försvar mot Dig.Och framför allt blanda inte in Samer i utgifter

48. Karl_varg

2012-01-26 13:19

Man brukar jämföra kostnader och intäkter. Ja älgarna kostar men de ger faktiskt påstår jag plus i sluträkningen. Och då har jag ändå inte räknat in folkhälsoaspekten av att ge sig ut i skog och mark för att hämta hem världens finaste kött.
Som liten markägare är jakten varje år mer värd för mig än en avverkning vart femtionde år.

47. stilla undran

2012-01-26 13:18

är Karl varg rasist låter snubblande nära när han uttalar sig om samerna...bara undrar...finns många kufar på bevarande sidan nyligen fick Länstyrelsen i Västmanland mottaga allvarligt hot antagligen kopplat till kommande skydds jakt undrar från vilken sida det kom?

46. Pengar

2012-01-26 13:15

Enligt inofficiella uppgifter som jag har kommit över från riksdagshåll så ligger utgifterna för vargforskning, stängsel etc på ca 250 miljoner om året. Detta är dock en siffra som det kommer att vara svårt att få fram officiellt.
Antalet vargar i Sverige ligger på ca 400 idag enligt dom uppgifter som finns bla på denna tidnings sida.
Varje individ kostar då 625 000 kronor per år. Inte illa att vara varg, måste vara bland det bättre business case som finns idag. Kanske något för börsen?!
Att sedan vargen inte genererar någon intäkt kanske förändrar resonemanget en aning.
Älgen däremot genererar stora intäkter i form av jaktarrenden, fällavgifter, kött etc. Dessa intäkter ligger på flera miljarder enligt en undersökning som gjordes för något år sedan. Älgskadorna är naturligtvis även dom kostsamma - vet ej vilken nivå det handlar om.
Så affärsmässigt kan vargen sägas vara en stor kostnad utan intäkt medan exvis älgen innebär stora intäkter även om den innebär en hel del kostnader. Eftersom vargen tar en del älg så försämras läget när det gäller intäkter eftersom både arrenden och antalet fällda vilt bevisligen minskar. Att antalet trafikolyckor minskar är svårare idag att hävda eftersom antalet trafikskadat vilt är relativt konstant. Skogsskadorna skall ställas i proportion till minskade jaktarrenden, här kanske det finns några fakta även om jag inte har dom.
Som jag ser det så finns många argument att minska vargen i antal och samtidigt se till att minska kostnaden för vargen och dessutom se till att avskjutningen på älg hålls relativt hög. Då håller vi kostnaderna så låga som möjligt samtidigt som vi rimligen håller trafikolyckor med vilt på en så låg nivå som det är möjligt. En viktig aspekt är också att vi kan göra eftersök på vilt på ett effektivt sätt vilket inte går med varg på markerna, även om det är svårare att sätta en peng på denna aspekt.

45. Karl_varg

2012-01-26 13:15

Man brukar jämföra kostnader och intäkter. Ja älgarna kostar men de ger faktiskt påstår jag plus i sluträkningen. Och då har jag ändå inte räknat in folkhälsoaspekten av att ge sig ut i skog och mark för att hämta hem världens finaste kött.
Som liten markägare är jakten varje år mer värd för mig än en avverkning vart femtionde år.

44. Precis Calle Seleborg

2012-01-26 10:50

Inte bara Lena Ek utan hela politikerkåren i riksdag och regering är vilseförda av propagandan, därav enigheten i riksdagsbeslutet (de ”kunde inte se” konsekvenserna av sitt beslut). Vi som läst och följt denna debatt, och lyssnade på Lena Ek, vet att de saknar egen bedömningsgrund. De har alltså inget annat att väga emot ekosofernas påståenden. Politiker, som t.ex. Lena Ek, bedömer inte frågor själva utan förlitar sig på sina underhuggare. De är väldigt duktiga på att föra fram det de hört eller läst från sina tjänstemän och myndigheter.
Vi vet också att mediernas företrädare är lika vilseförda av statens falska rovdjurspropaganda.

43. Bakom

2012-01-26 10:47

Våra Ministrar har inget att säga till om, det verkar vara dom som är bakom Ministrarna som styr landet, fanns det inte en tv-serie som hett "Javisst herr Minister" där dom bakom sa en sak och gjorde en annan.

42. Smålänning

2012-01-26 10:47

Lena Ek har inte ett dugg att bestämma. Jag undrar var du fått dina dina uppgifter 500-700!? miljoner (1 milj/varg) om året ifrån????? Härled hur du kommit fram till den siffran så skall jag redovisa vad älgen kostar alla som inte är jägare. Trafikskador, skador på nyplanterad skog, hägnader för densamma osv. osv. Vargen kostar inte skattebetalarna en en liten del än vad älg och rådjur kostar oss. Ersättningen till samerna bör väl inte räknas in i dina miljoner eftersom det är en dåraktig utgift för svenskarna som mer får ses som ett EU stöd?

41. kort kommentar

2012-01-26 10:47

till "35" och "36" det märkliga är att ni från den så kallade bevarande sidan inte yppar ett ord om hur NVV kör med denna stackars gula vargtik, det man senast kan läsa SRF sida är att Ann Dahlerius vill att den gula tiken skall få etablera sig i renbeteslandet det om något säger en hel del om era värderingar när vargen går före en mång kulturell urbefolkning och dess rättigheter att bedriva sin näring, det vill såna som ni tillintetgöra inte undra på att fler och fler blir anti mot denna vargetablering.

40. Inget ljus i tunneln

2012-01-26 10:43

Det måste komma någon positiv nyhet snart. Folk mår så hysteriskt dåligt av situationen med vargarna så det är fara för många liv. Det är så få av alla som blir drabbade som inte har möjlighet att få sin talan hörd och som mår galet dåligt just nu. Det måste komma någon typ av ljusning annars händer det drastiska saker. Varför ser inte politikerna vad som händer just nu. De säger att allt handlar om att rädda en art´s existens, men de det är ju inte sant. Och de tycks skita i vad som händer med befolkningens mående. Hur 17 tänker de, det måste finnas personer med personliga erfarenheter och kunskap som de kan rådfråga. Varför lyssnar de på rabiata urbaniserade aktivister och nonchalanta kollegor. Eller någon kollega som som har ett sommarställe som säger att det funkar bra med varg för dem. Eller gamla politiker som har köpt skog för arvodena de fick, som inte jagar och vill inte ha älg på sina marker.
Ni politiker måste VAKNA, det är ingen lek det här, det är mycket allvarligare än vad ni tycks förstå.

Lyssna INTE på nybyggare som inte hunnit se och förstå vad det innebär.
Lyssna INTE på de som inte vet vad de talar om.
Lyssna INTE på de politiska kollegor som säger att folk överreagerar, för det är åt andra hållet, folk är för tysta för vad som egentligen händer.
Lyssna inte på de som INTE har erfarenhet av varg.
Lyssna INTE på de som tjänar pengar på att det finns varg.
Lyssna INTE på de som är media kåta.

39. I enlighet med riksdagsbeslutet

2012-01-26 08:52

Om hon verkligen menar det så har vi åter ett tak på 210, eller?

38. Miljardrullning

2012-01-26 08:52

Lena Ek tycktes inte vilja svara på någon fråga angående kostnaden gällande varg. Har det någon gång redovisats hur stor den årliga kostnaden är när det gäller vargpolitiken? Det tycks vara så att det finns inga gränser. Säkert kostar enbart vargen 500-700!? miljoner (1 milj/varg) om året,om ens det räcker, som skulle kunna gå till åldringvården t.ex på sikt blir det miljader. Ta dessa tokiga flyttningar av vargar med (går tillbaka) helikopter som exempel bara dessa kostar säkert 3-400 000 kr/flytt med alla inblandade. Finns det inget parti/ politiker som kan sätta ned foten och sätta stopp för dessa tokerier.

37. Uffe lär sig aldrig

2012-01-26 08:50

Eller snarare han vill inte se. Under trettio års tid har man försökt att skydda våra tamdjur mot varg. Man hittar på det ena vansinnigare och dyrare än det andra. Resultat är alltid det samma. En målmedveten varg når fram. Först var det hundarna som sökte upp vargen. Nu erkänner man att det är tvärtom. Sen försökte man med pinglor. Det dröjde inte länge innan hund med vargpingla dödades av varg. Sen försökte man skydda fåren med elstängsel. Allteftersom vargarna forcerade dem försökte man förbättra dem. Från andra håll i världen rapporteras om bybor som gömmer sig förskräckta i sina hus och lyssnar på hur vargarna försöker ta sig in.
Och hur skyddar man sina djur mot den stress de känner när vargen är på andra sidan staketet? Kanske Uffe kan ge besked. Ska vi bygga en ännu starkare barrikad 200 meter utanför själva djurhagen? Flyttar vi djuren inomhus blir det lite svårt att låta mulbetet vårda våra Natura-2000 marker. Den dag Lena Ek förstår att hon blivit grundlurad av Naturvårdsverkets propaganda blir hon avsatt. Eller avgår i protest.

36. Gråhundsägaren!

2012-01-26 08:49

Var har jag skrivit att jag tycker att det är bra att flytta henne en tredje gång?

35. GRÅHUNDÄGARE # 30

2012-01-26 08:49

Jodå signaturen gråhundjägare, jag håller med dig. Jag tycker det är nog med ofredande av vargtiken. Flyttning av, i varje fall den tiken, fungerar inte.
Sen är det märkligt vad lättirriterade signaturhojtare det finns på detta forum. Vill ni bara ha körsångare mot allt vad varg heter som yttrar sig. Känns det bättre då? Det fanns en som till och med skrev att jag har ett "asfalthjärta", och jag fick mig dagens skratt.

34. C eller nått annat

2012-01-26 08:49

Vill på inget sätt försvara C men somhon säger i början är det ju ett brett stöd för rovdjuren i riksdagen. Inte ens de lokala politikerna tar ju ställning mot dagens rovdjurspolitik. Ibland undrar jag om vi verkligen är så ensamma som detta ger sken av?

33. Heja Peter Egardt

2012-01-25 21:17

Följ denstående länkar så förstår ni att det kan vara bra att Peter Egardt kan vara med i detta samanhang....

Mycket riktigt är han landshövding i Uppsala, men Riala ligger i Stockholms län.

http://www.unt.se/debatt/minska-lodjursstammen-1530130.aspx

http://www.unt.se/debatt/lat-lanen-sjalva-forvalta-lodjuren-1260526.aspx

32. Grodorna

2012-01-25 21:17

hoppade likt en grod dans ur Lena Ek:s mun efter att brutit sin tystnad, bättre hon varit tyst var bara pinsamt att höra henne uttala sig, tips till centern sätt munkavle på henne, för med hennes fortsatta uttalande är centern ett minne blott, behövs bara några små grod igen från L.E. så.....

31. Aldrig mer Centern för min del

2012-01-25 21:16

så enkelt är det!

30. Naturvän & djurvän Ulf Stridsberg?

2012-01-25 21:16

näh det kan väl inte vara möjligt i såfall skulle väl han fort som bara den anmäla NVV för deras 3:e tilltänkta flytt av den gula vargtiken men se där försvinner naturvännen och så kallade djurvännen Ulf Stridsberg ner i ett stort svart hål ditförpassad av sin egen kraft. Man kan bara konstatera att dessa märkliga självutnämnda lakejer inom bevarande sidan inte har den fårmågan att se när gränsen är passerad för vad ett djur i detta fall den gul vargtiken skall utsättas för, det är att betrakta som ett enda stort djurplågeri från NVV sida och som sagt vargkramarna lyfter inte ens på ögonlockena ni bevisar själva vad ni har för värderingar

29. Mycket bra!

2012-01-25 21:15

Det där lät ju riktigt bra tycker jag! Våra politiker verkar eniga i det här tillsammans med EU. Hon tar upp att hon vill hitta en väg som funkar för alla parter - jägare, bönder och resten av befolkningen- vad är det som är fel med det? Jag förstår att det var en besvikelse för er som vill ha "nada" vargar, men det har ju aldrig varit aktuellt! Eftersom vi ännu inte vet hur förvaltningsplanen kommer se ut, kan vi kanske bete oss som vuxna människor, vänta på den innan det "flippas ut" totalt! Vi är med i Eu och det är bara att rätta sig efter det! Intressant det hon sa om Italienarna, som inte får äta upp våra flyttfåglar! Det är väl bra att våra djur/fåglar skyddas i andra länder! Att sänka regeringen för att de följer Eu direktiv går inte ihop för mig. Vi är civiliserade människor i Sverige som följer regler....eller?

28. #22

2012-01-25 21:15

Ja, gud va förvånad man blir utav dina uttalanden.........
Mer konflikt-sökande människa än dig får man nog leta länge efter!
Jag tycker att det måste finnas websidor som har ett innehåll som passar dig bättre, sluta "trigga" nu Stridsberg!

27. LÖJLIGHETS SKIMMER?

2012-01-25 21:14

Det är vad Ek Talar om tydligen så har hon mun häfta, var är den så utomordentliga jordbruks ministern Erlandsson, alla vet att han har gjort bort sig men någon gång ska väl han krypa ut ur sitt gömsle och stå till svars för den kaos som han medverkat till.

26. 22 Uffe

2012-01-25 21:14

Du hör fel Uffe, det du hör är en politiker som citerar en massa skitsnack hon matats med från vargjugend. Lyssnar du riktigt noga kommer du oxå höra hellikoptrarna dåna över nejden. Någonting vi alla kommer höra oftare och oftare.Förut hördes älglock,fågelkvitter och porlande bäckar, snart hörs bara turbiner smattrande rotatorer och enstaka hagelsmällar. Det måste väl värma ett asfalts hjärta som ditt.

25. ställ krav

2012-01-25 21:13

Eu vill att Sverige ska bidra till det gemensamma finansieringsprogrammet.
detta borde innebära att Sverige borde kunna ställa vissa ultimatum t.ex att sköta vargfrågan som det passar vårt sätt att leva och bo. är inte detta en rimlig punkt att trycka på när det verkar vara så Angeläget att Sverige deltar i denna eu cirkus. vi kan inte bara bli hunsade av eu: delegater, vi måste ställa krav, så fungerar alla förhandlingar

24. Bra! Mikael M

2012-01-25 21:13

Slutrepliken säger allt om vad detta handlar om. Det är tjänstemännen som styr och till och med talar om vad regeringen får besluta om!
Att tjänstemännen kan styra på detta vis beror naturligtvis på den monumentala okunskap som finns hos politikerna. Lena Ek verkar ju åtminstone intresserad av att ta till sig mer kunskap. Frågan är om det räcker? Och när har hon kunskap nog för att ta självständig ställning i sakfrågor?

23. Man tar sig för pannan

2012-01-25 18:54

Det sista hon sa till lokaltidningen var "Men att man skall få skjuta för att man känner sig hotad när en varg dyker upp på sin egen gård kommer aldrig att bli aktuellt..."
Det häver hon alltså ur sig hemma hos en som är på väg att få lägga ned sin verksamhet och med närvarande representant för gruppen rödluvan och mormor och LRF,s starke man i området....har dessa
politiker inga som känseltentakler att scanna av stämningen och se åt vilket håll vinden blåser?? Hur
många röster värvade/behöll Centerpartiet där tro?

22. Tvärt om Kenneth Eriksson!

2012-01-25 18:53

Jag kan höra en lyhördhet hos miljöministern. En lyhördhet, som inte bara suger in åsikter från rena vargmotståndare och uttalade noll-varg-tolleranter utan även lyssnar på naturvänners åsikter och framförallt den "bedövande enighet", som Ek uttryckte det, bland landets folkvalda i Riksdagen, om att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar.
Bytet av miljöminister blev, så här långt, ett byte till det bättre tycker jag.

21. Peter Egardt

2012-01-25 18:53

Landshövdning i Uppsala län. Är det inte där de värnar om Riallareviret. Sätta bocken till trädgårdsmästare det ger säkert resultat.

20. grisen i säcken.

2012-01-25 18:53

Eller ett annat gammalt talesätt, När vi gick med i EU sålde vi en viss kroppsdel åt räven(EU).Morfar var torpare han fick inte ha hund för dåvarande skogsbolag. I dag får man ha hund men risken är stor att den blir vargmat.Kontentan blir följande vi ska inte bo på landsbygden, alla ska bo i stan lojalt o DEMOKRATISKT följa dessa pajasregler. Jag orkar inte mer.

19. trams

2012-01-25 17:43

Vilket jävla tarms , det enda hon gör att slingra sig för att rädda sitt eget skinn , och någon licensjakt kommer vi aldrig få innan det är försent .

18. Tja ... inte vet jag ....

2012-01-25 17:43

Mera som ett kafferep, en massa tjabbel ....

17. haha

2012-01-25 17:10

Dom största fundamentalisterna när det gäller varg frågan är väll i alla fall jägarna som är helt kompromisslösa i denna fråga.

16. Budget samt förvaltningsplan till nästa vinter.

2012-01-25 17:03

Det skall bli väldigt intressant att se vilka beräknande kostnader dom kommer att ha för den förvaltningsplanen.

Med tanke på att Myndigheterna själva sannolikt kommer bli tvingade att sköta förvaltningen av varg.
Beroende på att stora delar av jägarkåren inte tänker förvalta en vargstam dom inte vill ha.

Även stark tanke på kostnaderna för trafikeftersök kommer öka när bojkotten nått fullt resultat.

Detta kommer att innebära väldiga kostnader för skattebetalarna. Men kommer folk att vakna. Sen kommer vargen göra sin egen reklam.

15. Hoppet är ute.

2012-01-25 16:33

Lena Ek framstår som utan viljeinriktning. Hon hukar för ekofascisterna på Naturvårdsverket som hennes företrädare gav föreskriftsrätt. Hon är helt i deras händer och tycker endast det dessa fundamentalister informerat henne om. Hon försvarar sig med det senaste Riksdagsbeslutet som de redan frångått, som Lars S. i 7 tydligt redovisar. Detta riksdagsbeslut har ett mål om minst 5000 vargar i landet, det är den målsättning som gäller.

Lena Ek hukar också för EU när det finns flera andra fall där vårt lands representanter skarpt gått emot EU. Hon är inte villig att slåss för våra tamdjursägare och uppfödare.

Hon gör stor sak av att det beslutet togs med stor majoritet, men hon säger inget om hur hon tror frågan kommer att utvecklas, inget nytt och ingen nyordning. Samma förödande politik som sakta men säkert kommer att sluta i kaos och att samtliga riksdagspartier kommer att tvingas byta fot. Så är det med majoriteter. Mikael Moilanens avslut på ljudbandet är strålande när en av Lena Eks tjänstemän säger att: Regeringen kan inte lova ”någonting”.

Lena Ek pratar om att upprätta förvaltningsplaner. Varför då de finns ju redan i Riksdagsbeslutet. Hon pratar vidare om dessa 3 punkter.

1. Livskraftiga rovdjurspopulationer i deras naturliga utbredningsområden
2. Att det ska ske med största hänsyn till näringar och bygder.
3. Så regionalt beslutsfattande som möjligt.

Mina kommentarer:
1. Deras naturliga utbredningsområden, från vilken tidpunkt då? Stenålder, medeltid, 1890, 1920, 1960, 1970 eller när då, i en värld där allt förändras kontinuerligt och det är idiotiskt att sträva efter flydda tider?
2. Då kan man redan idag besluta om total avskjutning.
3. Vi har redan detta år sett att det nya regeringsbeslutet om decentraliserad beslutsordning inte fungerar som det blev framfört. Regeringen ljuger och Lena Ek ljuger. ”De kan inte lova någonting.”

Vad vi behöver är ett nytt Riksdagsbeslut med bl.a. indragen föreskriftsrätt för Naturvårdsverket.
Vad vi ser är en politisk ordning i förfall med dag för dag politik.

PS! Idag har Miljödepartementet utsett Peter Egardt till ny ordförande i kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg. DS

14. Första minuten räcker

2012-01-25 16:31

Prioritet 1 "En livskraftig rovdjursstam"
Prioritet 2 "Landsbygdens befolkning och näringar"
Behövs det sägas mer.
Man säger också att vargen ska finnas i sin naturliga miljö. Någon sådan miljö finns inte i Sverige!!!

13. svammel.

2012-01-25 16:30

mesta ordet från miljöminister var väl äeeh äeeh och åter äeeh,eller var det EU, EU

12. Får Lena Ek veta alla fakta?

2012-01-25 16:30

Lade märke till att Lena Ek inte tog upp frågan om huruvida det är äkta vargar, som vi i dag har i skogarna, eller ej.

Ej heller tog hon upp frågan om det överhuvudtaget är möjligt att behålla en vargpopulation i Sverige rasren.

Detta är två helt fundamentala frågor, som måste få ett svar helst nu och allra senast i en kommande förvaltningsplan.

I diskussionerna med EU måste också svaren på dessa två frågor vara ytterst väsentliga.

EU kan ju knappast begära att vi i Sverige skall hysa ny vargras, vars avelsbas består av extremt hårt inavlade vargar och korsningar mellan hund och varg.

Allt tal om utrotningshot, bevarandevärde och genetiskt värdefulla vargar klingar oerhört falskt och blir totalt obegripligt, om man inte har svaren på ovannämnda grundläggande frågor.

Har i ett brev till Miljödepartementet bett registratorn där förmedla dessa frågor till Lena Ek. Inget svar och ingen bekräftelse, om att mitt brev mottagits, har jag fått. Finns det mån tro någon sil på departementet, som sorterat bort dessa två besvärliga frågor?

11. Är det

2012-01-25 16:29

Ingen politiker i detta land som kan rakryggad för en åsikt, vad den än är, då är vårt land på utför med rekordfart.Gömma sej bakom utredningar och EU, nä stå upp och värna svenska folket, och inte nissarna i EU, dom är där för sin höga lön.inte för att hjälpa oss.

10. TAFFAT REGERING! VAD SÄGER STADSMINISTERN?

2012-01-25 16:29

Efter att hört Eks förklaring så är det helt klarlagt att de båda ministrarna Ek + Erlandsson har tunghäfta belagd troligen av våran elementära Stadsminister som på ett negativt sätt inte verkar bry sig om det svenska folkets vilja när det gäller bevarande status inom boskaps- lantbruks skötsel och dess förhindrande av VARG plågan. Nej Stadsministern med bihang av Ek och denne icke vetande Erlandsson som bara flinar och står sig gott på våra skattebetalare Visa nu lite kurage och sätt denna EUs delegation på plats, tala om att Sverige avgör vad som anses bäst i ROVDJURS DEBBATTEN, vågar ni detta hoppas att någon riksdags man/kvinna framför om de läser våra insändare.Vad kostar detta jippo flyttning av varg-tjuvjakts rapporteringar-polis utredningar och så kommer det att förbli om intet något görs! I och med vargens ökande antal mer och mer så blir det sammanstötningar varg- människa, vad kommer det att inte kosta samhället i längden, bara att nu ska varg tiken flyttas en tredje gång har alla inom vett och sans i NVV tappat detta eller har det aldrig funnits behörig personal där? Nu måste något hända annars kommer Sverige hamna på kartan av ett laglöst land som inte klarar av sin egen situation och i detta fallet vargen!!!

9. Efter att ha hört detta

2012-01-25 16:28

förstår man varför möjligheten till att stryka bort namn på valsedlarna togs bort. Det skulle bli väldigt många tomma valsedlar!
Men jag är lugn, centerna lär försvinna som riksdagsparti 2014.

8. En varm applåd!

2012-01-25 16:28

tar vi alla upp när tystnaden bryts!
En ökande oro är att MP, och för den del V, tar röster p g a dessa sossars partitramsande.
Behövs ingen större fantasi för att inse hur det kommer att se ut om ett ev oppositionsblock skulle vinna det kommande valet. En MP-mupp som miljöminister (självklart) som landbygdsminister går det säkert att hitta någon fundamentalistisk kolsjos-bempa...
Bistra tider väntar jägarna....

7. Som förväntat

2012-01-25 14:27

Mina reflektioner:
Ek hukar bakom riksdagsbeslutet men nämner inte att det innehöll ett antalstak om 210 vargar.
Rovdjursutredningens kommande slutsatser om antal för att nå gynnsam bevarandestatus kommer att styra kommande regeringsbeslut. Valputsättning gäller. Och framför allt, glöm licensjakt, ni hörde vad regeringtjänstemannen sa i slutet av sändningen.

6. eu - styrd

2012-01-25 14:17

jakt eller inte bör vara ointressant för kategorin jägare. Mer intressant skulle vara vart någonstans, geografiskt sett, invånarna med majoritet känner balans och aceptans och harmoni med varg/varghybrid. om den geografiska platsen inte kan utses,bör frilevande varg i sverige bestridas på EU nivå! Detta djur, vargen har MYCKET större påverkan på oss än flyttfåglarna i Italin. opråffsigt svagt av lena ek. Hennes företrädare var inte bättre han heller och Eskil har inte lyft ett finger för landsbygdsbefolkningen någonsin. detta kommer att krascha,
Vakna nu SVERIGES landsbyggd.
Herr Moilanen, gör något konstruktivt,samla den levande befolkningen så sluts vi upp en dag i stockholm! och räcker inte det kan vi ta en dag till.

5. #2 Normalläge

2012-01-25 14:16

Normalläge måste vara det läge som rådde innan inplanteringen av varg påbörjades och vi inte hade varg i Sverige. Allt annat är konstlat.

4. Normalläge?

2012-01-25 14:16

Undrar vad ett normalläge kan innebära för landsbygdens boende? Fritt från vargbesök inom 200 meter? Eller? Normallägen måste väl ändå utifrån oss människor som finns i Sverige?

3. Hur då bryter tystnaden?

2012-01-25 14:16

Bara massa svammel och undanflykter och gömma sig bakom EU-direktiv tycker jag.
Är det något slags krav på ministrar att inte kunna svara på frågor?
Pinsamt och fegt är vad det är.
Att "tjänstemännen" i närheten av Lena Ek tydligen också ingår i vargkulten är också MYCKET oroande. Att välja sådana rådgivare i denna fråga, som naturligtvis alla politiker duckar för blir katastrof. Det finns ju inga logiska argument för varg, det skapar bara problem för folk. Att jobba med politik är väl att jobba FÖR förbättringar för folk, inte försämringar?
Skamligt är vad det är att politiker låter en uppenbar vanföreställning styra.

2. Vad är ett normalläge??

2012-01-25 13:52

Prio ett är att se till att hålla Sverige utanför domstolsförfarande!!!!

1. Hoppas, hoppas hoppas!

2012-01-25 13:39

Det sista som överger mänskligheten är hoppet heter det...

Hoppas att denna ministern har mer att komma med än föregångarn för det var ett sorgligt kapitel.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB