• Allmogejakt

Licensjakt på varg överklagas

AktuelltPublicerad: 2014-01-10 15:25

Licensjakten på 30 vargar överklagas av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden (WWF) och Svenska Rovdjursföreningen.

Överklagandet har lämnats in till Förvaltningsrätten för att stoppa Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar i februari i länen Dalarna, Värmland och Örebro. 

– Vargjakten har upprepat ifrågasatts av EU-kommissionen, stoppats av svensk domstol och gång efter gång kritiserats av forskare som pekar på att fler vargar behövs om stammen ska överleva på sikt. Trots detta envisas regeringen en fjärde gång med att försöka driva igenom en licensjakt, något som i förlängningen syftar till ohållbart låga nivåer på vargstammen. Detta ger oss inget annat val är att åter överklaga frågan i svensk domstol, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.


Licensjakt inte motiverat
Problemen med vargangrepp är inte så stora att det motiverar licensjakt, anser de tre aktörerna som överklagat.

– Vi är ytterst förvånade över att regeringen genom Naturvårdsverket går på konfrontation mot både EU och svensk lagstiftning och speciellt som motivationen för licensjakten är ytterst svag, kommenterar Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF, i pressmeddelandet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Hästeva!

2014-01-17 11:50

Om du räknar in alla djurrättsorganisationer i världen, så lär de blir fler än de som har problem med rovdjur.. eftersom de flesta rovdjur nära samhällen reda är utrotade. Att många av dessa organisationer även hjälper invånarna med skydd mot rovdjur så faller dina kommentarer rätt platt. Hur hjälper jägare invånare som stöter på problem med naturen? Vet de överhuvudtaget hur man kan lösa något utan dödande? Rovdjuren globalt har minskat med 50 procent under senare år. Svenska rovdjur är en spillra av vad de normalt skulle vara i en natur i balans. Även gråvargen lever nu på hälften av dess ursprungliga yta. Tror Hästeva att naturen klarar sig utan rovdjur? Får en känsla av att du tror det! Motivera gärna hur du tänker och låt mig slippa resonemanget om att vi behöver inte ta ansvar för våra rovdjur, det får andra länder sköta om!

31. # 30

2014-01-16 13:58

Du drar in hela världen nu. Om vi tar med landsbygdsbefolkningen över hela världen, som har problem med sina lokala rovdjur, hur många miljoner tror du det blir? Betydligt fler än WWFs fem i alla fall.

30. Per!

2014-01-16 10:21

Nästan 200 000 medlemmar i WWF i Sverige och ca 5 miljoner globalt. Där ligger du i lä Per! Om du blir en "animal protector" kan du också bidra med något gott! ;D

29. WWF förtroenderåds

2014-01-15 22:29

ordförande är HM Konungen och vad han tycker om varg är ju bekant men vad hjälper det jämfört med vargens egen förmåga att marknadsföra sina negativa sidor. Han liksom många andra med insikter hoppas nog på den förmågan

28. #26 ...

2014-01-14 08:55

... då röstar man inte på LpO en gång till, så enkelt är det.
Vi driver många för landsbygden viktiga frågor och varg är endast en av dessa. En fingervisning om hur vargen till antal kunde öka så snabbt, finns dokumenterat i Projekt Varg som du bl. a. kan finna i Vargfaktas arkiv. Men som sagt ingen frilevande varg. Även om skulle lyckas nå 4% spärren, är vi fortfarande ett litet parti. Men väl i Riksdagen får man plötsligt tillgång till ett helt batteri av resurser att utreda saker och ting, vilket vi inte har möjlighet till idag.

27. Men djurvän...

2014-01-13 11:00

...blev det fel igen ang WWF. Skaffa någon som hjälper dig med fakta, jobbigt när det blir fel så ofta

26. Magnus Malmsten

2014-01-13 08:20

Magnus Malmsten. Du svarar: ”Ja, det är korrekt att LPo inte vill ha frilevande varg. Det står även i vårat valmanifest. Jag anser det vara rimligt med en sådan utredning som du efterfrågar men det påverkar inte vårat ställningstagande”.
Magnus Malmsten. Om LPo inte före valet och blir invald i riksdagen och inte gör någonting för att få till utredning hur vi fått vår vargstam eller inte framför krav på att LPo inte vill ha frilevande varg så kan väljare inte klaga för LPo har ju inte sagt HUR och NÄR (vilket år – årtionde) vi skall ha inte frilevande varg?
Vi har tidigare haft JUNILISTAN som hade vallöften om bl a ändrad rovdjursförvaltningen men efter de blev invalda i EU så tystnade de helt och svarade inte på mail mm.
Därför är nog många tveksamma till mer allmänna ej förpliktade vallöften.

25. Djurvän

2014-01-13 08:20

Berätta gärna hur man blir medlem i WWF!
Det blir man nämligen inte! Verksamheten finansieras genom "stöd" inte medlemskap.

24. SNF

2014-01-12 20:03

Jag har varit medlem i SNF. Så mycket okunskap som denna lokala förening besatt är skrämmande. När man får förklara för ledaren hur det fungerar i naturen så är det inte bra. Te x när vi fick se en råget som gick framför oss, då trodde ledaren att den sökte kontakt. Men de gör så för att locka bort inkräktare från kiden. Men de visste han inte. Detta var bara ett exempel bland många fel och misstag.

23. Allvarliga problem

2014-01-12 14:58

Det måste ifrågasättas med det snaraste, när det bildas nyordningar gällande beslut som inte följs.
jag tänker på Nvv efter den första januari.
detta är otroligt att detta får fortsätta, går det inte att överklaga till någon nämnd eller anmälan till domstol för trots beslut ignoreras besluten då måste frågan bli varför skall vi vanliga dödliga följa direktiven som framkastas dom sista tjugo åren?

22. Stridsberg

2014-01-12 12:36

Börjar det bli jobbigt nu när verkligheten börjar komma ikapp och allmänheten börjar inse vad vargen innebär?
Om värnar organisationerna INTE följer demokratiskt fattade beslut, varför ska vi som är drabbade av vargen göra det?
Eller som en representant för en värnar organisation uttryckte det "det är bara ett politiskt beslut, det behöver man inte lägga så stor vikt vid."

21. Hmmm!

2014-01-12 12:36

Bara i Sverige har WWF nästan 200 000 medlemmar. Naturskyddsföreningen har väl liknande antal medlemmar. Att förlöjliga dem är dumt, eftersom väldigt många vanliga svenskar tycker att de utför ett viktigt jobb, även om de inte är medlemmar. Så vill man bli riktigt opopulär så fortsätter man larva sig. De är förövrigt de riktiga viltvårdarna i vårt land, som ser till hela naturen och dess små och stora invånare, men det är väl där skon klämmer...

20. #15 Fredde

2014-01-12 12:35

NVV kommer aldrig att lyssna till opinionen, det är heller inte deras roll. Notera att NVV genast valde den högre nivån för det golv som beslutades om i vår Riksdag. Sedan har vi figurer som, utomparlamentariskt motsätter sig licensjakt oavsett nivå. Personer som är besatta av Rewilding-rörelsen, med alla för landsbygden negativa konsekvenser.

19. #11 Anders Lundberg

2014-01-12 12:35

Ja, det är korrekt att LpO inte vill ha frilevande varg. Det står även i vårat valmanifest. Jag anser det vara rimligt med en sådan utredning som du efterfrågar men det påverkar inte vårat ställningstagande. Personligen anser jag att NVV så fort det bara går skall kopplas bort från dessa frågor. Desto kvickare vi växer oss större, desto kvickare kan vi börja påverka i frågan. Vi växer ganska fort nu, men har fortfarande en bit kvar att vandra. Rösta på oss, så går det fortare. Läs hela manifestet på vår hemsida.

18. WWF en demokratisk organisation?

2014-01-11 16:40

Intressant läsning hur denna stiftelse fungerar och hur man väljer sina aktörer.
Det är också intressant att läsa vilka som sitter på stolarna i WWFs förtroenderåd!

17. Magnus Malmsten

2014-01-11 16:39

70 % av "vår befolkning" vill inte ha varg skriver du. Hur har du kommit fram till det?

16. BRA

2014-01-11 16:39

Bra att vargjakten överklagas...Låt vargstammen öka till ett ohanterligt antal med svåra följder... Bojkotta all jakt på usla 30 djur eller någon ynka skyddsjakt...Låt NVV och Lst jaga själva ,,,Ganska snart börjar nog polletten trilla ner hos våra myndigheter när läget blir ohållbart,,,

15. Magnus M

2014-01-11 16:39

Var hittar du att 70% inte vill ha varg??? Möjligen i någon enstaka vargkommun men även där har ju många kommuner avslagit förslag om vargfri kommun.
Det är viktigt att NVV kan motivera beslutet. Att minska tillväxten (vi kommer ha tillväxt även vid 30 vargar mindre) för att skapa mer acceptans borde kunna vara ett skäl. 20% nettotillväxt är mycket och det går för fort. Dessutom gynnas genetiken. Det borde duga som motivation. Samt att hjälpa rennäringen.

14. Varför

2014-01-11 16:38

Företrädarna för de tre kramarföreningarna bor och verkar i storstan.Varför bor de inte ute i vargreviren när de är så fanatiska anhängare till rovdjuren.

13. Jakten förenlig med forskarnas ställningstanden

2014-01-11 16:37

Elva ledande forskare bl a Liberg och Sand har tillkännagett sin uppfattning att antalet vargar är långt fler än nödvändigt. En stor majoritet av svenska folkets representanter i riksdagen anser att problemen med varg är stora nog att göra jakten motiverad.
När varg nu uppnått gynnsam bevarandestatus bör sådana sociala, psykosociala och ekonomiska hänsyn kunna tagas enligt EU-direktivets huvudparagraf.

12. Men...

2014-01-11 16:37

detta visste vi ju redan, samt att det inte kommer bli någon jakt. Sen spelar det väl ingen roll då 30 vargar ändå inte ändrar något. Såg att gultiken i Junsele har sällskap av en dalmas från siljansringen. Blir väl valpar i vinter då eftersom det fortfarande inte inkommit någon skyddsjaktsansökan trots att dom mumsar ren för fullt. Och Tidningen Ångermanland tar dagligen upp nyheter om rovdjur och låter bara bevarandesidan få komma till tal. Tragiskt hur media speglar detta...

11. Magnus Malmsten

2014-01-11 16:37

Magnus Malmsten Landsbygdspartiet , LP0.
Är det inte så att LPo har som vallöfte Inga vargar men ingen tar väl det på allvar om man inte har förklaring/bakgrund till vallöftet. Krav på utredning hur vi fått vår nuvarande vargstam?
Moderaterna Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered har i juni 2012 sammanställt arbetsgruppens rapport Vilda djur på 16 sidor och utgör idéer och förslag på hur förvaltningen av vilda djur kan förnyas. De har inte kommit med några förslag hur många björnar, vargar, lodjur och järvar vi totalt skall förvalta i hela landet och inga förslag till minskning och regional tak för förvaltningen och inga ökande anslag, ersättningar till berörda djurägare, jaktarrenden mm och på sid 14 - Jaktbeslut på skyddade arter i Sverige bör kunna överklagas.
Förra årets riksdagspropositionen och riksdagsbeslut om ”Golv” (minimiantal) enligt moderaten Bengt-Anders Johansson på 1 400 björnar, 170-270 vargar, 600 järvar och 870 lodjur.
Utifrån Bengt-Anders Johansson, m, ”Golv” (golv/minimiantal och därmed fri tillväxt) och Naturvårdsverkets (Nvv) beslut om under 1 till 15 februari 2014 jakt på 30 vargar och Nvv uppgift att vi innan jakten har 400 vargar – minus 30 = 370 efter jakten och med 40 % tillväxt har vi i sommar ca 520 vargar. Många uppgifter att vi idag har mer än 400 vargar.
Om Nvv beslut om årets vargjakt är riktlinjer så kommer vi inom några år ha ca 1 000 vargar.
Om upp till ca 30 % av vargarna har trikiner och vildsvin äter av döda djur och vargar dör naturligt = fler och fler vildsvin kommer att äta av döda trikinsmittade vargar = maginnehåll från vildsvin kommer inte att få lämnas i skog och mark och trikinsmittade vildsvin kommer inte att få grävas ned utan man kommer att kunna visa att de är destruerade/brända till stora kostnader = vildsvinsjakten minskar till mer eller mindre upphör.
Med nu hela tiden ökande antal vargar så, förutom alla andra problem och minskad djurhållning mm kommer fler och fler att avstå från att skaffa eller använda hundar vid jakt.
Mindre antal hundar kommer att användas vid vildsvinsjakt = vildsvinsjakten kanske inom snar framtid mer eller mindre upphöra.
Bör inte LPo kräva/se till att vi får utredning hur vi fått vår nuvarande vargstam för utifrån Projekt varg, som startade under 1970-talet, är det oklart hur vi fått vår nuvarande vargstam, är den inplanterad? Utredning för att fastställa om den är inplanterad.
Vi närmar oss när första människan, troligtvis ett barn blir angripet av varg och om vår vargstam är inplanterad så borde politiker få svara på om utredning visar att vår vargstam är inplanterad, är det då o.k. att inplanterad vargstam angriper första människan, troligtvis ett eller flera barn?
Politikers Svar bör redovisas: Ja eller Nej?

10. Överklagan?

2014-01-11 16:33

Varför är detta hos förvaltningsrätten i stockholm? är väl NVV som det skall överklagas till efter 1/1-14 enligt riksdagsbeslut.
Därmed bör och ska FR kasta ut denna överklagan med vändande post och hänvisa till NVV.
Om det skickas in till kammarrätten likaså, riskdag och regering har tagit ifrån dom rätten att besluta i dessa frågor.

9. Desperata

2014-01-10 20:51

Michael K har försökt att få napp i EU men fått kalla handen, Nu gör dom en desperat överklagan.. patetiskt..

8. Dessa tre organisationer ...

2014-01-10 20:51

... ignorerar att ca 70% av vår befolkning inte vill ha varg. Vänsterpartiet och Miljöpartiet stöttar det som dessa organisationer vill köra över oss andra med ...
Magnus Malmsten
Landsbygdspartiet oberoende

7. Barmarksvintrar=inga föryngringar

2014-01-10 20:50

Ingen vargjakt, sedan får vi ju hoppas på snöfattiga vintrar några åroch svåra spårningsförhållanden för då är antalet vargar oförändrat-åtminstone på länstyrelsens och naturvårdsverkets skrivbord.

6. Vargvärnare vill befrämja inavel

2014-01-10 16:46

Jag har några gånger påpekat att ur genetisk synpunkt är det bättre med ett lägre golv.
Senast föreslog jag golv 200 http://vargdag.wordpress.com/2013/12/15/200-ar-basta-golv/
Understryker nu att det är antalet vargar och den selektiva jakten som spelar roll för att få en snabbare inavelsänkning, inte ett lågt golv som självändamål. Jag föreslog ett lägre golv för att ge utrymme för genetisk förstärkning. De som vill stoppa den föreslagna jakten negligerar att vargens inavel framhävs som ett stort problem och vill blockera åtgärder för att sänka inaveln.

5. Tycker WWFs styrelse också att...

2014-01-10 16:27

...regeringen handlar mor svensk lag?
Eller är det Arnboms egen åsikt. Det vore intressant att veta? Vad säger ledamöterna i förtroenderådet. Ex. Maria Ågren som ju direkt pekas ut som lagbrytare av Arnbom.

4. ?

2014-01-10 16:23

Hur många vargangrepp krävs för att det ska anses som problem då?

3. Eller

2014-01-10 16:23

– Vi är ytterst förvånade över att dessa tre organisationer genom förvaltningsrätten i Sthlm går på konfrontation mot både landsbygden och svensk riksdag och speciellt som licensjakten är väl motiverad, säger folket i busken.

2. Som väntat...

2014-01-10 16:23

...blev det så. Man har också väntat in i det längsta för att FR ska tvingas inhibera beslutet. Skulle mot förmodan FR hinna avslå begäran så kan man begära överprövning till Kammarrätten som då också inhiberar beslutet och vips har 15/2 passerats. Då gäller NV:s beslut om vargjakt längre och då blir det ingen i år.
Snyggt uträknat av Naturvårdsverket, med sina korta giltighetstider för besluten, mycket effektivt sätt att säkerställa att ingen licensjakt kan genomföras.
Men det visste vi redan innan beslutet tagits i riksdagen. Som SRF-företrädare säger: Ett politiskt beslut är inget att fästa sig vid.

1. Dax att dra in pengarna från NVV

2014-01-10 15:39

Det skall svida i börsen att inte följa regeringens linje!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB