• Pinewood

Malå tar krafttag för en bättre älgstam

AktuelltPublicerad: 2009-11-26 11:33

I Malå handlade oktoberjakten efter älg endast om kalvjakt. Älgstammen är i bottenläge. Första steget mot en förbättring var att begränsa jakten på vuxna djur till de två första jaktdagarna i september. Därefter är det endast kalvjakt som gäller.

Göran Nilsson jagar i Svedjans jaktlag, där älgstammen är god och älgobsen visar på cirka åtta gånger mer älg än i kommunen i övrigt.

Har norra delen av lapplandskommunen Malå landets svagaste älgstam? Den frågan är befogad av döma av resultatet från förra vinterns flyginventering som utfördes av Sveaskog.
Flyginventeringen visade på 2,3 djur per 1 000 hektar i genom­snitt för Sveaskogsmarkerna inom kommunen.
Av den produktiva skogsmarken äger Sveaskog cirka 63 000 av kommunens totalt cirka 105 000 hektar produktiv skogsmark. Det borde ge ett bra genomsnittsvärde för hela kommunens älgstam.

Älgrikare del i söder
Många jägare var positivt överraskade över att det fanns 2,3 djur per 1 000 hektar.Men förklaringen är att den förhållandevis älgrika södra delen lyfte nivån för hela området.
Även om forskare lär ha sagt att älgvandringen inte hade kommit igång vid flyginventeringen under november och december månad hittades även älg i områden som lokalt betraktats som typiska vinterbetesområden.
Nyttjandegraden av älglicensen i Malå var 70,8 procent under jakten 2008 och älgobsen avslöjade att det krävdes 70 jägartimmar i skogen för varje älgobservation.

2 600 hektar krävs för jakt på ett vuxet djur
För den norra delen av kommunen, zon 5, var licensutnyttjandet så lågt som 32 procent samtidigt som det krävs 2 600 hektar för att tilldelas en licens på ett vuxet djur.
För Sveaskogs marker sett över hela kommunen var nyttjandegraden på licensen 54 procent.
Betesskadeinventeringen Äbin för år 2007 visade att Malå endast hade 0,7 procent färska betesskador på växande tall. Det är en mycket låg siffra.
– Målsättningen är att inte överskrida två procent färska betes-skador, säger Rickard Vesterlund på Skogsstyrelsen i Malå.
Rickard Vesterlund har som privat jägare medverkat till att ta fram det nya förslaget för att snabbt kunna förbättra älgstammen inom kommunen.

Något måste göras
Det som händer i Malå är intressant.
Älgstammen har länge varit mycket svag utan att jägarna kunnat påverka saken.
Men nu har alla berörda insett att något måste göras för att rädda det som finns kvar av älg­stammen.
Man uppskattar att åtgärden med begränsad jaktid ska kunna spara cirka 70 vuxna djur varje år.
– Sveaskogs policy är att öka alla skogens värden. Det innebär att man inte enbart ska titta på virkesproduktion utan hit hör även viltet, bland mycket annat, förklarar Anders Harr på Svea-skog.
– När viltskadorna håller sig på en acceptabel nivå över tiden kan Sveaskog medverka till att se över åtgärder för att kontrollerat öka stammen, tillägger han.

Helt beroende av vandringsälgar
Sedan flera år tillbaka är många jaktlag i norr helt beroende av att jaga vandringsälg för att överhuvudtaget ha något att jaga. Det konstaterar Göran Nilsson, ordförande i Malå jaktvårdskrets.
– Vi i Malå är inte ensamma om att ha en dålig älgstam men jag hoppas att vår dialog med storskogsbruket, i detta fall Sveaskog, ska kunna sprida sig och visa att det är möjligt att påverka älgstammen i positiv riktning, kommenterar Göran Nilsson.
Förslaget från Malåjägarna, att endast jaga vuxna djur i två dagar direkt efter jaktstarten, var tidigt förankrat såväl bland jägare och samer som det lokala privatskogsbruket och storskogsbruket.

Närmast total enighet
Senare antogs förslaget även av länsviltsnämnden och länsstyrelsen i Västerbottens län.
Dessutom var enigheten närmast total över denna tämligen drastiska åtgärd.
Dessa begränsningar i jakten gäller endast under årets jakt. Hur det nya älgjaktssystemet kommer att påverka den fortsatta hanteringen av frågan är ännu bara spekulationer.
– Förslaget drabbar alla. Men alla inser att det inte kan fortsätta på detta sätt. Det är anledningen till den närmast totala enigheten om att något drastiskt måste till för att få rätsida på problemet säger Göran Nilsson.

Brister och avsaknad av logik
Samtidigt visar situationen vilka svårigheter, brister och avsaknad av logik som fanns inbyggda i det älgjaktssystem som nu ska ersättas med ett nytt älgjaktssystem.
Malå gränsar på tre håll mot de förhållandevis älgrika kommunerna Norsjö, Lycksele och Sorsele.
Norra delen gränsar mot det idag älgsvaga Arvidsjaurs södra del. Malåkretsens marker är indelade i fem zoner, där tilldelningen har varit differentierad under många år.
Det jaktlag i den förhållandevis älgrika södra delen av kommunen, där Göran Nilsson jagar, hade under 2008 nära åtta gånger fler älgobs än Malå som helhet. Här fälls ofta 100 procent av tilldelningen.

Rör sig över stora områden
Även södra delens goda älgstam är inräknad i resultatet och det understryker hur älgsvaga de övriga delarna faktiskt är.
Eftersom älgarna i Norrlands inland rör sig över verkligt stora områden under den långa jaktsäsongen är det i grunden samma älgstam som beskattas efter totalt skilda normer, beroende på var djuren för stunden uppehåller sig.
Ett bra exempel är den del av Malå norras marker som gränsar mot Norsjö.
Under många år var tilldelningen nära fem gånger så stor per ytenhet inom Norsjödelen som i Malå.
– Även om arealkravet i den norra delen är 2 600 hektar per vuxet djur och år är det faktiska medelarealkravet för kommunen som helhet endast 1 500 hektar per älg, säger Göran Nilsson.

Dags för treårslicens?
Anledningen är att många mindre jaktområdena får en licenstilldelning på ett vuxet djur även om arealen bara når 1 000 hektar. Dessutom är delar av markerna dubbelregistrerade eftersom Malå skogssameby har en egen tilldelning.
– Personligen tror jag att vi i en förlängning måste sträva efter en treårslicens, kommenterar Göran Nilsson.
Med detta menar han att en mindre mark kanske skulle få möjlighet att fälla ett djur vart tredje år.
Med dagens svaga älgstam kan inte alla små jaktlag ha möjlighet att fälla ett vuxet djur varje år.
– Det tål inte vår älgstam, fastslår Göran Nilsson.

Kvistigt problem. Det är inte bara i Malå som jägarna blir allt mer beroende av vandringsälg för att överhuvudtaget ha något att jaga. Problemet är att samma älgar kan röra sig över tre-fyra kommuner och beskattas efter helt skilda normer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Hans Karlsson

2009-12-03 12:53

Jag tror du missuppfatat en del. Ett stort problem inom Malå jaktvårdkrets är att medelåldern är för låg. Det saknas således produktiva kor och tjurar. För att rätta till den sneddrivna åldersfördelningen är det således klokt att minska avskjutningen av vuxna djur. Med detta inte sagt att man bör öka avskjutningen av kalv. Det beror nämligen lite på hur man ser det. Om man minskar avskjutningen av vuxna djur och behåller avskjutningen av kalv på samma nivå som innan. Innebär det ju att procentuellt skjuts det mer kalv i förhållande till vuxna än innan. Dock utan att man i absoluta tal skjuter fler kalvar. Så borde jakten skötas i Malå. Så du har MAO rätt i det du säger att man inte ska öka avskjutningen av kalv i absoluta tal. Där håller jag med dig. Dock bör man procentuellt skjuta mer kalv under en viss period (mitt förslag 4 år sen utvärdera). Problemen i Malå jaktvårdskrets är dock inte unika. Liknande problem finnes även i Norsjö jaktvårdskrets skulle jag vilja hävda, dock är inte problemen där av samma omfattning som i Malå. Dessutom har man påbörjat åtgärder även där. Skjuta mer kalv (i absoluta tal) och mindre vuxna för att rätta till de domografiska problemen inom älgstamen.

8. Hans

2009-12-01 23:09

Är det inte så att älgstammen i sverige har en mycket låg medelålder? Det rimligaste man bör göra borde väl vara att släppa upp medelåldern något? Hur gör man det? självklart måste man ta ut något mindre än "räntan"! Det kanske är bättre att släppa fram fler djur så de blir produktiva och ta någon kalv ist? Så det blir fler kalvar året efter och gör man så något år borde man släppt upp medelåldern lite? Det verkar fungera ganska bra att göra så om man tittar på lag som använt den metoden!!

7. Älgjägare

2009-11-29 09:50

Jaga som ni tänkt de två första dagarna men låt kalvarna vara så blir det snabbt bättre med älg. Hur roligt är det att skjuta kalv egentligen? Är man ute efter köttet så är det bättre att låta dom växa till sig ett år.

6. Skjut kalv = ingen älg kvar!

2009-11-27 12:13

Bra Malå fortsätt skjut kalv så blir det inga älgar kvar.
Älgstammen måste precis som all annan boskap rekryteras med nya individer.
Man sparar några vuxna men skjuter bort alla nya.
Skjuter man 10 vuxna så måste man spara 10 kalvar för att behålla samma antal.
Eller kommer kalvarna direkt från himmelen utan föräldrar?
Sker ingen föyngring så har man ju bara de gamla kvar och efter några år går de ur produktion och då är det slut.
Jag har sett ledararticklar i Svensk Jakt dä något snille säger - skjut bort ett och tvååringarna dom går ju bara och deltar ej i produktionen- alla djur har varit små innan de blev könsmogna.
En livskraftig stam måste bestå av alla åldersklasser.
Påståendet skjut mer kalv så ökar älgstammen - detta är ju ett fullkomligt idiotiskt resonemang för släpper man inte upp nya så kan det aldrig bli fler.
Att jägarna inte kan påverka det är ju lika tokigt, det är bara ett spara och inte skjuta några älgar över några år.
Först när man har som ovan tagit bort all föryngring och de gamla går ur produktion, ja då kan man inte påverka älgstammen för då dör den ut.
Den älgstam som finns måste förvaltas genom att - om den tål - beskattas med försiktighet i alla åldersklasser.
En tjur har samma gener i hela sin levnad och är lika bra som avelsdjur hela tiden, det är bara det att en stor kapitaltjur luktar godare och betjänar flera kor inom ett snävare område.

5. Älgjägare

2009-11-27 12:09

Gör ett uppehåll i jakten i ett år och håll sedan avskjutningen på en så låg nivå som det går. Inom en fem års period så kommer det att finnas en bra älgstam igen. Problemet är väl bara att få med alla parter på detta.

4. Malå jägare.

2009-11-27 10:44

Jag sympatiserar med er, ni har många och mycket att brottas med. Våra naturbarn som skall finansiera sin verksamhet med försäljning av älgkött och storskogsbolagen som skall vakta sina tallar.

3. Ingen mat

2009-11-26 22:10

Är det inte så att norra delen av Malå saknar älgmat? Stora delar av dessa områden består av 40 årig tallskog då hela detta område skövlades för 40 år sedan. Idag är det en monokultur. Vad har älgen att äta där.

2. Håll igen

2009-11-26 17:09

Det finns bara ett sätt att få upp en älgstam – håll igen på avskjutningen. Det är absolut ingen lösning att skjuta bort tjurarna, måste det skjutas skjut kalv och man tullar inte på kapitalet endast på antalet älgar.
Vad som orsakat denna nedgång av älgstammen har jag ingen kunskap om, men kanske är det som jag vet och många säger vi har en älg kvar.
Flera jägare i norrland har under åren påtalat att det är lite si och så med att följa sina tilldelade kvoter.

1. blir det fler?

2009-11-26 15:02

blir det fler älgar om man skjuter bort kalvarna?, det låter konstigt. skulle föreslå att de skulle freda ko och kalv i stället,och jaga tjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons