• Älgskadefondsföreningen

Lodjuren får rådjursstammen att krascha

AktuelltPublicerad: 2011-03-21 14:01

I Uppsala län är jägarna allvarligt oroade för rådjursstammens utveckling, som i dag på sina håll bara är en spillra i jämförelse för några år sedan. Samtidigt riktar jägarna skarp kritik mot den blygsamma lojakten och får delvis stöd från länsstyrelsen.

Jämtlands län har ungefär lika många lodjursföryngringar som Uppsala län, cirka 35 stycken. Däremot är skillnaden stor i tilldelningen av antalet lodjur. Jämtland fick fälla 60 lodjur, men Uppsala endast nio, sedan Naturvårdsverket satt ett tak på 30 lodjur, varav fem är undantagna för skyddsjakt, i det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet. Debatten om tilldelningen har varit het och från flera håll i Uppland rapporteras att rådjuren håller på att utrotas.
Karl Åke Olsson är jaktentreprenör i Uppsala län med mångårig styrelseerfarenhet i en av länets jaktvårdskretsar. Han arbetar som hundförare på olika jaktmarker i Uppsala län och driver företaget Jaktpartner som tillhandahåller hundförartjänster åt markägare och skogsbolag.

Kraftig minskning
Vi träffas utanför Enköping där Karl-Åke Olsson har egna jaktmarker inom Södra Åsunda viltskötselområde. Det är ett paradis för rådjur och klövvilt, med böljande odlingslandskap och vackra ekbackar som gränsar till Mälaren i söder.
– Vi har märkt en kraftigt minskning av rådjursstammen de senaste tre åren, säger Karl Åke Olsson.
Varje år i slutet av juli genomförs under tre kvällar en inventering av klövviltsstammarna på cirka
4 000 av totalt 6 400 hektar. För tre år sedan observerades på ett av markavsnitten 35-40 rådjur per inventeringskväll. 2010 såg man tre rådjur per inventeringskväll på samma område.

• Vad tror du är orsaken till denna minskning?
– De hårda vintrarna går inte att bortse ifrån, men inom skötselområdet görs betydande viltvårdsinsatser med omfattande stödutfodring under vintern för klövviltet. Den stora anledningen till minskningen bland rådjuren måste jag nog tillskriva ökningen av lodjuren. De är sällan lång ifrån klövviltets foderplatser vintertid och det är svårt för rådjuren att finna trygghet. Rådjuren står oftast i mindre grupper ute på öppna fält, svarar Karl Åke Olsson.

Enfald
Karl-Åke Olsson anser att det inte kan vara meningen att Naturvårdsverkets ambition om mångfald bland det vilda ska återspeglas av mänsklig enfald på det här viset.
– Jag hoppas att jägarorganisationerna, länsstyrelsen, Naturvårdsverket och övriga naturintressen inser att taket är nått för rovdjuren här i Uppsala län och att det snart inte finns mat till lodjuren, säger Karl Åke Olsson. Han hoppas även att andra län, där rovdjuren börjar etablera sig, ser och lär av det som sker i Uppsala län och inte gör samma misstag som i Uppsala.

Överstor lostam
Även Tomas Ström, jaktledare under lodjursjakten på Lagunda häradsallmäning, är bekymrad över att myndigheterna inte ser problemet med en överstor lostam i länet.
– Vi har de senaste fyra jaktåren skjutit endast fyra djur på 756 hektar. Samtidigt försöker vi sälja småvilts- och rådjursjakt och alla inser nog att det inte fungerar, säger Tomas Ström.
– Jag jagar även på en angränsande mark och där har jag inte fällt något rådjur på sex år. På skjutfältet, som också angränsar, har de fällt två rådjur de senaste fyra åren på nästan 1000 hektar.

Länsstyrelsen svarar
Länsstyrelsens Johan Månsson i Uppsala svarar så här på några frågor om den stora lodjursstammen:

• Ska ni begära att fler djur får skjutas i år med tanke på de vikande småviltsbestånden, speciellt när det gäller rådjur?
– Det blir inte aktuellt att begära att fler lodjur får skjutas eftersom den beslutade kvoten för Mellansverige redan är fördelad och i många fall skjuten. Enstaka län kan inte längre driva egen rovdjurspolitik eller ha egna förvaltningsprinciper utan att besluten förankras bland de andra länen i det mellansvenska förvaltningsområdet. Om vi får delegation av beslut om till exempel kvot för lodjursjakt i framtiden så kan vi få större möjligheter att själva besluta – vilket vi också vill göra och tydligt påtalat för Regeringen.

• Anser länsstyrelsen att det finns tillräckligt med rådjur inom länet för att föda dagens stora lodjurstam?
– Vi har tydligt deklarerat på olika sätt att vi anser att fler lodjur ska jagas de närmaste åren för att balansera förvaltningen i första hand mot rådjurspopulationen. Lodjuren äter många rådjur, men också en hel del annat främst under vår-sommar-höst. En vikande trend är tydlig för rådjuren och sannolikt också snart för lodjuren.

Skarpt brev till regeringen
Vidare fortsätter Johan Månsson:
– Länsstyrelserna i Mellansverige var inte nöjda med årets lojaktsbeslut och bland annat landshövdingen i Uppsala skrev ett mycket skarp brev till regeringen om detta. Vi anser att lodjursstammen tål en högre av skjutning än cirka djur och vår miniminivå på 23 familjegrupperska vara styrande för bedömning av jaktuttag de närmaste åren.
– Skillnaden mellan det inventerade antalet familjegrupper och miniminivån är teoretiskt det utrymme som finns för jakt. Visar inventeringen en högre siffra än miniminivån så finns utrymme för jakt.
– Helt klart har länets rådjursstam det svårt – särskilt efter två mycket hårda vintrar i rad, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Naturlig variation

2011-04-01 14:04

Tror mer på naturliga variationer när det gäller antal rådjur. Vi har haft två kalla vintrar med mycket snö som har påverkat rådjursstammen negativt. Många naturligt döda älgar har också påträffats i de norra delarna av landet. Vi måste nog inse att många djur lider under vintern.

21. Here we go again..

2011-03-23 21:10

Bäste Herr Ekholm, ni kan verkligen inte släppa trafikolyckorna som förklaring. Är inte att använda en procentuell kvot mellan trafikförolyckade rådjur vs avskjutning rådjur lite märkligt? Är det ditt bevis för att trafikolyckorna ökat eller på att avskjutningen minskat? Jag har för många poäng i statistik för att bara ta när någon slänger sig med procentuella fördelningssiffror. Vi vet mycket väl, för att inte säga exakt, hur mycket rådjur som skjuts, rättare sagt sedan ett par år inte skjuts, i vårt område och hur mycket som skjutits under åren. Tyvärr vet vi även vad som trafikdödas och var, då det är vi som får ta reda på dem. Även de som inte rapporteras den officiella vägen. Jag är övertygad om att detta gäller fler som lämnar kommentarer på denna sida. Att du sedan har mage att kalla det ”bara tyckande” är lite väl desperat. De som hävdar att lodjuren trycker ut rådjuren ur skogen är nog de som under en lång tid, noggrant och på nära håll kunnat följa hur en ökande lodjursstam successivt och/eller drastiskt förändrat rådjurens beteende. För vi lever och verkar varje dag sida vid sida med den naturen där både rådjur och lodjur lever. Även de flera av dem som lämnar kommentarer på denna sida. Att du sedan kallar det för ”bara struntprat” är ytterligare ett tecken på din desperation. Genom att du helt klart inte vet om hur landbygden fungerar kan du inte rimligtvis hitta alternativa förklaringar till variationerna t.ex. mellan september och oktober. En förklaring (en av kanske flera) kan t.ex. vara att rådjuren under september hittar mycket föda på stubbåkrar och ligger kvar mitt på dem under hela dygnet för att där är de trygga. I oktober har dessa plöjts upp. Oktober, november och december är även mörkare månader än sommarmånaderna. Folk åker till och från arbetet när det är mörkt vilket, om du har körkort bör veta, innebär att det är svårare att upptäcka vilt. För mig är det underligt att ni inte kan ta hur det faktiskt ser ut utan hänvisar till det som ”bara tyckande” eller ”bara struntprat”. Svider sanning så mycket och är den svår att smälta? Naturen är inte så sockersöt som ni vill tror att den är. Lodjur äter rådjur och rådjuren vill inte bli dödade. Anders, det är bara att gilla läget.

20. Den procentuella kvoten

2011-03-23 13:45

mellan trafikolyckor med rådjur vs avskjutninsstatistiken i Uppsala län var under rådjurens toppår 1992 bara 5%, men är i dag (2009) 43%.
Det är fullkomligt orimligt. Något måste vara fel. Det måste till bättre underlag för att bedöma rådjurspopulationen än bara tyckande. Varför inte göra rapportering av avskjutningsstatistiken obligatorisk?
Trafikolyckor med rådjur sker varhelst det finns trafik i Uppland, givetvis mer i och omkring trafikerade samhällen, men också i skogstrakter och också i Hållnäs mfl småorter. Att hävda att lodjuren tränger ut rådjuren ut ur skogen är bara struntprat som det inte finns någon grund i. Flertalet rådjur lämnar skogen när det blir ca 2 dm snö eller mer.
Hur kan det komma sig att det i Mellansverige inte skett någon ökning av trafikolyckor med rådjur under sommarmånaderna, medan det är en mycket drastisk ökning under okt-dec? Hur kan det komma sig att det är mer än dubbelt så många trafikolyckor med rådjur under oktober i jämförelse med september? Tränger lodjuren ut rådjuren mot samhällen i större utsträckning under oktober, eller är det möjligen ett resultat av att löshundsjakten startar i oktober?

19. Stridsberg

2011-03-22 22:07

ökningen beror på snödjupet,och det vet du mycket väl. För övrigt kommer rådjuren att minska än snabbare då folk som inte har ögonen med sig eller kan lätta på gasen efter rådande omständigheter skall köra ihjäl så många av de fåtal som finns kvar.
Herr Stridsberg är väl även medveten om att lodjuren i Uppland dödade c.a 1000 fler rådjur än vad trafiken gjorde? tillsammans alltså 4500-5000 rådjur... tror du fortfarande att stammen kommer att klara sig? Nejdu det kommer
precis som här att börja med några få ömkliga lodjur går hädan av födobrist för att sedan eskalera och till slut kommer bara några få att vara kvar,både av lon och rån.
Att öka mångfalden i vår natur tror jag ni kramarklåpare kallar det...

18. Ulf Stridsberg

2011-03-22 13:34

Du verkar inte ha färdas så många meter i Upplänska naturen..
Det som slår mig som varit där och gäst jagat i snart tre år är just att det är i princip är tomt på rådjur i en annars så utomordentlig biotop för just rådjur..
Man behöver ju inte vara ett snille för att förstå vad som tvingar rådjuren i rörelse och att dom blir påkörda i så stor utsträckning trots den lilla populationen.. Det är just det onaturligt höga rovdjurstrycket... Rådjuren får inte vara ifred någonstans och förr eller senare så korsar dom ju en väg på fel ställe ...
Mvh

17. lögn, förbannad lögn och statistik

2011-03-22 10:10

Bäste Ulf, Om nu, som du hävdar, trafikdödade rådjur ökat i Uppland, vad anser du den bakomliggande orsaken kan var? Att antalet rådjur ökat? Vilket vore den självklara förklaringen, eller? Sanningen är den att just trafikolyckor (rådjur) är en siffra alla på den sk bevarandesidan med en dåres envishet försöker hamra in i huvudet på en okunnig allmänhet utan att ge en förklaring till varför. För sanningen vågare de inte säga i media.
Varför trafik dödade rådjur ökar är för att de söker sig till bebyggelse som skydd för lodjuren. Och, med bebyggelse kommer vägar-trafik. Vi som rör oss i "riktiga" skogen vet att det väldigt lite om ens inga rådjur där.
I Uppland verkar alla som vet något (jägare, markägare, även nu Länsstyrelsen etc) vara rörande ense om att en total krasch av rådjurspopulation kommer att ske om inte 2011 så 2012. Därför är man mycket orolig över de skador som en allt för stor lodjurspopulation utan mat kan orsaka på tamboskapen då speciellt fårbesättningar. Utan mat svälter lodjuren ihjäl samt en hel del kommer kanske även att stryka med under § 28 genom att fårägare desperat försöker skydda sin egendom. Resultatet; inga rådjur, inga lodjur. Så bäste Ulf, om du vill slänga dig med siffror måste du ge en rimlig förklaring till dem. En siffra utan förklaring blir lätt en lögn, förbannad lögn eller som i ditt fall statistik.

16. Tyskterriern!

2011-03-21 21:59

Försöker inte bevisa annat än att någon populationskrasch är det inte fråga om i Uppsala län när det gäller rådjur. Inte heller i Västmanland som du hänvisar till. 1015 trafikolyckor med rådjur rapporterades i U-län under 2010, Nästan tre om dagen i genomsnitt.
Ökningen av olyckor är alls inte lika stor som i Uppsala län, men inget annat år under åttaårsperioden har lika många trafikolyckor med rådjur rapporterats som under 2010. Minst antal i U-län var det 2007 med 756 rådjursolyckor. Så ser det ut. Face the fact!
Att lodjuren konsumerar rådjur och att det påverkar rådjursstammarna är det ingen som förnekar. Ju fler lodjur ju större påverkan. Men att rådjuren orsakar krasch i rådjurspopulationer måste visas på annat sätt än att bara påstå det, för att det ska bli trovärdigt.

15. Vi får vänta och se

2011-03-21 21:08

men jag skulle bli förvånad om inte samma dramatiska nedgång kommer att visa sig i Uppland som här i Västmanland,vi kan i dag endast ta ut c.a 2,5 rå per 1000ha vid jakt på många marker om vi vill ha några kvar till kommande höst...
Minskning? Utan tvivel!
Krasch? man kan nog utan överdrift kalla det även för det....trots vad MattiasÖ och Ulf Stridsberg säger sig kunna bevisa...
Beklämmande nog kommer det även denna gång att visa sig att vi jägare har rätt och inte dom som inget vill se och höra...önskar ibland att dessa stofiler kunde anamma även den tredje apan som håller tyst...

14. rådjur i hållnäs norduppland

2011-03-21 21:07

Tyvärr så är det nog försent redan. Mitt hjärta det blöder för det vackra och ståtliga djuren. Jag matar djuren uppe på en äng, tyvärr så går det inga rådjur där och äter. Endast några tyskharar.Min förhoppning är att politiker och myndighets personer vaknar NU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13. Skilj på krasch och minskning

2011-03-21 19:47

Det är väl inte underligt att det blir färre rådjur att skjuta med rovdjurstryck och ja, då blir det inte lika mycket skjutet för arrendepengarna. Men nog 17 har Uffe Stridsberg en poäng i att skadestatistiken visar att det inte är någon krasch i rådjursstammen. Om man nu är så ivrig att mata djuren, är det inte tamdjur man ska hålla sig med?

12. QUO VADIS?

2011-03-21 19:31

Tyvärr finns det väldigt få ljuspunkter i den jaktliga politiken.Det saknas politisk vilja att ta ner björnstammen, 210 vargar är bara tillfällig nivå,antalet lodjur fattades felaktigt och oöverlagt av dåvarande riksdag och miljöminister.
Tyvärr är det politiska stödet för oss jägare ljummet till fientligt.
Jag menar dock att jägare som grupp är så nödvändig för samhället, i kraft av goda medborgare, yrkesutövare , försörjare.
Politikerna bluffar oss, eftersom vi själva inte inser vår styrka.
Gjorde vi det, och samlade oss i en
kraft, skulle vi inte behöva ha så dystra utsikter som nu.
Det är,som sägs, enfalden som styr.

11. Va e de du vill Uffe?

2011-03-21 19:18

Att rådjursolyckorna inte minskat tidigare, trots att stammen minskat beror på att skogsrådjuren som levt långt från vägar är dom som minskat först och sen flyttat pga rovdjuren. I skogen finns inga rådjur numer.
Hur kan du Uffe och många andra inte se att genom jakt på rovdjuren skulle vi kunna sprida dom över landet utan total ödeläggelse av övriga viltstammar, men de e bara de att siffrorna i stattistiken kommer att öka långsammare, men dom skulle kunna vara bestående med en klok förvaltning.

10. Beslutet skall vara min. antal och max. antal logrupper.

2011-03-21 19:17

Annars har vi ingen tak eller min. antal att utgå ifrån och då kan Månsson och andra landsbygdsvan-daler låta lodjuren växa ohämmat. Regeringen har beslutat om regional förvaltning, HELA MELLANSVERIGE I ETT ÄR INGEN REGIONAL FÖRVALTNING, som borde föranleda rättslig och JO prövning av Nvv beslut att halva Sverige påstås var regional förvaltning. Ni alla måste nu inse att landsbygdsvandalernas framgångar lever på vår oenighet. Vad jag vet så har vi på landsbygden aldrig enats om en enda fråga, som fört den till vår framgång, utan "Jantelagen" råder, så nu är det dags för "Antti jantelagen". Jag är småviltjaktledare i min by i Östhammar, lodjurens ohämmade tillväxt, har medfört att år 2000 sköt vi ca. 35 rådjur, hösten 2009 3 stycken och hösten 2010 noll. Rådjuren utfordras på 6 ställen och balar på ytterligare några som visar att rådjuren inte vågar vara vid utfordringsplaserna uta söker sig till öppna fält och byn.
Min fråga är när vi skall enas på landsbygden?

9. Uppland är större idag

2011-03-21 19:16

Från 2007 så tillhör Heby Kommun Uppsala län så länet är ca 1230 kvadratkilometer större nuförtiden så jämför man de sista åtta åren ger en missvisande bild, räkna bort Heby så har det nog inte ökat de sista fyra åren...

8. Ung jägare

2011-03-21 19:16

Du har rätt i att antalet olyckor minskade januari 2011 i förhållande till 2010. Så ser det ut i Uppsala län och i hela landet och då även i län som i princip är utan lodjur (Skåne). Men liksom i landet i övrigt, så ökade antalet trafikolyckor med rådjur i februari i Uppsala län under 2011 i förhållande till 2010. Enstaka månader är dock osäkrare statistik än hela år, det inser nog även signaturen "Ung jägare".

7. Vi vet....

2011-03-21 19:15

Vi har inte skjutit ett enda rådjur på våran mark de senaste 2 åren. Katterna tar allt innan de flyttar på sig.5000kr i arrende, enbart för att jaga räv och en älg.Detta kommer inte funka i längden, ryt i ni som nu drabbas innan det är försent!!!

6. Tror inte Uffe hängt med riktigt

2011-03-21 17:31

Trafikolyckorna 2011 har sjunkit dramatiskt...stod en artikel om det här för några veckor sedan...checka den! :)
http://www.jaktojagare.se/dramatisk-minskning-av-viltolyckor

5. Missvisande nr:4a..

2011-03-21 17:30

Trafikolyckorna kan ju bero på snömängden som gör att rådjuren går ut på plogande vägar och att allt villt söker sig ut ifrån skogen mot åkrarna där dom känner sig lite tryggare ifrån lon om dom nu kan det. Här i Uppsala som jag bor söder om väg 288 finns det en hel del lodjur men väldigt lite rådjur kvar i skogarna tyvärr.

4. Drygt fem trafikolyckor med rådjur varje dag hela året

2011-03-21 16:28

I Uppsala län rapporterades 1840 trafikolyckor med rådjur under 2010 vlket är mer än under något annat år under de senaste åtta åren och som Viltolyckrådet visar statistik över. Det betyder i genomsnitt drygt fem sådana olyckor per dag i Uppsala län. Statistiken över sådana rapporterade olyckor har sedan 2003 (1247 olyckor) visat en jämn ökande trend så när som på en liten dipp 2008 (1510 olyckor). Inte mycket i den statistiken tyder på att rådjursstammen i Uppsala län nu håller på att krascha.
Som jämförelse kan nämnas att som mest har sex lodjur (2008) rapporterats i trafikolyckor under ett helt år i Uppsala län

3. artikel

2011-03-21 16:28

Denna artikel är bra, men den ska inte vara i jägarnas tidning. Ut i expressen, aftonbladet o andra stockholmstidningar så dom fattar vad det handlar om. Det är folk i städerna som vill ha rovdjur som äter upp allt annat i skog o mark. De begriper inte att även rovdjur ska ha mat och hur mycket rådjur , harar, älgar med flera som går åt. Bland de stora älgarna är det kalvarna varg o lo i stort sett tar i baken från kon innan den hinner stå på benen. Vi jägare som kan sortera behövs snart inte, det är bättre det blir tomt på vilt o bara rovdjur kvar, det är väl så en del vill ha det. Även katter o hundar kommer att bli rovmat, det drabbar dom i städerna också.

2. Vilken nyhet!

2011-03-21 16:28

Det va inte en dag försent det kom fram i dagsljuset, om man ska kalla det för nyhet. Jag har skrivit det som komentar och jag är inte ensam om det. Noll n´minus kan inte bli någonting. Plus att där har vi en del i systemet som "drabbar" reproduktionen i lostammen. men det verkar inte Nvv och forskarna kunna förstå.
Och nu läsare, det kommer drabba HELA sverige. Grattis på förhand!

1. Gud va synd om Uppsala

2011-03-21 16:27

hallo här i Dalarna har vi både lo ,björn och varg och har påtalat detta i flera år. Uppsala ska inte vara något undantag. ska vi ha rovdjur ska dom finnas över hela Sverige och mest av allt på Djurgården och Lidingö. där bor ju dom som vill ha "skiten"

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons