• Älgskadefondsföreningen

Liljelund vill ha varghägn

AktuelltPublicerad: 2012-04-03 15:22

Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund har flera förslag för att vargpolitiken ska fungera. Han föreslår bland annat varghägn, som kanske gör att flyttvargar inte går tillbaka till området där de fångades in.

Liljelund föreslås att Jordbruksverket analyserar och beskriver hur och var man kan anlägga korttidshägn för varg. Det ska bland annat gälla lösningar för kontinuerlig bevakning och förhindrande av smittspridning, rymningar och sabotage.

Specialavtal för att ta emot varg
Liljelund vill dessutom ha specialavtal med markägare och jakträttsinnehavare, som gör att de kan få ekonomisk ersättning för att ta emot flyttvargar.
Denna typ av ”vargavtal” skulle kunna tecknas i södra delarna av Sverige för att underlätta spridning av vargstammen söderut, men även med renskötare i norra Sverige för att få till stånd enstaka vargetableringar, konstateras det i utredningen.

Paragraf 28-fall kollas av länsstyrelsen
Paragraf 28-fall ska anmälas till länsstyrelsen, inte polisen. 
Då slipper tamdjursägare som skjutit rovdjur oroa sig för att polisen tar deras jaktvapen. Polis ska kopplas in först när länsstyrelsen misstänker att nödvärnsparagrafen inte tillämpats korrekt.
Staten ska kräva skadestånd för illegalt dödade rovdjur, föreslår Liljelund apropå illegal jakt på rovdjur.
Naturvårdsveket har tidigare krävt 100 00 kronor av dem som dömts för att dödat varg.
När vargstammen får gynnsam bevarande status och det finns en förvaltningsplan kan det bli lättare att reglera vargstammen med jakt.  

Ingen licensjakt på varg
Men licensjakt på varg måste vänta tills vidare, anser rovdjursutredningen.
Här gäller det att Sverige lyckas undvika att dras inför EU-domstolen.
”En förvaltningsplan är bästa sättet att visa att kraven för att få göra undantag enligt art- och habitatdirektivet är uppfyllda och att målet är att nå gynnsam bevarandestatus. Det måste visas att jakt för att kontrollera populationens tillväxt är en nödvändig del i det samlade åtgärdspaketet och att alternativa lösningar saknas”, sammanfattar Lars-Erik Liljelund.
För att få gynnsam bevarandestatus för vargstammen behövs minst 450 vargar, anser han. Det bör ske senast 2024. Här är det mycket viktigt att Sverige kan visa att det skett en genetisk föryngring av vargstammen, betonar Liljelund.

Starkare delegationer
I övrigt vill rovdjursutredningen stärka länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer och ge dem mer makt. Delegationerna skall till och med kunna säga att länet inte klarar fler rovdjur. Men det arbetet ska styras både av en nationell och regionala förvaltningsplaner. 
”De representanter som ingår i delegationerna bör företräda sina intresseorganisationer eller sitt politiska parti så att representationen inte blir knuten till person. Det är vidare nödvändigt att det sker en återkoppling från de förordnade representanterna till respektive intresseorganisation”, skriver utredningen. 

Kaffekoppsmetoden
I övrigt lär ”kaffekoppsmetoden” bli föremål för en del diskussion när det gäller problemet med förtroendet för myndigheter bland de rovdjursdrabbade.
Länsstyrelsernas personal ska nämligen lära sig att dricka kaffe med rovdjursdrabbade. Längre samtal över en kopp kaffe kanske ökar acceptansen för rovdjursproblem, hoppas Liljelund.
Det ska finnas fler akutgrupper i de olika länen, som rycker ut efter rovdjursangrepp.

Skolbarn en viktig grupp
Akutinsatserna föreslås även rikta in sig mot barn:
”Detta bör ses som väl investerade pengar, inte minst i ett långsiktigt perspektiv. Det påpekas att vardaglig kunskap om framförallt varg ligger ett par generationer bort, vilket innebär att både föräldrar och mor- och farföräldrar i många fall saknar direkta erfarenheter av varg. Man riskerar då att förmedla en bristfällig kunskap om hur djuren lever och verkar i vår omgivning. Utredningen delar åsikten att skolelever är en viktig målgrupp för att genom saklig rovdjursinformation på sikt kunna nå en ökad samsyn kring rovdjursfrågorna.”
Liljelund efterlyser även mer likvärdig handläggning av skyddsjaktsansökningar i de olika länen.

Ökade kostnader
Han har räknat fram att rovdjursförvaltningen årligen kostar 160 miljoner kronor. Större lär summan bli på sikt. Både Naturvårdsverket och den regionala förvaltningen behöver ökade anslag, konstaterar utredningen.
I övrigt betonas att rovdjuren, precis som övrigt vilt, ska omfattas av en adaptiv förvaltning. I det ingår att väga in hur stora skador rovdjuren orsakar för landsbygdens näringsverksamhet. Den svåra uppgiften blir att väga det mot vad som är gynnsam bevarandestatus för till exempel vargstammen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Varghägn

2012-04-10 16:27

Ett hägn för varg vore toppen. Mitt förslag är att Djurgården och Lidingö verkar vara ett bra förslag, då kan ju alla vargkramare i Stockholm ha de på nära håll så dom kan gossa med vargarna.

19. Kaffe

2012-04-08 15:52

Antar att den som kommer till kaffebordet tar med sig termos och fikabröd, pengar verkar ej vara någon bristvara.

18. Lite feedback på förslagen från en snart drabbad

2012-04-05 08:53

Specialavtal för att ta emot varg: Vem har marker stora nog för att kunna hävda att enbart en fastighetsägare/jakträttsinnehavare skall ha ersättning? Skogsbolagen (stora arealer) kan fetglömma att få köpa mitt virke i sådant fall. Att någon privatperson skulle vilja utsätta sig för reaktionerna från grannarna betvivlar jag.
Paragraf 28-fall kollas av länsstyrelsen: Och länstyrelsen i Dalarna har ju det största förtroende bland jägarna har jag förstått. Efter att anmälan tagits emot är väl nästa aktivitet att ringa polispiketen... LST i många län kan nog inte anses tillräckligt objektiva för att detta förslag skall vara vatten värt ens.
Ingen licensjakt på varg: Har man ju redan infört så ingen skillnad, dvs värdelöst. Möjligen en poäng i de statliga vargbödlarna - då kan ju de nyinköpta Apachehelikoptrarna komma till bra användning - blir fint när SRF-medlemmarna hänger i landningsställen för att förhindra avlivningarna. Samma statliga vargbödlar kan ju också ta trafikeftersökan - mindre overheadkostnad - Borg blir glad.
Starkare delegationer: Återigen nämns LST och då blir det återigen en fråga om tillit - och den finns ju inte så vad skall detta vara bra för. Resterande del av detta förslag är obegripligt - vadå person vs. organisation???
Kaffekoppsmetoden: Det sista man bjuder på är nog en kopp kaffe när man skall utsättas för ekosofisk tvångsutbildning efter att man hittat 40 döda får på morgonen. Denna typ av skyltar http://www.mysecuritysign.com/No-Trespassing-Sign/No-Soliciting-Loitering/SKU-K-1151.aspx får nog en strykande åtgång.
Skolbarn en viktig grupp: Om någon försöker förvirra barn med ekosofiskt grundat bullshit kommer reaktionen att bli lika häftig som om någon skulle dyka upp och förespråka det förträffliga i att inrätta sharialagar i Sverige. Hur vågar man ens skriva ett sådant förslag?
Ökade kostnader: Det enda som är sant i utredningen är att det blir ökande kostnader. Och uppriktigt sagt betalar jag skatt nog - att betala för vansinnigheter är inte acceptabelt. Då samtliga riksdagspartier numera inte utgör ett alternativ om man har betänkligheter vad det gäller varg eller inskränkningar i äganderätten kommer demokratins dilemma att bli tydligare när valdeltagandet sjunker på landsbygden. Om 95% förringar 5% - är detta demokrati i dess sanna mening? Vilka krafter riskerar man sätta igång?

17. En gammal tradition och kulturgärning

2012-04-05 08:53

Har existerat i Sverige under sekler. Alla rovdjur som kommer nära människor och våra djur ska avlivas snabbt. Så byggde vi landet. Som någon sa:
Första generationen skapar, andra generationen förvaltar, den tredje river ned. Vi är nu inne på den tredje generationen för vår landsbygd.
Varghägn är ok. Under förutsättning att de är rymningssäkra och innevånarna sitter på livstid.

16. Varghägn i nationalparken-ingen frilevande varg!

2012-04-05 08:53

Då håller jag med SOU utredaren, inget annat. Vargen fredlös utanför den inhägnade parken, det räcker med befintliga djurparksvargar, typ Kålmorden. Canada hade en "gröngölings syn på varg" på 90-talet, nu har dom 60 000 vargar, ett stort problem för alla, dvärgbandmaskar i allt klövvilt m.fler tamdjursraser. Är det dit Sverige vill komma?

15. Brist på respekt för boende på landsbygd

2012-04-04 13:05

Att man konstaterar att det kommer att bli en svår balansgång mellan omfattningen av de skador som oundvikligen kommer att uppstå i form av rivna och lemlästade husdjur å ena sidan, och "gynnsam bevarandestatus" å andra sidan är inget annat än ett slag i ansiktet för oss på landsbygden. Våra husdjur är inte i första hand ekonomiska enheter utan ett forum för ett sätt att leva. Att orera om att man vill bevara kulturyttringar och traditioner i samma andetag som man säger att vi skall ha minst 450 vargar är hyckleri.

14. En ''enkel'' fråga?

2012-04-04 13:05

Var det varghägn man använde sig av när det helt plötsligt kom varg till Värmland? Man har alltså erfarenhet och kunskap om hur det fungerar. Men det var väl ingen markägare som blev tillfrågad, eller? Om inte, så kommer man säkert att stöta på patrull nu.

13. Herregud

2012-04-04 09:02

Ska dom försöka att lura i barnen på landsbygden att vargen är ofarlig osv. trots att vargen årligen dödar människor världen över. Nu är det lyckligtvis så att dom flesta barn på landsbygden har mer kunskap om varg redan innan dom börjar i skolan än vad herr liljelund nånsin kommer att få.

12. Varghägn

2012-04-04 09:02

Det finns redan varghägn på djurparkerna, där kan vargarna vara.

11. Vargarna vid Trollsjöåsen

2012-04-04 08:18

Skolelever ska få saklig rovdjursinformation för att man på sikt ska kunna nå en ökad samsyn kring rovdjursfrågorna...

Jag befarar att den informationen kommer att se ut som i boken Vargarna vid Trollsjöåsen:

http://michaelericson.wordpress.com/2011/12/14/vargarna-vid-trollsjoasen-en-rescension/

10. Varghägn

2012-04-04 08:17

Många av förslagen i utredningen är så usla att de inte behöver kommenteras över huvud taget.
Denna utredning har kostat skattebetalarna mycket till ingen nytta. Och den skall skrotas omgående. Att det kan få finnas så urusla utredare i landet.

9. Information till barn

2012-04-04 08:17

Vore roligt att veta om det blir samma information i städerna och ute på landsbygden. Det är ju inte riktigt samma förutsättningar. Barnen ute på landsbygden kanske har mer erfarenhet än informatören. Det är väl inte särskilt många nu levande som kan berätta hur det var när vi hade många vargar senast. Att åka på studiebesök till Yellowstone räcker inte som merit.
Det är allt bra konstigt att vi som bor mitt i vargreviren är totalt ovetande i vargfrågan. De som bor längst bort vet mest. Konstigt.

8. Stolleprov

2012-04-04 08:16

Undrar om karln har mage att ta betalt för sådan rappakalja.
"Det ät inte fel på vargpolitiken, utan på folket på landet, eftersom de inte begriper det fina i kråksången" så kan det hela sammanfattas.

7. Det är då rent

2012-04-04 08:16

förb---at!! Låt honom betala tillbaks lönen han haft under tiden han "utrett" ,han har ju inte gjort sitt jobb!!

6. Hur tänker man här?

2012-04-04 08:16

Först ska man behöva upprätta ett "specialavtal", muta kallas det, till berörda markägare för att försöka få acceptans för vargen...
Sedan ska väl skolbarn få en positv lära om det "missförstådda" skade/rovdjuret som äter upp deras sällskapshundar, förföljer dem på ridturen och är anledningen till att de tvingats åka skolbuss till skolan av säkerhetssäl...
Låter som ett desperat försök att lösa ett problem som vi en gång eliminerade.

5. Rädda För EU

2012-04-04 08:15

Låt dom dra oss inför EU Domstolen kan väll inte vara någe att vara rädd för,skulle det vara så att den Regering som sitter i dag inte kan försvara vår självständighet ock den Livskvalite som jakt ock Friluftsliv innebär för oss som bor på Landet ock i Glesbyggd.Då är det nog dax för Eskil ock Alliansen att Stämpla ut.

4. Kaffekopp

2012-04-04 08:15

Så mycket kaffe finns inte i värden som kan få mig på andra tankar, Ett hån mot oss är var det är.

3. Herre je

2012-04-03 17:07

Det var den mest idiotiska utredning jag sett ,,Haha ,,

2. Fattas en nolla?

2012-04-03 16:11

Om vi inte skall decimera vargstammen före 2024 lär det vara en nolla för lite i det nämda antalet. Man blir så trött!

1. Utöka den tanken....

2012-04-03 16:11

Nu kan vi lösa det här problemet en gång för alla!
Gör ett varghägn på 500000 hektar, söv ner alla vargar i landet o flytta dom till hägnet = Alla problem lösta direkt!!!!
I hägnet kan dom få ha 40000 vargar om dom vill, MEN dom som smiter skjuts direkt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons