• Allmogejakt

M-politiker kritisk mot vargutredningen

AktuelltPublicerad: 2009-02-18 15:21

Naturvårdsverkets utredning får kritik av den moderate talesmannen i rovdjursfrågor, Bengt-Anders Johansson. 
– Man talar vackert om regionalisering, men förslaget går ut på att Naturvårdsverket i alla fall har sista ordet, säger Bengt-Anders Johansson. 

Han menar att befolkningen ute i landet måste få reellt inflytande i rovdjursfrågorna.
– Tjänstemännen på länsstyrelserna har ingen demokratisk förankring ute i landet. Det visar inte minst Serena Cinques avhandling. Det där tycker jag att Naturvårdsverket har missat helt. Den här utredningen kan inte användas som beslutsunderlag, säger Bengt-Anders Johansson.

Borde utgå från ”toleransnivåer”
Han menar också att förslaget borde ha haft sin utgångspunkt i Åke Petterssons utredning.
– Det talas bara om rovdjurens väl och ve och miniminivåer. Istället borde man ha använt Åke Petterssons begrepp, toleransnivåer. Rovdjuren ska ju fungera tillsammans med bland annat människor och tamdjur.
Bengt-Anders Johansson efterlyser också en sammanvägning av vargstammarna i Sverige och Norge.

Vargar går över norska gränsen
– Även om det inte finns något beslut om samförvaltning av rovdjuren i Sverige och Norge, borde Naturvårdsverket tagit tillfället att skapa en fiktiv samförvaltning. När det tas beslut i Sverige bör vi också titta på hur förhållandena ser ut i Norge, för stammarna rör sig över gränserna, säger Bengt-Anders Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Vad döljer du, Bengt-Anders?

2009-02-19 20:36

Du försöker få det att framstå som att du är på de vargdrabbades sida.
Citat av vad du framförde i riksdagsdebatt den 16 december 2008:

”Herr talman! Det som egentligen väckte mitt engagemang och fick mig att gå upp i talarstolen även i denna slutomgång var det som Alf Eriksson tog upp, nämligen hans idé om inplantering av varg.
Jag vill bara säga att det i vissa kretsar naturligtvis är en mycket kontroversiell tanke. Jag tycker emellertid inte att man ska rygga för den tanken,… Jag är övertygad om att det är rätt väg att gå.”

Du vill plantera in varg i vår natur men du vill inte veta härkomsten till den nu fritt levande vargen!? Du anser det vara slöseri med skattebetalarnas pengar att låta svenska folket få frågan utredd!?

Din kollega, Gunnar Sandberg (S), deltog i samma debatt, citat:

” En annan fråga som vi ofta får höra, överdriven eller inte, gäller vargens härkomst. Är det inte en gång för alla dags att gå till botten med dessa påståenden? Är dagens svenska vargstam inplanterad eller inte? Eller är frågan för känslig för att utredas?”

Vad är det du döljer, Bengt-Anders?

12. Politiker Bengt-Anders Johansson!

2009-02-19 14:26

Det är ett tunt uttalande av dig! Du om någon borde nu visa vad som är rätt väg att gå! Du Bent-Anders är emot att det ska utredas om vargens ursprung, utplanterings frågan, som du anser är att slösa på skattebetalarnas pengar! Hur tänker du? Är du inte karl nog att driva igenom frågan? Så att vi får ett slut på alla spekulationer? Tänk om, (när) sanningen kommer fram och det visar sig att det är Du Bengt-Anders som har drivit igenom frågan! Detta är vad VARG frågan ska handla om!

11. Det är dags nu!

2009-02-19 12:33

Bra att vi har politiker som är uppmärksamma och insatta. Nu gäller det att stoppa åtsidosättandet av våra demokratiska principer "all offentlig makt i Sverige utgår från folket". Det NVV nu producerat är ytterligare ett steg i att förskansa sig i ett tjänstemannastyre!

10. Trött på löften!

2009-02-19 12:33

Detta är bara en riksdagsman som har till uppgift att se till att ni tror att partiet vill värna om oss på landsbygden (val på gång). Varför har han då inget gjort något hitintills? Som någon skrev ett nytt parti behövs för oss på landsbygden och inte bara när det gäller rovdjurs frågor. Vi kan se vilken inverkan ett nytt parti har och väldigt tydligt då det gäller invandrarpolitiken. Så en liten brasklapp ett nytt parti (helt nytt!) är på gång att bildas.

9. Vem bestämmer?

2009-02-19 10:47

Här ser vi nu tydliga bevis på det vi vetat länge och som Serena bevisat i sin avhandling. Sverige toppstyrs av en enorm kader tjänstemän, minst 550 på NVV. oavsättliga och utan demokratisk förankring.
Nu är det upp till bevis Anders, och visa vad dina löften inför valet är värda.

8. Håller med Lokungen fullt ut

2009-02-19 00:12

Vad är det för svammel och gnäll, vet han inte att dom styr, eller törs han inte säga något inom partiet?
Varför inte talat om för NVV att de skulle ha utgått från utredningen och från att folk inte kan leva med stammen som den är i dag? Jäkla mesande!
Och hur tusan skall det gå för Västmanland nu då med länsstyrelsen där? Det kommer att bli så att galen gör som tokig säger.

7. ja till rösträtt...

2009-02-18 22:13

jag tycker att man skulle få rösta län för län om man vill ha varg eller inte i sitt eget län,vi röstar om allt annat så varför inte? vet iallafall att här i värmland så skulle nog 90% rösta mot den...men då kan vi ju köra vargen till de län som röstar för den så blir alla glada o nöjda:-)

6. Nu har vi provat

2009-02-18 21:18

Och sett att det inte fungerar att ha varg i Sverige.
Är det ingen som kan tala om detta för byråkraterna på NVV, för de tycks inte ha fattat det själva ännu.
Deras UTOPI av en scandinavisk varg har vi testat nu, och sett resultat och verkningar av. VEM HAR DETTA FÖSÖK GYNNAT ???
Hade det varit kriminella vi haft i skogarna som gjort samma sak som vargen så hade hela Sveriges poliskår och dessutom all tillgänglig militär som finns kvar, varit ute och bekämpat dessa huliganer. Använd dessa pengar till något samhällstillvänt ändamål, som till exempel sänka Sveaskogs jaktarrenden.

5. Naturvårdsverkets rapport inget att förvåna sig över

2009-02-18 17:55

Naturvårdsverket har skapat vargproblemet och är i det här sammanhanget ett lika stort problem som vargen. Så länge Naturvårdsverket har inflytande i frågan finns ingen lösning.

4. Nu har vi provat...

2009-02-18 17:55

...och sett att det inte fungerar att ha varg i Sverige.
Är det ingen som kan tala om detta för byråkraterna på NVV, för de tycks inte ha fattat det själva ännu.
Deras UTOPI av en skandinavisk varg har vi testat nu, och sett resultat och verkningar av. VEM HAR DETTA FÖRSÖK GYNNAT?
Hade det varit kriminella vi haft i skogarna som gjort samma sak som vargen så hade hela Sveriges poliskår och dessutom all tillgänglig militär som finns kvar, varit ute och bekämpat dessa huliganer. Använd dessa pengar till något samhällstillvänt ändamål, som till exempel sänka Sveaskogs jaktarrenden.

3. Helt rätt, Bengt-Anders Johansson

2009-02-18 16:53

Detta förslag från Naturvårdsverket duger inte som beslutsunderlag.
Den enda skillnaden mot nuvarande är att det skall anställas ännu fler inom länsstyrelserna (ökad kompetens) men länsstyrelserna kommer även i fortsättningen att vara helt underställa naturvårdsverket. De förblir livegna.
Största bristen är ändå att ingen notis verkar ha tagits för de stora obehag och förluster rovdjursstammarna orsakar. Det i en tid när forskarna själva påstår att den Svenska vargstammen riskerar att utvecklas i oönskad riktning jämfört med stammens huvudkärna i Ryssland.
Ta ett klokt beslut, lägg ner hela vargförsöket i Sverige. Det gynnar ingen, vare sig folk eller fä, kostar pengar och retar folk till olydnad och misstro mot vårt politiska system.

2. Bengt-Anders Johansson

2009-02-18 16:53

Ditt uttalande är mycket lovärt, hoppas att du läst igenom alla inlägg och fått den rätta uppfattningen vad som är rätt och fel? Litar nu på att du för fram en saklig framställan till regeringskamraterna och talar för oss jägare-djurbrukare, att i det stadiet vi har kommit till nu så får det vara slut med daltandet med de rovdjur som ställer till det för oss! och det räcker inte med att bara bevilja några enskilda i detta fallet vargar, utan en avskjutning motsvarande till den nivå som är förordat. Och i de tätaste distrikten minska på de revir som har skapats och som kommer att utöka under vår och försommar innan det är försent?

1. Det är väl...

2009-02-18 16:52

...bara folk i Värmland som ser fram mot att få länsstyrelsen som förvaltare av rovdjuren. Västmanland, Dalarna och Jämtland ser då inget lagligt ljus i tunneln. Bengt-Anders Johansson moderat talesman för rovdjursfrågor, var har han hållit hus de sista åren? Inte har då jag hört något från honom trots de gröna skogarna som utlovades före valet. Ju närmare nästa val vi kommer ju mer får vi väl höra från honom.
Om han nu är ansvarig för rovdjurspolitiken hos det största av partierna i alliansen borde väl han ha ett ganska stort inflytande på den politik som ska föras. Han borde inte behöva sitta i passagerarsätet och gnälla på NVV. Det är han som ska peka med hela handen och lägga riktlinjerna. I mina öron låter det väldigt konstigt när han lovprisar Åke Petterssons utredning. Varför kör dom inte efter den då? Har han glömt att det är hans parti som styr Sverige? Nej, vilket dravel. Sluta snacka och skrid till handling.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons