• Älgskadefondsföreningen

Många skadskjutningar på björn

AktuelltPublicerad: 2008-10-23 14:41

En ny norsk-svensk studie visar att nästan en tredjedel av alla påskjutna björnar blir skadskjutna. Forskarna menar att det inte bara leder till lidande för björnen, utan också innebär en säkerhetsrisk för människan.

I år fick rekordmånga björnar skjutas under jakten, närmare bestämt 233 individer. Dock skjuter jägarna en betydligt mindre andel dödande skott mot björn jämfört med andra vilt. 
Studien har gjorts på 295 skjutna björnar under 2006 och 2007. 
Jon Arnemo, veterinär och professor på Sveriges lantbruksuniversitet, är en av forskarna bakom den norsk-svenska studien.
– Dels är det ett etiskt problem, djur som skadskjuts har naturligtvis ont och lider av det. Men det är också ett säkerhetsproblem. Vi vet att en stor del av attackerna mot människor sker när jägare söker efter skadskjutna björnar, säger Jon Arnemo till Svenska Dagbladet, SvD. 

Etisk grundregel
I all form av jakt finns en etisk grundregel som säger att skotten ska vara så välriktade att djuret dör så fort som möjligt. 
I studien visade det sig att var femte björn fortfarande levde när jägarna gått fram efter skottet. 42 björnar hade inte hittats alls, och åtminstone 13 av dem hade träffats av en kula.
Forskarna tror att ännu fler av de påskjutna och försvunna björnarna träffats, eftersom sår inte alltid lämnar spår av blod. 
– I värsta fall kan 32 procent av björnarna vara skadskjutna, det är nästan fyra gånger så hög skadskjutningsfrekvens som vid jakt på hjortdjur. Det är oacceptabelt även om det finns tecken som tyder på att det är något bättre i år, säger Jon Arnemo till SvD. 
När man tar jägarexamen får man lära sig att man bör skjuta djur från sidan. Då är chansen till ett dödande skott störst. Studien visar att 40 procent av björnarna ändå skjuts framifrån. Över hälften av björnarna var dessutom i rörelse när skott avlossades, vilket också ökar risken att skadskjuta den. 

Upprörs över statistiken
Anders Ekholm, distriktsordförande i Sveriges rovdjursförening, blir upprörd över statistiken. 
– Många jägare får bara en chans i livet att skjuta en björn. Men vetskapen att tillfället kanske aldrig kommer igen får inte motivera att man släpper iväg ett okontrollerat skott, säger han till SvD. 
Svenska rovdjursföreningen kräver att björnjägare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Men ett sådant krav är orimligt, menar Torsten Mörner, ordförande i Svenska Jägareförbundet. 
– Det är regeringen och Naturvårdsverket som skulle kunna utfärda ett sådant tvång. Men jag tror inte att det är möjligt, kontrollapparaten skulle kosta otroliga summor, säger Torsten Mörner till SvD.

Färre skadskjutningar i år
Under 2008 års björnjakt var det endast tre fall av konstaterade skadskjutningar, som rapporterades till  Statens veterinärmedicinska anstalt.
Utöver de tre björnarna finns det ytterligare åtta som kan ha skadskjutits men som inte har hittats. Totalt sköts 195 björnar under årets jakt.
– Mer än 10 000 jägare har avlagt skjutprovet Björnpasset och flera tusen har också gått andra utbildningar i björnjakt. Det är glädjande att vi kunnat förbättra jaktresultatet så mycket på bara ett år, säger Christina Nilson-Dag, informationschef på Jägareförbundet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Rasmus R, du och dina olycksaliga trosbröder har förstört detta fina land!

2008-10-29 09:22

Eftersom det är du och dina vänner i Svenska Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen m.m. som tillsammans med våra politiker sett till att varg- och björnstammen är vad den idag är, så är ni alla personligen ansvariga för varje människa som har och kommer att bli dödade eller skadade av stora rovdjur i detta land.
Vill man ha stora rovdjur i landet så är detta en åsikt som har konsekvenser och var och en måste ta konsekvenserna av sin åsikt. Ansvaret är ditt, det är personligt och lika för alla som delar din åsikt.
Mark- och djurägaren måste enligt lag sköta om sin egendom och har ingen möjlighet att skydda sig mot en exempelvis en björnattack mot sig själv eller en vargattack mot sina barn eller tamdjur.
Barnen, som skall gå i skolan eller på sin fritid vill utnyttja närheten till naturen, har ingen möjlighet att skydda sig mot en björn- eller vargattack.
Pensionären som förr brukade plocka bär och svamp eller bara gå i skogen måste nu tänka på att de genom denna möjlighet att hålla sig frisk riskerar att utsätta sig för en rovdjursattack.
Osv.
När det gäller kollision mellan bil och älg så är FÖRAREN ENSAM ANSVARIG. Vill man undvika att bli svårt skadad eller dödad i kollision med älg så är det bara att hålla 70 km/h eller lägre överallt där fara för älgkollision föreligger.
Du kan själv minska denna risk ytterligare genom att färdas med lämplig bil, eller allra bäst ur denna synpunkt är buss eller tåg.
Vad ni okunniga grymma olycksmänniskor har förstört detta land! Vilken olycka för detta land den dag denna rovdjursideologi fick fäste i landet.

30. Rasmus

2008-10-28 19:14

När du Calle läser Rasmus text inser du antagligen att ditt senaste inlägg inte heller var särskilt "relevant".
Jag håller med dig (i stort/generellt) för det mesta i det du skriver om varg etc. men allt för ofta hamnar du i dom oseriösas lag. För din och vår (vi som brukar hålla med dig) skull kan du väl "sansa" dig en aning i dina allt mer kontroversiella tyckanden. Du börjar ge jägarkåren ett inte helt välförtjänt rykte.

29. Vågar du, Calle Seleborg?

2008-10-28 13:53

Vill (vågar) du Calle möta den person eller dens anhöriga som dödads eller fått livslånga men i förbindelse med en viltolycka med älg, och öppet säga att älgen är viktig för din välbefinnande och för din livskvalitet?

28. Problemet är speciellt kombinationen varg-björn

2008-10-28 09:06

Jag känner åtminstone en mycket duktig uppfödare av björnhundar som har slutat med detta. Han har fått en hund vargdödad. Det räcker. I områden med björn i övriga delen av norra halvklotet dödas varje år människor av björn. Naturligtvis kommer det att ske här. också. Vill (vågar) du U.T. möta en skadad eller dödad persons familj och berätta vad fantastiskt det är med björn i Sverige? Vi har redan två direkta och minst två indirekta dödsfall orsakade av björn.

27. Problem?

2008-10-27 10:39

Är du seriös, Calle, bör du inse att du överdriver när du säger.. "då verkar vi verkligen har ett problem".
Björnen och jakten på densamma är vi lite "gröna" på idag eftersom vi i det närmaste varit utan björn i vår fauna under många år.
Nu har vi ganska gott om björn och vi har även några års erfarenhet av björnjakt. Idag vet vi att nuvarande jaktform på björn fungerar bättre och bättre för varje år (finslipningar görs hela tiden).
Större krav ställs också på björnjägarna beträffande skyttet och det är bra. Efterlyser personligen bara lite större krav på skyttet vid all jakt!
Det kommer fram fler och fler fungerande björnhundar och man har inom jakthundsraserna börjat se efter vilka hundar som fungerar på björn.
Björnjakt med hund gör också att jaktlagen har börjat samarbeta med varandra på ett sätt som man inte gjort förr.
Vi har inga svårigheter att balansera björnstammen i vårt land med nuvarande jaktformer. Alla andra påståenden är "vilda fantasier". Snarare finns det skilda åsikter i hur mkt björn vi ska ha i sverige.
I Jämtland kommer vi att märka en nedgång med den avskjutning vi har idag och det är väl vad dom flesta vill ha just nu i Jämtland.
Åteljakten ska vi glömma och istället fokusera på den jakt vi har idag och göra den på ett så bra sätt som möjligt.

26. Problem?

2008-10-27 09:57

Är du seriös Calle bör du inse att du överdriver när du säger.. "då verkar vi verkligen har ett problem".
Björnen och jakten på densamma är vi lite "gröna" på idag eftersom vi i det närmaste varit utan björn i vår fauna under många år.
Nu har vi ganska gott om björn och vi har även några års erfarenhet av björnjakt. Idag vet vi att nuvarande jaktform på björn fungerar bättre och bättre för varje år (finslipningar görs hela tiden). Större krav ställs också på björnjägarna beträffande skyttet och det är bra. Efterlyser personligen bara lite större krav på skyttet vid all jakt!
Det kommer fram fler och fler fungerande björnhundar och man har inom jakthundsraserna börjat se efter vilka hundar som fungerar på björn.
Björnjakt med hund gör också att jaktlagen har börjat samarbeta med varandra på ett sätt som man inte gjort förr.
Vi har inga svårigheter att balansera björnstammen i vårt land med nuvarande jaktformer. Alla andra påståenden är "vilda fantasier". Snarare finns det skilda åsikter i hur mkt björn vi ska ha i sverige. I Jämtland kommer vi att märka en nedgång med den avskjutning vi har idag... och det är väl vad dom flesta vill ha just nu i Jämtland.
Åteljakten ska vi glömma och istället fokusera på den jakt vi har idag och göra den på ett så bra sätt som möjligt.

25. Jag känner min begränsning

2008-10-25 09:28

Har ingen lust att delta i Björnjakt. Anser inte min skjutskicklighet är till räckligt bra. Så får jag problem med björn i trädgården kallar jag på dig Ekholm som kan komma och demonstrera hur man jagar björn. Om du har ändrat uppfattning om jägare och jakt Anders är det bra. Jag har kvar en del gamla skriverier från din sida.
Av kommentarerna att döma verkar även åteljakten vara mer problematisk än jag faktiskt trodde. Då verkar vi verkligen ha ett problem. Vi har en överstor björnstam vars tillväxt är större än avskjutningen. Resultatet kommer då troligen att bli mer skadade och dödade människor i fortsättningen. För jag tror inte ens Rovdjursföreningen tycker att vi ska upphöra med björnjakt och låta stammen självregleras av svält.

24. Åtling

2008-10-25 09:28

Riktad åtling mot björn i turistiskt syfte eller för fotografering kräver tillstånd.
Det är en helt annan sak att lagstiftningen är full av "luckor" som gör det svårt att åtala dessa åtlare.
Men "luckor" i lagen är till för att täppas åt....vi får se hur det utvecklar sig...

23. Björn

2008-10-24 15:35

Då är det alltså även förbjudet med kameraåtlar?
Märkligt att det då förekommer i så stor omfattning utan att björnarna präglas på människor och lockas till samhällen av de åtlarna.

22. Men

2008-10-24 15:35

Det är ju gôtt å int behöv å jag runt så. Bar sett ve åtel å dreck kaffi å skjut lit när björn kômmer...

21. Slaktavfall som åtel?

2008-10-24 15:34

Nu har vi en del slaktavfall hemma efter några älgar. Det står utanför knuten i en bytta och jag avser hänga upp det oåtkomligt för råttorna men till gagn för småfåglarna. Är det någon som anser det felaktigt eller förbjudet så får ni anmäla min hustru och mig. Vi bor i Jämtland som anses har världens tätaste björnstam men kanske inte just i vårt närområde.

20. Bjärven

2008-10-24 15:34

Du har så rätt i det du skriver. Klockrent i ditt senaste inlägg.
Kort kommentar där av "björn"
Nä du "björn" du HAR FEL!

19. "Bjärven"

2008-10-24 14:00

Du har fel!

18. Åtel

2008-10-24 13:27

Men det är uppenbarligen OK med kameraåtlar och åtlar för att visa betalande turister björnarna?
Har jag fel?
Om jag har rätt, hur kan det då vara tillåtet med andra åtlar än jaktåtlar, det borde också vänja björnen?

17. Björnfakta

2008-10-24 11:06

Varför skriver folk i ämnen man tydligen inte har en susning om?
Vill bara komma med några faktainlägg...
Dom flesta förvaltare och regelverk i Europa och Nordamerika är FAKTISKT eniga i att åteljakten bör förbjudas eftersom avsiktlig utfodring av björn skapar bekymmer (problembjörnar) i relationen människa-björn.
När ni ändå är inne på björnens dygnsrytm kan nämnas att generellt startar björnen sitt födosök i skymning och tar sedan daglega långt innan gryningen.
Även om en åtel är bra "preparerad" ska ingen tro att björnen ligger där och äter dygnets alla timmar.
Tillåta björnjakt i belysning låter som ett omöjligt förslag.
Som tidigare nämnts hade vi åteljakt tills för några år sedan och skadeskjutningsfrekvensen var väldigt hög på åtlarna (argumentet att åteljakten skulle minska skadeskjutningarna är därför iskallt) att riskera skadeskjutningar i mörker är nog ingen myndighet intresserad av.
En fråga man bör ställa sig...
Eftersom avsiktlig utfodring av björn avsevärt ökar risken för konflikter björn-människa är det också rimligt att den som äger åteln tar ett ansvar...vem är beredd att ta detta ansvar då vi vet vilka bekymmer en problembjörn kan orsaka?

16. Definition

2008-10-24 11:05

Vad är definitionen av en skadeskjutning för björn? En björn som faller på platsen men som man gör ett avfångsskott på är det en skadeskjutning?

Anonym: Nej, vi jägare är faktiskt människor. Detta innebär att vi ALDRIG kan lämna några garantier. På samma sätt som att det sker bilolyckor så kommer det att ske skadeskjutningar (i alla fall med dagen konventionella metoder). Vad vi däremot kan jobba för är att minska dessa och hitta lösningar och metoder som förbättrar oss. Visionen ska alltid var 0 skadeskjutningar och målen ska alltid vara att förbättra oss. Men något 0-resultat når vi inte.

15. Tänk

2008-10-24 09:24

Jag blir inte ett dugg förvånad när jag läser artikeln, däremot rent ut sagt förbannad!
Så länge ni inte med säkerhet vet att ni på ett humant och säkert sätt kan döda djuren, så kan ni lämna gevären hemma!
Jag blir både ledsen och arg när jag läser artikel efter artikel om grymhet o våld runt om i våra svenska skogar.
Finns det ingen moral och medkänsla i den svenska jägarkåren?!


14. Årets avskjutning ser ju bättre ut

2008-10-24 09:22

Precis som rubriken låter så är resultatet betydligt bättre i år. Men då är ju inte hälften av alla björnar skjutna i Norrbotten heller.
Tre påskjutna och en under utredning är ju ett bra resultat. Men givetvis så sak man eftersträva noll i skadskjutningar på grund av djurets farlighet.
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Vilda-djur/Stora-rovdjur/Bjornjakt/

13. Åtel vid mörker

2008-10-24 09:22

Så det verkar finnas människor som tror att björnen sover hela dagen och endast äter på natten? Det tror inte jag! För det första - som det är idag får man jaga björn fram tills två timmar före solens nergång. Har man en välgjord åtelplats så kommer garanterat björnarna att vara där så länge som det finns nått att äta.

12. Lokungen

2008-10-24 09:21

Misstaget du gör, Lokungen, är att du tror att alla rovdjursförespråkare är anslutna till rovdjursföreningar. Så behöver det inte alls vara.
Personligen tror jag att de är minst lika många som Gunnar Glöersen kan mobilisera mot rovdjuren. Det kanske snart dock är dags att organisera sig lite mer.

11. Öva

2008-10-24 09:21

Lär dig att skjuta istället Calle! Och klarar du inte det, ge då f-n i att skjuta!

10. mörker och åtel?

2008-10-24 09:20

Vad är det som säger att åteljakt ska ske i mörkret? Varför ska vi svenska jägare vara så inskränkta och inte kunna se oss omkring hur jakten bedrivs i Kanada till exempel, och andra länder som har mångårig erfarenhet av björnjakt. Det är ingenting som säger att du ska sitta i mörker och jaga. Tvärtom, gryning och skymning ja, men då du sitter och avlossar ett skott med stöd i lugn och ro så blir eftersöken garanterat få.
Det är ju trots allt många svenskar nu som reser utomlands och jagar och enligt mina erfarenheter så blir det sällan skadeskjutningar. Detta borde väl fler än jag ha fattat.
Nej inför en säker jaktform. Och det snabbt så slipper vi detta problem i framtiden.

9. "Calle"

2008-10-24 09:19

Nog har vi erfarenhet av åteljakt, som du skriver. Problemet är bara att skadeskjutningsfrekvensen var väldigt hög vid åteljakten. Skillnaden är förstås att jägaren sitter vanligtvis som "anonym" skriver bakom en brädvägg och det har inte någon god inverkan på skyttet. Den som kryper in på ett ståndskall på björn i en contortaplantering tänker efter både en och två gånger innan första skottet smäller... Tro mig! Utan en brädvägg emellan vill man att första skottet skall vara perfekt!

8. Ja du anonym

2008-10-24 09:18

Man kan väl tillåta jakt på åtel med belysning då skulle det definitivt bli betydligt lättare att skjuta säkra skott. Säger sig ju självt att det är lättare än att skjuta på björnar som rör sig och ofta befinner sig i det snårigaste och risigaste områden som de hittar. Så inför åteljakten igen och skulle det vara problem med mörker - tillåt belysning. Problemet löst!

7. Jag hoppas verkligen INTE att du Calle är jägare...

2008-10-24 09:17

...med den inställning du har! "Man tvingar jägarna att skjuta på ett stort och farligt djur med en mycket liten träffyta."
Det är INGEN som tvinger någon att avlossa osäkra skott.
Det är en person och bara en person som bestämmer om skottet ska avlossas och han befinner sig bakom slutstycket.
Förstår man inte något så fundamentalt så ska man ta mig fan inte få ha ansvaret att inneha skjutvapen för annat ändamål än målskytte, om än det!

6. Angrepp av Calle Seleborg

2008-10-24 09:17

Calle Seleborg är som vanligt ute med skitsnack när han påstår att jag som representant för Svenska Rovdjursföreningen är emot björnjakt och jakt överhuvudtaget. Det är helt fel. Däremot har jag synpunkter på hur jakten skall gå till och det är någonting som många inom jägarkåren har ytterst svårt att hantera och acceptera.

5. Åtel...

2008-10-24 09:15

Det går ju att använda så kallad fast belysning vid åtlar. Då blir det ett mycket säkert skott och man behöver inte oroas bara på grund av mörker.
Fast belysning är tillåten vid (har jag för mig iaf) all sorts jakt.
Fast. Det var ju två år sedan man gjorde jägarexamen.

4. åtel

2008-10-23 19:13

Hur ska man klara av att skjuta säkra skott på en björn i mörker vid en åtel? Björnjakt får ju inte bedrivas i mörker...
Så när björnarna är på åteln hur ska ni åteljägare kunna skjuta då.
Sist vi hade åteljakt så skadesköts det en stor del björnar p.g.a mörker och nervösa skyttar.
Kan en jägare inte skjuta ett säkert skott i dagsljus så blir han säkert inte bättre bakom en brädvägg i mörker..

3. Naturvårdsverkets fel

2008-10-23 18:29

Man tvingar jägarna att skjuta på ett stort och farligt djur med en mycket liten träffyta. En björn i en contortatätning ställer inte upp en vacker bredsida utan den är vänd mot jägaren.
Dessa problem försvinner vid den form av björnjakt som är den vanliga där man har erfarenhet. Jakt vid åtel. Då kan skytten i lugn och ro studera djuret och vänta till rätt skotttillfälle ges.
Rovdjursföreningens representant är naturligtvis snabb att kritisera eftersom han överhuvud taget inte vill ha någon björnjakt, eller jakt överhuvudtaget för den delen.

2. Jon Arnemo...

2008-10-23 18:28

...är med största sannolikhet en rovdjurstalliban och medlem i Sv. rovdjursföreningen. Trots sin litenhet verkar dom ha hur många som helst att skicka fram och svart måla jägare och jakt på rovdjur. vad som inte framkommer i artikeln är att en björn är ohyggligt mycket mer hårdskjuten än en älg. Ett direkt dödande skott mot en älg, ex ett lungskott lite långt bak behöver inte alls ha samma verkan på en björn
Jag är ohyggligt trött på att rovdjurstallibanerna ständigt får sån uppmärksamhet i media. Det spelar ingen roll vad det rör sig om så nog tittar deras fula tryne upp. Senast när Kungen hade sagt några väl valda ord så nog dök en talliban upp i rutan och surrade.
Vid varje tillfälle skulle det stå en skylt Gunnar Glöersen representerande ca. 200 000 medlemmar och vid tallibanen en skylt med namnet och representerande ca. 2 500 medlemmar om dom nu är så många när vargen har kommit in i 08-området. Allt för att åskådliggöra för Sv. folket att den här personen representerar en ytterst liten del av befolkningen medan Glöersen representerar en stor del av befolkningen.

1. Björnpasset

2008-10-23 18:27

Det är onekligen skrämmande siffror! Det kräver hur som helst någon form av åtgärd.

Jag undrar hur många av bomskyttarna som avlagt prov för björnpasset? Det vore intressant att veta om det finns statistik på detta.
Tycka vad man vill om det provet, men där ingår i alla fall ett moment som visar hur svårt det är att skjuta ett korrekt skott mot en frontande björn.

Ett sätt att åstadkomma säkrare skott mot björn är att återinföra åteljakten.
Att skjuta på björnar som drivs av hundar eller har ställts inne i risigt skogsparti är inte enkelt.

Däremot tror jag inte att jägare slänger iväg ett skott på björn för att man tror att det är enda chansen man kommer att få i livet. Vi är medvetna om att en skadskjuten björn är det farligaste som finns på norra halvklotet! Men, en och annan dumskalle finns det säkert även bland oss jägare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB