• Älgskadefondsföreningen

M-politiker vill ha cirka 200 vargar

AktuelltPublicerad: 2013-07-04 11:23

Bengt-Anders Johansson, riksdagsledamot och Moderaternas jaktpolitiska talesperson, var igår hos fårägarna Carina och Anders Svensson i Hallforsen utanför Skillingaryd som fått 21 får dödade av varg.

Besöket gjordes på initiativ av Bengt-Anders Johansson, eftersom han vill lära sig förstå mer kring situationen.
– Det känns viktigt för mig att vara på plats och se det med egna ögon, sade han till Nu-tidningen.

Vill ha 180-200 vargar
Under besöket berättade Bengt-Anders Johansson (m) om sin synpunkt på vargen. Bland annat anser han att Sverige bör ha fler vargar än vad sårbarhetsanalysen kräver.
– Då sårbarhetsanalysen säger 100 stycken så anser jag att någonstans runt 180-200 är lämpligt, sade Bengt-Anders Johansson till Nu-tidningen.
Han menar också att vargen i Sverige ska vara ett friskt vilt, och att den geniska situationen bör förstärkas med inplantering av vargvalpar om den naturliga invandringen inte räcker.

”Ska regleras genom jakt”
Stammen bör också regleras genom jakt, tycker Bengt-Anders Johansson.
– Jag menar att det krävs en beståndsreducerande jakt i Sverige så att vi hamnar på ovan nämnda nivåer, något som skulle minska trycket på mer tätbefolkade områden, sade han till Nu-tidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Till B-A J; Var tänker du mata dina vargar?

2013-07-10 09:13

Tätbebyggda områden, menar du, är att hela landsbygden och glesbygden är utanför och dessa djuruppfödares tamdjur skall vara vargmat? Lever du efter NIMBYS, dvs. inte i min valkrets i Jönköping, men mycket väl hos djurägarna i Sverige utanför tätbebyggda områden? När tänker Ni i Riksdag och Regering ta makten och initiativet i vargjaktfrågan eller är det enklast om bevarandesidan har den makten?

29. Bengt-Anders Johansson skämtar om "tätbebyggda områden".

2013-07-06 10:31

En sak skiner i valfläskets bjärtaste strålglans: Vare sig Bengt-Anders Johansson eller någon annan i riksdagen har den minsta lilla aning om hur det skall gå till att skapa utlovad 180-hövdade vargboskap. Det är försent att hänvisa till andra - i detta skede SKALL politikerna KUNNA svara.
Det är dags för regeringens ledande parti att beskriva för folket i busken HUR det skall gå till att ta ned vargstammen till 180 djur.
Det är dags för regeringens ledande parti att beskriva för folket i busken HUR denna vargstam, Miljöparti, SNV, WWF, SNF mfl skall hållas i schack så att vargstammen inte åter få föröka sig fritt.
Det är dags för regeringens ledande parti att beskriva för folket i busken HUR det skall gå till att få denna vargboskap långsiktigt livskraftig UTAN att utrota renskötsel och utan "rewilding" av övrig glesbygd.
Det är framförallt dags för regeringens ledande parti att beskriva för folket i busken varför vi har varg i Sverige. Kom då ihåg att EU/avtal etc. aldrig kan vara orsak.
Men detta kan inte Bengt-Anders Johansson eller Moderaterna eller regeringen eller riksdagen. Någon betänklighet över att fatta ogenomförbara beslut tycks således inte finnas hos våra lagstiftare. Ingen ute i slysnåren hyser längre förtroende för politikers löften, endast utförda handlingar räknas tillgodo. Och den handling som i vart fall måste till är att på en och samma säsong döda minst hälften av alla verkliga vargar. Kan ni inte det, så kan ni inte heller minska vargstammen. Alla övriga löften om en lösning på vargproblemet är då lögn/bedrägeri och vargstammen kommer att fortsätta växa och sprida sig till alla sina naturliga utbredningsområden.
Min prognos för nästa valperiod: Moderaterna kommer lova lösa vargproblemet men kommer inte att infria sina löften.

28. Finns argument för fler än 200?

2013-07-06 03:41

För den händelse det finns någon av läsarna som vill framlägga ett argument för att golvet på vargantalet MÅSTE vara högre än 180 (=cirka 200), så är denna välkommen att framföra argumenetet på min websida http://vargdag.wordpress.com/fragelada-2013/ så skall jag kommentera vid tillfälle. Den som är intresserad kan ju titta om några veckor hur många och starka argument det finns.

27. "Tätbebyggda områden"

2013-07-05 11:49

När jag uttalade mig om tätbebyggda områden inrymmer jag även att det även är fler och tätare djurbesättningar där konfrontationerna och skadorna blir fler. Jag skall vara tydligare i fortsättningen.

26. "Mindre tätbefolkade områden" föreslår Filip.

2013-07-05 09:23

Dylika förslag som Filip kommer med och att delta i "anbuden" om antal vargar, leder bara till att vi på landsbygden aldrig blir eniga i rovdjursfrågan och vi tappar all kraft att nå dit vi skall och måste, riksdagen. Det finns för mig som djurhållare och människa på landsbygden bara en linje som inte är någon nollvision. INGA FRILEVANDE VARGAR BLAND TAMDJUR OCH MÄNNISKOR OCH NI SOM DELTAR I ANBUDEN OM ANTAL VARGAR, SKALL FÖRRESLÅ EN VILDMARK I SVERIGE DÄR DET INTE FINNS VARKEN TAMDJUR ELLER MÄNNISKOR OCH FINNS DET INGEN SÅDAN VILDMARK, JA DÅ GÄLLER HÄGN. Just hägn för röda vargtiken som kostat 11 miljoner, föreslår JRFs förbundsordförande Solveig Larsson, ett mycket bra och förståndig förslag och det borde gälla alla vargar som nu finns bland tamdjur och människor och ställer till ett "helvete" för djurägarna. Finns det något annat bra förslag hos Er "anbudsgivare", så är jag med på noterna? Vi måste också bredda samarbetet med en Nordisk och Europeisk Landsbygdsallians, för att rädda hela landsbygden i hela Europa och få insikten i hela EU att matbristen blir total om inte landsbygdens folk får driva sina näringar utan en massa rovdjur. Se nu på Franska bönder, som är utsatt och nu senast tog man djur in till Paris och demonstrerade tillsammans MEDAN SVENSK MEDIA SKRIVER OCH LJUGER ATT, INGET LAND I EUROPA HAR PROBLEM MED ROVDJUR. DETTA ÄR EN STOR SKAM FÖR SVENSK MEDIA SOM PÅSTÅR SIG VARA FRI MEDIA, MEN SOM TAGIT STÄLLNING FÖR STACKARS VARGEN SOM EN SNÄLL OCH FRIFULL VARELSE OCH PASSAR BRA BLAND DJUR OCH MÄNNISKOR.

25. Önskar ett förtydligande från Bengt-Anders

2013-07-05 09:22

Då det inte framgår i artikelen varför du tycker att rovdjurstrycket endast behöver reduceras i de mest tätbefolkade områdena. Då rovdjuren normalt väljer att vistas i de glest befolkade områdena bör rimligen problemen vara mer omfattande där.
Vore tacksam om du ville argumentera för din åsikt och samtidigt informera om det är Moderaterna officiella ståndpunkt.
Tacksam för svar.

24. Placera dess 180-200 i BAJ:s valkrets.

2013-07-05 09:22

Det tycker jag han skall tillägga, att dom 180-200 vargar han vill ha skall placeras i hans valkrets i Jönköping. Eller menar han att andra skall ha dom men inte på hans bakgård, NIMBYS. Jag undra också var dom vargar, 100-180, skall vara som Brukardokumentet föreslår. Menar undertecknarna bl.a Svenljungagruppen, att dom skall vara annanstans men inte hos oss? Är tanken att, som Karl Hedin föreslår, att man flyttar vargarna till övre Tornedalen och till dom djurhållare som har tamdjur där, både renar och får?

23. Ack ...

2013-07-05 00:34

...om det vore sant - men det är väl bara valfläsk.

22. Kvittar

2013-07-05 00:34

Vad han säger bara valfläsk, det är Eu som styr detta

21. Ge svar...

2013-07-05 00:34

..på var du vill ha dessa varar. Jag vill inte ha en enda.

20. Tydliga politiker röstar man på.

2013-07-05 00:33

Det är olyckligt när politiker utrycker sig otydligt. Att först säga att man skall maximera stammen till 180 vargar och sedan komma tillbaka och säga att det var GYBS man menade då är det svammel. GYBS är ett golv, ett minimiantal som vi måste ha för att få sköta vargfrågan utan större inblandning av EU. I brukardokumentet så har vi tydligt angett att sårbarhetsanalysen visade på 38 vargar, vi argumenterar sedan för att MVP värdet var för högt satt av forskarna då de inte hade vetenskapligt belägg för att lägga på 150% för att ta höjd för katastrofer, vi menar att MVP värdet borda ha satts vid 60 vargar inte 100. Utifrån detta värde skall sedan GYBS sättas och det enda juridiska beskrivning som finns är att det skall vara betydligt över MVP. Då menar vi att man kan sätta GYBS någonstans runt 100 vargar för man behöver ju inte ta höjd för katastrofer mer än en gång. Då har vi ett golv på 100 vargar och då kan sedan Bengt-Anders argumentera för ett tak om 180 vargar som de faktiskt gick ut och sa i december. Då ger de en klar och tydlig bild för folk vad de har för politik och så har förvaltande myndighet klara direktiv att rätta sig efter. Att som nu endast prata om golv (GYBS) utan att nämna ett tak är flummigt och oseriöst och kanske ett försök att lura folk att tro att de pratar om en begränsad vargstam.

19. Valfläsk

2013-07-05 00:33

Det börjar närma sig nu,så vad skall dom hitta på.
Politiker skulle alldrig få låna min plånbok,vet dom vad sanning är.

18. De kan

2013-07-04 17:35

lika gärna sätta 0 frilevande vargar i Sverige. De är så många nu så det kommer att ta många år att få ner beståndet till 0! Iaf genom vanlig jakt och under jakttid.

17. Demokratisk fördelning

2013-07-04 17:35

Är det inte på tiden att Sverige får en demokratisk fördelning av stora rovdjur? Antal stora rovdjur efter antal innevånare i länen. Tänk vad lyckliga stockholmarna skulle vara med landets största stammar av stora rovdjur i sitt län! En vargföryngring på exempelvi Lidingö. Om inte stockholmarna vill ha varg, bör pengarna från vägtullarna skickas till områden med stora stammar av stora rovdjur. Dessa områden som har stora rovdjur skall även styra priset på vägtullarna.

16. tok gjorde som tok sa

2013-07-04 16:26

Undrar var de ska vara?
Ingen vettig människa vill ha vargarba, det säger allt om våra politiker.
Som vanligt skiter dessa politiker i landsbygden. Att sitta i Stockholm och sprida sin skit på andra är tydligen melodin i politiker-sverige. Sänd dessa insnöade politiker till Norge på studiebesök Men det är väl inte fint nog Rio eller Tokyo är väl bättre ur en politikers synvinkel.
Det som var bra med denne mans uttalande var att man vet inför valet vem man inte ska rösta på.

15. Bengt-Anders Johansson

2013-07-04 15:41

Svara nu på frågan hur du kommit fram till antalet vargar som skall hysas inom Sveriges gränser.
Har ditt antal vetenskaplig grund, eller är det ett antal du gripit ur luften för att var "politiskt korrekt"? Svara nu på hur denna summa 200 vargar är det som vi skall leva med i Sverige.
Sedan kan du förklara vad du menar med att "i befolkningstäta områden skall inte var finnas". Menar du att Sverige argar kan hysas i våra Nationalparker som ex. Sarek så förstår jag ditt "tänk". Men om inte så blir jag lite mörkrädd för din inställning.

14. B-A "Inte mer än 180" har du ju sagt tidigare!

2013-07-04 15:18

Hej Bengt-Anders,
Jag hörde dig den 4:e april i år säga att Regeringen står bakom ett mål på max 180 vargar. ("Inte är fler än 180" uttrycker du det.) Du säger också att du vill "minimera skadorna" (alltså minimera antalet vargar). http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5491990
Detta låter oerhört bra och innebär alltså att Regeringen vill ha ett FRP (Favourable Reference Population) på så låg nivå som möjligt.
Enligt Art- och Habitat direktivet eller IUCN definition skall FRP vara endast "minst lika stort" (men "helst" mycket större) som MVP (Minimum Viable Population). Detta innebär som jag förstår det att Sverige kan sätta FRP till 38 OM MAN VILL, (som ju forskarrapporterna visat är MVP före helt osannolika katastrofscenarier).
VARFÖR säger du nu 180 - 200 vargar om du vill MINIMERA skadorna???? Har du ändrat dig och tycker att vi ska ha MER varg än vi behöver?
Aldrig mer moderaterna. Det får väl bli Kd eller LPo.

13. Jo 8:an

2013-07-04 15:17

I ryssland har man periodvis tvingats ta till gift för att minska vargplågan.
Så visst finns det andra sätt.

12. Gör nått då

2013-07-04 15:17

Stå inte bara där och snacka, lägg förslag på gynnsamm bevarandestatus på 180 till EU på en gång. C är ju med på samma siffror. Gör något, ni sitter ju i regeringen för böveln. Agera NU.

11. Pratar i nattmössan

2013-07-04 13:32

Bengt-Anders vet att det ej går att förena betesdjur-renskötsel-jakthundar med de inplanterade vargarna, se projekt varg. Vad i Sverige skall vargarna finnas!!!Vem vill ha dem!!!

10. Varför 180-200???

2013-07-04 13:32

Typisk politiker!
Finns inga belägg för siffran 180-200 utan den tar han bara ur luften.

9. Snacka går ju!

2013-07-04 13:31

Se nu för fasen till och visa lite verkstad. Ta rovdjursfrågan från mupparna på NVV omgående och ge uppdraget till nån som begriper vad det rör sig om. Så länge du och andra pratar smörja lär ingen ta er på allvar.
Se också till att omförhandla den s.k. talerätten, så att inte SRF, SNF och WWF kan fortsätta med sina överklaganden i tid och otid.

8. ???

2013-07-04 13:31

Finns det andra sätt än jakt att reglera en viltstam på!!

7. Va då tätbefolkat?

2013-07-04 13:31

Så denna man gör skillnad på var i landet vargen är till besvär (och måste bort, medans folk som bor PÅ LANDET väl kan ha skiten.
Ta sig för pannan hur riktiga politiker värderar och tänker.

6. 200 Vargar

2013-07-04 13:31

Vill B.A Johansson vara snäll och tala om vem som skall husera dessa 200 och vem som kan kombinera detta med löshundsjakt, fäbodbruk och betesdjur för öppna landskap.

5. Det var besked det !!

2013-07-04 13:31

Det var väldigt bra att få höra sanningen från en riksdagspolitiker !!!
Här pratar Bengt - Anders Johansson om att minimum 200 vargar bör finnas i Sverige, han talar samtidigt om att minska trycket för de mest tätbefolkade områdena. En djurägare som bor och driver näring i lite mindre tätbefolkade områden ska tydligen hysa Sveriges vargstamm och leva med otryggheten.
Ett tydligt besked från alliansen, Man får tacka

4. Acceptans !

2013-07-04 13:30

Har BAJ hittat någon som accepterar att ha varg i sitt
område? Carina och Anders Svensson, går de med på att ha varg strykande runt sin verksamhet?
Har han ens frågat? Jag vet svaret.

3. Varför så många?

2013-07-04 13:30

Från början behövdes det "bara" 38 st vargar i landet för att stammen skulle vara livskraftig i minst hundra år enligt utredningen.
Varför skall man då ha 5 gånger fler vargar???
5 gånger så mycket vargproblem,helt i onödan..varför?
Varför ha varg överhuvudtaget?
Vad är dom bra för?
Ingen vill ju ha vargen i sin närhet, utom möjligtvis nån som inte haft det ännu.
Nej! nu är det hög tid att börja jobba på bred front för att bli av med eländet

2. Noll!

2013-07-04 13:30

Det som bör gälla antalet är en (Nollvision) finns inget annat!!!

1. "minska trycket på mer tätbefolkade områden"

2013-07-04 13:29

Mindre tätbefolkade områden skiter han fullständigt i tydligen. Naturligtvis, han är politiker!
Majoriteten skall hållas skadefritt och ni som bor ute i "buskarna" får finna er i att era liv blir fullständigt krossad.
Inte så värst sympatiskt. Nu har de försäkrat sig att jag kommer aldrig att rösta på M.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB