• Allmogejakt

M-politiker kräver vargutredning

AktuelltPublicerad: 2008-12-08 11:30

Miljöminister Andreas Carlgren (c) pressas nu både av Naturvårdsverket och andra borgerliga politiker att komma till skott i vargfrågan. Nyligen tillkännagav Naturvårdsverket öppet att det behövs en utvärdering eftersom etappmålet på 200 vargar är passerat. 

– Jordbruksdepartementet är nog ganska med på noterna, att det måste till vargjakt nu, men miljödepartementet bara tiger i frågan, förklarade en tjänsteman tidigare för Jakt & Jägare.
Bengt-Anders Johansson, m-riksdagsledamot och talesman i rovdjursfrågor, tycker också att Carlgren måste göra något.
– Nu är det bekräftat att vi nått etappmålet på varg. Jag antar att ministern nu drar igång arbetet runt den utlovade utredningen så att den bland annat kan ligga till grund för den kommande rovdjurspropositionen under våren. Säger Bengt-Anders Johansson.

”Måste hitta bättre balans”
Utredningen måste också vara en konsekvensanalys i relation till de andra rovdjuren i Sverige, anser m-politikern. 
– Vi måste utveckla vår rovdjurspolitik, framför allt för vargens egen skull och om vi vill ha vargen kvar. Jag vill även i framtiden ha varg i Sverige men jag anser ändå att vi måste hitta en bättre balans mellan vargen, de övriga rovdjuren i Sverige och människan, kommenterar Bengt-Anders Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Feynman

2008-12-17 08:24

Eftersom du verkar ha så stor tillgång till information som ingen annan har fått se, så skulle det vara av allmänt intresse om du kunde berätta vilket datum dessa länder har tänkt att sluta ha varg?
Jag menar, om de tänker kortsiktigt så har de väl bestämt ett slutdatum för att ha varg.

17. Endast Sverige planerat för varg på lång sikt

2008-12-15 13:56

I propositionen från år 2000 finns det angivet att man måste ha MINST 5000 vargar och björnar för att dessa arter på lång sikt skall överleva i Sverige. I propositionen (2007) som skall ligga till grund för kommande lagstiftning finns det även hänvisning till “lång sikt” så det är fullständigt klart att Sverige planerar för ett tillstånd där de stora rovdjuren skall få företräde framför människorna i stora delar av landet.

Men hur är det i övriga länder?

Så här är det:

Norge har inga planer på att ha varg på lång sikt. .
Danmark har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Finland har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Polen har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Tyskland har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Belgien har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Holland har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Frankrike har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Spanien har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Portugal har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Italien har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Schweiz har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Österrike har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Storbritannien har inga planer på att ha varg på lång sikt.
Irland har inga planer på att ha varg på lång sikt.

Dessa länder har insett att det inte går att har frilevande stora livsfarliga rovdjur bland människor.

16. V.arg

2008-12-11 10:00

Med tanke på att Lissabonfördraget röstade igenom, så ser det ut som att "våra" politiker får mindre att säga till om.

15. Feynman

2008-12-10 09:45

Finland har nog planer. Förvaltningsplanen. Bland annat därför kan vi jaga varg där de är till problem, numera till och med med de lokala viltvårdsdistriktens tillstånd, förutom de egna "tillstånden".

http://www.mmm.fi/attachments/5enfdAPe1/5lfvxCO43/Files/CurrentFile/MMMjulkaisu2005_11a.pdf

14. Gråben

2008-12-10 09:45

Nej du jävlar, dessa är vad politikerna gömmer sig bakom!
Undantag går att göra enligt samma konvention och direktiv bara viljan finns.

13. Håller med Tyskterrier!

2008-12-10 09:44

Vi har en nyligen avslutad rovdjursutredning med skarpa förslag. Tillämpa dem istället för att fördröja processen ytterligare med nya utredningar.
För att citera "Varghusse" själv, "när vi kan tillåta jakt på varg har vi lyckats". Ja, ni har lyckats OCH misslyckats på grund av orimlig belastning i vargland!
Dags för jakt!

12. Spansk lagstiftning?

2008-12-09 09:28

Du kan väl berätta för oss vad det står i spansk lagstiftning gällande reglering av vargstammen?

11. Art- och habitdirektivet

2008-12-09 09:28

Det är art- och habitatdirektivet och Bernkonventionen som styr. R. Vingelman.

10. FeynMandela

2008-12-09 09:28

Jag tror inte en sekund på att du är insatt i vad dessa länder avser att göra med sina vargar "på lång sikt".
Tror du att de tänker ha varg på kort sikt, och sen ta bort dem?
Du som verkar läsa mycket vet säkert att alla länder i EU har förbundit sig att "bevara alla naturligt förekommande arter i livskraftiga populationer i respektive land". Om inte så får du nog gå tillbaka till bokhyllan.

9. Pernilla

2008-12-09 09:27

Enligt Dalarnas vargexpert Pernilla i Grangärde är det fortfarande bara cirka 150 vargar i Sverige. Hon har nog räknat dem. Hon vet hon... De måste nog fråga henne först.

8. Jag föreslår att Feynman med flera...

2008-12-09 09:27

...läser ”Report on the conservation status and threats for wolf in Europe" Den är lätt att hitta på nätet.
I stycket ”Acknowledgements” - ”...and their willingness to contribute to wolf conservation...”
Dokumentet visar med all tydlighet vilka länder som vill bevara sina vargstammar, och då knappast kortsiktigt.

7. Faan tro´t

2008-12-09 09:26

Bengt-Anders Johansson tog väldig sats i rovdjursfrågan under valrörelsen 2006. Han lovade och lovade, men vad blev det?
Undrar verkligen om det är så stort allvar bakom hans krav till ministern.

6. Vargkramare och läsförståelse!

2008-12-08 15:43

Nu som alltid är det fullständigt uppenbart att alla vargkramare har svårt att förstå vad de läser. Här står det "...att ha varg på lång sikt". För att tolka detta bör du be någon hjälpa dig läsa vad det står i rovdjurspropositionerna från åren 2000 och 2007. Läs först, kolla sedan de andra länderna har i sina lagar och svara sedan.

5. FeynMandela

2008-12-08 15:02

Tänk vad många ställen du kan bo på!
Fast det är klart, åtminstånde Finland, Norge, Italien, Spanien, Polen och Tyskland har varg...

4. Svar till "Varför varg?"

2008-12-08 15:01

Därför att Sverige alltid skall vara värst i klassen i alla möjliga sammanhang. T ex har våra makthavare inte begripit, att Sverige bara är en liten ankdamm, som knappast något annat land intresserar sig för annat än som ett varnande exempel. Svenska makthavare (läs: politiker) har med näsorna i vädret alltför ofta deklarerat Sverige som ett framtidsland med djupa visioner och vägledande för andra länders internationella åtaganden. "Die dummen Schweden" är ju ett uttryck vi själva myntat för att beteckna bl a våra politiker. Inte helt grundlöst som det ser ut t ex i vargfrågan för närvarande. Carlgren lär ju inte vinna någon respekt alls i de djupa leden. En harig politiker, som hukar för vargälskarna och inte vågar fatta beslut. Vad skall vi med en sådan till? "Vi folkvalda" presenterar de sig som med förtjusning, men efter ett val är de föga intresserade av vad folket egentligen vill. Bristande moral kallar jag det för!

3. Utredning

2008-12-08 15:01

Det blir jättebra med en utredning för det måste dokumenteras och utredas ordentligt.
Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, kommunerna, polisen,
forskningsstationerna, veterinärmedicinska anstalten,
världsnaturfonden, friluftsfrämjandet mfl. kan påbörja det stora arbete med kartläggning om hur det förhåller sig och sedan lägga fram det för herr Carlgren.
Det bör då helst vara före valet 2010 så det är jättebråttom att få fram materialet. Tänka sig vad sysselsättning dett skapar och allt skall finansieras med sköna skattepengar.
Heja Sverige friskt humör...

2. Varför varg?

2008-12-08 14:17

Har Norge några planer på att ha varg på lång sikt? Nej.
Har Danmark några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Finland några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Polen några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Tyskland några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Belgien några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Holland några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Frankrike några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Spanien några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Portugal några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Italien några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Schweiz några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Österrike några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Storbritannien några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Har Irland några planer på att ha varg på lång sikt? Nej
Varför skall vi ha varg i Sverige?

1. Kanske borde dom...

2008-12-08 11:57

...utreda varför det behövs så mycket utredningar? Utred också samtidigt varför saker inom jakten alltid skall utredas i absolut sista stund och försena alla beslut så länge det går...
Kanske borde det rensas ut i stället?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere