• Pinewood

Lodjur i fel fälla måste släppas

AktuelltPublicerad: 2009-03-02 11:28

– Lodjursjakt är enbart tillåtet med de fem fälltyper som godkänts. Lodjur som fångas i andra fällor ska släppas, förklarar Maano Aunapuu på Naturvårdsverket.
Han tycker att det behövs ett förtydligande om lofällorna.

Det har kommit frågor från flera länsstyrelser om hur lodjur som fångas i för lodjur icke godkända fällor ska hanteras. 
Lista över godkända fällor finns att hämtas på www.naturvardsverket.se/jakt och ”Fällor för vilda djur”.
Följande godkända fångstredskap får användas för fångst av lodjur:
Åbrånsfällan (L93), Lofälla Grimsö (L94), Tunnelfälla Söderholm (L95), Sinkabirum (L99) samt Sinkabirum kombi (L112). 


Inga utstående detaljer
Vid användningen ska det kontrolleras att inga utstående kantiga detaljer finns invändigt i fällans fångstutrymme. Ansvarig jaktledare ska förvissa sig om att fällorna är i enlighet med de regler som finns.
– Lodjur som fångas i fällor som inte är godkända för lodjur, till exempel Värmländsk tunnelfälla, är fredade. Ett sådant lodjur är inte fångat enligt villkoren i Naturvårdsverkets beslut om undantag från fredning och måste släppas, kommenterar Maano Aunapuu. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Jaktlagen

2009-03-04 22:59

Tyskterriern bör nog läsa Paragraf 3 i jaktlagen också... I kombination med paragraf 28 i NFS 2008-18 blir det ganska glasklart tycker jag.
Men logiskt? Nä, inte nödvändigtvis...

3. Om nu ett lo...

2009-03-03 11:03

...gått in i en icke godkänd fälla och en godkänd fälla är så farlig som anges på annan plats här så torde väl lon nästintill vara död i alla fall i den icke godkända fällan och då finns bara ett alternativ, och det är inte Maanos.

2. För att göra det enkelt...

2009-03-02 14:43

...om man nu inte har en chans att veta så kan man ju bara släppa ut det utanför fällan...och vips! så är det enligt Maauno inte fredat längre... Sjukt konstigt egentligen, är det inte säkrare jaktskott vi eftersträvar?

1. Fel, fel, fel

2009-03-02 14:42

Maano Aunapuu borde läsa författningssamlingen de
har och envisas med att vi jägare skall följa och kunna...

I Naturvårdsverkets egen författningssamling
NFS2002-18 § 28 står ordagrant:

28 §
Om fredat vilt fångats skall detta frisläppas om det är oskadat eller bedöms kunna fortsätta leva utan onödigt lidande. Om viltet är allvarligt skadat, skall det avlivas.
Om vilt som inte är fredat fångats i fångstredskap som inte är godkänt för den aktuella arten, får viltet ändock avlivas.

Och när lodjur är tillåtet är dom inte fredade, eller är bara de som går in i icke godkända fällor fredade, en "tu fri Zon"?

Hur tusan skall vi jägare kunna veta vad vi får och inte om det går efter en dels jäkla tyckande bara?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB