• Älgskadefondsföreningen

Liberg tror inte på utsättning av hägnad varg

AktuelltPublicerad: 2012-03-01 19:04

Nej, vargforskare Olof Liberg tror inte att det är realistiskt att hägna varg inför släpp i Sverige. Han ser såväl politiska som djuretiska problem med metoden.
– Att jag rekommenderar ”mjuka släpp” är felaktigt, säger Olof Liberg.

På onsdagen problematiserade Dagens Eko hur Sverige ska klara införseln av nya gener, när flytt av vuxna vargar hittills varit fiasko. Många redaktioner i landet hakade på nyheten.
För den som läst vad vargforskarna skrev till regeringen i sitt remissyttrande om genetisk förstärkning, vittnade Libergs uttalanden i radio om en total omsvängning i frågan.
I remissen skrev forskarna bland annat att inplantering av varg med hjälp av så kallat acklimatiseringshägn är politiskt svårt. Detta eftersom samhället pekar ut var det nya reviret ska ligga.

Vargarna vill ut
Rubriken på Ekots webbartikel är ”Forskare vill förbereda vargar för flytt med hägn”. Ekots reporter bandade naturligtvis intervjun och där hörs Liberg bland annat säga:
– Om man skulle vilja pröva det, så är det rätt tid att börja med det nu.
Men i dag ångrar Liberg hur orden föll.
– Jag tvivlar på att det är genomförbart att släppa vargar genom att hägna dem först. Dels handlar det om djuretiken. Vår veterinär i Skandinaviska vargprojektet är inte alls förtjust i idén. Han har skickat bilder till mig på varg som tuggat och tuggat på stängslet så att tänderna nötts ned. Vuxna vilda vargar blir stressade och vill ut, säger Liberg.
Det problemet kan eventuellt åtgärdas, med exempelvis plana ytor längst ned vid staketet samt eltråd, som gör att vargen inte kan komma nära ståltråden i hägnet.

Värre politiskt 
Värre är det med de politiska aspekterna. Då uppför samhället ett hägn där vargarna ska hållas i tre månader. Hela idén bygger på att de ska förmås bli kvar på platsen. Det är lätt att föreställa sig att delar av lokalbefolkningen kommer att reagera mot sådana projekt.
– Det största hindret är politiskt. Risken att vargen blir kvar på platsen är överhängande. Att det dessutom rör sig om genetiskt viktiga vargar, gör att reviret kan fredas i flera år. Det blir svårt att få acceptans för, säger Liberg.
Den som tänker sig ett sådant hägn, stort som en fotbollsplan, i exempelvis Östergötland, kan lätt föreställa sig hur det kommer att te sig. Det måste bland annat bevakas dygnet runt.

Måste bevakas 
– Bara det är ett stort problem. Risken för sabotage är överhängande, så hägnet måste bevakas, säger Liberg.

• Hur kunde det bli så här i Ekots intervju?
– Jag fick frågor i ett ämne jag är intresserad av. När alternativet till genetisk förstärkning är 2 000 vargar måste alla förslag diskuteras och utredas. Men jag kan i alla fall i dagsläget inte rekommendera den här metoden, så länge inte problemen är lösta, svarar Liberg.
Han har nu börjat tänka i nya banor kring flytt av vuxna vargar. De flyttar som hittills gjort i Sverige är allt för få för att dra några vetenskapliga slutsatser, men Liberg ser åtminstone en tendens han reagerar på.
– Kanske präglas vargarna på vilka byten de växer upp med. Det kan vara så att den finskryska tiken kom från områden där hon lärt sig att jaga ren. Vid alla flyttarna har hon stannat så fort hon stött på ren. Om man ska flytta vuxen varg är det kanske viktigt att ta vargar som lärt sig att jaga älg, säger Liberg.

Förtjust i renar 
Det som stödjer den teorin är att båda de invandrade hannarna i Skandinavien, Kynna och Galven, har nöjt sig med att leva i älgmarker.
– Undantaget är den hanvalp från Galven som flyttades från Gällivare till södra Dalarna. Han växte upp i ett område utan renar. Kanske blev han så förtjust i renar, som är ett mycket lättare byte än älgen för vargen, att han återvände av den anledningen. Vi vet inte, metoden är för lite provad, säger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Fortfarande luddigt KSJ

2012-03-04 19:02

Jag har inte någonstans nämnt något om Riksjägarnas synpunkter på varg i renskötselområdet.

Däremot är det många, som så sent som för ett år sedan, inte hade en blekaste aning om hur mycket renar, som redan andra rovdjur tar. Och de trodde därför då att det skulle vara en möjlighet att lätta på rovdjursbördan för de boende i vargbältet genom att sprida vargarna mer jämt över landet. När det blev mer allmänt känt, att mer än 60 000 renar per år redan i dag (utan vargar) blir rovdjursmat, har de flesta insett, att det kanske inte skulle vara en helt lyckad lösning.

Du envisas med att inte tala om vilken "ledande företrädare i rovdjursfrågor" "från SJF", som i dag tycker att vi borde ha varg i renskötselområdet. Kan inte denne "företrädare" framträda med namn kan han inte heller anses förträda någon förening. Och så länge det är så, är det bara att anse Du sprider ej verifierade rykten.

När det gäller rennäringens chans att överleva med varg i renskötselområdet är det bara att konstatera att det inte är lönt att föra en debatt kring detta ämne med en som inte vill, försöker, orkar eller har förmåga att sätta sig in i problemen med varg i renskötselområdet på ett seriöst sätt.

Om Du dock mot förmodan skulle vilja sätta Dig in i problemen kan Du börja med att läsa den skrivelse, som samerna tillställde regeringen för några veckor sedan. Den ger en kort sammanfattning av samernas desperata situation i dag. Inga "utopiska" eller "verklighetsfrånvända" resonemang utan en rak och tydlig beskrivning av rena rama verkligheten.
Men verkligheten är kanske inte intressant för Dig.

14. Restriktioner och inte undfallenhet

2012-03-04 01:12

Det är som du skriver den bästa nätupplagan, därför är jag också till mångas förtret med och tycker mellan varven. Du är tydligen inte medlem men har åsikter som riksjägarna. Du tycker dig ha märkt att ÄVEN SJF har svängt om varg i Norrland. Menar du att riksjägarna tidigare hade den ståndpunkten? Uppgiften från SJF är färsk så på den punkten finns ingen anledning att tvivla. SJF vill sprida vargen till hela landet om en till en beskedlig numerär. Det vore något för riksjägarna att ta efter. Nej Åke, några vargrevir i Norrland kan inte spoliera hela rennäringen som du försöker hävda. Det är snarast att betrakta som en utopi att så skulle ske. Lika verklighetsfrånvänt är det att tro att regleringen till några fastställda revir skulle vara speciellt svår att upprätthålla. Som du vet har det aldrig varit lätt att vara varg i sameland. Där behövs restriktioner och inte undfallenhet.

13. KSJ

2012-03-03 13:42

Jag är varken medlem i eller företrädare för "Riksjägarna".
Var har Du fått det ifrån? Kolla Dina påståenden bättre!
Jakt & Jägare är emellertid den tidning, som har den bästa nätupplagan, när det gäller rovdjursfrågor. Nätupplagan är den i särklass snabbaste och rappaste i sin genre. I den kan alla sidor (även rovdkurskramarna) lätt och snabbt komma till tals. Och gör det. Därför ser Du i bland mitt namn bland alla kommentarer till artiklarna i nätupplagan.
När det gäller SJF:S inställning till varg i renskötselområdet, tycker jag mig ha märkt att även det förbundets åsikt ändrats under senare tid. Måhända har även SJF med tiden insett att det är omöjligt att hysa några vargrevir i renskötselområdet.
Men ställ gärna en rak fråga till till SJF. Kan vara intressant för alla att höra det svaret. Men hänvisa inte till något så luddigt "som ledande företrädare i rovdjursfrågor".
Att visa att "några vargrevir i Norrland" skulle vara spiken i kistan för rennäringen är inte speciellt svårt. Det är bara att ta fram alla konsekvenser det skulle medföra. Visserligen är det många faktorer, som man ska ta hänsyn till. Men det går om man är trägen och noggrann. De viktigaste faktorerna är det totala rovdjurstrycket, vargarnas näringsbehov, bytesval och predationstakt. Renstammens könsfördelning (3 vajor per tjur) är också en viktig parameter vid anlysen eftersom reproduktionen av renar är mycket beroende av denna faktor.
Så sätt Dig ned och analysera problemet. Glöm inte att även ge ett svar på hur man ser till att att mängden vargar skulle stanna vid "ett fåtal revir". Kanske skall SRF eller SNF sköta den regleringen av vargstammen?
Lycka till!

12. Du glömde Jägareförbundet, Åke

2012-03-03 00:33

Efter kommunikation med ledande företrädare i rovdjursfrågor har framkommit att även Jägareförbundet vill sprida vargen till Norrland. Och då är det förstås renen som är huvudbytet.
Det verkar mest vara ni riksjägare som är motvals. Att som vissa påstå att rennäringen är hotad av några vargrevir i Norrland tror ni nog inte själva på.

11. I Västerbotten

2012-03-02 13:20

pågår nu ett vargföretag i Vajbäcksområdet i Lycksele kommuns södra del. Länsstyrelsens naturbevakare har lokaliserat en varg som de ringat in de senaste dagarna. Syftet kan man misstänka är att märka denna varg.
Men, så är inte fallet, säger Länsstyrelsens rovdjurssamordnare Michael Schneider, han säger vidare att de inte har för avsikt att märka varg och det är den enda varg han känner till i Västerbotten. OK,vi får nöja oss med hans svar än så länge.
Trots allt har vargobseravtioner iakttagits på andra platser i Västerbotten.Personer med pejutrustning har setts åka omkring i bilar med kåpvagn efter bilen.
Visst, det är inget ovanlig syn den här tiden på året med bilar och kåpvagnar, men nog hör det till ovanligheterna med pejlutrustade personer i anslutning till platser där varg iaktagits.
Nåväl, det är bara att konstatera att vi har varg i Västerbotten.
Flera uttalanden den senaste tiden säger entydligt ingen varg i Västerbotten.
Det kan ju vara någonting för Olof Liberg mfl att tänka på om man har planer på att berika Västerbotten med utsättning av varg och vargföryngring.
Hurvida Vapsten mfl samebyar kommer att agera när vargarna i vår kommer att följa rehjordarnas flyttningar till fjälls, återstår att se. Samerna får ju trots allt stora summor pengar som ersättning för att varg uppehåller sig i renbeteslandet.Dessutom flyttar samerna större delen av sina renar med lastbil till fjälls och vargen måste söka sig annan föda som älg, rådjur osv.
En intressant fråga blir hur staten kommer att reagera, när skadeståndsanspråk ställs för spolierad älgstam och jakttillfällen.
Älgjakten i Norrland är som bekant mkt betydelsefull och inkomstbringande. Detta faktum ser vi inte minst i Sveaskogs, Holmen Skogs och SCA prissättningar på arrenden och fällavgifter.
Visst kan man ställa frågan.
- Vad väljer bolagen och jägarkåren? Varg, eller bra beskattningsbara viltstammar?

10. Nollvision

2012-03-02 09:54

Ju mer jag läser denna utmärkta tidning och inläggen om vargrevir blir mitt ställningstagande enkelt.
NOLLVISION

9. idioti

2012-03-02 09:53

Låt det bli som Liberg säger, 2 000 vargar. Lägg sedan ner all jakt, all djuruppfödning, alla ridskolor, all hästuppfödning. Köp sedan allt kött vi skall äta från Belgien eller något annat framstående land som vill bli av med sitt hormonbehandlade kött. Och så många arbetstillfällen det blir när vi skall bygga 2 m plank runt alla förskolor. Jag mår illa.

8. Enorma bytesresurs

2012-03-02 08:16

KSJ är en av de mest rabiata av dessa vargkramare.
Utöver det har han svårt med räknekonsten.
Redan idag är det mesta av denna "enorma bytesresurs" årliga reproduktion uppäten av predatorer.
Hur mycket tror han blir kvar efter etablering av vargrevir över hela Sapmi?
Vad han föreslår är inget annat än en utplåning av samisk kultur.
Ett annat och bättre sätt att ha en vargpopulation som har full kontakt med moderpopulationen i Ryssland är att ta bort dessa stackars kräk från mellansverige. De kommer av geografiska orsaker ändå alltid vara en randförekomst av den enorma helt ohotad ryssvarg populationen.
Lögner, lögner och åter lögner är orsaken till att dessa vargar har tillåtits etablera sig i Sverige. Myten om vargens hotade artstatus och myten om "den skandinaviska vargstammen" är båda sprängda för länge sedan.
Ge dig på samernas existensberättigande och du får hela världen mot dig. Du är inte bättre än en terrorist om du på allvar tycker att samerna skall utplånas för den helt frisk och helt ohotad vargartens skull.

7. Varför så många ord KSJ?

2012-03-02 08:16

Titta på Expressens omröstning: 67% säger nej till frilevande varg när 18500 har röstat.

6. Intressant KSJ

2012-03-02 08:15

Liberg har helt säkert rätt, när han säger att vargen väljer att ta det lättaste bytet , d v s hellre ren än älg. Vargar är inte dumma. De är försiktiga och smarta. Och de lär sig snabbt vad som lönar sig.

Varg i renskötselområdet innebär därför att samerna skall ställa upp med den huvudsakliga maten åt vargarna.
Hur är Du skapt, som kan kräva det?

Om Du inte visste det, så tar övriga rovdjur (främst lo) över 60 000 renar per redan i dag. Det motsvarar över halva årliga reproduktionen!

Det finns inte en chans att det går att bedriva renskötsel med även varg i renskötselområdet.

Tänk efter innan Du stöttar så ogenomtänkta förslag, som SRF, SNF och Expressen lagt fram!

Förslagen att rädda "Projekt Varg" blir allr absurdare. Projektet var ogenomtänkt redan från början. Och inte har det blivit bättre.

5. KSJ

2012-03-02 08:15

Renar är att betrakta som tamdjur, har du inte förstått det? Någon ÄGER dem alltså..

4. Fel väg

2012-03-02 08:15

Istället för att försöka lösa delproblem med vargen, borde ansvariga ta ett kliv bakåt och försöka se hela bilden. En prövning av varginplanteringen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är det minsta man kan begära.

Eller använd substitutionsprincipen och välj ett mindre farligt alternativ.

3. Insemination

2012-03-01 21:28

Kan det inte vara värt ett försök med insemination av alfatiken i något revir från varg som inte är släkt, t.ex djurpark eller från Ryssland eller Nordamerika också för den delen. Eller omvänt, inseminera en djurparkstik från en frilevande hane och placera sen ut valparna i ett helt annat område än hanen kommer ifrån. Eller provrörsbefruktning med väl utvalt material i en djurparkstik för senare utsättning av valpar antingen i park eller ute i det fria, lite som skapande av en genbank som är garanterat skyddat i våra djurparker i vart fall.
Detta borde sänka nuvarande behov av hög inavlad koncentration av varg, det blir ju svårare att få bukt med inaveln ju fler inavlade vargar det finns.Jakt borde införas där man kan anta att inaveln är hög eller kan antas öka.Där det skjutits varg sätter man ut "genbanksvalpar" i motsvarande antal.En låg numerär av varg,obesläktade med varandra, vore att föredra. Tack för ordet!

2. Intressant Liberg

2012-03-01 21:27

Alltid intressant att ta del av Libergs resonemang och tankebanor. I norra halvan av Sverige finns förmodligen 100 000-tals renar eller mer och hela denna enorma bytesresurs är förbjuden vara för rovdjuren och i synnerhet vargen. Precis som Expressen skriver måste Samernas vetorätt över rovdjurspolitiken brytas. Sveriges ledande tidningar liksom SJF, SNF, SRF etc förordar alla att vargen ska få spridas till hela landet. Om politikerna kunde enas om detta skulle oerhört mycket vara vunnet i vargfrågan.

1. Funderar

2012-03-01 21:27

Dom har vel vandrat fron Ryssland og ner alla . Det er Ryska gener i alla ,eller????Hur kom hannen i Galven -Kynna ner utan att støta på renar ???

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons