• Pinewood

Många älgar kan minska olycksrisken

AktuelltPublicerad: 2010-04-21 02:09

Starka viltstammar och frånvaron av viltstängsel kan i själva verket höja trafiksäkerheten. Anledningen är en ökad försiktighet hos bilisterna, vilket skulle kunna minska den totala olycksrisken – trots att viltolyckorna ökar.

I Sverige dödas omkring 350 människor varje år i trafiken. Ett tiotal av dessa dödas i viltolyckor, medan mer än hundra människor dödas i till exempel mötesolyckor och ytterligare omkring 150 människor i singelolyckor.
Samtidigt vet Trafikverket (som Vägverket numera heter) att den helt avgörande faktorn som påverkar olycksstatistiken är farten. Att få ner farten bara med några kilometer i timmen har stort genomslag på olycksriskerna.
Det betyder alltså att om trafikanterna är medvetna om viltrisken på vägarna, och om det leder till att hastigheten sänks med några kilometer i timmen, så blir den totala olycksrisken mindre.

Farten dödar
– Så kan man säga. Men det är inte helt lätt att förklara sådana samband när man diskuterar trafiksäkerhetsarbete, säger Catrine Petersson, avdelningschef på Trafikverket.
– Vi vet att det är farten som dödar. Det är alltså tänkbart att ökad rädsla för älgar på en vägsträcka kunna leda till att folk kör lugnare. Även om antalet viltolyckor skulle öka, så skulle det mycket väl kunna leda till att totalantalet olyckor minskar.

Viltstängsel ger falsk trygghet
Den här typen av resonemang förs ofta bland de som jobbar med olycksrisker och statistik. Men frågar man trafikanterna så får man ofta svaret att de helst vill ha viltstängsel.
Då känns det tryggare – eventuellt med följden att medelhastigheten på vägen höjs.
– Mitträcken, fartkameror och ombyggda korsningar är betydligt mer effektiva åtgärder än viltstängsel för att minska olycksrisken. Viltolyckorna är i sammanhanget marginella problem. Men det håller inte alltid trafikanterna med om, konstaterar Catrine Petersson.

Flyttar problemet
Faktum är att effekten av viltstängsel är tveksam även i ett annat avseende, nämligen därför att åtgärden i hög grad flyttar problemet.
– Vi har kunnat konstatera att viltolyckorna ökar på närliggande vägsträckor som saknar viltstängsel, säger Mats Artebrant, olycksutredare på Trafikverket.
Både han och Catrine Peterson tror att viltstängsel kan vara bra på vissa, mycket utsatta, vägsträckor. Artebrant berättar att mätningar av vad som händer med hastigheterna när viltstängsel satts upp diskuteras inom Trafikverket. I dag finns det dåligt med undersökningar på det området.

Vinter och snö påverkar mest
Ser man enbart till viltolyckorna är det också välkänt att de styrs av många fler faktorer än enbart vilttätheter. Det har att göra med årstider, snödjup, saltning (som lockar viltet), ändrade rutiner hos exempelvis polisen och så vidare.
Att just vinter och snö påverkar just viltolyckorna extremt mycket framgår tydligt om man ser till älgskadefondsföreningens statistik för den gångna vintern. Det totala antalet viltolyckor i Sverige (även lättare kollisioner) störtdök från januaris 6 102 till mars månads 2 657 olyckor.

Fem gånger fler älgolyckor
Också om man jämför januari i år med januari förra året får man mycket stora skillnader – som inte alls kan härledas till exempelvis förändringar i viltpopulationerna:
Totalantalet viltolyckor i januari var drygt hälften så många förra året.
I till exempel Västra Götaland skedde 28 älgkrockar i januari förra året och 132 älgkrockar motsvarande månad i år – en ökning med nästan 500 procent. Ökningar av älgolyckor med mer än hundra procent kan noteras över hela landet: Värmland, Dalarna, Västernorrland, Stockholm, Uppsala, Kronoberg, Södermanland.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Finns ingen lägsta hastighet.

2010-04-27 16:27

Skall man köra bil utan säkerhetsbälten mm så kommer lagens krav om att bilens hastighet skall anpassas till omständigheterna, så att fara för olycka eller besvär inte uppkommer, medföra att högsta hastighet blir någonstans kring 30 km/t. För detta lagens krav finns dock ingen lägsta hastighet, omständigheterna kan kräva att man till och med stannar bilen.

10. Förbjud även...

2010-04-27 15:17

...säkerhetsbälten, hjälm mm säkerhetsdetaljer så kör säkert folk försiktigare. ;-)

9. Att framföra fordon så att fara inte uppkommer

2010-04-26 09:00

Att älgar med sin blotta närvaro förmår många bilister att hålla en lägre hastighet räddar troligen många liv varje år. Detta har flera förut framförts i detta forum och de får nu stöd. Rovdjurskramarna som vill ha varg, för att vargarna skall döda älgar på ett bestialiskt sätt så att vargkramarna kan råköra fritt, får bakläxa. Enligt lag skall fordon framföras på ett betryggande sätt med en hastighet anpassad till rådande förhållanden så att fara för olycka inte uppkommer. Till detta skall man ha klart för sig att håller man högst 70 km/t så är risken att köra på ett större djur ytterst liten och risken att dö är i praktiken obefintlig. Vidare gäller att ca 70 km/t är den högsta hastighet man kan överleva om man kolliderar med ett fast hinder.

8. Jo, jo

2010-04-22 09:03

Ett senkommet aprilskämt!

7. Bra vinkling Dan Törnström.

2010-04-21 23:19

Jag håller med, vi ska se bortom det vanliga. Bort med viltsängslen och hastigheten blir lägre och skadorna mindre allvarliga.

Fantasiskt bra slutkläm, Classe W.

6. Calle

2010-04-21 13:28

Helt rätt i det du skriver.
När lodjuren kom, så försvann rådjuren från skogen. Deras nya uppehälle blev runt bebyggelsen för att söka skydd. Det är mycket som är negativt med rovdjur. Med vargens återinplantering har det blivit "sju resor värre".

5. styrd olyckspolitik.

2010-04-21 11:35

Montera ned viltstängslena vid sveriges alla vägar och skänk dem till fäbobrukarna och djurägarna. Skulle tacka ja direkt till att stängsla in våra marker. Och då kanske man slipper höra fler ursäkter och jämnförelser om trafikdödade hundar.

4. Kom ihåg Jösse

2010-04-21 11:35

Att älgen och rådjuren söker sig mot vägar och samhällen när rovdjurstrycket blir stort.

3. Ytterligare...

2010-04-21 10:55

...en observation på att vargen inte tillför något här heller. Den som skall vara så nyttig och bra enligt vissa. Bara den äter upp älgarna skulle det ju inte vara några problem alls. Mycket som faller nu för vargens existens.

2. Viltfara

2010-04-21 10:00

Jag var i Hanover i jobbresa. Blev bjuden på bilresa till en resturang, genom ett fint skogsområde. På återresan säger föraren att han väljer en annan väg, pga riska att hjortar kan komma ut i vägen. När händer det att svenska bilister väljer annan väg för viltrisken?
Kör med helljus i gryning och skymmning för att lättare kunna se viltet!

1. Nja...

2010-04-21 10:00

att singel- och mötesolyckor med dödlig utgång skulle minska radikalt om hastigheten sänks med några få km kan knappast stämma, inte heller mår du mycket bättre om du får en älg i knät vid 80 i stället för 90 km.
It´s not the fart that kills, it´s the smell!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB