• Pinewood

Liten risk för att Sverige drabbas av fruktad svinpest

AktuelltPublicerad: 2009-06-05 15:16

Den afrikanska svinpesten – mycket dödlig för såväl tamgrisar som vildsvin – sprider sig just nu från Georgien och norrut till Ryssland. Risken är emellertid liten att den når Sverige, bedömer Per Wallgren, statsveterinär på gris vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Tamgrisbesättningarna i Georgien är nästan utrotade på grund av den afrikanska svinpesten, som troligen kom till landet via en handelsbåt för något år sedan. Både den afrikanska svinpesten och den klassiska svinpesten – som i dag finns i Europa, bland annat i Baltikum och Tyskland – är två mycket farliga farsoter och dödligheten bland tamsvin kan ligga på omkring 80–90 procent.
– Hur vildsvin påverkas av sjukdomen är inte lika väldokumenterat, men man kan anta att de är ungefär lika känsliga, säger Per Wallgren.

Katastrofala följder
Skulle någon av de båda sjukdomarna nå Sverige kan det alltså få katastrofala följder. Drabbas tamgrisbesättningar slaktas de obönhörligen ut. Skulle sjukdomarna nå de vildsvinstäta områdena kan det slå mycket hårt på viltstammarna, både i form av dödlighet i sjukdomen och på grund av jakt.
– Får vi in svinpest i vildsvinsstammen kan jag tänka mig att man åtminstone försöker decimera och skjuta bort så många vildsvin man kan för att hindra smittspridningen, säger Per Wallgren.
Han tillägger emellertid att risken för att smittan ska nå Sverige är liten. Och om det sker är det troligen på grund av insmugglat kött och brister i avfallshanteringen. Båda virustyperna är mycket härdiga och överlever långa tider både i frysta, saltade och rökta köttprodukter.
– Att ta hem en god korv från semesterresan är inte riskfritt, konstaterar Per Wallgren.
Bor man på landet och slänger ut matavfall i en kompost, så att till exempel vildsvin kommer åt det, är smittorisken uppenbar. Det är också därför man aldrig ska utfodra tamgrisar med matavfall. Vid större svinbesättningar är man medveten om detta, men det kan vara lite si och så med den saken om någon har en gårdsgris.
– Och om man campar eller är på utflykt så ska man inte slänga en halväten skinkmacka i naturen, säger Per Wallgren.
Spridningen av den afrikanska svinpesten över bergen i norra Georgien visar att sjukdomen kan vara svår att stoppa och att det inte finns några garantier. I sådana här fall brukar bergsområden utgöra en naturlig skyddsbarriär, på samma vis som Östersjön är en viktig skyddsbarriär för Skandinavien mot Europa och Baltikum.
Det finns en tredje grissjukdom, PRRS, som också är mycket dödlig, speciellt för unga grisar. Den är dock inte lika allvarlig som de båda svinpest-typerna. 2007 drabbades Sverige av PRRS och sju svinbesättningar slaktades ut helt.
Ingen av de tre sjukdomarna drabbar människor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Ställ in

2009-06-06 10:33

Detta är döden för svensk jakt
Jag säger detta bara en gång
för nästa gång har jag fått den svåra
Monasalina sjukan.

1. vill det sig illa

2009-06-05 22:49

kan vi få ytterligare en pest från Ryssland alltså...
och risken att vargen för den med sig efter att ha ätit
kontaminerat kött är väl förstås helt obefintlig (precis som
med både hjärtmask och dvärgbandmask) trots att
den överlever både frys salt,rök och naturliga barriärer...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons