• Pinewood

Levande agn djurplågeri

AktuelltPublicerad: 2011-10-25 11:14

Jordbruksverket slår fast i en skrivelse den 14 oktober att användning av fisk som levande agn är att anse som djurplågeri.

Jordbruksverket grundar detta på djurskyddslagen (1988:534) där det står att djur som hålls i fångenskap skall behandlas väl.

Så här skriver Jordbruksverket: ”Att förorsaka ett djur lidande eller skada strider mot detta krav. Att använda levande fisk som agn genom att sticka en krok i den är inte förenligt med kravet på att fisken ska behandlas väl och utgör därmed en överträdelse av djurskyddslagen.” 

Operativa ingrepp förbjudna
Verket hänvisar även till förbudet i paragraf 10 mot att göra operativa ingrepp på djur om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl, och menar att sticka en krok genom en fisk är att räkna som ett sådant ingrepp. 
Därmed fastslår Jordbruksverket att användande av levande fisk som agn strider mot både paragraf 10 och 2 i djurskyddslagen.

Fisk kan känna smärta
I en studie har det även framkommit att fisk kan uppleva både smärta och lidande, vilket Jakt & Jägare skrev om här.
Jordbruksverket skriver ”Fisk som ska användas som agn ska vara avlivad på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt med en metod som ger snabb medvetslöshet eller död t.ex. genom kraftigt slag mot huvudet följt av avblodning eller förstörande av hjärnan.”
Att bryta nacken av fisken är inte tillräckligt, då forskning har visat att kallblodiga djur, däribland fisk, kan leva upp till en minut efter att huvudet huggits av.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Djurplågeri?

2011-10-29 15:29

Vi lever i ett samhälle där allmänheten kan smacka i sig räkmackor= djur som är kokade levande,där allmänheten smackar i sig kyckling som aldrig sett solen,som levt hela sitt liv på cementgolv.Samma allmänhet som stundom vill göra sig till stora och moderna djurvänner.Men då gäller det naturligtvis inte deras eget sätt att leva,utan nån annans.Usch hur DOM kan bete sig.Fy vad DOM tror att dom har rätt till i NATUREN.
Jag tror hela frågan beror av vem som är vi,och vem som är DOM.

17. Det haltar som vanligt hos myndigheterna

2011-10-28 13:27

Om du fångar djur, som skall dö, skall de avfångas på ett snabbt, smärtfritt och säkert sätt. När det gäller trålfiske t ex kräver inte myndigheterna det än, trots att det måste vara ett enormt lidande om man ser till antalet fiskar mm som går den vägen.

Sedan har vi ju det numera så populära fisket där fisken fångas endast för att bereda fiskaren nöje under kampen med att landa den, sedan släpps fisken utmattad med dödsångest och skadad i skinnet av hanteringen.

Det verkar som att det finns anledning till total översyn av vad myndigheterna skall ha för hållning till djuretiska frågor, istället för att låta extremisterna bokstavtolka bibel på egen hand, var och en på sin kammare.

16. Mats J

2011-10-28 11:36

Håller med om resonemangen, men juridiskt sett så omfattas mörten av djurskyddslagen eftersom den är fångad och hålls i vår vård, gäddan omfattas inte av djurskyddslagen eftersom den ej hålls i vår vård.

15. Osado

2011-10-28 08:32

Hela frågan är ju lite moment 22. Skall det förbjudas att använda levande mört för att forskare har kommit fram till att fiskar kan känna smärta, undrar man ju naturligtvis varför inte allt krokfiske förbjuds. Känner mörten smärta så känner väl gäddan smärta med en krok i mungipan som man rycker och drar i. Men man kanske får en stor majoritet mot sig, om man skulle förbjuda flugfiske, fiske med kastspö, mete o.s.v.och endast tillåta yrkesfisket där fisken ligger och kippar efter andan tills den dör.

14. Vobbler

2011-10-27 16:29

Detta är bara förnamnet gubbs....
Snart får vi inte ha krokar på vobblern heller !!! Gäddkraken kan ju få tandvärk : ))

13. Mats J

2011-10-27 08:30

Instämmer. Tog bara fasta på vad lagstiftningen säger. Sen är frågan större än så: fiskar kan känna smärta, men vi vet inte hur de upplever den eftersom de saknar de delar av hjärnan där vi upplever smärta. Jag tror detta blir nästa diskussionsämne i frågan.

12. Osado..

2011-10-26 20:06

Jag tror fortfarande den stora skillnaden är vad som intresserar den urbana majoriteten eller inte.Det är nåt sorts stort allmänt intresse att vi har djurfabriker där 10-tusentals broilers går på ett cementgolv men vi är mördare om vi skjuter en älg eller tjäder och tar vara på guds gåvor i våra egna skogar.Nån sorts urban fördom att lantsortsbefolkningen är skyldig att bevara biologisk mångfald åt dom som bor i tätorter.Jag tror att broilers har lika utvecklat nervsystem som tjädrar,jag tror att sniglar känner lika mycket eller lika lite smärta som mört.Det fiffiga är att inte göra sig osams med en urban majoritet,när man ska visa vad otroligt djurvänlig man vill framstå att vara.

11. Skillnad

2011-10-26 10:16

Juridiskt sett så kan man inte jämföra fisk och maskar/sniglar/etc. Detta eftersom lagen gör skillnad på djur med centralt nervsystem och de utan. T.ex. behövs ej djurförsöksetiskt tillstånd för djurförsök på kräftor, sniglar etc. Det behövs dock för djurförsök på fisk.

10. Konstigt...

2011-10-26 08:40

...att läsa om vilket enorm medkänsla vissa människor har för vissa djur. Läste tidningarna i somras om hur man bäst tog livet av sk. "mördar-sniglar". Stort uppslagna reportage om det bästa var att klippa dom på mitten, dränka dom eller bränna dom. Där var inget snack om djuren kunde känna smärta eller inte - Men mördarsniglar är ju skadedjur, som tar nåt salladsblad i stadsfolkets egna trädgårdar.

9. Va nu?

2011-10-25 16:24

varför skrivs det inte om Maggotens väl och ve? Den stackars varelsen månar ingen om. Vad säger Mikael karlsson? jag förordar en AID-gala i TV4 till förmån för Maggoten med Jihde som programledare. Ingen jämförelse för övrigt men Mengele var också forskare...

8. Sluta utbilda folk...

2011-10-25 15:06

...för dom verkar bli dummare och dummare, saknar dessutom verklighetsförankring till allt vad gäller djur o natur. Politiker i alla nivåer verkar tyvärr ännu dummare som inte kan se verkligheter bakom alla beslut som fattas efter alla naturmuppars lobbyverksamhet. Visa civilkurage o stoppa alla idiotiska beslut. Ska vi skära huvudet av metmasken också?

7. Vansinnets parodi

2011-10-25 15:05

Trots att man helst vill skratta åt eländet är det mer korrekt att känna direkt rädsla och obehag.
Obehag inför den ideologi som med stormsteg erövrar västvärlden och som fråntar oss vår rättmätiga plats i ekosystemet.
Alla vi som självständigt nyttjar naturens resurser utgör ett hot mot de internationella rörelser som förser politiker med argument för att avfolka landsbygden.
Bli rädd. Mycket rädd men inte passiv.

6. Men masken då..

2011-10-25 15:05

...har den inga känslor..? Känner den ingen smärta när den får en krok i sig? Det här blir bara värre och värre..

5. Förhoppningsvis...

2011-10-25 14:13

...kommer det att gå upp för allt flera att det finns ett antal människor med ett onaturligt stort hål i huvudet.

4. MEN

2011-10-25 13:39

Att plantera varg i naturen som har varit fri från dem så att de kan riva och lemlästa djur levandes, även under yngelperioden skall betraktas som en dygd enligt NVV/SNF och deras gelikar.
Dubbelmoralen STINKER!

3. "Fiskare döms för djurplågeri"

2011-10-25 13:39

Naturbevakare gjorde en rutin kontroll vid anglel tävling. 180 fiskare greps även så beslagtogs 1800 angeldon. I väntan på polis utredning för grovt fiske brott.
"NU KAN VI SNART INTE ENS FISKA TACK VARE SNF MED FLERA"

2. hmmm

2011-10-25 13:39

den paragrafen verkar inte gälla då det gäller att utsätta instängslade kreatur för vargen i alla fall...
Har inte sett att staten blivit åtalad i ett enda fall trots ett omfattande antal brott mot denna paragraf...

1. Vilka fjanterier..

2011-10-25 13:39

Helt uppenbart har vissa myndigheter alldeles för mycket pengar när man kan lägga energi på dylikt trams.
Förutsätter att man startar ett program för att lära gäddor att bita försiktigare när de äter upp sin egen avkomma.
Man häpnar hur 08-mentaliteten sprider sig..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB