• Allmogejakt

Lokvoten höjs med 34 procent

AktuelltPublicerad: 2010-02-09 16:33

209 lodjur får skjutas under lodjursjakten i mars, de flesta i de fyra nordliga länen. Rapporteringskraven skärps och det blir tillåtet att jaga med maximalt två hundar samtidigt. Fälljakt tillåts även i år.

Tilldelningen av lodjur ökas alltså till 209 djur, vilket är 53 fler än förra året. De största höjningarna får Norrbotten, Värmland och Uppsala. Noteras bör att också Stockholms län i år får jaga lo, med ett djur i tilldelning.
De allra flesta djuren, 127 stycken, ska fällas i de fyra nordligaste länen, vilket är en följd av de problem som rennäringen har med rovdjursskador.
– Liksom tidigare har vi tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag. Tilldelningarna följer i de flesta fall förslagen. Vår bedömning är att beslutet följer riksdagens mål. Vi kommer att följa upp resultatet, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Samlat rovdjurstryck
Höjningen av årets kvot (34 procent) är en följd av bland annat riksdagens beslut att det under vissa villkor går att minska miniminivå om 300 lodjursföryngringar till 250. 

Dessa villkor handlar i huvudsak om renskötselns rovdjursproblem samt det samlade rovdjurstrycket, där man även utanför renbetesområdet ser minskande bytesdjursstammar av till exempel rådjur.
– Det är viktigt att begränsa jakten i en del viktiga områden i Mellansverige för att inte försvåra lodjursstammens spridning söderut. Det handlar om till exempel om Västmanlands och Stockholms län, säger Michael Schneider, handläggare på viltförvaltningsenheten.

Fällfångsten ska utvärderas
Jakttiden är 1–31 mars och förlängs till 15 april i de fyra nordligaste länen, där det förra året blev omöjligt att jaga på grund av väder- och snöförhållanden.
Fällor är tillåtna. Men på grund av debatten kring fälljakten ska Naturvårdsverket utvärdera årets fällfångst och intensifiera diskussionerna med SLU:s lodjursforskare om fällfångst av lodjur. 
Det ska också göras en studie med kameraförsedda fällor.
För att minska risken för överskjutningar måste jaktledaren i år rapportera fällda och påskjutna djur inom en timme och ha kontroll på om det finns lodjur kvar på licensen. 
När det gäller hundar införs samma regel som gäller för björnjakten, nämligen att man får använda maximalt två hundar vid jakt på ett och samma lodjur.

Regionala beslut nästa år
Årets jakt är den sista där Naturvårdsverket beslutar om hela lodjursjakten i Sverige, vilket beror på att den nya organisationen, med bland annat regionala viltförvaltningsdelegationer, inte finns på plats än. 
Nästa år är det meningen att länsstyrelserna ska besluta om licensjakt på lodjur.

Så här ser tilldelningarna ut:
(Förra året inom parentes)
Norrbotten 24 (4)
Västerbotten 35 (30)
Jämtland 60 (60)
Västernorrland 8 (5)
Gävleborg 8 (8)
Dalarna 18 (17)
Värmland 20 (10)
Västra Götaland 7 (6)
Örebro 7 (5)
Västmanland 6 (5)
Uppsala 15 (6)
Stockholm 1 (0)

Mer information finns här: http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Beslut-om-jakt-pa-stora-rovdjur-och-salar/Beslut-om-jakt-pa-lodjur/

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Lugn nu

2010-02-10 19:00

man skall vara snäll mot de som inget har att tänka med,för det måste vara det som det handlar om i första hand.
Västmanland ses fortfarande som ett spridningslän och tilldelning därefter
6st...i vårt viltvårdsområde sköt vi i år 45% fler älgar än rådjur!! och då
blev det inte mer än 2,6 älgar/1000ha
i alla fall...
Länsstyrelsen och forskarna vägrar lyssna och ligger som vanligt åratal efter verkligheten med sina egna siffror...

9. Peter

2010-02-10 18:59

Det är precis av den anledningen vi vill få högre tilldelning. Det finns lite rådjur kvar, men det är väl bara en tidsfråga innan dom är slut med lo,björn,och varg i Uppland

8. (Örebro) läs namnen på dom politiker som föreslås!

2010-02-10 18:59

För att besluten om jakt- viltvårds- och rovdjurfrågor ska komma närmare dem som berörs, flyttas de från Naturvårdsverket till länsstyrelserna från den 15 februari i år.

En grupp kallad viltförvaltningsdelegationen formas nu där fem politiker från landstinget ska ingå, tillsammans med representanter för berörda intresseorganisationer.

De politiker som föreslås ingå i delegationen i Örebro län är:
Lennart Axelsson (S)
Gun Forsström (V)
Torbjörn Eriksson (MP)
Maria Magnusson (FP)
John Sundell (KD)


7. Classe W

2010-02-10 18:58

Förstår hur du tänker,men problemet är att dom ej kommer vidare söder ut.Detär knappast troligt att dom tar Essingeleden genom Stockholm och är inte Mälaren igen frysen, vilket den inte brukar vara så kan dom ej ta den vägen heller. Så därför blir dom samlade här, dom kommer inte söder ut.

6. Angående frågan Per H. ställde.

2010-02-10 18:57

Jag tror faktiskt det beror på att det är ytterst få som har ett genuint intresse och kunskap om rovdjuren i vår fauna. Flertalet är påverkade av rovdjurspropagandan och ingen art har omskrivits, och visats, så mycket som just vargen. I TV har också fokus varit på vargen med alla dessa bilder där arten framställts som viktig, vacker, klok och nödvändig. Även i P1 Naturmorgon (tidigare, nu mindre om rovdjuren tycker jag), har det varit likadant och då blir allt som berör rovdjur en fråga om vargen för dessa människor. Kunskapen och intresset stäcker sig inte längre. Kanske är det roliga endast att vräka ur sig okvädesord och hat emot jägarkåren. Per H, detta är i alla fall en möjlig förklaring.

5. kvoter

2010-02-10 12:59

Österut finns ju mångdubbla klövstammar mot oss i Värmland, kanske därför Uppland får färre tilldelning? herre gud vi har knappt rådjur kvar om predatortrycket ökar mer.

4. inte så konstigt

2010-02-10 10:35

Till Per H..
Kan det bero på att lodjuret äter Vargens mat, Rådjur och Hjort. Varg måste ha tillgång till lättfångad föda.

3. Kent Harg

2010-02-10 10:03

kan tyckas så men de flesta ska ju bort från renskötselområdena i vanlig ordning och länsstyrelserna ska ju se till att katterna sprids över landet i övrigt. Därför en öppen "grind" mot Sthlms län = inte skjuta för många i U-a län utan låt dem exporteras till Sthlm län via Almunge bl a...

2. Konstigt.

2010-02-10 10:03

En stilla reflektion! Det finns totalt sett i världen färre lodjur än vargar! Men än så länge inte en tillstymmelse till protest! Intressant! Undrar vad det kan bero på? Någon som har ett bra svar?

1. Lokvoten

2010-02-09 18:11

När Johan Månsson går ut i både Upplandsradion och Uppsala nya tidning och talar om att vi är Sveriges lodjurs tätaste län, så borde tilldelningen varit minst det dubbla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons