• Älgskadefondsföreningen

Lokvoten halverad i Jämtland

AktuelltPublicerad: 2012-02-25 01:16

De senaste tre åren har Jämtland haft en licenskvot på 60 lodjur. Men till jaktpremiären den 1 mars får endast 30 lodjur fällas i länet. Dessutom delas länets kvot upp på tre delområden.

• 17 lodjur får skjutas i kommunerna Strömsund, Bräcke och Ragunda samt socknarna Hotagen, Laxsjö och Föllinge.
Tre lodjur tilldelas kommunerna Berg, Åre, Östersund och Krokom, förutom socknarna Hotagen, Laxsjö och Föllinge.
• Tio lodjur får fällas i Härjedalens kommun.

Zonindelningen motiveras av länsstyrelsen med att det bidrar till att styra lojakten till områden där predationstrycket från lodjur förväntas vara högst. Det ska lindra problemen främst för renskötarna.

Högst två hundar efter ett lodjur
Högst två hundar som ställer eller förföljer ett och samma lodjur får användas samtidigt.
Hundar får inte bytas under jakt på ett och samma lodjur och under en och samma dag, påpekar länsstyrelsen.

Cirka 200 lodjur i Jämtland
Troligtvis finns det cirka 200 lodjur i Jämtland enligt länsstyrelsens bedömning av de inventeringar som gjorts i länet.
”Både tidigare inventeringsresultat och årets preliminära resultat visar på en markan nedgång i antal föryngringar och även i antal ensamgående djur i stora delar av länet”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Tillåtet spåra med fordon
I samband med lojakten är det sedan två år tillbaka tillåtet att under jakttiden använda motorfordon för att söka efter lospår vid vägar och skoterleder som finns på Lantmäteriets kartor. Men fordon får inte användas i själva jakten.

Försökt stoppa spårning med fordon
Representanterna för bevarandesidan samt lokalt näringsliv och turism i länets viltförvaltningsdelegation har försökt stoppa fordonsanvändningen för lospårning.
Men länsstyrelsen står fast vid att spårningen med hjälp av fordon behövs för att kunna ringa in lodjur och därmed få effektivare jakt.

Vill ha försök med höstjakt
Jakten kan pågå till 15 april om kvoten inte är slut tidigare.
Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland är enig om att höstjakt på lodjur ur många aspekter är att föredra. Därför har delegationen yrkat på att länsstyrelsen bör planera för att genomföra ett försök med höstjakt på lodjur redan under 2012.
Delegationen yrkade att länsstyrelsen bör planera för att genomföra ett försök redan under 2012.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Gävleborg

2012-02-27 08:42

fick 3 lodjur i kvot för i år. Genierna på naturvåldsveket tyckte att det räckte. Vad händer då? Jo folk blir förbannad och skjuter lodjur året runt eftersom man anser att man är överkörd av ett gäng som inte har någon som helst koll på verkligheten. Vilket innebär att det blir fler lodjur skjutna än om de gett länet 20-30 lodjur på licensen. Grattis naturvåldsverket...

5. Katt bland hermeliner?

2012-02-25 21:50

"lokalt näringsliv och turism" har tydligen haft åsikter om direktiven gällande ringning. Detta är alarmerande!! Jaktturismföretagen som går före med dåligt exempel när det gäller viltförvaltning har omedelbart åsikter om lokalbefolkningens jakt. Jakt som dom själva inte lyckats sälja så bra. Rannsaka era åsikter om jaktturismföretagen i Jämtland.

4. Konstigt

2012-02-25 17:05

Är inte eran länstyrelse med i rovdjursföreningen? vi har nog ungefär lika mycket lodjur i dalarna men får egentligen inte skjuta några lodjur alls

3. Blr man förvånad?

2012-02-25 17:05

Inte direkt förvånande.
Staten gör tydligen allt som går för att få mer rovdjur i detta land!
Mångfald är ju bra.......vi får väl se om 10 år!

2. Möjligheterna olika

2012-02-25 17:05

Möjligheterna att nå de mål, som satts upp av Länsstyrelsen i Jämtland, varierar inom länet.
Bevarandesidans motvilja till att använda motorfordon för ringning,och därmed underlätta möjligheterna att nå LSTs och NNVs mål, slår olika innom länsdelarna.
Att tillåta ringning på skoterleder och vägar underlättar jakten inom de områden där vi har ett tätt vägnät och många skoterleder.
I de norra länsdelarna med få skogsbilvägar sparsamt med skoterleder, och som i årets beslut fått flest loar tilldelade, försvåras möjligheterna att nå ett resultat som är önskvärt från myndighetshåll. VFDs ledamöter 18st, utom bevarandesidans 3st,det vill säga 15st, var eniga om att underlätta ringningen i de områden som saknar ett tätt vägnät och många skoterleder. allt i syfte att få en avskjutning som harmonerar med LSTs beslut. Det skall bli intressant att se hur målen kommer att nås med den indelning av länet man gjort.
Man kanske i framtiden från LSTs sida kommer att fördela de föryngringar länet är satta att förvalta komunvis med strikt förvaltarskap??

1. Kvotering i tre områden

2012-02-25 17:04

Det har visat sig vid tidigare uppdelningar av länet i flera områden, komunvis, att vissa (norra) områden inte varit intresserade av att fylla kvoterna som tilldelats.
Och därmed har Länets totalkvot inte blivit utnyttjad. För att komma ner i det antal föryngringar som accepteras av, Samer, och som ligger till grund för VFDs, ( Lsts) beslut, är det viktigt att den tilldelade kvoten innom länet utnyttjas till 100%.
Jag tror aldrig att vi kommer att få en lostam som är jämt fördelad över länet, vilket vissa organisationer hoppas och tror på.
Loarna kommer oavsett önskemål från vissa att söka sig till de områden dä de trivs bäst, hittar lätttilgänglig föda, och känner trygghet.
Önskar de norra, östra, länsdelarna lycka till med årets lojakt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons