• Allmogejakt

M-politiker: ”Äntligen permanentas paragraf 28”

AktuelltPublicerad: 2009-04-22 11:55

Att paragraf 28 blir permanent är en seger för det sunda förnuftet, tycker M-politikern Bengt-Anders Johansson, som är ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och moderat talesperson i jakt- och viltvårdsfrågor. 

– Äntligen har år av politiskt arbete och påtryckningar från berörda gett resultat i form av en permanentning av jaktförordningens paragraf 28. Jägarnas ansvarsfulla hantering av paragrafen under prövotiden ger underlag för att permanenta och utvidga 28:an, säger Bengt-Anders Johansson. Jaktförordningens paragraf 28 reglerar när och hur en tamdjursägare ges möjlighet att försvara sina tamdjur mot angrepp av rovdjur. 


Även utanför hägn
Tidigare gick det bara att ingripa om rovdjuret hade påbörjat angreppet och när tamdjuret befann sig inom hägn. Alliansregeringen införde 2007 på prov att man kan få ingripa före angreppet och dessutom utanför hägn, vilket gjorde det möjligt att även skydda exempelvis hundar.
Permanentningen av paragraf 28 innebär även ett klarläggande att andra än djurägaren under vissa förutsättningar kan få ingripa för att skydda tamdjur. 
– Med dessa nya möjligheter att ingripa kommer även accepten för rovdjuren att kunna bli bättre. Detta är viktigt när vi skall åstadkomma en balans i rovdjursförvaltningen, säger Bengt-Anders Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Balans i Rovdjursförvaltningen !!!!!

2009-04-23 16:26

Så har ytterligare en politiker pluppat upp som kork i vatten och slår sig för bröstet för att regeringen har infriat en smula av vad dom lovade FÖRE förra valet. Det är nästan patetiskt att se dom redan nu desperata försöken att återta svikna väljare.

1. jättebra!

2009-04-23 15:01

en grupp med varg som härjar bland tamdjuren kommer att få en mycket sundare syn på människan som ett hot om en i gruppen skjuts, förhoppningsvis kommer resten av gruppen att i fortsättningen hålla sig på avstånd

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons