• Älgskadefondsföreningen

Libergs lista: Hit kan varg flyttas

AktuelltPublicerad: 2009-12-28 13:59

Att vargar ska flyttas från norra Sverige och söderut, det är beslutat. Nu återstår det delikata uppdraget att bestämma var de ska släppas. Jakt & Jägare klämmer vargforskaren Olof Liberg på pulsen: Vilka platser i landet tycker han är lämpliga?
– Man kan tänka sig vargtomma områden i södra Dalarna, östra Gävleborg, Västmanland, Norduppland, delar av Örebro län, norra Östergötland och delar av Västra Götaland, säger Olof Liberg.

Mediauppgifter de senaste dagarna gör gällande att den framtida flyttningen av varg främst kommer att fokuseras till Dalarna och Värmland, att planen skulle vara att släppa ut varg i redan vargtäta områden. Man hänvisar till den rapport som bland andra Olof Liberg skickat till Naturvårdsverket.
Men uppgiften stämmer inte, enligt Liberg.
– Vi pekar inte på något län i rapporten. Vi skriver i utbredningsområdet eller omedelbart öster och söder om det, säger Liberg.

Inte på biolog Libergs bord
Egentligen ligger inte frågan alls inom Olof Libergs ansvarsområde. Han är biolog och har endast fått uppdrag att ge förslag som ger det bästa utfallet för vargstammen, så att den blir genetiskt starkare och överlever i Sverige.
– Det här är en politisk och förvaltningsförmässig fråga, som bland annat handlar om var det är lämpligt ur skadesynpunkt. Det blir nog Viltskadecenter som får göra jobbet, tror Liberg.
Inga Ängsteg, chef på Viltskadecenter, meddelar dock att Naturvårdsverket ännu inte gett henne och hennes personal något uppdrag att rekommendera platser.
– Jag skulle tro att Naturvårdsverkets personal har haft så mycket arbete med besluten om vargjakt, att frågan om flyttningar får dröja till längre fram, säger Inga Ängsteg.

Öster och söderut
Men från biolog Olof Libergs horisont, då, var är utsättningar lämpliga? I rapporten anges att vargarna inte kan placeras för nära etablerade revir, eftersom risken då är att de nya vargarna helt enkelt blir dödade av stationära vargar.
– Öster och söder om nuvarande utbredningsområde innebär att man kan tänka sig flera ställen. I södra Dalarna finns det luckor, liksom i de östra delarna av Gävleborg. Västmanland har bara ett revir i de västra delarna, Uttersberg, men berörs också av Klotenreviret i väster, så där kan det vara möjligt i övriga delar av länet. Norduppland, delar av Örebro län, norra Östergötland och delar av Västra Götaland är andra lämpliga platser, säger Olof Liberg.

Chans att hitta en partner
Han pekar ut länen med tanke på att en flyttad varg måste ha rimliga chanser att hitta en partner, dock en plats där den alltså inte riskerar att dödas av artfränder.
Hur stor är chansen att en varg stannar i det område den släpps?
– Liten, den kommer nog att vilja se sig omkring innan den bestämmer sig för var den ska etablera revir, säger Liberg.

Flyttade vargar fredas?
Människor har kontaktat Jakt & Jägare och undrar hur det kommer att bli med kommande års vargjakter om en flyttad varg etablerar sig i deras hembygd. Kommer dessa områden att bli fredade från jakt, på samma sätt som blir fallet i Galvenreviret i Gävleborg där en invandrad rysk varg befinner sig? Svaret är inte glasklart, enligt Liberg. Det beror på hur många vargar som flyttas och hur många som vandrar in naturligt.
– Låt oss säga att vi flyttar en varg och att vi inte har fler invandrare än de två vi har i dag. Då blir den flyttade vargen sannolikt fredad, men först när den etablerat sig i något område. Då kan man avlysa området från jakt, säger Liberg, som fortsätter:

Marigt bevisa brott 
– Men så länge den är på vandring blir det väldigt marigt för en åklagare att föra i bevis, att någon begått ett brott när han eller hon skjutit en flyttad varg. De kan i och för sig utrustas med sändare har har speciell färg, men det är inte säkert att den som skjuter hinner se det, säger Liberg.

”Dra lott!”
Hur det än blir med omflyttningarna av varg, har Naturvårdsverket nu en tuff uppgift framför sig. Frågan om var vargarna ska släppas är politiskt sprängstoff.
– Mitt förslag är att man utser 15-20 lämpliga platser och sedan drar lott den dagen det är dags att släppa en varg, säger Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

98. Tack Tysketerrier

2010-01-02 23:44

... för svaret. Du har uppenbarligen inte förstått ett ord av vad jag sagt ... men jag uppskattar din ärlighet.
Gott nytt år och god fortsättning

97. Ett svar du dansante kramare

2010-01-02 22:44

kan du få,men du kommer inte att gilla det...
"Rätt att finnas" har väl de flesta djursom inte är att betrakta som rena skadedjur och som på egen hand kan överleva och reproducera sig trots jakt och beskattning av stammarna och utan hjälp på traven av folk som vill ändra på det naturliga urvalet...
Och handen på hjärtat,så skulle inte vargen klara sig ens ett år utan människans stödjande hand till reproduktionen och ett tillskjutande av hundratals miljoner kronor till dess hjälp att ersätta all den förödelse den åstadkommer.

96. Tyskterrier

2010-01-02 17:22

Ja .. tyvärr har du kanske rätt Tyskterrier. "Vi" kommer att förlora till sist och det kommer "Ni" också att göra. Det finns bara en art här på jorden som har lyckats rubba balansen totalt. Tyvärr så blir det väl vår undergång. Evolutionen om du så vill, kommer tyvärr att korrigera detta. Naturens gång som du så själv så fint skriver, kommer att göra både dig och mig till förlorare i det långa loppet, eftersom vi uppenbarligen inte har förmåga att leva tillsammans med våra medvarelser här på jorden. Betänkt att vår art ur ett evolutionärt perspektiv är extremt ung och framtiden för oss ser inte speciellt ljus ut.

Det finns med andra ord en direkt koppling mellan storstädernas parasitära tillväxt, klimatkrisen, utarmningen av världshaven och så vidare ... och din syn på rovdjuren. Det handlar om en oförmåga att se att vi är en del av ett system. Det handlar med andra ord om en brist på ödmjukhet inför den värld vi lever i.

Du tycker förstås att det är rent trams och urbant vargkramarstrunt ... och det får du gärna tycka ... men svara gärna på en annan fråga.

Vilka arter har rätt finnas överhuvudtaget? Är det bara de matnyttiga som vi skall "behålla" eller hur ser du på den saken. Jag är uppriktigt intresserad och jag hoppas du vill svara ärligt, även om du anser att mitt resonemang i övrigt är tramsigt.

95. Dansar med vargar

2010-01-02 13:53

"Varför skall det finnas vargar? Ja ... därför att vargar har rätt att finnas. Svårare än så är det inte. Att de sedan spelar en viktig roll i ett naturligt ekosystem är en självklarhet."

I det ekosystem som råder för tillfället,som helt klart är långt ifrån naturligt, med en till idioti tillämpat skyddande av vissa arter och en till lika idioti förd kamp mot andra har inte vargen någon som helst betydelse i ekosystemet, inte ens enligt vargforskarna...

Vargen har rätt att finnas...jodu,de enda som ger den den "rätten" är just ni vargkramare.Varken den urbanisering som sker med att människan behöver mer utrymme eller andra arters mer betydande uppgifter, alltså kort och gott evolutionen gynnar vargen som en
kommande deltagare i naturen.Hur ni kramare för de stora rovdjuren än kämpar på med näbbar och klor så kommer ni till sist att förlora kampen mot den naturens gång,evolution, som ni själva alltid höjer till skyarna och vill att alla andra, utom ni själva, skall leva efter...

94. Varför vargar ska finnas

2010-01-02 12:25

"när alla djurarter förts tillbaka till storstäderna" .... och "urbana naturmuppar" ... det är precis de oseriösa svar jag förväntade mig.

Ni är helt fantastiska. För det första så utgår ni från att jag är urban. Ok ... det spelar egentligen ingen roll... men jag kan garantera er att jag befunnit mig i skog och mark minst lika mycket som de flesta i det här forumet.

För det andra så utgår ni från att Ni representerar någon form av glesbygdsståndpunkt. Era åsikter är dock snarast en förolämpning mot folk på glesbygden.Den egoism och intolerans som vissa för fram, i synnerhet i relation till vargfrågan är skrämmande.

Jag förstår också att det är svårt för vissa av er att se kopplingen mellan Indiens tigrar och Sveriges vargar. Jag tror dock att de flesta förstår den kopplingen och den problematik som är knuten till den.

Varför skall det finnas vargar? Ja ... därför att vargar har rätt att finnas. Svårare än så är det inte. Att de sedan spelar en viktig roll i ett naturligt ekosystem är en självklarhet.

I grunden handlar det om en syn världen och vår omgivande natur som förhoppningsvis kommer att vända en utveckling som under de senaste århundradena har inneburit en dramatisk reducering av den biologiska mångfalden på jordklotet. Storstädernas expansion är givetvis ett problem som kan och bör diskutera. Men det räddar i nuläget inte snöleoparden eller tigern om vi kräver att den först skall återinplanteras i New Dehli innan den skall skyddas i de naturliga områden som finns kvar i Indien. Men som sagt ... jag förstår att sådana internationella jämförelser ligger bortom den horisont som ni intresserar er för. Ert intresset är uppenbarligen bara jakten och er privata fastighet. Rester skiter ni i. Jag vägrar tro att detta är något som är typiskt för glesbydgen, utan att det snarare säger mer om er som debatterar här.

De flesta "kramare" eller "naturmuppar" eller vad ni nu väljer att kalla oss är inte negativa till jakt. Jag för min del förstår att jakten är en livsstil och jag är väl medveten om att vargen skapar problem för människor som håller djur i vargreviren. Jag är själv med på älgjakten och jag inser också att vargjakt för eller senare är nödvändig. Ingen har någonsin påstått att man inte "får peta på rovdjuren". Jakt är nödvändigt och den bedrivs ju också på ansvarsfullt sätt på exempelvis Björn. Det är dock en stor skillnad på att jaga och att utrota!

Det jag vänder mig mot är alltså den inställning som döljer sig bakom en fråga om varför vi behöver varg. Den vittnar om en oförståelse för de ekologiska samband som utgör själva förutsättningen för vår existens.

Men visst ... jag kommer givetvis att bli idiotförklarad än en gång och jag misstänker att de gamla vanliga argumenten kommer att upprepas om att att vargen skall skickas till Stockholm, att älgarna snart är utrotade och att vi inte längre vågar låta våra barn gå ensamma till skolan och så vidare.

Trots det ... så hävdar jag att vi är skyldiga att överlämna en värld till våra barnbarn som är åtminstone lite bättre än den vi ärvde själva. Att slå vakt om den biologiska mångfald som finns kvar och om möjligt återställa delar av det vi förstört, är en av många åtgärder vi måste ta på allvar.

93. Till Ingvar!

2010-01-02 10:00

Liberg oskyldig säger du, må så vara, sen påstår du att jägarna själv vill flytta vargarna! Då måste du mena dom jägarna som sitter i knäet på Naturvårdsverket!

92. Dansar med vargar

2009-12-31 14:45

Varför skall det bara vara förbehållet de som bor i storstäderna att ta bort djurarter från sitt närområde?
I storstäderna bebyggs kvadratkilometer efter kvadratkilometer och snart nog varenda djurart får lov att flytta på sig och sedan har man mage att kräva att de i glesbygden inte får peta ens på rovdjur som bara förstör?
När alla djurarter förts tillbaka till storstäderna, då och först då, kanske stadsbornas tyckande hur vi skall bete oss i glesbygden kan bli det allra minsta relevant...

91. Balans?

2009-12-31 14:21

INGVAR. Du måste vara blind. Se vad som hänt i Värmland, Dalarna, det finns väldigt lite rådjur där nu. Vart har dom tagit vägen? Du tror väl inte att jägarna har skjutit dom. Se på nordamerika, i vissa områden har älgarna helt försvunnit, när myndigheterna upptäckte detta infördes vargjakten. Du vet tydligen inte vad balans betyder.

90. Dansar med vargar 22:59

2009-12-31 13:55

Så länge det bara är hos oss i Skogslänen och fjällen som alla arter har rätt att få finnas, så länge det bara är vi som är skyldiga att bevara biologisk mångfald och balans i naturen, så länge får du nog höra om de urbana naturmupparnas och forskarnas konspiration mot den svenska glesbygden. Annat vore det om ni själva ändrade er egen livsstil till ekologiskt hållbar, återställde utdikade våtmarker, tolererade skadedjur på era grödor och salladsblad, välkomnade rovdjur bland era tamdjur och godsägarviltstammar, kort sagt tog ur era egna plånböcker för ekologins och mångfaldens skull.

89. Dansar med vargar 22:59

2009-12-31 13:09

Så länge det bara är hos oss i Skogslänen och fjällen som alla arter har rätt att få finnas,så länge det bara är vi som är skyldiga att bevara biologisk mångfald och balans i naturen,så länge får du nog höra om de urbana naturmupparnas och forskarnas konspiration mot den svenska glesbygden.Annat vore det om ni själva ändrade er egen livsstil till ekologiskt hållbar,återställde utdikade våtmarker,tolererade skadedjur på era grödor och salladsblad,välkomnade rovdjur bland era tamdjur och godsägarviltstammar,kort sagt tog ur era egna plånböcker för ekologins och mångfaldens skull.

88. Dansar med vargar.

2009-12-31 11:59

Ett typiskt svar på A.K.A.Rs fråga från en sån som dej. Kan du inte svara på en enkel fråga. Konstigt att det ska va så svårt för alla på kramar sidan att besvara frågor, är det för att ni inte vet eller vill ni inte att vi andra ska veta eller vad? Blanda in allt annat än det man frågar om det är eran melodi det.

87. Tramsar med vargar.

2009-12-31 11:59

För dig och många med dina åsikter finns inga betänkligheter, ni gör det lätt för er och drar det mesta över en enda kam. Ni förstår inte att vi människor måste reglera vår omgivning för vår (människans) skull, det är nödvändigt.
Rovdjur som inte finns i vårt land, berör oss inte och därför får de som har dem ta sina egna beslut. Inget är enkelt och alla beslut innebär konsekvenser, och det är detta det handlar om.

86. A.K.A.R.

2009-12-31 11:56

Jag kan nu bara ge dig ett kortfattat svar om varför vi ska varg (eller björn) i Sverige.
I alla naturliga ekosystem finns det både bytesdjur och rovdjur som lever i en viss balans med varandra.
Rovdjuren blir färre om bytesdjuren blir färre.
När människan blandar sig i det hela och dels skjuter bytesdjur (älg, rådjur) och även rovdjur (björn och varg) som anses vara konkurrenter om bytet så störs denna balans.
Man kanske skjuter ut för mycket bytesdjur i ett område så att rovdjuren tvingas flytta på sig eller eventuellt gå på tamboskap.
När det gäller varg i mellansverige så har vi idag liten kunskap om hur vi ska hantera detta.
Både varg, björn, lo och järv tillhör den gamla rovdjursfaunan i Sverige precis som tiger i Indien och lejon i Afrika.

85. A.K.A.R

2009-12-31 01:50

...Och vad ska vi ha kungsörnar till ... och lodjur ... och lejon och tigrar ... nej ... avliva allt som inte går att äta. Ekolog, biologisk mångfald, alla arters rätt att existera för sin egen skull och annat miljömuppstrams är väl bara en del i forskarnas konspiration mot den svenska glebygden.

84. Capreolus

2009-12-30 20:11

jag brukar altid sanningen, for den kan man huske/erinnere. Detta er sanningen:
18. februari 2009 : 40 årig mand avled eftor vargattack i Ryssland och 4 andre skadede.
10 februari 2009: Kvinde dræbt av varg 40 kilometer fra Tblisi,Ryssland.
10 januari 2009: 10 årig pojke dødat av varg i Perm regionen,Ryssland.
Och du skall inte ønska mer sanning om vargattacks på manniskor, bare i 2000 tallet finns mycket mer. Så dit krammedjur får du beholde for dig sjalv. Men som det til nu har vist sig, aner du intet om bilogi,ekologi m.v. Om du vil kommentera, betydar ingonting for mig, for jag brukar endast sanningen.

83. INGVAR?

2009-12-30 16:11

Vad behöver vi vargen till? Svara! Sanningsenligt, ge ett komplett svar. Vad behöver vi den till? Som jag sagt, låt den få vistas i hägn i djurparker, för därifrån får vi dom markerna ändå. Tala inte om Liberg. Rävar har vi alla bakom örat, även han, så ta honom inte i försvar. Jag vet vad han sysslar med.

82. Skyll inte på Liberg!

2009-12-30 15:05

Många kommentarer på denna artikel verkar vara okunniga om att det är jägarna själva som har föreslagit flytting av varg.
Detta har regeringen tagit med i sitt beslut.
Enligt Liberg så behövs inga nya vargar just nu om avkomman från de fyra flockarna, två i Sverige och två i Norge hittar andra partners.
En av Galvenhannarna går i Stockholms län och där kan det bli ett nytt revir till våren eftesom han har fått sällskap av en hona.
Det är därför viktigt att just denna avkomma undantas från jakt för då behöver vi ingen konstlad flytt av vargar.

81. Hunden - Intressant om Vildmark

2009-12-30 12:52

You Tube inslaget var skrämmande. Där tillråds folk att hålla hundar inomhus och undvika vargområdet. De angripna hade pepparspray till försvar men det hjälpte inte.
I Sverige är det bara rovdjursforskarna som får ha pepparspay, skogsarbetare som utsätts för björnattacker får inte ha så farliga vapen.
Även i Sverige har vi haft varg som försökt angripa hund i koppel. Här invaggas vi i trygghet av forskare och myndigheter - som ändå ständigt påpekar att det är djurhållaren som är ensam ansvarig för sina djur, oavsett rovdjurssituationen. (Jordbruksverkets hemsida).
Svensk kulturlandskap ska tydligen säljas som Europas (sista!?) vildmark. Billigt - eftersom naturnära näringsutkomst trängs undan.

80. Varför inte södra Uppland och Södermanland?

2009-12-30 12:51

Vad är det för fel på förslaget att flytta vargarna närmare Stockholm? Tyresta nationalpark vore väl t.ex. ett utsökt förslag? Där finns bytesdjur och vargförespråkare. Dilemmat i vargfrågan är ju att de som tvingas leva med vargen inte vill ha den inpå sig. Och faktum är att de vill inte de flesta förespråkarna heller. De vet bara inte om det ännu. Så sätt ut vargen nära Stockholm fortast möjligt. Rådjur, gnagare och fältharar kan bli stapelfödan. När sedan golfspelare och pudelflanörer fått sin beskärda del av obehag så kommer vi nog alla att vara eniga i (o)lämpligheten av varg i vårt samhälle. Det kan inte vara rimligt att en stadslobby ska bestämma över landsbygdens folk på det här sättet. Det är valår 2010, varför inte låta kommunerna med varg folkomröst i frågan, precis som man gjort lokalt angående t.ex. kärnbränslehantering?

79. jaktelev

2009-12-30 08:28

inte ska dom till Värmland här är det förmycket av dom redan, hundar och älgar hittas sönderslitna av varg i fryksdalens området, hundar blir tagna på husknutarna i arvika området, spårning av dom i eda kommun. en varg kan ha ca 10mil långa revir, tycker det ska finnas en kontrollerad jakt form på vargen som det är på ex älgjakt, lodjursjakt, har ingen lust att behöva göra som dom gör i kanada ta licens på revolver och ha den med så fort man ska ut i skogen.

78. Ingen vildmark !

2009-12-30 02:03

Om man med ordet vildmark menar mark som endast brukas av vilda djur, påstår att det finns gott om sådan i Sverige.
Så måste man nog ut i skogen och se efter en gång till.
Till och med naturreservaten brukas av människorna för t ex betande renar.
Övrig skog brukas ju på det ena eller andra sättet t ex skogsbruk, jakt, bete mm....
Människan har omformat den Svenska naturen så länge hon har funnits här.
På senare tid i stor skala genom att bygga ut vägnätet, hugga, markbereda, plantera, utrota vissa arter och plantera in vissa arter.
Vargen har människan utrotat för att dom är för stora konkurenter.
Jag kan förstå att dom som förespråkar
varg har goda avsikter.
Det är ett mycket imponerande djur som trots människan fortfarande finns i tusental i vildmarken i öst. Och så fort människan börjar backa och lämna den ifred så kommer den tillbaka som den har gjort de senaste 30 åren.
Men jag kan inte förstå vad förespråkarna ska ha vargen till ?
Vill dom att vi ska lämna tillbaka naturen till djuren så kan man ju undra hur långt dom är beredda att gå.
Ska vi återgå till att bli torpare och småbrukare ?
Kanske sopa bort alla vägar och riva dom stora städerna ?
Bort med asfalten och plantera tillbaka skogen ?
Utrota fasaner, fälthare, vildsvin, kanadagås mm inplanterade arter ?
Nej, det blir nog lite överdrivet!
Men eftersom det bor folk utspritt i Sveriges "vildmark" så är det svårt att förklara för den som blir drabbad varför dom ska ha vargar just hos sej.
Om man skulle släppa endast hälften (105 st) getter i flockar om 5-8 st. I kommuner som ex Danderyd och Täby. Och låta dessa getter knalla runt och käka i rabatter, buskar och kolonilotter.
Det skulle inte ta så lång stund innan folk skulle börja klaga!
Då skulle dom få till svar att regeringen har med stöd från några mycket viktiga killar i Bryssel bestämt att getstammen ska byggas upp till ett etappmål på 210 st innan någon eventuell förvaltning av stammen kan bli aktuell!
Titta gärna på detta nyhetsinslag http://www.youtube.com/watch?v=LSzEcfILITs

77. Capreolus

2009-12-30 01:56

Du skriver : Visa respekt för gråben, som trots fredlöshet i alla tider, överlevt till glädje för en majoritet av svenskar. Slut citat. Och vilka är den majoriteten? Jo, de som aldrig varit i närheten av ett vargrevir, stadsbor alltså. De som är berörda vill ingen varg ha. Punkt slut.

76. Petra i sandlådan

2009-12-30 01:56

Lyft upp huvudet ur sanden och se det du påstår dig värna. "Att inte utrota arter och biotoper och ha rätt habitat för rätt djurart"!
Vargens rätta habitat är vildmarken. Svensk rovdjurspolitik ger varg företräde i kulturlandskap bland gårdar och tamdjur. Värdlens vanligaste stora rovdjur får tränga ut verkligt utrotningshotade djur och växter i betesbiotoperna.

75. Nu vet jag...

2009-12-30 01:55

Gör hela Norge till Sápmi, men innan dess släpp ut de norska vargarna stäng igen med elstängsel så får samer, renar och fårägare i Norge det lugnt. Sen kan vargarna fredas i norra Sverige (just sätt elstängsel ovan Gävle. Sen kan vargen vandra som dom vill mellan Finland, Ryssland etc Och vi som bor i norr får lugn och ro.

74. Varför fylla på i där det redan finns varg!!?

2009-12-30 01:54

Flytta varg till Stockholm och söderöver. Så får man i dessa delar av landet även känna hur det är på riktigt att bo med vargen inpå husknuten, än att bara läsa om det i tidningen och så.

73. Stockholm

2009-12-30 01:54

Att ni orkar med att ständigt återupprepa detta Stockholmssnack. Har ni sett för mycket på reklamen för Norrlands Guld eller? Det verkar som om ni tror att ni just kommit på ett genialt argument som riktigt kommer att reta alla så kallade "vargkramare". Argumentet är lika gammalt som det är löjligt.

Det är i så fall roligare om man exempelvis anser Lindingö och Djurgården borde göras om till klövviltparker, där alla löshundsjägare kunde släppa sin hundar i garanterat vargfria marker och få utlopp för sitt intresse och sin livsstil.

72. Capreolus

2009-12-30 01:53

Vad menar du med att vi ska flytta in till nån stad innan vargen äter upp oss? Jag trodde inte vargen var farlig för människor!! Det jag har emot vargen är att den äter hundar, jakthundar eller sällskapshundar verkar inte spela någon roll. Hundar hemma på tomten har ju fått sätta livet till liksom ett antal hundar dött i skogen pga vargen. På tal om att vi ska flytta till stan.....det alternativet existerar inte! Men ni vargkramare skulle ta och flytta ut till djuren ni avgudar och värdesätter så högt, då skulle ni ha lite trovärdighet kvar i alla fall.

71. capreolus

2009-12-30 01:53

varför inte runt städerna och dess omgivning? Dom ska ju vara med och bestämma att vi ska ha varg men inte hos dom. Det flesta bytesdjuren finns ju där. Vi är nog många fler än vad du tror som kan det här med ekologi och biologi. småland har enormt my vildsvinsolyckor. Det vore en bra plats runt Kalmar västervik mm att plantera ut varg på. Vi jägare vill att dom ska sättas ut på såna ställen så att flera människor blir drabbade annars kommer vi att protestera för döva öron om dom bara ska finnas i glesbygd och mellansverige.Först när dom tätbefolkade områdena får problemen serverade på sin egen mark kommer vi att få en rättvis debatt. Alla storbönder i södra sverige är näst intill befriade från attacker men alla småbrukare och samer i norr o mellansverige får dra hela bördan. Det är inte demokrati och vi lever väl i en sån eller??

70. Anonym 2009-12-29 21:30

2009-12-29 21:51

Försprång? Har dom?
Det är inte möjligt!
1+1 = 2. Även om vi använder Nvv:s och Lst räknesticka! Det vore genant om 5-6 åringar slog dom på fingrarna i matte. OCKSÅ!
Men sedan kommer vi till den högre matematiken och då kan det bli knivigt, för då förutsätts man plötsligt kunna räkna mängdlära, och det är inte alla som kan...bortsett från 8-12- åringarna alltså...dom ska vi fråga om råd, för dom vet!

69. Släpp ut dom i Stockholm

2009-12-29 21:44

Här nere i Dalsland vill vi faan inte ha mer av skiten, fatta!

68. -Capreolus!

2009-12-29 21:39

Europas sista vildmark? Har du hört talas om ett land som heter Ryssland? I det landet finns Uralbergen där går gränsen till Asien. Hela Kolahalvön och dessa vildmarker då,dom ligger i Europa.Där kan du snacka ödemark inga bilvägar och mil mellan husen.Bra plats åt vargen och vildren finns det att äta!

67. Helst ingen varg

2009-12-29 21:33

Jag är av den åsikten att vi helst ska vara utan varg i Sverige eller åtminstone ha rätten att själv avgöra hur stora skador vargen ska få åstadkomma. Uppmanar alla likasinnade att gå in på www.upprop.nu, bläddra ner till upprop För fri vargjakt i Sverige och skriva på. Vi måste visa poltikerna att vi är fler än vargkramarna, dom har i nuläget ett rejält försprång, så hjälp till

66. -Söderut!

2009-12-29 21:20

Ta en tik eller hanvalp ur supergenreviret runt Galven, en invandrat av motsatt kön och sätt ut dom i stockholm med omnejd! Vi slipper en och stockholmarna får ett revir med supergener! Sätt ut dom helst där Wetterstrand och dom andra politikerna bor. Säkert blir dom överlyckliga att ha varg inpå knutarna. Synd om jägarna och djurägarna, men det skulle hjälpa oss på landsbyggden otroligt mycket!

65. RS

2009-12-29 21:20

Ja, var kommer "de" ifrån dessa människor, som skriver här? Är det verkligen vi som vill bevara och skona vår generation från det skit som också kallas varg, som skriver på detta vis? I så fall... då skäms jag... Jag ser det mycket allvarligare än författarna av de 4-5 senaste inläggen och har svårt att se en gnutta humor i detta. Det är ju allvar, eller hur? Åtminstone hos mej... Nu får vi allt skärpa oss...

64. Vargen tillhör vildmarken

2009-12-29 21:19

Ni som vill flytta vargen till storstäder är bara tjuriga och saknar kunskap om rovdjur och ekologi. Varg ska leva i skog och vildmark, inte i städer. Det finns självklart plats för varg i svenska vildmarken.
K Jessen: borde inte kommentera din skräp, men du borde acceptera varg, likaväl som jaktkompisarna. Visa respekt för gråben, som trots fredlöshet i alla tider, överlevt till glädje för en majoritet av svenskar.
Licensjakten på varg är fullständigt platt fall av NVV och Eskil E.
Flera skriver: "vargen förstör och hotar landsbygden". Flytta in i någon stad, innan de äter upp er!

63. Vargflytt

2009-12-29 20:43

En följd av detta vansinne blir bara mer politikerhat. Var kommer dom ifrån dessa människor?

62. Capreolus

2009-12-29 20:26

du har ratt, vargen måsta flyttas, och det helt tilbake till Ryssland, vor dom er implanterad fra. Och nej, vargen er inte hotad, du får læsa din biologi innon du børjar debatterar.

61. hmmm

2009-12-29 20:26

månen vore ju en perfekt plats att flytta monstren till för där kan dom väl ändå inte ställa till nåt elände som dom gör överallt där dom dyker upp annars,

60. Rättvisa

2009-12-29 19:20

Ska det flyttas varg nånstans så måste det bli till våra storstäder..så att fler kan "uppleva" våra rovdjur..eller varför inte Gotland/Öland...

59. Varför inte varg - i norr?

2009-12-29 19:11

Varg måste flyttas, därför att de på egen hand inte kan ta sig österifrån levande genom "sameland". Och i den halvan av Sverige får de ju inte finnas. Stor risk att de blir tjuvskjutna.
Förresten undrar jag varför så tyst om att varg inte får finnas i norra Sverige, Europas sista vildmark? Ska samera ha ensamrätt på norra landshalvan och jägarna på den södra?

Flytt är bra initiativ, för att ge nytt blod åt en hotad djurart. Kan väl inte vara svårt att begripa. Alla som är för nollvision på varg är förlorare! Vargen har kommit för att stanna. Men bättre med naturlig invandring - självklart!

58. Gotland

2009-12-29 19:10

Varför inte sätta ut vagarna på Gotland där har de möjlighet att naturlikt beskatta den spirande rådjurs stammen samt spilran av vildsvin.Inget av dessa två arter har ju heller kommit dit av egen kraft.De få får som stryker med är försumbart.Om man ser till nyttan vargen skulle göra. Och då vet man oxå var man har dem!

57. Självklart ska vargen flyttas

2009-12-29 19:10

Men det finns idag bara ett lämpligt område och det är Stockholm.. Låt vargälskarna få kela med på hammaplan.

56. tips på plats

2009-12-29 19:09

Varför inte flytta vargarna till Djurgården eller Lidingö

55. Johansson

2009-12-29 14:38

Det har tidigare varit olagligt med vargflytt, men den sittande borgerliga regeringen har beslutat att det skall flyttas in vargar norrifrån.

54. Fredde

2009-12-29 14:31

Slutgiltiga beslutet om hur många vargar som skulle jagas togs väl av byråkrater hos NVV?
Och då blev det naturligtvis i nedre delen av det spann som forskarna rekommenderade -och absolut inte tillräckligt för att komma ned till av politikerna bestämda nivån 210 st.
Sverige styrs idag av en subkultur av oavsättliga tjänstemän. Det kan man göra när vi har svaga politiker och d:o landshövdningar.

53. Medbestämmande

2009-12-29 14:28

Det enda rätta i denna soppa måste vara att varje kommun får rösta om dom vill ha varg eller inte, ingen,ingen,ska bli pådyvlad ett så stort bekymmer utan medtyckande, i dom kommuner som röstar nej ska vargen vara fredlös.

52. Rätt talat Lasse

2009-12-29 13:16

Håller helt med dig.

51. Upprop!

2009-12-29 13:08

Köp en helikopter till A-Licens.

50. Lämpliga orter för skattebetald flytt

2009-12-29 12:54

1) Stockholm
2)Uppsala
3)Sörmland/Södertälje/Katrineholm mm
4)Göteborg
5)Halmstad
6)Skåne/Malmö,Lund, Kristianstad mm.
Miljömässigt optimala platser. Innebär således korta bilturer - lägsta utsläpp.
Största möjliga exponering till lägsta kostnad

49. Håller

2009-12-29 12:53

med A-Licens

48. Varg

2009-12-29 12:53

Flytta hit några fina exemplar till Småland så skall vi förvalta dem som det så vackert heter. Vi kommer aldrig att finna oss i förtryck och godtycke från överheten. Skall vi ha ett nytt fogdevälde så må det komma men det största upproret svarade Nils Dacke för när pålagorna blev absurda.

47. Tyvärr Sven

2009-12-29 12:53

så driver politikerna det med vett och vilja mot total anarki, eftersom de inte lyssnar mer på de som blir drabbade. Det knorras i stugorna när folk får (som de upplever det) sina liv förstörda av vargens härjningar. En människa (som undertecknad) som lever av och med naturen och får sin livssituation förstörd av rovdjur och ingen politiker gör något, då uppstår anarki till slut...Tyvärr

46. Lasse

2009-12-29 12:53

Är det inte så att jaktorganisationerna ställt sig bakom en flytt av vargar? Är det då så konstigt att politikerna ger forskarna ett uppdrag att se på vart dessa vargar ska flyttas. Tycker du att SJF eller SRF skulle haft uppdraget istället? Klart att forskarna har mycket att säga till om men i de flesta undersökningar så brukar man komma fram till att LRF är bästa lobby organisationen. Angående flytt så vill ju inte ens forskarna det i dagsläget. Forskarna hade också sagt ja till fler vargar på licensjakten så visst tar politikerna egna beslut.

45. Vargflytt

2009-12-29 11:25

Här ska inte en varg flyttas dom ska utrotas

44. Svar till Lasse

2009-12-29 11:25

Lasse du har rätt men två vägar finns det att gå inligt min mening, total anarki eller att påverka politikerna för en ändring på beslut som har fattats på felaktiga grunder och från början en inplanterad stam. Regerings representanter och div forskare med hjälp av olika organisationer. Forskarna har lekstuga med oss så där har vi inte något att hämta. Med en organisation i ryggen typ skogsarbetar facket eller pro som påtryckande organisation kan det bli gensvar, men snack i stugorna ”skiter” dom i, Sveriges beslutsfattare.

43. Den nya eliten

2009-12-29 09:39

är vargforskarna. Det är fel att säga att politikerna bestämmer. Visst gör de det på papperet men inte i praktiken. Det gör vargforskarna. Politiker vet inte ett skit om hur folk på landsbygdena har det, alternativt att de skiter i det. De har ingen aning om vad en varg är, eller för den delen något rovdjur. Det kanske finns någon enstaka politiker som fattar men de blir snart nerröstade av sina fler till antalet korkade kollegor. Nej, forskarna är de som har den reella makten om vargens antal i landet. De har blivit den "fjärde statsmakten" i denna fråga, och de är snart fler till antalet än landets sjuksköterskor...Politikerna gör ENBART som Liberg och company säger.

42. SNÄLLA - INTE MER

2009-12-29 09:11

Det är redan för mycket varg i Hälsingland. Tänk lite på alla som blir drabbade och får så mycket förstört. Att få mer varg i östra Gävleborgs län är som att få ett nytt Tjernobylnedfall.

41. Vargflytt

2009-12-29 08:31

Hör du gullfot,ta inte min ullfot,jag önskar dig ett stort stycke långt borta och inte nära vid ,hut åt Holland, hut åt helvete.

40. håller med joha.

2009-12-29 01:34

att gå ut i skogen och släppa sin jakthund det är det roligaste som finns och vilken avkoppling att gå ut i skogen och se naturen. önska att fler människor fick komma ut och känna det. men nu när vargen finns så är det ingen avkoppling och det är inte lika roligt längre, det där med att sitta på ruggsäcken och ta en varg kopp kaffe en tigig morgon med hunden i skogen och vänta på det där fantastiska upptaget det finns inte kvar, den avkopplingen finns inte kvar. nu när man är i skogen så sitter man och är nervös, varför ska det vara så? förr kunde man vara sur om jakten gick dåligt men nu i dags läget så är man nöjd om man få stänga baklukan med hunden i behåll!

39. Vargstamsstorlek.

2009-12-29 01:33

Håller fullständigt med A.K.A.R. Vargindividerna är nog bra många mer än som uppges av myndigheterna. Var på ett äso-möte för ca: 18 år sedan där var varg specialister från jägareförbundet på den tiden uppgav myndigheterna 80 vargar i landet specialisterna sa att man kunde nog lägga till en 0:a. kanske inte helt rätt men Vad var det som kom fram nu i år 24 nya kända föryngringar trots hög dödlighet behöver man ju inte vara så intelligent för att förstå att vargstammen är ett par 3-400 procent större än vad myndigheterna uppger

38. Djungelboken

2009-12-29 01:32

Sverige håller på att bli ett nytt Disneyland troligtvis är NVV och Rovdjursföreningen inspirerade av Djungelboken där alla djuren lever tillsammans och går omkring och småpratar och leker med varandra.Är det inte dax att vakna ni har ju redan tappat greppet om er fantasifauna.Till er som lever i verkligheten Lycka till med vargjakten

37. Till Petra och ni andra som saknar förståelse för dom utsatta

2009-12-29 01:31

Är i skog och mark ca 70-100dagar per år,för att plocka svamp/bär fiska och jaga. Våran son på 7år som är djur och natur intresserad är ofta med. Är evigt tacksam att han inte var med den 4 Nov och såg på när våran hund slets isär av en grupp vargar. Vill inte tänka på hur han skulle reagera på detta, dvs se hunden sönder sliten, en pappa som skrikandes skjutandes gråtandes får fly från dessa helt orädda vargar. Nej Petra, det är såna som du, utan förståelse för dom som drabbas av varg, som skrämmer mig mest.

36. Politik

2009-12-29 01:31

Ni på redaktionen varför försvarar ni Liberg? Fattar inte ni vilken makt forskarna har. Vem frågar Naturvårdsverket om råd? Vem frågar regeringen om råd? Jo de frågar forskarna och naturvårdsverket! Forskarna och N aturvårdsverket de vill ju ha varg och numera vill de även flytta vargar! Vargarna har ju kommit naturligt till Sverige säger de och då kan de väl fortsätta med det. Vem frågar de drabbade eller jägarförförbunden?
Tycker JRF är lite flata som säger att vi ska kontakta politiker när de är Liberg och co som bestämmer.

Svar:
För det första tar inte tidningen parti för någon.
För det andra är det regeringen som på egen hand bestämt att vargar ska flyttas.
För det tredje har forskarna på Grimsö klart uttalat – bland annat i denna tidning – att vargflytt i dagsläget inte är speciellt akut eftersom det skett naturliga invandringar helt nyligen.
Dan Törnström

35. Petra, ett...

2009-12-28 21:46

sandlådebarn så sant som det är sagt...du är så långt från verkligheten pga att du inte sett den i vitögat...stackars Dig....väx upp och inse hur verkligheten ter sig

34. Vargflytt

2009-12-28 21:45

Ni vargkramare kanske skulle läsa artikeln om kvinnan som ansåg sig vara positiv till varg fram till dess att hon åkte till Ryssland för att jaga och fick se vad vargen ställer till med på riktigt. Stängsel runt varje hus barnen lämnades aldrig utan tillsyn all boskap bakom stängsel med vakter. Hon ändrade uppfattning efter den resan, artikeln finns i jakt o jägare i nåt av sommarens nummer, kommer inte riktigt ihåg vilket men kanske redaktionen kan hjälpa till med det. Är det det här ni vill ska hända även i sverige? För när antalet vargar blir för högt då klarar man inte ens med åretruntjakt att hålla ner stammen.Tänk på det innan ni vurmar för mer varg.

Redaktionell kommentar:
Kan inte hitta artikeln på webben. Det är dock bara en begränsad del av allt material som publiceras på Internet, kanske läste du det i papperstidningen.

Mikael Moilanen, reporter

33. Petra 16:08

2009-12-28 21:18

Petra du frågar om människans etiskt har rätt att tränga ut andra djurarter för egen vinnings skull och om det kan orsaka rubbningar i ekosystem och habitat. Fråga dom i städerna och jordbruksbygderna, dom har fan inte bevarat mer natur än att man kan täcka det med skosulorna, dom vet!

32. Tar politiker eller tjänstemän...

2009-12-28 21:17

ansvar för inplanterad eller flyttad varg som dödar skolbarn på väg? Forskare slår fast att vargen kan döda människor.
Alliansvallöften inför valet om högst 150 ( c ) till 200 vargar i Skandinavien. Det blev 210 i Sverige. Beslut som troligen omprövas år 2012. Inga vallöften om inplanterade och flyttade vargar för att förhindra inavel. Trots detta har den borgliga regeringen beslut om inplantering av varg från i första hand Ryssland och flyttning av varg inom landet. Varg som därmed blir mindre rädd för människor. Motion och träning i elljusspår, skolorienteringar, ridning, besöka kompisar under mörker, bärplockning mm kan ställas in men våra barn måste gå till och från skolan, även under mörker. Om ett skolbarn dödas av inplanterad eller flyttad varg på väg till eller från skolan, är det då någon politiker eller tjänsteman som tar ansvar för detta? Tar någon politiker eller tjänsteman ansvar för en människa som dödas av inplanterad eller flyttad varg?
Tar någon ansvar för spridning av bandmask, rabies och trikiner som inplanterade och flyttade vargar kan sprida till bär och svamp och därmed spridas vidare till bär- och svampplockare.
I Svensk Jakt 12 februari 2002 kan vi läsa. ”Forskare slår fast att vargen kan döda människor. Den första vetenskapliga genomgången av alla tillgängliga data som finns om vargangrepp på människor visar att varg kan vara farlig för människor. De norska viltforskarna Johan Linell och Tor Bjerke har tillsammans med kollegor på uppdrag av norska miljödepartementet gått igenom skriftliga källor om vargangrepp under de senaste århundradena. Här redovisas bara vargangrepp de senaste 50 åren. Fem barn dödade i Polen. Fyra barn dödade i Spanien mellan 1954 till 1974. Det har inte gått att få bekräftat att 36 barn dödats i Kirov-regionen i Ryssland 1944 till 1953. Trovärdiga detaljer. Åtta dödade under de senaste 20 åren i Nordamerika. Från Indien finns rapporter om minst 273 vargdödade de senaste 20 åren”.
I Kanada den 8 november 2005 kl 15;30 en gruvarbetare dödad var varg under en promenad. Under den senaste tiden kan vi läsa att varg dödat 3 människor i Georgien. Senast en kvinna. Uppgift att myndigheterna förser landsbygdsboende med vapen så att de kan freda sig mot varg. I Kanada ung kvinna dödad under motionsrunda.

31. Trams!!

2009-12-28 20:49

Vad är det för vits att flytta vargar om dom ändå inte kommer vara stationära?
Vad är det för vits att skjuta 27 st om vi ska ha 210 vargar i landet? Det lär ju födas 60-70 nya valpar till våren.
Det enda som är säkert i den här jävla lekstugan är att löshundsjakten är ett minne blott!

30. PETRA?

2009-12-28 20:45

Du talar om barn/barnbarn, vad var det som våra förfäder tänkte på när vargen mer eller mindre utrotades! Var det inte för säkerheten för just deras barn/barnbarn. Hur många blev inte tagna av vargen på väg till skolorna. Hur många som färdades över isar sammlade sig i foror för att ja just skydda sig för vargen. Gammla utslitna hästar fick offras för att de skulle kunna ta sig fram, när vargarna anfallde så skars den gamla hästen i hasorna så att det blev blod och den jagades från det övriga i foran . Vargarna tog då sig ann denna på så sätt klarade sig många ur en svår situation. Vad händer nu PETRA om vargen tillåts öka i mängd, de som åker bil i städerna och ut på landsbygden har ganska gått skydd, men de som måste driva och förvalta sin landsbygd i boskaps drift inte åker de bil mellan hus och ladugårdar. Barn som ska gå till skolbussar ska de behöva att ha eskort av beväpnade folk. Du pratar i nattmössan, om det du talar om ska fortsätta så kommer det bli liknande grunder som jag tidigare nämnde att vargen kommer mer och mer att få övertag i form av överetabilisering, därför så måste det till en avskjutning i tid och detta är vad som nu beslutats. Sandlåde nivå säger du, den dag som många förutspått när det blir ett människo angrepp vad säger du då. Sedan för att påminna de trogna som tror sig att Sverige endast har ca 250 vargar, glömm det vi har med största säkerhet ca 3-600 i landet. När vi på ett litet område i V Götaland har med säkerhet ca 80 vad finns det då i hela landet och vad blir det till våren?

29. Varg flytt...

2009-12-28 20:24

Tycker de kan flytta samtliga av landets vargar innanför hägnet på Skansen!!! För vi som bor på landet vill inte ha SKITEN i skogen!

28. I

2009-12-28 20:23

mina øgon, finns flera svenskara intelliggensbefriade. Att återinføra vargen er det førsta, att holde på att skøta den er andan, att återimplantera er den tredja, och der finns mycket mer. Detta er tragisk. Har ni svenskara tænkt på hur mycket pengor detta galehus kostar? Hur mycket sjukvård kunne fås for dom penga? Hur mycket pengor til naturens verkliga mangfoldighet? Vargen stellar inte till met mangfoldighet, endast elendighet.Dom endasta verkloga djurvennor som finns och som jag kender, er jagare. Dom er de enaste som betaler for der interrese, dom betalar jaktarrende,vildtvård,fodring,saltsten,fodermarker och mycket mer, hvad gør alla ni andre naturinteresserade? INGONTING? Hvad betaler ni, hur foter ni, hur skaber ni nya biotoper for mangfoldigheten? INGON STELLAR. Ni sittar och pråtar om at naturen skal skøta sig sjalv, hvad gør ni , ingonting, jagaren gør det, som alltid. Naturen kan inte skøta sig sjalv. Vi som manniskor er toppredatoren, och derfor har vi ratt at bestemma, met demokrati, om en djurart som vargen,som inte er hotat, skall finns i Sverige. Att skulla utplantera vargen i sødra Sverige,mera i mellansveige och flere stellar er da totalt ute av proportioner. Finn dog først ut av hur mycket varg som finns i Sverige, det vill ingon jo gi svar på, men dom flesta vet. att der minns mycket,mycket mer end 270+ vargar. Och sanningen kommar i 2010 met mycket mer problem met tamboskabsagare som drappas,jakthunde,mindre møjlighet om jakt met løshund(om den finns kvarr).Hvornår kommar sanningen fram? Bra nyttår till det Svenska Jagarefolk.

27. Jäässp?

2009-12-28 19:49

Man blir bara trött över den ”behandling” som vi som bor på landsbygden ska behöva genomlida, det har mörkats om den rovdjursstam som vi har och försöker leva med på landsbygden i årtionden och det retar bara upp oss som drabbats och drabbas när utbredningen ska kontrolleras av forskare och div. myndigheter underställda politiker som inte vågar se eller ta i det växande problemet som vi har framför oss. Var ska detta sluta. I anarki eller i en grupp som vågar ge sig in i beslutfattarnas näste, för det är faktiskt på gång, enda sättet att komma år problemet är att ta det genom politikerna och beslutsfattarna i Sverige. http://www.landsbygdsdemokraterna.se/ Ett val ni kan göra om ni inte vill fortsätta prata i stugorna, det krävs femton hundra namnunderskrifter för att kunna bilda ett parti med inriktning på allt vad landsbygd och livet där innebär.

26. Vargflyttning till östra Gävleborg, nej tack.

2009-12-28 19:49

De vargar som redan finns i Gävleborg förorsakar nog med problem. Det finns redan strövargar i de östra delarna, troligen så blir det fler revir i länets östra delar. Vi har nog med vargar så det blir över.
Varför ska vissa delar av Sverige vara vargbefriade? Jag kan inte förstå varför vi i varglänen ska ha hela Sveriges vargpopulation.
I varglänen är majoriteten av befolkningen negativ till vargen.
Flytta vargar till vargtomma delar av Sverige. Om inte så ska vi inte ha några vargar i varglänen heller.

25. Glesbygdsbor återigen

2009-12-28 19:48

överkörda,hur kan det komma sig att myndigheter har rätt att med hela handen peka på att har skall det utsättas varg....det är ju helt befängt när det på vissa håll i Europa jagas varg med alla medel som står till förfogande...hur länge skall detta infösa dårskap få fortskrida i sverige...NORGE har mer råg i ryggen än vad Wasabröd och svenska myndigheter kan prestera...finns bara ett ord för denna Svenska dårskap och det är FY SJUTTON

24. Vargflytt

2009-12-28 19:48

Ja skyll inte på Liberg han har ett uppdrag som han förmedlar sina tankar omkring. Men Petra OCH Rolf har ni fortfarande inte fattat nånting?? Landskapen du räknar upp Rolf är dom viltsvagaste i landet och där bedrivs renskötsel och lösgående djur på skogen det FINNS inte plats för era mördarmaskiner där. Och du Petra vart nånstans har du läst att vargen ska utrotas enligt nvv el Riksdagen? Nej dom ska heller inte sättas ut i Dalarna Värmland gävleborg och västra götaland utan från mälardalen och söderut ända ner till skåne, tyvärr alla ni som bor där är det enda chansen till en riktig oppinion. Skåne har kanske inte mer än ett 15 tal rovdjur på hela sitt vilttäta landskap och ditt förslag Rolf "Jämtland" har redan 1500 rovdjur i sitt län och dessutom väldigt svaga viltstammar på många håll plantera in varg på såna områden är fullständigt intelligensbefriat

23. demokratiskt beslut

2009-12-28 19:47

det sägs att vi vargvänner får finna oss i att det är regeringen som har bestämmt att det ska bli vargjakt då kan väl ni jägare vara det samma mot oss när det gäller flyttning av varg regeringen har bestämmt det men som vanligt ska det vara på älgkramarnas vilkor mina barnbarn vill också se varg i vilt tillstånd släpper gärna ut dem i skogen

22. Du Moilanen!

2009-12-28 18:37

Oavsett att Liberg låter sig internjuvas av en jakttidning för att det skall kunna debatteras eller han är budbärare om vargflyttning blåser det inte liv i våra hundar som dödats eller med säkerhet kommer att dödas av varg samt tamdjur (boskap etc) den här cirkusen måste få ett slut Kräv allmän jakt på ulven Ta bort alla lekmän som är involverade i beslut om varg (läs Naturvårdsverk länsstyrelser o riksdag!

Redaktionell kommentar:
Jag tycker precis som du om vargen, men din energi blir lite felriktad när du skriver att Liberg fått en hjärnkrasch. Prata med politikerna istället.

Mikael Moilanen, reporter

21. Petra.

2009-12-28 18:33

Svara på frågan v a d vargen tillför i faunan, och vilken glädje mina barnbarn boende i vargområdet kommer att ha av den i framtiden.
Och hur skall man hindra att "människan breder ut sig"?
I en ekologisk balans är människan toppredatorn. Detta har okunniga politiker satt ur balans genom att "freda" den näst högsts rankade.
Nu sker en grym slakt året runt på vår klövviltstam. Du har väl visat barnbarnen bilder på levande rivna älgkalvar och får som stapplar fram i skogen? Oåtkomliga för den så ofta i andra sammanhang efterlängtade eftersöksjägaren. Är det till glädje för dina barnbarn?
Att återigen utrota vargen påverkar inte ekosystemet mer än att det blir färre kadaver för korp och räv att tugga på. Dom hittar säkert - som dom alltid gjort - alternativa matställen.

20. Politiker

2009-12-28 17:55

Kontakta era lokala politiker, de är de som slutligen ska bestämma. Lidberg har gjort sin utredning som politiker beställt men de är inte han som ska ta besluten.

19. Du Petra

2009-12-28 17:45

det är just vad vi gör,tänker på våra barn o barnbarn.Snart törs vi inte släppa ut dom utan beväpnad vakt runt sandlådan och pulkbacken.Inom kort så kanske vi måste ha en paragraf 28 även när det gäller människor också.Hoppas att jag har fel i detta och politiker andra vargälskare tar sitt förnuft till fånga innan det är försent. GOTT NYTT ÅR önskar Finnstövarn.

18. Libergs dödslista!

2009-12-28 17:27

Dalarna, Värmland,västra Götaland,Gävleborg,Norra Uppland mm. Dessa län skall offras och bli nerlusade med skadedjuret vargen! Är detta vad ni i regeringen vill genomföra?
- Nej upp till kamp våga vägra varg!

17. åtgärd redan förbrukad

2009-12-28 17:23

vad hette de 2 politiska damer som för en tid sedan utbrast med en mun att vi inte har någon naturligt invandrad varg i sverige

16. Omöjligt.

2009-12-28 17:20

Vargar är vackra djur och intressanta på många sätt. Men, det är nog så, att till slut måste man acceptera att varg och människa inte går ihop. Det gick inte förr, och det går inte idag. Det kommer vargförespråkarna också att förstå den dag vargarna stryker utanför deras knutar. De måste ställa frågorna till sig själva: Kommer jag att låta mina barn vara ute och leka fritt, när jag VET att det stryker en grupp vargar inne, eller i utkanten av samhället där jag bor. Kan jag göra det utan att känna oro? Kan jag förstå människorna som har jakt och jakthundar som sin livsstil ute i skogsbygderna, känna deras oro för vad som kommer att hända när de går ut på en jaktdag? Kan vargförespråkarna, politiker, forskare och andra makthavare sätta sig in denna oro, som idag är verklighet för många i bygder med varg, så skulle de med största säkerhet konstatera, att SÅ HÄR KAN VI INTE FORTSÄTTA.

15. Alternativ till Lasses förslag

2009-12-28 17:02

1. Göteborg
2. Stockholm (här kan nog flera revir få plats)
3. Malmö
4. Frivilliga orter, platser eller städer. Det bör finnas en hel del, med tanke på många inlägg i dessa trådar och i andra

14. Ge er nu!

2009-12-28 17:02

Kliv upp ur sandlådan och uppträd som vuxna kloka människor och inte som en bunt illonda gamla gubbar som tror mer på fantasi och fiction än verklighet. Diskutera istället människans etiska förhållande till andra arter och inte till er egen vinning. Har ni barn/barnbarn så tänk åtminstone på deras framtid. Har människan rätt att breda ut sig på andra arters bekostnad? Känner vi till följderna av vår verksamhet: vilka rubbningar kan ske i ekosystem som följd av en arts utrotning och hur påverkar detta människorna i framtiden?
Man måste alltid utgå från att rätt habitat finns för varje art.

13. DRA LOTT

2009-12-28 17:01

Han är rolig Liberg jag håller på Lasse låter bra. är inte inplantering av varg olagligt ??

12. Liberg måste ha fått total hjärnkrasch!

2009-12-28 17:01

Vargen behöver inte flyttas det har du väl sett dom flyttar sig själv! Vad som behövs är kraftig decimering av stammen. Inför allmän jakt på varg alla län låt det ingå i älgjakten så får vi en snabb minskning av beståndet.

Redaktionell kommentar:

Liberg säger samma sak som du - det finns inget akut behov att flytta vargar. Han berättar bara, på order från politiker och Naturvårdsverket, hur och var vargarna bör placeras. Halshugg inte budbäraren. Han låter sig intervjuas av en jakttidning, trots att han vet vilket rabalder det kommer att bli. Var tacksam över att Liberg berättar hur han tänker, så att vi kan debattera saken.

Mikael Moilanen, reporter

11. Va fan

2009-12-28 16:59

Nu får det va nog det ska väl delas demokratiskt mellan alla län om det nu måste flyttas. Varför ska dom redan drabbade länen drabbas ytterligare.Låt dom små fläckar i länen som är "vargfria" var det.Det är väl dags att dom redovisar vad denna lekstuga kostar samhället.Fan vad trött man blir på denna jävla lekstuga,nä fram för ett varg fritt sverige,jag vet att det är omöjligt men man kan ju hoppas..

10. Rävspår

2009-12-28 16:59

Nu är det spårsnö på min mark i Västergötland, rådjur, hare och räv är de spår jag såg denna helg. Fällde ett par aspar och en liten rönn för att ge mat till djuren, hoppas verkligen att jag slipper se vargspår i snön.

9. Mina förslag..

2009-12-28 15:30

1. Skansen
2. Kolmården
3. Skånes djurpark
4. Olof Libergs kök
Kommer det att inplanteras varg även på min sista jaktmarker höjer jag upprorsfanan. Det räcker att tre av mina övriga marker är omöjliga att jaga på..Jag börjar bli förbannad på riktigt..

8. Ingen glädje...

2009-12-28 15:29

Jag bor ett s.k renskötselområde och sannolikt kommer vi att vara rätt så förskonade från varg. Jag kan ändå inte känna någon riktig glädje över detta. Känner med er som bor i Värmland, Dalarna m fl områden som inte verkar bli kvitt detta varggissel. Vad har vi för politiker egentligen?

Människan är bortglömd, skamligt, skamligt!



7. Flyttning av varg

2009-12-28 15:23

Varg flytt skulle enbart genomföras för att säkerställa att de invandrade vargarna skulle hitta en partner och inaveln skulle förhindras. Nu sprids ju det ändå så någon flytt behövs inte.Nu gäller det att spåra av och raportera alla spår och iaktagelser av varg så vi får reda på hur mycket varg det finns VARGOBS.SE (OCH LYCKA TILL MED JAKTEN NU)

6. Placering av varg.

2009-12-28 15:18

Vi är några län som har så det räcker!Varför inte småland,blekinge,skåne,halland och sörmland?Ska vi inte dela bördan i demokratisk anda?ser man på vargförespråkarnas uppropslista,så kommer många därifrån.tror det skulle vara uppskattat bland travhästuppfödare och bland godsen att få dit några vargrevir.Jag högaktar samerna som lyckats hålla svenska staten stången i rovdjursfrågan.Starkt gjort,även om det skrivs en del avundsjuka inlägg här.Kanske dom har duktiga kommunalpolitiker som kan tala för deras sak.

Redaktionell kommentar:
Liberg räknar upp sådana platser där de flyttade vargarna har chans att hitta en partner.

Mikael Moilanen, reporter

5. Sprid ut vargarna

2009-12-28 15:17

Olof Liberg säger: "I södra Dalarna finns det luckor, liksom i de östra delarna av Gävleborg. Västmanland har bara ett revir i de västra delarna, Uttersberg, men berörs också av Klotenreviret i väster, så där kan det vara möjligt i övriga delar av länet. Norduppland, delar av Örebro län, norra Östergötland och delar av Västra Götaland är andra lämpliga platser".
Är karln fullkomligt geografiskt okunnig. Varför inte Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Lappland, Västerbotten och Norrbotten, där det finnns hur mycket plats som helst. Varför inte Stockholms län och södra Uppland och Småland där det finns stora skogsområden.
Är hela den här dramaturgin på skoj, eller beror det bara på att det finns för många tjänstemän som är engagerade i verksamheten.

Redaktionell kommentar:
Hela resonemanget utgår ifrån att vargetableringar inte tillåts i renbetesland. Tjänstemännen och forskarna tar inga beslut, det gör politikerna.

Mikael Moilanen, reporter

4. Idioti!

2009-12-28 14:40

Att bo i Värmland o Dalarna det är att bo i län där utrotningshotet av övriga viltstammar snart är ett faktum. När skall detta försöksexperiment stoppas? Vilka riksdagsmän/kvínnor kommer att våga stå för detta? Detta kommmer att slå ut landsbygden totalt när det avser fäbodbruk, löshundjakt och tryggheten att bo o leva! Vi ger inte upp trots detta klavertramp , jakten på rovdjuren kommer att öka istället.

3. märkligt,,

2009-12-28 14:38

Om det nu är så att vi gemensamt ska hysa detta pack i sverige så tycker jag mig se att det mellan Norrtälje och Norrköping verkar vara glest med varg.
Ser man till vilttillgång så borde det finnas möjlighet att ha ett ansenligt gäng på denna yta och de är ju tydligen fromma som lamm så det kan aldrig bli nån konflikt med människan.
Men detta baseras ju då på nåt så banalt och simpelt som kartan från vargobs.se så då kan det ju aldrig stämma eftersom det inte är något som nån vargforskare på nåt statligt finansierat projekt kommit fram till elr?
Vet iallafall att varg i vårat område här i östra gävleborg är lika efterlängtat som malaria,,

2. Kostnader?

2009-12-28 14:33

Man kan inte undvika att börja undra vad den Svenska vargstammen kostar !

Har någon en aning om vad det rör sej om för pengar ?

Sen skulle det vara intressant med en motivering till varför det ska byggas upp en vargstam i Sverige ?

Vem ska åtnjuta detta vilt och på vilket sätt ?

1. Lotteri

2009-12-28 14:24

Ja, du Liberg, hela den här historien är ju ett lotteri, som kan sluta hur illa som helst.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere