• Allmogejakt

Liberg svarar om losiffrorna

AktuelltPublicerad: 2013-12-14 16:32

Forskaren Olof Libergs beräkningar av hur stor den svenska lostammen var 1995 ifrågasätts, bland annat av signaturen Per B i en fråga ställd till Jakt & Jägares redaktion. Vi publicerar därför Per B:s fråga och Olof Libergs svar:

Per B skriver:

"Om nu Jakt och Jägares journalister är så väldigt bekymrande över ekots nyhetsrapportering och eventuella opartiskhet och hur detta kan skada journalistkårens anseende, vore det då inte lämpligt att leva upp till det ni kräver av ekot och själva göra en kritisk granskning av de olika uppgifter som florerar? Till exempel fanns det enligt en rapport författad av Liberg m.fl. (2006), ca 750 lodjur söder om renbeteslandet 1995.


Första inventeringen 1998

I den första svenska inventeringen av antalet lodjur norr om detta område som skedde 1998 fanns det ca 900 lodjur i detta område, och populationen har sedan dess varit i nedgående. Så journalister och redaktörer på Svensk jakt: 1. Hur många lodjur fanns det i renbetesområdet 1995 enligt er?, 2. vad anser forskarna?, och 3, vad grundar forskarna dessa uppgifter på? Det är väl det minimala ni borde redovisa och ställa kritiska följdfrågor om innan ni går i polemik för att ekot inte gjort motsvarande? En del av detta journalistiskt arbete måste givetvis innefatta hur regeringen kan anse att 700 lodjur ”räcker”, trots att det enligt er egen artikel fanns ca 1000 lodjur i mitten av nittiotalet.


Numerären får inte understigas

Ni är säkerligen medvetna om att den allmänt denna ”allmänt vedertagna” numerär av hur många lodjur det fanns vid EU inträdet inte får understigas, ändå har jag inte läst eller hört en enda kritisk fråga om detta till ansvariga tjänstemän eller ministrar, dvs exakt det ni nu gång på gång kräver av ekot."


Jakt & Jägares redaktion har svarat signaturen Per B under artikeln om ekochefen som svarar på kritik.


Olof Liberg svarar:

"Aronson och Liberg (1997) kom fram till siffrorna 138 - 170 grupper i renskötselområdet för år 1997. Den senare siffran byggde på att man förutom avståndskriterier även godkände antal djur i gruppen som kriterium för särskiljning av grupper, något vi inte godkänner idag.


Räknar med 20 procent årlig tillväxt

Om vi antar att den verkliga siffran ligger mitt emellan dessa två, dvs. 154, och multiplicerade den med faktorn 6,14 får man fram 946 lodjur. Om man räknar med 20 procent årlig tillväx mellan 1995 och 1997, en siffra som vi då fann konservativ för den snabbt växande lostammen på 90-talet, och räknar bakåt från 1997 så får vi fram 657 lodjur i renskötselområdet 1995.


I överkant?

Liberg och Andrén gjorde 2006 bedömningen, baserad på Liberg och Glöersen 1995, att antalet familjegrupper söder om renskötselområdet år 1995 var 132. Multiplicerat med 5,5 blir det 726 lodjur. Totalt för hela landet blir det 1382 djur. Denna siffra är sannolikt i överkant. Många av de kriterier vi använde för särskiljning 1995, har skärpts idag.


Vilken siffra ska användas?

Man kan också möjligen hävda att den siffra som ska användas för bedömningen hur många lodjur vi hade vid EU-inträdet, ska vara den siffra man hade vid den tiden. I så fall kanske Liberg & Glöersens rapport 1995 är den mer korrekta källan (även om den rapporten skrevs flera månader efter att Sverige gått in i EU), och då är det siffran 1000 som ska användas."

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Bra exempel, Per B!

2013-12-15 21:52

Inlägget från Per B är ett bra exempel på varför Regeringen slagit fast att gybs skall fastställas politiskt och inte av tjänstemän eller forskare som Rovdjursföreningen vill. Rovdjursföreningens upplägg är ju att "forskarna" ska hålla på i all oändlighet och diskutera millimeterfrågor alltmedan rovdjursstammarna ökar explosionsartat. Nu har Regeringen fastslagit att gybs är sammansatt av biologi, juridik och politik. Och i politiken ingår de sociala och ekonomiska konsekvenserna för de drabbade. Där ingår också ansvaret för kulturyttringar som löshundsjakten och fäbodbruket för att bara nämna några. Genom att rovdjursfrågan nu ligger på politikerna att ta ansvar för så har den hamnat på rätt ställe. Som framgår av röstningen om propositionen vill en majoritet av svenska folket ha en annan politik än den som Rovdjursföreningen förespråkar!

5. Problemet...

2013-12-15 10:56

.... är väl att man inte varit helt ärlig i sin rapportering av inventeringsresultatet. De flesta som jobbar med det här är ju för mycket rovdjur. Man har antagligen hållit siffrorna i underkant, i avsikt att hålla nere jakten. Sen säger EU, att man inte får understiga det antal man hade 1995. Illa, man skulle nog inte ha rapporterat så låga siffror. Hur ändrar jag på det? Inte lätt att vara statistikansvarig. Om det varit någon annan, kan man ju alltid skylla ifrån sig. Om man själv varit ansvarig, känns det som läge att säga upp sig.

4. Larvig debatt

2013-12-14 23:26

Det är siffran som angavs vid inträdet som gäller. Du ändrar inte förutsättningarna i ingångna avtal hur som helst

3. Oj, Per Bengtson!

2013-12-14 17:58

Där gjorde du som rovdjursivrare brukar göra mest, skarvade på siffrorna av bara farten. Att Lidberg skrev 1 382, och att det är en maxsiffra som kan ifrågasättas, tolkade du som att det 1995 måste ha funnits 1 600-1700 lodjur.
Samtidigt har vi Bjärvall, som tycker att runt 1 000 lodjur är en hederlig beräkning.
Vad sägs om att försöka med lite hederliga grepp nu, Per Bengtson?

2. Javisst Per!

2013-12-14 17:56

Men ska inte en regering kunna lita på sina expertmyndigheter?
Nv höll nere siffrorna och gör det fortfarande framför allt när det gäller vargstammen. Vem minns inte när vitrodde det fanns 800 björnar och det helt plötsligt fanns 2000.
Men uppenbarligen kan man inte lita vare sig på naturvårdsverket eller artdatabanken. Vi får lita på att Moilanen och Glöersen vänder på stenarna!

1. Äntligen ett tydligt och begripligt svar!

2013-12-14 17:24

Se där, där fick vi ju både frågan och svaret som vi borde fått för längesen! Stort tack för det Mikael och Olof. Det bekräftar ju även att den siffra som Sverige rapporterat om antalet lodjur vid EU inträdet är felaktig, och att regeringens intervall om 700-1000 lodjur ligger åtminstone några hundra lodjur är lägre än vad som fanns vid inträdet.

Sen kan man alltid ifrågasätta om tillväxten i renskötselområdet var lika stark som söder om detta område mellan 1995-1997, alltså ca 20%. Enligt en rapport av Andrén et al. 2010 (där även Liberg är medförfattare) var den årliga tillväxten mellan 1997/1998 till 2009/2010 bara någon enstaka procent (jakten exkluderad). Det är möjligt att det finns goda skäl att utgå från att den årliga tillväxten i procent var 20 gånger högre de två föregående åren. Finns däremot inga sådana skäl utan man istället använder sig av de siffror för tillväxt takten som presenterades av Andrén et al. 2010 och räknar bakåt till 1995 utifrån dessa data, så hamnar vi på en numerär av ca 1600-1700 lodjur. Alltså ungefär i den region som viltskadecenter hävdar.

Jag tycker att Mikael M har gjort ett bra jobb som hjälpt oss reda ut detta. Däremot känns det lite konstigt att det ska behövas. Borde inte regeringen själva ha hämtat in denna typ av uppgifter i samband med att de förberedde rovdjurspropositionen, som ju vilar på ett gediget vetenskaplig underlag?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB