• Allmogejakt

Lodjur bra för hälsan

AktuelltPublicerad: 2010-03-07 12:55

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, hävdar att fler lodjur är bra för människornas hälsa, eftersom spridningen av fästingburna sjukdomar minskar.

– Flera undersökningar visar ett nära samband mellan rådjursstammens storlek och antalet fästingar i naturen. Ser vi till vår egen hälsa skulle vi ha nytta av fler lodjur och vargar, säger Björn Olsen till Upsala Nya Tidning.
Rådjurstäta områden i södra Sverige har både mest fästingar och högsta andelen fästingar som innehåller borreliabakterier.
– Rådjur förser inte fästingarna direkt med smittämnen, men genom att gynna fästingarnas förökning spelar de ändå en viktig roll för smittspridningen. Ju fästingtätare ett område är, desto större är risken för att bli smittad av till exempel borrelia, säger Björn Olsen.

Rävstammen påverkar
Olsens forskargrupp har också jämfört förekomsten av olika djur i naturen med antalet fall av virussjukdomen TBE.
– Vi fann ett nära samband mellan främst rävstammens storlek och antalet TBE-fall. Även på kontinenten har forskare funnit liknande samband, säger Björn Olsen.
Olsen menar att både rävstammen och rådjursstammen gynnas av den pågående lojakten – och därmed också fästingarna och de fästingburna sjukdomarna.

"Jägare föredrar klor"
UNT frågar Björn Olsen om inte jägarna själva fylla topprovdjurens roll mot fästingar genom att skjuta av rådjur och rävar?
– Knappast, svarar han.
– I så fall skulle de också behöva komma åt till exempel smågnagare som räven har som bytesdjur och som också har betydelse för spridningen av fästingar. Men av vad jag sett verkar jägare mer intresserade av att jaga djur med klor än att skjuta sorkar, säger Björn Olsen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Bengan

2010-03-09 14:33

ja, som ornitolog borde han ju ha även det svaret...

15. Kan professorn förklara..

2010-03-08 16:54

..hur det kommer sig att det kryllar av fästingar på Mälaröar, där det aldrig har funnits vare sig Räv eller Rådjur?

14. Jakt är bra för hälsan!

2010-03-08 16:54

Varför ser man aldrig någon "forskarrapport" som belyser hälsoriskerna för alla de jägare i vargbältet som nu p.g.a vargen fått sin enda friskvård förstörd när det ej längre går att jaga med löshund.
Detta är människor som inte kan-och framför allt inte vill- lägga 1000-tals kronor på instängda gym och trampa sig trötta på allehanda maskiner bland det "vackra" folket.
Många jaktdagar rensade lungorna och höll midjemåttet och hjärtat på en hälsosam nivå.
Och hur mår de jakthundar som i lång Skandinavisk tradition avlats för långa härliga drev i skogen, och som nu blivit hundgårdshundar?


13. Läs Daniel Lignés blogg på SJFs hemsida.

2010-03-08 13:37

Han har en träffsäker kommentar om alla forskare som på senaste tid lånat sig till uttalande långt utanför sin expertkompetens.

12. Björn Olsen, fågelvirus och bandmask

2010-03-08 11:33

Professorns uttalande, citat:"... jag sett verkar jägare mer intresserade av att jaga djur med klor än att skjuta sorkar...", visar att tyvärr är professorn bara ytterligare ett exempel där statligt anställda lånar ut sin status som forskare för att stödja intresseorganisationer. Björn Olsen är en mycket aktiv ornitolog, i detta tillfälle är det troligen Ornitologerna som påkallat professorns hjälp i deras strid för att hindra Sverige från att undkomma de parasiter och sjukdomar som kommer med varg. Enligt WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals så sprider även lodjur bandmasken e. multilocularis. Men eftersom Björn Olsen är expert på fågelinfluensa, så har jag full förståelse för att han inte känner till detta. Däremot borde han känna till att lodjur smittas av rabies. Men för troende så har alltid tro fått kosta vad som helst och Björn Olsen är ledsamt nog ett exempel på sanningen i detta. Dock borde alla statligt anställda mera noga överväga i vilken mån de använder sig av den trovärdighet deras anställning ger dem för att främja även extrema ideologier samt som stöd för privata åsikter. Vi har sett hur missbruk av forskning helt har raderat ut all trovärdighet hos svensk rovdjursforskning, Björn Olsen har genom sitt agerande medverkat till att denna trovärdighetskris nu även börjat smitta av sig på svensk medicinsk forskning. Jag hoppas att forskarkollektivet agerar innan skadan blir större. Björn Olsen är bloggare hos Dagens Medicin.

11. När jag växte upp

2010-03-08 11:33

Ansågs forskare som intelligenta människor, oftast med en bredd som sträckte sig långt utanför det egna specialområdet. Nu ser man hur mer och mer forskare blir trångsynta. Och ju trångsyntare de blir desto hellre åberopar de sin status för att yttra sig om saker de egentligen inte har en hum om.

10. Fästingar

2010-03-08 08:35

När jag växte upp på Gotland på 1950-talet, fanns det inga rådjur där, men fästingar fanns det i överflöd. På sommaren fick man plocka fästingar på kroppen varje dag. Något som inte stämmer!?

9. Felaktig slutsats

2010-03-08 08:35

Hur kan en forskare komma med ett sådant påstående eller är det månne den jägarfientliga dagstidningen UNT som har feltolkat Björn Olsen.

8. Men hur är det egentligen...

2010-03-07 23:02

...inte menar väl Björn Olsen att räven begränsar tillgången på smågnagare? Rävens reproduktionstal väger lätt jämfört med smågnagarnas!

7. MÄRKLIGT!

2010-03-07 23:02

Varför hatar så många vårt klövvilt?
Om det nu inte är vargkramare,så vill skogsbolagen ha bort älgen, etc etc.
Och nu påstår medicinskt ansvariga att vi bör skyddas från smitta? Varför är det så svårt att föra en nyanserad debatt? De positiva egenskaperna av ett vackert vilt i vår natur kommer sällan fram; ekologiskt producerat kött överväger väl andra risker.
Med statistik kan man ljuga hur som helst.
I verkligheten är det motsatta förhållandet som gäller-vintern och rovdjursstammarna har väl tyvärr tagit en svår tribut, vilket jag sörjer.Man behöver inte vara professor för att begripa; sunt förnuft räcker långt.

6. Skulle möjligen

2010-03-07 23:02

detta att inte sork jagas av oss jägare kunna kvittas med att även varg och lodjur sprider både fästingar och därmed även dess sjukdomar?
Ser man sedan till andra parasiter
och smittor som vargen sprider är
jägaren troligen,trots vad denna jaktmotståndare hävdar, ett bra
mycket bättre val ur smittskyddssynpunkt
än vad våra rovdjur torde vara...
Kramarnas försök blir mer och mer
tydliga som det sista halmstrået
de har att greppa efter...

5. och....

2010-03-07 23:01

hur var det nu med bandmasken? Är den farlig eller..... har professorn missat den?

4. Festlig Fästingforskare

2010-03-07 23:00

Ytterligare bortslösande av skattepengar,(svenskarnas surt förvärvade pengar) på en forskning som visar att två Rådjur och två Vargar kan sprida fler fästingar än ett Rådjur och en Varg!Och att om det är noll Rådjur och noll Varg så sprids inga Fästingar,just på denna djurart.De "från andra sidan Köping" hade åstadkommit ett mer komplett,fulländat forskningsresultatresultat med sina studier.Den största spridaren av Fästingar i vår natur är och kommer alltjämnt att vara fåglar och framförallt flyttfåglar!Det vet ju alla,och finns inga värddjur på marken så finns de i luften.OjOjOjoj...de gör vad som helst i brist på sysselsättning för att hävda fördelar med Varg som smygomnämns bakom Lodjurens varande.

3. Fåglar

2010-03-07 22:59

Har de glömt att de flygande fåglarna skall räknas in i spridningen av fästingen?

2. Få fästingar norr om Dalälven.

2010-03-07 22:59

Sant är att fästingar förekommer mest i mälardalen och södra Sverige. För att minska antalet fästingar och behålla en rådjursstam så behövs det skjutas bort lodjur och varg i norra delen av landet, där fästingar har svårt att överleva vintern och spara dom i södra landsdelar för att minska rådjursstammen och även därmed fästingar och sjukdomar som dom för med sig. Välkommet?

1. "Jaga djur med klor..."

2010-03-07 22:59

Nja, det görs av andra skäl, de flesta jagar djur med klövar vill jag påstå, men säg den som inte tar tillfället i akt att klanka ned på lo/vargjakten...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB