• Allmogejakt

LRF stormar mot vargbesked

AktuelltPublicerad: 2013-09-11 11:27

LRF Skåne är upprörda över Förvaltningsrättens beslut att stoppa skyddsjakten på vargen som river får i Skåne.
– Det är svårt att finna ord för beslutet, säger Stig Lundström, vice ordförande för LRF Skåne.

Förvaltningsrätten har beslutat att Naturvårdsverket tidigare tillstånd till skyddsjakt på Skånevargen inte ska gälla och stoppar jakten. I sitt domskäl skriver de att Naturvårdsverket skulle finna en annan lämplig lösning för de skador som vargen ställer till med, i stället för att bevilja skyddsjakt.

Ifrågasätter beslutet
LRF Skåne menar att Naturvårdsverket inte hittade några andra lösningar än skyddsjakt. LRF ifrågasätter Förvaltningsrättens beslut och om de har större kunskaper i vargfrågan än Naturvårdsverket.
– Sverige har ingen rovdjurspolitik och konsekvenserna av det ser vi nu. Nu är det dags för regeringen och miljöminister Lena Ek att fatta beslut. Det är dags att ge länsstyrelsen i Skåne delegation på skyddsjakt, säger Stig Lundström till Sveriges Television Sydnytt.

Planerar att överklaga
Nu kommer LRF Skåne att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Även Naturvårdsverket överväger att göra detsamma.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. NVV korrupt?

2013-09-12 08:56

Även jag har med intresse läst vad som skrivits i detta fall från de olika parterna. Med 20 års erfarenhet av internationella avtal och juridik tycker jag att jag kan yttra mig om detta. Jag måste säga att jag häpnar över hur dåliga och osakliga NVV's inlagor är. Antingen har NVV drabbats av en kompetensmässig "black out" eller så är det som jag länge misstänkt: NVV's tjänstemän VILL INTE vinna den strid. Fler vargar gynnar deras privata preferenser!
Att det skulle förekomma någon aktiv ledningsgrupp som styr vad som händer inom NVV måste man i nuläget bedöma som totalt uteslutet.
Lena Ek gör sig skyldig till underlåtenhet. Det är rimligt med allvarlig kritik mot hennes val att inte ta itu med missförhållandena inom Naturvårdsverket.

5. Douglas har helt rätt

2013-09-11 18:13

Eftersom jag själv överklagade Förvaltningsrättens dom kring den genetiska urvalsjakten har jag läst den domen noggrant.
NVVs underlag var då mycket bristfälligt vilket förutom själva överklagandet även ledde till en JO-anmälan mot NVV för "bristande kompetens".
Har ännu inte läst denna dom men det finns ingen anledning att tro att NVV ändrat laguppställningen till ett mer kompetent team.

4. Vi är snart där

2013-09-11 18:13

Man kan inte förvalta en vargstam genom §28, man kan heller inte förvalta en vargstam som ligger mellan 350 - 500 vargar genom skyddsjakt. I dag är det osäkert om ens vanlig jakt skulle räcka till, i slutändan hänger det ändå på jägarna. Avstår jägarna återstår fällor, gift och helikopterjakt. Vi kommer snart om ett par eller några år att hamna i denna märkliga situation och historien kommer till delar att upprepas.
I stället för alla utredningar om rovdjur som hittills aldrig lett till annat än elände, borde man nu göra en utredning om vilka vi så småningom skall ställa till svars för det som vargen åsamkar och kommer att åsamka befolkningen framöver. Det är tyvärr det sämsta med politiker att aldrig någon vågar träda fram och stå för vad man gör mot medborgarna.
Processen som nu pågår i all oreda skulle varit avklarad innan Sverige beslöt att tillåta vargetableringen.

3. Läs domen!

2013-09-11 16:12

Eftersom NVVs beslutsunderlag närmast objektivt sett är otillräckligt kommer kammarrätten inte ändra förvaltningsrättens beslut och av samma skäl lämpar sig heller inte fallet som prejudikat. Ett överklagande är således meningslöst och innebär endast tidsförlust. Bättre då att fatta ett nytt beslut om skyddsjakt, lägga till vargens senaste härjningar, och arbeta igenom beslutsunderlaget rejält den här gången, i enlighet med verkets egna anvisningar... Rikta vreden åt rätt håll. Det är NVV som kört i diket. Man kan visst ha en och annan synpunkt på domen, men faktum är att förvaltningsrätten tillämpat gällande regler så som svenska domstolar vanligen tillämpar EU-direktiv - som en monteringsinstruktion från IKEA-och utan avseende på reglernas ändamål.
Naturligtvis har domen ingen relevans för tillämpning av § 28 jaktlagen. Tvärtom är det väl så att NVV tydligt demonstrerat att ska någon vild varg avlivas i riket så måste det ske p g a § 28, för verket självt är ju oförmöget att skaffa sig rätt att göra det.

2. Nästa steg?

2013-09-11 13:31

Vilket blir nästa steg för att förhindra att tamdjursdräpande rovdjur elimineras? Föreligger risk för att § 28 inte gäller i hagar där rovdjuret lyckats ta sig in? Om rovdjuret tagit sig in har ju uppenbarligen djurägaren inte stängslat tillräckligt väl. Med en sådan tolkning av lagen blir tamdjurshållning utomhus en omöjlighet. Det enda rätta är ingen frilevande varg i Sverige och måttliga stammar av övriga stora rovdjur. Intill detta uppnåtts ska det var möjligt att på enskilds initiativ skyddsjaga stora rovdjur som uppträder nära bostäder och anläggningar för uppfödning av husdjur. Se till att göra något åt saken Eskil Erlandsson och Lena Ek!

1. Vansinne

2013-09-11 13:30

Vart är vi på väg det sitter en liten klick med ett IQ som inte är mätbart och stoppar jakten på rovdjur som dödar och äter upp leverbrödet för djurägarna och kostar oss skattebetalare millioner år efter år det kommer att bli en död landsbygd

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB