• Allmogejakt

M-motion om lägre vargtryck i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2011-10-05 10:45

Moderaterna Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg vill i en riksdagsmotion att vargpolitiken tar större hänsyn det höga rovdjurstrycket i Dalarna.

De två moderaterna Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg har skrivit en motion till riksdagen där de vill minska vargtrycket i Dalarna. De anser att antalet vargföryngringar i länet måste minskas för att sprida vargstammen på ett större område.


”Har förändrat livet för många”
”Idag finns en stor del av Sveriges vargstam i Dalarna och det har på olika sätt förändrat livet för många. Fäbodjordbruket har på många håll fått kraftigt förändrade förutsättningar för att bedriva sitt företagande och det stora kulturarv som fäbodjordbruket utgör. När varg förekommer i renbeteslandet är det tydligt att vargstam och rennäring inte kan kombineras”, skriver m-duon i motionen.

Motsätter sig flytt och utplantering
De menar att det inte heller behöver vara nödvändigt att genetiskt stötta den svenska vargstammen genom flytt och utplanteringar, utan de anser att det räcker med den naturliga invandringen via grannländerna i öst.
I motionen skriver Bohlin och Berg att jakt bör prioriteras där det finns ett utbrett fäbodjordbruk. Om man förvaltade vargstammen bättre och skapade större geografisk spridning skulle fäbodbruket, jägare, ortsbefolkning och viltstammar få det betydligt lugnare under några år innan det kommer ett nytt revir.
”Det råder redan ett högt rovdjurstryck i Dalarna, vilket det finns ett behov av att regeringen tar i beaktande vid utformningen av rovdjurspolitiken. Detta bör ges regeringen till känna”, skriver de två moderaterna i motionen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Motioner

2011-10-05 18:53

Det enda som produceras är papper, papper och åter papper. Hundförare, jägare. politiker o.s.v har inte en chans att påverka en politik som inte finns - det må vara aldrig så vällovligt. Den gamla devisen om den svenske officeren som kommer med papper och den finske som kommer med pistolen är ganska träffande.

2. Vad vet du om dessa politiker!!

2011-10-05 17:05

Jag känner personligen en av dem och han bor och jagar i ett varglän samt är hundförare. Om inte det räcker för att dom ska förstå verkligheten Tyskterrier så vet inte jag vad som skall till!?

1. Om dessa politiker

2011-10-05 13:35

levde helt i verkligheten skulle de upptäcka att hela mellansverige har ett för högt rovdjurstryck...de skulle också förstå att ingen annan heller vill att vargen sprids till dom...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons