• Älgskadefondsföreningen

LRF välkomnar vargkommittéförslag

AktuelltPublicerad: 2013-08-23 11:23

LRF-basen hoppas att den större delen av förslagen från Vargkommittén snabbt förs in i den kommande rovdjurspropositionen. Men det är fel att inte politikerna beslutar om hur många vargar som innebär gynnsam bevarandestatus, anser Helena Jonsson.

– LRF välkomnar att de flesta förslagen i betänkandet signalerar det som LRF länge hävdat, nämligen att numer är rovdjurspolitik inte enbart ett bevarandeprojekt. Det handlar i högre grad om att ta hänsyn till människor och deras oro och frustration, och att hantera svåra ekonomiska förluster. Vi kan konstatera att en del av Egardts förslag till politik, beslut och åtgärder helt går på LRF:s linje, säger LRF-basen Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Förslaget om att besluta om toleransnivåer för rovdjursskador är en viktig milstolpe, tycker hon.


Ännu enklare för att få skyddsjakt
– Det innebär förutsägbarhet och begriplighet för vanliga människor. Peter Egardt har föreslagit viss förenkling av skyddsjaktbeslut men här menar LRF att ytterligare förenkling behövs. Inget skyddsjaktärende får bli en långbänk, kommenterar Helena Jonsson.

LRF säger däremot nej förslaget att Naturvårdsverket ska besluta om vad som är gynnsam bevarandestatus för rovdjuren.


Riksdagen ska avgöra vargantalet
– Begreppet gynnsam bevarandestatus är ett juridiskt begrepp i EU:s art- och habitatdirektiv, som uttrycker en ambitionsnivå för rovdjursförvaltning. Det är ingen myndighetsuppgift att uttrycka vad Sverige har som ambition. Det är politik och ska beslutas av riksdagen, fastslår Helena Jonsson.

– LRF säger nej till en separat rovdjursförordning. Rovdjur är vilt och ska som allt annat vilt regleras i jaktlag och jaktförordning, helt skild från miljöbalken, tillägger hon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Samexistens och förutsägbart vargelände

2013-08-26 11:41

Peter Egardt är ärlig med att människor och vargar för närvarande INTE kan existera tillsammans, citat: ”Om kommitténs förslag följs är jag övertygad om att det ska vara möjligt för människa och varg att existera tillsammans, ...”.
Men han tycks mig sjukt optimistisk när han tror att dessa förslag skall göra samexistens mellan människa och varg möjlig.
Särskilde utredaren Egardt är likaså ärlig med att allmänheten INTE har förtroende för vargpolitiken, citat. ”Om kommitténs förslag följs är jag övertygad om att ... allmänheten kan få förtroende för vargpolitiken ...”.
Helena Jonsson hävdar att, citat: "Det innebär förutsägbarhet och begriplighet för vanliga människor."
Jag undrar om inte Helena Jonsson har missat rubriken:"Åtgärder för samexistens mellan människa och varg" (Peter Egardt)?
Kan Egardts utredning (SOU 2013:60.) ligga till grund för en ny vargpolitik som gör att folk på landsbygden upplever en samexistens med frilevande varg som förutsägbar och begriplig?
Nåja, förutsägbart lär det bli med ständigt ökande vargattacker och snabb ökning och spridning av antal vargar och därmed även av den dödliga dvärgbandmasken samt av rabies, fästingar och myggor. Men kan detta bli begripligt? Svaret är att detta har aldrig varit och kommer aldrig att bli begripligt för de som skall utsättas för detta galna eu-experiment med folk, djur och växter.
Hur kommer det att gå?
Det troliga är att regeringen vill vinna tid till över valet. Detta görs enklast genom att utlova en proposition till en tidpunkt som bäst anses gynna en valseger. Arbetslinjen blir troligen att frågan inte kan debatteras eftersom en proposition kommer etc. Centern får tillstånd att bemöta alla frågor med att en kommande lagstiftning skall förenkla genomförandet av skyddsjakter. Detta hoppas man skall rädda nödvändiga landsbygdsröster åt Centern.
Egardt skriver, citat: ”Vargstammen ska i huvudsak regleras genom en förenklad skyddsjakt men det ska också vara möjligt att genomföra licensjakt efter varg när gynnsam bevarandestatus är uppnådd”.
Men frågan är: Kan vargstammen regleras genom skyddsjakt? Man kan lika gärna fråga om det är möjligt att varje år skjuta minst 40% av vargarna genom skyddsjakt, och svaret är så klart NEJ. Då återstår tron att licensjakt blir möjlig när ”gynnsam bevarandestatus är uppnådd”. Av gällande lag från 2001 och 2009 framgår kristallklart att syftet med svensk vargpolitik är att SVERIGE skall ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Det framgår även att detta betyder att en i Sverige isolerad vargstam måste uppgå till MINST 5000 djur. Ett alternativ är en ”vargmässig” anslutning till Ryssland, detta kräver att svensk och finsk renskötsel utrotas. I Sverige är attackerna mot renskötseln redan omfattande, trots att Sverige anslutit sig till FN-konventioner om urfolkens rätt. Men Sverige har som en förberedelse till att göra om renbetet till vargbete INTE skrivit under ILO 169 (vilket Norge har gjort).
Vad som i verkligheten kommer att ske är att vargstammen tills vidare kommer att få växa och breda ut sig obehindrat, till stor skada för svensk flora och fauna, till stor skada för folk- och djurhälsa, till stor skada för svensk kultur och livsmedelsproduktion, till nytta endast för dvärgbandmaskar, fästingar och sly.
Men det är så det kommer att bli, svenska bygder skall bli vildmark.

5. Kära nån, Uffe

2013-08-24 09:41

Vem har egentligen den veteskapliga kompetensen i Sverige då ?

4. Kompetens Uffe

2013-08-23 14:33

Det krävs två kompetenser. Den ena är den biologiska kompetensen av vetenskapsmän. En kompetens som i alla tider aldrig tagit hänsyn till följdverkningarna på andra områden av sin "forskning". Linda Laikre är urtypen för den kategorien.
Sen har vi kompetensen hos de som styr hur människor upplever vårt samhälle. Detta är, eller borde vara, politkernas område. Eftersom vargen inte uppfyller någon väsentlig funktion i vårt kulturlandskap bör det vara politikerna som, baserat på vargens påverkan på människor, som bestämmer antalet.

3. Vilka människor vill LRF skydda?

2013-08-23 13:44

Är det fåruppfödaren i Skåne med relativt små utgifter per djurenhet eller är det människan i skogsbygden som vill ha några får och getter för att hålla närområdet öppet och levande?
Vad beträffar ersättningar för skador har alla från dag ett sagt att naturligtvis ska djurhållaren ersättas. Alla utom de som beviljar medlen.

2. Hon borde...

2013-08-23 13:44

...elda på övriga Sveriges länsbasar så de kör samma resonemang som skånebasen: -INGA VARGAR HÄR TACK!! Värmlands styrelse. LRF måste ju börja ha ett enat mål som man står upp för, i bla media som hörs och syns. Detsamma gäller SJF där man sett likartade kommentarer om krav på vargfria län etc.

1. Starkt förtroende för politikerkompetens

2013-08-23 13:44

"det är fel att inte politikerna beslutar om hur många vargar som innebär gynnsam bevarandestatus, anser Helena Jonsson".
Tror Jonsson verkligen att politikerna har den vetenskapliga kompetensen? Kära nån...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons