• Allmogejakt

Maktstrid om älgjakten

AktuelltPublicerad: 2012-01-24 11:41

Den nya älgförvaltningen skulle möjliggöra en tätare samverkan, men det tycks vara oenigt om vilka som ska bestämma mest – jägarna eller markägarna.

LRF och skogsbolagen tycker att det är markägarna som ska ha mest att säga till om, medan jägarna tycker att det är jakträttsinnehavaren. De två grupperna har gjort sina versioner av de stadgarna som ska styra älgförvaltingen.

– Skillnaden är ganska enkel. Våra stadgar utgår helt och hållet från markägaren. Det är markägaren som ska stå för inflytandet i grunden, säger Anders Wetterin, expert på jakt och vilt på LRF, till tidningen ATL.

"Jakträttsinnehavaren företräder i jaktfrågor"
Jägarna däremot tycker tvärtom.
– Det är jakträttsinnehavaren som företräder marken i jaktfrågorna, inte markägaren, säger Torsten Mörner, Svenska Jägareförbundets ordförande, till ATL.
Ibland är markägaren och jakträttsinnehavaren en och samma person, men det är vanligt att markägaren arrenderar ut jakten till någon annan. Enligt Anders Wetterin kan jakträttsinnehavaren ta sig friheter när det gäller jakten, exempelvis att ansöka om att bilda ett älgskötselområde utan att markägaren vet om det.

"Ett gemensamt förslag är ambitionen"
Torsten Mörner tycker egentligen inte att frågan om bestämmandet behöver göra de två parterna särskilt oense.
– Vi ska göra det här i samråd och inte med maktmedel mot varandra. Jag tycker inte att det är en så stor konflikt. Det är egentligen bara om vem som företräder området. De senaste åren har vi haft en väldigt bra dialog mellan markägare, skogen och jägarna. Vår ambition är att vi ska ha ett gemensamt förslag till stadgar framöver, säger Torsten Mörner till ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. #12

2012-01-26 17:19

Om du läser mitt inlägg igen så kanske du vill formulera om ditt inlägg? Vart skrev jag att markägaren inte ska ha något att säga till om? Alla markägare gör som de vill till rätt pris. Det må finnas lagar men jag känner inte till att det bedrivs ett långsiktigt skogsbruk. Staten själv använder ju kortsiktiga polacker i sitt sunda skogsbruk:)

12. Lagen må gälla.

2012-01-26 16:58

Kommentar till sig RK.
Du skriver "Låt oss värna jakt kulturen. Menar du att det ska vara en kulturyttring att jakträttsinnehavare ska kunna bakom ryggen av markägaren sluta avtal om att ingå i ett älgskötselområde? Din jaktkultur syn verkar blivit härstamma från Svenska Jägarförbundet
Sedan tycker du att markägare som åstad kommit mer skador än viltet ska inte ha nånting att säga till om.Hur okunnig får man vara? Markägare styrs av skogsbrukslagar som i princip avgör alla åtgärder som får utföras i skogen, skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet och om markägare på något sätt brutit mot skogsbrukslagen, så kommer skogsstyrelsen väcka åtal, böter och straff lär följa.

11. med

2012-01-26 13:30

tanke på att viltvård bör ha företräde framför ett vinstintresse i pengar så lägger jag självklart rösten på viltvårdaren. Att en markägare som generellt åstadkommer större skador än vilt ska ha mer att säga till om är ju helgalet. Låt oss värna jaktkulturen.

10. Röra!

2012-01-25 16:02

Jag undrar också vem som har tagit fram den nya älgförvaltningen. Man skulle kunna tro att det är naturvårdsverket som har haft fingrarna inblandade!

9. Vad händer????

2012-01-25 09:25

Vem har upprättat det nya älgförvaltningssystemet? MÖRNER eller? Varför?? var det fel på det gamla systemet??? Varför??? Dialogen mellan markägare och jägare har väl i det storahela fungerat bra eller??? missnöjd markägare har väl kunnat byta ut de gammla jägarna mot nya jägare eller????????återigen är de stora förlorarna småskogs/jordbrukarna.
koncekvenserna blir tvärsäkert startskottet för en riksomfattande tjuvjakt, det är jag helt övertygad om.

8. Jakträtten

2012-01-25 09:25

För Jägarnas Riksförbund är det en självklarhet att jakrätten tillhör markägaren. Oavsett om det berör licensområden eller älgskötselområden så är det markägaren som skall bestämma vilken jaktform hans/hennes marker skall tillhöra. Den som har följt med i våra uttalanden och olika remisser genom åren vet detta.

7. Markägare

2012-01-25 09:24

Jag tror att skogsbolagen har fått ett alldeles för stort inflytande, i förhållande till sitt markinnehav.Den allra största delen skogen ägs av alldeles vanliga människor,något som sällan nämns i media av nån anledning.Jag tror också att skogsbolagen lider av ett "älghat". För 20-30 år sen var det slyet som ihop med älgen var "lede fi". Man sprutade hormoslyr och fenoxisyror för att slyet orsakade miljardförluster.Nu finns inte ett skogsbolag som vågar ta upp hormoslyranvändande p.g.a. miljömedvetenheten,men älgskador är fortfarande gångbart.Hur mycket en "vanlig" skogsägare tycker att älgen orsakar i skador-i jämförelse med stormar,toppbrott,skogsmaskiner-hur många hektar skog man ska mista till "miljövård"-hur många hektar som skall "skyddas", är obehagligt att tala om.Inte politiskt gångbart.
Skogsbolagen har länge haft en dubbelmoral i fråga om jakt och älgar.Man anger miljardförluster för älgskador,samtidigt som man tar betalt av dom som hjälper dom att minska dessa förluster.Alla andra företagare som har problem med skadedjur får väl betala för att kvitt problemen.Typ Anticimex.
Som markägare tycker jag att man får välja-vill jag sälja skog eller vill jag sälja jakt.Eller nån sorts balans där emellan.
Vill jag sälja jakt,vill jag att det är markägaren som bestämmer över sin jaktprodukt,så är det ju också jag som markägare som skall utföra viltvårdande åtgärder-se till så att jag har nåt att sälja.
Man ska inte tro att älgtomma vargmarker är nåt som man i längden kan få in några pengar på.

6. Föga förvånande.

2012-01-24 20:07

Man blir inte förvånad över att den nya älgjaktsförordningen och ordningen redan innan den testats i praktiken leder till tjafs, det finns inte en enda bra sak med hela systemet! Det kommer att bli klart dyrare och när vargen kommer eller om den redan är etablerad då har staten rätt att helt ställa in älgjakten för att i stället föda gråbenen. Åter igen, vi är lurade upp på läktaren av maktens män och kvinnor!

5. Men....

2012-01-24 20:07

Det är ju redan klart! ÄFOn är ju så sammansatta, tre jägare å tre ägare varav en av ägarna skall hålla i klubban å således vara röststarkast.

4. Man kan undra?

2012-01-24 16:11

Ja är vi för eller emot? Har vi inget förslag från kansliet eller FS? Ja förvisso är vi minst men åsikt borde väl finnas!
Min åsikt är: markägarna. Om det inte i arrendeavtalet är klart uttalat att jakträttsinnehavaren äger förfogande över jakträttsliga frågor som dessutom kan ha avgörande betydelse i markägarens lagliga skyldigheter i skogsförvaltning, samt där lagens krav om bl.a föryngring ej kan säkerställas, ersätta markägaren för det kostnader som han åsamkas!

3. Självklart

2012-01-24 15:11

Det är ju självklart markägaren som ska ha det största inflytandet i dom frågorna!
Det är ju denne som står med ev lån på fastigheten, kostnader för viltskador. Då är det ju rimmligt att den får utslags-rösten.

2. Jaktstadga avgör tallens framtid

2012-01-24 15:11

Många debattörer har klagat på älgarnas framfart i sina tallplanteringar. Någon avgörande patentlösning på problemet har dock inte framkommit. När vi nu står på tröskeln till en ny älgförvaltning, så finns vissa förutsättningar att mildra den skada älgen gör. Den möjlighet jag talar om är, att anta en stadga för älgskötselområdet som ger fastighetsägarna den rådighet över älgavskjutningen som vi så väl behöver för att skydda våra tallföryngringar. Svenska Jägareförbundet har presenterat sin stadga. Genom att göra jakträttshavarna till beslutstagare, så ger de jägarna beslutanderätten över älgavskjutningen. LRF och skogsägarna har nu i dagarna presenterat sin stadga. Den avviker från Jägareförbundets stadga på en avgörande punkt, den ger nämligen fastighetsägarna ( de som äger jaktmarken ) rätten till besluten om älgavskjutningen. Att gå in i ett älgskötselområde med fel stadga, kan bli förödande för de skogsägare som har stora tallplanteringar. Att i efterhand inse, att fel stadga har antagits i det älgskötselområde man tillhör och sedan försöka rätta till problemet, det kan komma att framstå som näst intill omöjligt. För att åstadkomma en sådan ändring så krävs det att beslutsfattarna ska rösta mot sig själva, vilket inte framstår som så sannolikt. Det nämnda senarit bekräftas i januarinumret av Svensk Jakt Nyheter. Där skriver redaktör Bertil Lundvik Jägareförbundet, följande : ” För jägarna gäller det alltså att sluta upp på årsmötena framöver, särskilt om det kommer upp en punkt på dagordningen som heter stadgar, eller ändring av stadgar”. Som ni ser, så har strategin från deras sida för ett övertagande av besluten om älgavskjutningen redan påbörjats. Att LRF och skogsägarna ”ser om sitt hus” har irriterat Jägareförbundet. Göran Bergqvist Jägareförbundets klövviltsexpert, säger i Bertil Lundviks artikel : ”Nu verkar markägarsidan slutligen ha visat sitt sanna ansikte, maktanspråkets ansikte”. Som replik till detta uttalande så säger jag : ” Ni gör anspråk på att få råda över det andra äger, vi markägare nöjer oss med att få råda över det vi äger ”. Eftersom skillnaden mellan dessa stadgar är stor vad gäller beslutanderätten, så råder jag er markägare att se till att ert jaktområde har LRF och skogsägarnas stadga. Det är av största betydelse för att rädda tallen inom ert område.

1. JRF?

2012-01-24 15:10

På vilket sätt är JRF med i detta eller står de vid sidan av och väntar på att klaga när allt är klart?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB