• Älgskadefondsföreningen

Lo- och svinfällor testade av verket

AktuelltPublicerad: 2012-05-26 06:55

Naturvårdsverket har testat vildsvins- och lofällor från åtta konstruktörer och tillverkare. Regelverket för användning av fångstredskap ses också över, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

I dag finns en vildsvinsfälla som får användas med dispens, Sinkabirum. Just nu pågår arbetet med att bestämma vilka fällor som ska bli permanent godkända i Sverige.
Åtta fällor från privatpersoner och företag har testats. En remissomgång är också genomförd och nu grunnar verkets personal på om någon av fällorna kommer att godkännas.
Parallellt pågår ett arbete med riktlinjer och regler för fångst av levande djur.

Får inte skada
Jägarorganisationerna, LRF, SVA och Rikspolisstyrelsen har ingått i en projektgrupp. Djurens rätt och representant för konstruktörer/tillverkare har i efterhand bjudits in i gruppen.
Faktorer som speciellt beaktas är att fällor som slår igen inte får skada djur som står i vägen för rörliga delar i konstruktionen.
Samtidigt framhåller Naturvårdsverket att vildsvinsfällor måste vittjas ofta, eftersom kultingar riskerar att skiljas från suggorna om de hamnar utanför fällorna när de vuxna djuren fångas.
Sverige har ännu så länge unika regler för fällfångst. Samtidigt pågår ett arbete inom EU där regler för fällor diskuteras. Det första förslaget förkastades av EU-parlamentet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. svinfällor testade

2012-05-29 08:36

Sanningen är bäst.

Jag tycker att det är viktigt att jägareförbundet och deras medlemmar ska ta reda på exakt vad det är de pratar om när de är ute och har föreläsningar. Såvitt jag kan förstå och läsa mig till av slutrapporten av test av vildsvinsfällor och deras test så verkar de flesta fällor vara jättebra. Till exempel hade Panthera vildsvinsfälla ett mycket bra resultat rakt igenom. Man kan inte bortse från andra förutsättningar när det gäller jakt av vildsvin, som alla skadeskjutningar och att man skjuter både hästar och älgar istället för vildsvin. När man missar ett djur får man också en förlupen kula som kan gå upp till en och en halv kilometer och då döda både djur och människor. Vid användning av fälla slipper man också skadade hundar pga att vildsvinen går till attack.

5. Skulle bli förvånad...

2012-05-28 15:02

... om Förvånad har bössa. Och att kalla sig jägare... Tänk vad de hittar på när de skriver inlägg, Trollen.

4. Till förvånad

2012-05-28 11:23

Det är nog kanske dags för dig att hänga in bössan. Har man inte mer kunskap om jakt och jaktmetoder, så bör man nog skaffa den kunskapen innan man börjar om att jaga...

3. Förvånad!

2012-05-28 11:23

Rovvilt är som bekant svårjagade - om man inte som LST använder vid helikopter...Lo t ex som behöver skyddsjagas - hur gör du det vid barmark..?
Vildsvinens snabba ökning och det faktum att de är nattaktiva kommer kanske att leda till ett annat sätt att minska numerären och då kan fällfångst vara ett alternativ. Vad är skillnaden mellan mink- och mårdfällor? Rävsnara? Ripsnara?

2. Fånga vilt i bur?

2012-05-28 08:59

Tror jag skall hänga in bössan. Jag börjar skämmas att kalla mig jägare och vill inte beblanda mig med denna typ av upplevelse. Fånga det vilda i burar för avlivning ger inte mig någon naturupplevelse. Kanske dags att skärpa till sig så att man slipper skämmas när man går till skogen. Jakt skall vara en naturupplevelse och hobby och inget annat.

1. Fällor?

2012-05-28 08:59

Vad har fällor med jakt att göra? Varför lägger Rikspolisstyrelsen ner tid på detta när det begås regelvidriga jaktbrott som först och främst bör hanteras. Har jakten blivit en slaktindustri och inte den hobby med naturupplevelser som den bör vara?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB