• Pinewood

Magert resultat av loinventering i W- och X-län

AktuelltPublicerad: 2009-03-03 13:47

Årets inventering av lodjur i Dalarnas och Gävleborgs län, som gjordes med hjälp av jägare i slutet av februari, visade bara på tre familjegrupper i Dalarna och sju-åtta familjegrupper i Gävleborg. 

Siffrorna är bara preliminära och skall sammanställas med de lospår som länsstyrelsens personal tidigare i vinter kvalitetssäkrat.
– Överlag i de båda länen har både organisation och arbetet med lodjursinventeringen fungerat bra, säger Jägareförbundets jaktkonsulent Hans Johansson i Falun. Han är ansvarig för lodjursinventeringen i de båda länen.
Hans Johansson har en teori om varför det hittats så få lodjursföryngringar.

”Strösockersnö” ett problem
– På vissa områden fanns över en decimeter nysnö. Även den gamla snön hade ”strösockerkaraktär”, säger han.
Därmed var det svårt att ta sig fram i terrängen för både skidåkare och skoterförare.
Det finns även misstakar om att lodjuren under inventeringsperioden höll sig inom ett mycket begränsat område.
– En tredje aspekt är att fjolårsungarna kan ha periodvis lämnat honan när inventeringen är så sent utförd på vintern, kommenterar Hans Johansson.

Kritik mot tidpunkten
Han har hört kritiken att inventeringen ligger för sent på året.
– Vi inom Jägareförbundet håller på att se över rutinerna för lodjurinventeringen. Det blir att titta på för- och nackdelar när det gäller vilken tidpunkt som är bäst att för inventeringen. Det kan bli förändringar redan nästa år, säger Hans Johansson. Lena Berg, länsstyrelsens inventeringsansvariga i Dalarna, har inte sammanställt de lodjursspår som länsstyrelsepersonal hittat under vintern.
– Det är betydligt flera än inventeringsresultatet visar. Slutsammanställningen kommer troligtvis att göras under våren, kommenterar Lena Berg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Svenska Jägarförbundet ensam om att att tycka att det är gott om lo.

2011-02-28 01:16

Att som jägarförbundet anse att inventeringsförhållandet var ogynnsamt kan jag inte förstå. I mina ögon var vädret det bästa tänkbara i år. Ont om spår visar väl tydligt att det är ont om lo! Själv jagar jag räv i hela gävleborgs län och det är bara att konstatera att dom lospår som jag och mina jaktkompisar sett under den här säsongen kan räknas på en hand. Gäller bara att inse sanningen. Lokalt på några ställen finns det några lo, men i Gästrikland i princip 0.

14. Magert med föryngringar=?

2009-03-10 14:05

Kanske inte bara beror på dåliga spårförhållanden. Kan det inte fungera som så att när ett område är mättat på lodjur, så får honorna mindre antal ungar eller inga alls. Varför alltid räkna antalet föryngringar, och in absurdum utgå ifrån detta vid tilldelningen.
(Antalet föryngringar X 6,3 = antalet individer är ett sätt att räkna, finns säkert fler.)

13. Anders i Vargland

2009-03-05 16:57

Till och med Lars Furuholm har gått ut med att lodjurstammen har minskat i Värmland och vid spårningar i norra Värmland så har jag också sett det har minskat. Det finns enstaka lo kvar där uppe.12. Lotätheten Gråben

2009-03-05 15:58

Men snälla Gråben, till och med Du måste fatta att vi har värdens tätaste lodjursstam och markerna är överetablerade av t.ex. Lo de senaste åren och stammen växer med raketfart, precis som vargen.
Inte vet jag hur länge Du varit ute i markerna med själv har jag jagat i ca 35 år och för bara 10 år sedan var det en sensation om man hittade lospår.
Nu kan man i mina trakter utan problem hitta dom i stort sett över hela markerna bara efter en dag med snöfall och avskjutningssiffrorna talar sitt tydliga språk om en mycket tät stam i flera län.

Och ja detta bevisar med all tydlighet att besluten ska tas på regional nivå, överskjutningarna beror ju bevisligen på att Naturvårdsverket har satt regler som inte stämmer överens med den rovdjurstäthet som dom tycks, liksom tydligen Du har 0 koll på i de områden Du inte verkar. Jägarna har till punkt och prickar följt de bestämmelser som gäller för lojakten och gjort det på ett snyggt sätt som Naturvårdsverket själv satt regler på.

Och varför tror Du Länstyrelsen i Värmland begärt jakt på 30 djur och fick på 10?knappast för att stammen är förliten i alla fall.

11. Anders i Vargland

2009-03-05 13:06

Med tanke på att spåras och ringas innan jakten går igång så är det inte så konstigt att det blir fyllda kvoter rätt så snabbt. Och nej det är inget bevis för att markerna är fyllda av rovdjur.

Och besluten ska inte tas på lokal nivå så länge jakten inte sköts på ett snyggt sätt. Med tanke på överskjutningarna i 4 län så görs den inte det.

10. Lustigt Gråben?

2009-03-04 15:16

Ja vad har Du för kommentarer till att så många Lodjur skjutits på några timmar iflera län?
Verkar som om dom som säjer att markerna är nedlusade av Lo och Varg har rätt, det bevisar verkligen att besluten om rovdjursjakt ska tas på lokal nivå, det är där man har koll på läget.

9. Inventering

2009-03-04 13:25

Skulle vara kul att veta hur många medlemmar i Rovdjursföreningen som deltog i inventeringen, enligt deras hemsida uppmanar dom sina medlemmar att delta? I de kretsar i Värmland jag har kontakt med har ingen rapport kommit in förutom de som jägarna levererat, kanske naturmupparna inte kunde ta ledigt den dagen då inventeringen gjordes i Värmland?
Men Mormor m.f som skriver på denna sida kanske vet. Mormor själv skroderade ju härom sisten att han nu varit ute i tre län och spårat varg!!

8. Ingen mat, inga barn

2009-03-04 10:59

Det är väl enkelt, naturen sköter sånt själv. Har katterna ingen mat så skaffar dom inte barn. Fast i detta fall så sköter kroppen om det. Märkligt att Naturvårdsverket inte förstår att man inte kan ha populationer som exploderar när inte maten räcker åt alla. Lagom är bäst, låt stammen växa sakta och bli normal istället för denna rent okristliga framfart. Några mil från vart jag bor hittades i höstas hona med två ungar som dom kunde konstatera att dom var döda pga svält. Nää.. Det behövs ekologer i stället för biologer på Naturvårdsverket.

7. X-län Hofors/Torsåker

2009-03-04 09:04

Personligen så avstod jag att inventera "åt" länsstyrelsen.
Var däremot ut dagarna före och under jaktdagen. Vi hade inga som helst problem att hitta gott om kattor. Både familj och enstaka individer spårades.

6. Ja du, Gråben!

2009-03-03 16:52

Jag håller med anonym 2d.
Här i Värmland var det flera som inte inventerade pga att dom tyckte det var lönlöst och att Naturvårdsverket ändå inte lyssnar!
Sen är det väl så att lodjuren minskar när rådjuren tar slut. Här i värmlands skogsbygder är ju rådjuren inte jaktbara längre pga en alltför stor lodjursstam och det är ju en väldigt onaturlig situation, när människan inte kan vara del i naturens gång och också äta rådjur!
Men vad kan väl jag som bor i skogen, när det finns belästa byråkrater i Stockholm bakom ett skrivbord som tycker det här jätteexperimentet är jättekul.

5. Hur många procent av W-X läns areal...

2009-03-03 16:04

...är inventerat, Gråben? Det är nog väldigt stor procent som inte är inventerat beroende på att jägarna har tröttnat på att hjälpa till.

4. Inventering, nej tack!

2009-03-03 15:09

Rovdjurinventering till vilken nytta? Stå på tå för länsstyrelsen i W-län? Aldrig, de behandlar oss landsbygdsbor som luft och arbetar med en enkel riktad kommunikation 2009.
Den dag de kan kommunicera är det dags att värdera om att aktivt deltaga i inventeringar igen, men innan dess aldrig!

3. Lustigt

2009-03-03 15:06

Enligt vissa här på Jakt & Jägare så ska Dalarna fullkomligt vara nerlusat av varg och lo. Men det ser inte ut som det är så. Enligt Åke Aronsson så är det 40 vargar c;a i Dalarna och nu enligt Hans Johansson så är det tre föryngrigar av lo.
Det blir mer och mer uppenbart att rovdjuren inte ska förvaltas lokalt på grund av för många osanna rapporteringar.

2. 50 %

2009-03-03 14:29

Hittar de 50 % av lodjuren så är det nog bra.

1. Lostammen minskar!

2009-03-03 14:29

Tror som dom skriver i texten att man missat många djur. Men lodjuren har minskat en del och detta även i norra delarna i Örebro län. Är rätt säker att det beror på att när det mycket snö tar vargen mycket av lons basföda rådjuren. Visst lon äter både hare och fågel men det räcker inte till så många lodjur som vi hade för några år sedan. Att man sen lyckas så bra på jakten beror inte så mycket på hur många lon det finns utan på väl organiserade jaktlag med duktiga hundar. Bort med vargen så kan vi ha både lo och rådjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons