• Allmogejakt

M-politiker välkomnar vargmål

AktuelltPublicerad: 2012-10-19 14:18

Bengt-Anders Johansson (m) välkomnar fastställandet av antalet vargar i Sverige.

Naturvårdsverket har tagit fram en bedömning av hur många vargar det bör finnas i Sverige för att nå Gynnsam Bevarandestatus. Med Gynnsam Bevarandestatus menas hur stor vargpoplulationen bör vara för att klara fortlevnad och vara genetiskt stark.
Naturvårdsverket presenterade två olika alternativ. Alternativ 1 är 180 vargar under förutsättning att 1 ny varg kommer in i populationen varje år genom invandring eller valputsättning. Alternativ 2 innebär 380 vargar under förutsättning att 1 ny varg kommer in i populationen vartannat år. Regeringen har valt att gå vidare med alternativ 1 och är därmed beredd att förstärka den genetiska variationen för att kunna ha det lägre måltaket.

"Den sista pusselbiten"
Moderaten Bengt-Anders Johansson, vice ordförande för riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, välkomnar fastställandet av Gynnsam Bevarandestatus och regeringens linje.
– Det är mycket glädjande att vi med forskargrund kan sätta ner foten vad gäller vargförvaltningen. Det innebär att vi nu har den sista pusselbiten som gör att vi kan presentera underlag till EU-kommissionen. Nu bör EU-kommissionen lägga ärendet åt sidan och Sverige kan inom kort bestämma över den egna vargpopulationen, säger han.

Kräver förvaltning och delaktighet
– Samtidigt som Sverige ska ha livskraftiga vargstammar är det av största vikt att vi med trovärdighet mot de människor som bor i rovdjurstäta områden kan börja förvalta våra rovdjur så att de känner sig delaktiga. Det är mycket glädjande att regeringen har valt att gå på alternativ 1 eftersom man måste ta hänsyn till socio-ekonomiska effekter och det kan minska de konflikter som finns. Människor måste kunna leva och verka i de områden där det finns varg. Tack vare fastställandet av Gynnsam Bevarandestatus kan vi nu föra en sådan politik, säger Bengt-Anders Johansson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Glädje

2012-10-21 21:48

Det finns inte någon glädje så länge vi har frilevande varg i Sverige även om vissa politiker tycker att det är glädjande.

5. Säger...

2012-10-20 11:37

en av politikens mest framgångsrika vindfjöljar. Flyg i vind B-A.

4. Socio-ekonomiska effekter

2012-10-19 21:40

Men snälla BAJ. Var kan du se att NVV tagit hänsyn till socio.ekonomiska effekter? du måste vara blind.
I den så kallade portalparagrafen i art och- habitatdirektivet slås fast att "huvudsyftet är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov som bidrag till det övergripande målet som är hållbar utveckling". Samt, "åtgärder som vidtages i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag".
BAJ, var ser du dessa hänsyn i utredningen?
Enligt Artikel 2 skall antalet anpassas efter:
Ekologiska, Vetenskapliga och Kulturella krav samt att det skall tas hänsyn till ekonomiska och rekreativa krav.
Har något av ovanstående krav tillgodosetts?
Ekologiska? saknar betydelse enl forskare, sårbarhetsanaslysen kom fram till 38 vargar i Sverige. Hur kan denna siffra helt plöstligt bli gånger 10 när NVV får besluta. BAJ köp en miniräknare och håll dig undan i media, du gör ingen moderat speciellt glad.

3. M-politiker

2012-10-19 17:12

Tycker inte ni att våra politiker blir gulligare när valet närmar sej?

2. Det var fint sagt

2012-10-19 16:30

B-AJ skiljer sig inte från andra politiker. Nu kommer det fagert tal om hänsyn till de som drabbas. Vilket svammel av en som flydde från ansvaret, som överlät det till tjänstemännen på NVV.
Ända sedan 2006 har B-AJ och hans allianskamrater haft chansen att ta den hänsynen, men avstått.
Innan 2006 var det annan färg på slipsarna i kansliet och de hade också chansen att visa hänsyn mot de som drabbas, men de avstod från det. Nej fy ...
B-AJ har tydligen inlett sitt valfrieri, men jag gissar att det blir allt svårare att nå fram med sitt bondfångeri. Det spelar ingen roll vilken färg det är på slipsen. Ryggrad saknar de alla

1. Helt plötsligt...

2012-10-19 16:30

...så vågar alla uttala sig. Ingen hade mage att säga något tidigare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons