• Allmogejakt

Mårdhundar ska stoppas vid gränsen

AktuelltPublicerad: 2010-10-28 11:02

För att hålla mårdhunden borta från Sverige ska nu gränsbevakning mot Finland upprättas. Rörelsekänsliga åtelkameror ska sättas upp tillsammans med lockbeten längs gränsen i Norrbotten.

Längs fyra mil av gränsen mellan Finland och Sverige, från havskusten eller Haparanda och uppåt, ska drygt hundra kameror sättas upp och kopplas ihop till ett varningssystem. De mårdhundar som hittas av kamerorna ska fångas in, steriliseras och få en sändare. 

Forskarna hoppas att de ska hitta fler invandrade mårdhundar med hjälp av de sändarförsedda individerna. Det har nämligen visat sig att de vandrar tills de hittar en ny partner att slå följe med.

Testperiod
Att kamerorna sätts upp på en sträcka av bara fyra mil kan tyckas vara kort.
– Vi ska testa det här nu, att det fungerar med det här systemet. Det vet vi inte riktigt än. De kommer alltså mest naturligt längst ner, sedan finns det en och annan längre upp men det är inte många, säger Owe Geibrink, fältansvarig på Jägareförbundet, till Sverige Radio Norrbotten.
I Finland är mårdhunden väldigt vanligt förekommande. Det går en mårdhund på en yta som motsvarar två fotbollsplaner. Totalt uppskattas det finnas omkring en miljon mårdhundar i Finland.

EU-projekt för hela Norden
Systemet ingår i ett EU-projekt i Norden, som finansieras med 50 miljoner kronor. Samma varningssystem med åtelkameror ska även sättas upp i Öresundsområdet och längs gränsen mellan Danmark och Tyskland.
Owe Geibrink tror att man måste stoppa mårdhundens spridning med större insatser längs gränserna. 
– Risken finns att vi kommer att ha någon typ av verksamhet framöver om vi ska hålla bort mårdhunden, säger han till Sveriges Radio Norrbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

44. Propagandaminister Kerstin

2010-11-03 13:30

På klassiskt sätt förminskar du ett hot genom att på alla sätt framhålla ett annat. Troligen är antalet dödsfall lika stort från hundens och rävens dvärgbandmask. Men antalet insjuknade som kräver sjukhusvård är 5-10 ggr större för hundens.
Glöm för all del inte getingarna.

43. Bra Anders Hermansson.

2010-11-03 12:34

Att sprida och upprepa, sanningen är ytterst viktigt. Det är faktiskt också vi rovdjurskritikers bästa argument och metod.

Det är på tiden att även våra politiker sätter focus på faran som vi varnat för (Calle Seleborg var först), vargen. Detta utspel om mårdhunden är ett uselt sätt att i framtiden beskylla mårdhunden för något när i verkligheten vargen än den som orsakar spridningen och därför ska beskämpas. Med alla medel!

42. Släpp inte en enda varg över gränsen

2010-11-03 11:16

Av tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica från oktober 2010 framgår att man har hittat mårdhundar med rävens dvärgbandmask i Tyskland, Polen och Litauen men att frekvensen smittade djur är mycket låg. Tidskriften anger att trots att mårdhund brukar betraktas som spridare av dvärgbandmask så finns det stora frågetecken kring mårdhundens förmåga att sprida rävens dvärgbandmask, forskningen har inte klarlagt dessa mekanismer. Däremot i Litauen var nära 60 (!) procent av undersökta rödrävar smittade. Dvärgbandmask finns i flera arter, för närvarande är det vargens (/hundens) och rävens dvärgbandmask som är aktuella (echinococcus granulosus respektive echinococcus multilocularis). Båda dessa maskar, vargens OCH rävens dvärgbandmask, är livsfarliga för människor, båda maskarna smittar på likartat sätt genom att ett smittat hunddjur, varg, fjällräv, räv, hund (men även vissa andra rovdjur) har osynligt små maskägg i sin avföring. Enligt Jordbruksverket (”Värt att veta om dvärgbandmask”) smittas man vanligen genom att man får in (OSYNLIGA) maskägg i munnen via sina händer eller via livsmedel. Andra sätt att bli smittad på är enligt SJV att man andas in äggen som förs runt med luften exempelvis då man städar i ett rum där det finns maskägg spridda i omgivningen. Även om man sköljer bär och svamp noggrant så kan man INTE räkna med att man får bort alla maskägg. Färska bär, svamp, frilandsodlade bär, grönsaker, frukter etc. från icke-undersökta vargrevir eller från Baltikum, Polen, Ryssland, Centraleuropa mm. skall man därför ICKE äta! All sådan mat måste kokas eller stekas noga innan man kan äta den.
Blir man smittad av dvärgbandmask så bildas en eller flera blåsor med masklarver på/i våra inre organ där larverna kan växa till i många år, tio år och mera, innan man får reda på vilken sjukdom man har. Sjukdomen kallas BLÅSMASKSJUKA därför att masklarverna håller till i blåsor som växer.
Vargens dvärgbandmask bildar sammanhållna larvblåsor som växer på eller i våra organ. Genom att blåsorna är sammanhållna så kan de i många fall avlägsnas med kirurgisk operation, detta gäller dock sällan blåsor som sitter inuti organ, till exempel i hjärtat, i hjärnan etc. I sådana fall är sjukdomen oftast dödlig, dock kan man i vissa fall klara sig med operation eller organtransplantation. I de fall man lyckas operera bort larven/larverna så måste man ändock gå på mycket långvarig medicinsk behandling.
Rävens dvärgbandmask bildar en eller flera larvblåsor som växer på eller i våra organ men de bildar blåsor som växer ihop med våra organ. Larver från rävens dvärgbandmask kan därför vanligtvis INTE opereras bort och sjukdomen leder ofta till döden. Fast det tar mycket lång tid att dö på detta vis.
I Finland är vargens dvärgbandmask etablerad sedan 2001 i älg/vargstammen där. Veterinär Hans Boström har varnat för att masken redan kan vara här i de vargrevir som har vargar som invandrat spontant från öst. Därför (?) gör Sverige inget för att hindra vargens dvärgbandmask från att smitta vårt land med förödande konsekvenser.
Rävens dvärgbandmask har INTE påvisats i Finland.
I Danmark har rävens dvärgbandmask hittats vid tre tillfällen för ett antal år sedan, för närvarande finns inget som tyder på att smittan finns i Danmark. Därför (?) satsar Sverige på att hindra mårdhundar som simmar (!) över Öresund från att ta sig i land i Sverige. I Norge anses dvärgbandmask inte finnas på fastlandet.
En undersökning i nordöstra Polen gav det chockerande resultatet att drygt 20 procent av de undersökta var smittade av dvärgbandmask!

41. 5000 per mårdhund i skottpengar

2010-11-03 11:14

Då skulle 50 miljoner räcka till 10 000 mårdhundar. Säkert bra mycket effektivare än planerade åtgärder. Lägg sedan på 1000 kr/räv för att glesa ut beståndet så kan eventuell smitta inte få permanent fotfäste.

40. Rättelse

2010-11-03 10:01

Ska vara 3 av 1000 hundar smittade av rävens dvärgbandmask. Dvs för varje smittad hund fanns ca 150 smittade rävar. Effektiva avmaskningsmedel används alltså i områden med dvärgandmaskar. Hos oss är de receptbelagda.

39. Calle!

2010-11-03 10:01

Nu var det ju mårdhund och varg som jämfördes här, och det är om det jag läst och kommenterat!
Har Glöersen även berättat hur stor andel av mårdhundarna som är smittade av den farligare varianten i baltstaterna och Danmark? Det är spridningen söder ifrån man verkar mest orolig för.

38. Läst men inte förstått

2010-11-03 09:00

Beskriver bäst Kerstins envisa bagatelliserande av vargen som smittspridare. Gunnar Glöersson har påpekat för dig i sin blogg de praktiska skillnaderna mellan varg och hund som smittspridare av dvärgbandmaskarna. Först ska det smittbärande djuret komma till Sverige. Av ryska vargar är ca 1 av 3 smittade. T.ex. hundar från en region i Schweitz med smittan hade 3 av 10000 hundar smittan. Vargen från Finland är direkt i naturen. Hunden kommer troligen till stadsmiljö där möjligheten att sprida smittan vidare är låg. Hundbajspåsar är en utomordentlig effektiv metod. Du brukar också påpeka att visst har vi haft smittan förut i Sverige. Men den har dött ut eftersom det inte funnits en permanent varg-älg/vildren population.
I Rumänien har en djupgående studie av hundens dvärgbandmask gjorts. Man kunde konstatera att dödligheten låg på 6%. Inte lika illa som rävens, men eftersom 10 ggr fler blir smittade är dödstalen ungefär de samma för båda Echinococcus-varianterna.

37. Kenneth, jag har läst…..

2010-11-02 20:55

…..och även kommenterat eftersom jag tycker Hermansson är lite väl avslöjande i det han skriver.
Han måste tro att folk som läser dessa trådar är totalt korkade, när han försöker få det till att vi ska strunta i mårdhunden och istället koncentrera oss på vargen om vi vill hålla dvärgbandmasken borta. Visst, den mindre farliga kanske, men definitivt inte den som inte går att bota.
Han nöjer sig alltså inte med att bekämpa båda djuren, utan tycker att den som det är mest troligt sprider den farliga varianten, ska få vara.
Fortsätt du å tro på din ”guru” Kenneth. Betvivlar dock att så många ens i dessa trådar går på allt vad Hermansson skriver.

36. Läs nog Kerstin, försök åtminstone.

2010-11-02 17:15

Här,http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=443754&context=7950#c2 har Anders Hermansson skrivit som förklarar allt för dig. Ni i SRF måste ha lite hjälp, det bjuder vi gärna på.

35. Ja, ja T-terrier!

2010-11-02 15:06

Den teorin som du framförde i inlägg 30 håller i alla fall inte.

Sedan är det inte bara Sverige som är engagerat i det här projektet. Norge och Danmark är också med, och även om vi ännu inte fått in mårdhund söder ifrån, så finns goda möjligheter för den att ta den vägen också. Den lär vara en god simmare.

SVA har f ö under ett antal år analyserat räver för att få en tidig indikation på om vi fått in rävens dvärgbandmask, den mask som också mårdhunden bär, men mer sällan vargen.

34. Fredin

2010-11-02 11:08

Att varna och agera är två helt skilda saker.....redan 2008...? tycker du det var att vara tidigt ute med varningar för nåt som är så farligt så att 50 000 000 kronor nu helt plötsligt måste läggas på det och som funnits i Finland sedan 40-talet och till och från i Sverige i ett tjugotal år?
Vad beträffar de sjukdomar du nämner så vet du likväl som jag att vargen sprider precis samma sorter, plus ett flertal andra.
Nu saknas inte heller information om problemen med detta,den är inte ens bristfällig för den som VILL veta...ändå ser det ut som den åtgärden mot vargen verkar försenas, och detta endast på grund av ren dumhet att inte vilja se det...snacka om tunnelseende...

33. T-terrier, reagerar först nu?

2010-11-02 08:34

Vad menar du?
Naturvårdverket var redan 2008 ute och varnade för detta djur och problemet har uppenbarligen varit på agendan långt innan som du kan se det jag citerat nedan:

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/frammande_arter/978-91-620-5910-1H.pdf

Sök i dokumentet på ”mårdhund” så hittar du en massa information, bl a följande text: Mårdhunden kan också sprida rabies och en för människan mycket farlig inälvsparasit, Echinococcus multilocularis. Förståelsen för vilka problem som är associerade med mårdhunden har varit bristfällig och eftersom ansvaret delas mellan flera myndigheter har arbetet med att sätta in åtgärder försenats.

32. Det finns optimister.

2010-11-01 22:36

Det finns de som tror att vargar och frigående tamdjur kan umgås under ömsesidig respekt.
Så finns det de som tror att vi kan hindra mårdhunden från att bli en del av den svenska faunan.
Båda dessa åsikter är lika felaktiga.
Det enda vi kan göra med mårdhunden är att hålla nere stammen. Begriper inte varför man inte vågar passa bollen till jägarna genom frikostiga skottpengar. Både billigare och effektivare statlig verksamhet.

31. K.Fredin

2010-11-01 16:27

Mårdhunden tillhör inte den Svenska Faunan och skall omedelbart skjutas bort.
Ryssvargarna tillhör inte heller den Svenska Faunan och skall omedelbart Skjutas bort.
Vi vet nu vilken smittorisk och sjukdommar dessa båda för med sig.
Sen att du skyller på, att katter och hundar skulle vara en större risk är så urbota dumt, men du gör ju allt i din makt för att alltid skylla på något annat djur, än ditt gulledjur vargen,för den är ju oskyldigt till allt.
Dra ner skygglapparna ända ner till halsen, men det är kanske ingen mening för du blundar konstant ändå, förnekelsen är total.

30. I Finland

2010-11-01 13:55

talas fortfarande om att den "hotar" mångfalden,inte att den ödelagt den, ändå dödas i Finland i dag drygt 40 mårdhundar i timmen
dygnet runt,året runt!!
Varför reagerar man först nu i Sverige när spridning av bandmask och rabies av inplanterade vargar förts på tal?
Här ligger helt klart en hund begravd,detta är ingenting annat än en dimridå som lagts ut av våra forskare och kramare för att folk skall tänka på annat...

29. Några mycket enkla frågor!

2010-11-01 09:30

Målsättning? Syfte? Mening? Det borde rimligen Kerstin Fredin kunna svar på? Vart vill du komma med allt ditt "pladder"? ; D

28. Den allätande mårdhunden.

2010-11-01 00:50

Ja Kerstin när man läser på lite om djuret ser man att det är en glupsk en, svår på fågel i våtmarker. Jag antar att det knappast finns en enda vadare kvar i Finland med ett så stort antal mårdhundar. Men varför kasta ut en massa miljoner på kameror och att sterilisera dem när man på ett enkelt sätt kan hålla efter mårdhunden. En rejäl skottpeng på både mårdhund och varg, så kan vi behålla vår mångfald som tidigare och så slipper vi både masken och rabies.

27. Det här får bli ett svar både till Roland och Adventure.

2010-10-31 18:28

Mårdhunden lever till stor del på smådjur som gnagare, och det är ifrån dessa den kan få rävens dvärgbandmask – dvs den farligare varianten.
Även vargen kan ta sig en sork då och då, men den smittas huvudsakligen av hundens dvärgbandmask som den får i sig genom att äta av inälvorna från ren och vilda hjortdjur.
En annan faktor är hur många djur som tar sig in i landet. Varje invandring av en individ, utgör en potentiell risk, dvs risken ökar ju fler individer som tar sig in i landet, och även om nu mårdhunden skulle ha sina ”toaletter”, så finns det även i den arten, individer på vandring.
Risken med spridning via päls på vilda djur, är nog negligerbar. Mårdhunden smittas inte av äggen, utan av mellanvärd som små gnagare. Om man som jägare skjuter en mårdhund, så kan man säkert använda sig av lite försiktighetsåtgärder för att inte få i sig av eventuella maskägg. Har inte sett att det finns något fall beskrivet där jägare har blivit smittad p g a att de handskats ovarsamt med räv, mårdhund, eller andra vilda rovdjur som kan sprida smittan vidare.
Annars skulle jag tro att de största resurserna kommer att läggas på att man inte får in mårdhund söderifrån, för där finns den i betydligt större antal och t o m i Danmark har man hittat den farligare varianten av dvärgbandmask hos rävar.
När vi får hit smittan så småningom (det är min övertygelse att det bara är en tidsfråga p g a alla hundar och katter som förs över gränsen), så lär vi bli tvungna att anpassa oss efter de nya förhållandena precis som folk fått göra i andra länder. Möjligen skulle den mer beskedliga formen av dvärgbandmask kunna åtgärdas, men vem tror att vi skulle kunna ta bort mellanvärden – små gnagare – för den farligare varianten?
Detta är min uppfattning som till största delen grundar sig på de fakta som finns, men det finns säkert många här som har en helt annan syn på detta. Frågan är då vad som ligger till grund för den.

26. Jan Bratt

2010-10-31 18:27

Jag vill inte påstå att jag kan så särskilt mycket om mårdhunden, men kunskap kan man söka – av folk som vet mer – och på nätet.
Eftersom mårdhundar verkar gilla våtmarker – vilket inte är fallet med mård, grävling och räv på samma sätt – så är det markhäckande fåglar i våtmarker som är mest utsatta. Ett bo i en vassrugge där en väl kamouflerad fågel ruvar sina ägg, är säkert inte särskilt lätt att upptäcka för korp eller rovfåglar.
Jag kan hålla med om att älgflugan är en otrevlig rackare när man råkar få den på sig t ex i samband med att man flår älgen, men tätheten av vilt gynnar antagligen det lilla krypet precis som det gynnar spridningen av andra smittor. Det var kanske under ”älgexplosionen” den därför fick extra gynnsamma betingelser att föröka sig. Kanske något företag kunde ta fram något medel som gör att älgflugan inte tar miste på oss och sin huvudsakliga värd – hjortdjur, alternativt fällor i skogen med doft som attraherar den, så att de blir färre i området. En metod som används för att bekämpa skadeinsekter på växter, både i skogen och i fruktodlingar.

25. Smittspridningsrisker

2010-10-31 08:52

anser jag vara mindre bland mårdhunden en vad den är hos varg. Mårdhunden gör av sig på ett och samma ställe till skillnad vad varg gör. Den lägger sin avföring var den än befinner sig. För det är ju ändå därifrån själva den huvudsakliga smittan kommer ifrån. Sen kan ju dessa djur sprida smittan (dvärgbandmasken)vidare via pälsen men där ligger ändå mårdhunden i lä för den har inte så stora revir som en varg har. Lika många ungar kan dom få också så det finns ingen skillnad på det viset.
Hur som helst så kommer vi att ha dvärgbandmasken i våra skogar innom en framtid. Vi kan inte stoppa den på något annat sätt än att skjuta bort djuren som kan bära smittan från Finland till Sverige. Så är det bara. Sen en fråga. Vad f-n ska vi göra sen när vi har smittan här? Då lär vi ta bort alla värddjur också. Vilken fin mångfald va!

24. Kan Rovdjurs ambasadören K.Fredin

2010-10-31 01:01

Förklara skillnaden mellan Mårdhunden och Ryssvargens sjukdommar och smittspridningsrisker?
På vilket sett skiljer dessa djur sig åt?

23. Mårdhunden har ett visst stöd...

2010-10-31 01:01

Kerstin nämner att våra inhemska arter – främst fåglar – är inte anpassade till mårdhund och dess sätt att leva. Jag måste erkänna att förmodligen vet Kerstin betydligt mer än mig om dessa mårdhundar eftersom jag aldrig sett någon mer än ett skinn av en sådan i Finland under en jaktresa 1987. Men ändå tycker jag att det verkar konstigt att våra fåglar som har fiender som mård, grävling, räv, korpar och rena rovfåglar lider så svårt under mårdhunden. Mårdhunden är ju en främmande art i vår rika fauna och därför antar jag att den ändå har ett visst stöd, då många svenskar gillar olika.
Vill man bekämpa främmande arter kan man väl också passa på att slänga iväg några tiotals miljoner på den obehagliga älgflugan eller hjortlusflugan, jag vill minnas att jag såg den första gången på sjuttiotalet. Detta skulle nog många djur, jägare och andra som vistas i naturen uppskatta.

22. Kerstin

2010-10-31 01:00

Visst kan jag lägga upp dom andra raserna med. Men vad jag tycker är viktigast i det här är våra inhemska hundraser som bara finns i norden. Jag tycker inte att samma slags vargar som finns i tiotusen tals i Ryssland ska få utrota våra inhemskahundraser. Det ser likadant ut i Finland med jakthundsregisteringen. Ni vargförespråkare tar ingen som helst hänsyn till andra djur! Ni lever i en bubbla och tror att vargen måste finnas för att få en biologisk mångfald som inte går att få till där människor lever och verkar på samma ställen. Vi har inte såna vildmarker som för i Sverige. Ett tips är att du kollar på svt play http://svtplay.se/t/112191/det_vilda_ryssland Där snackar vi om vildmarker där vargen gör en ekologisk roll.

21. Adventure!

2010-10-29 23:12

Här talar vi om arten varg, ungefär som vi talar om arten bäver, som ju faktiskt blivit utsatt i Sverige efter att tidigare varit utrotad.
Älg är en art som under årtusenden utvecklats tillsammans med varg, överallt där den finns och har funnits. Att den överhuvudtaget ser ut som den gör idag, är faktiskt vargens och andra rovdjurs förtjänst.
Du radar upp en hel del äldre raser, men hur ser det ut för de nyare – som man numera ofta ser i samband med jakt? De är säkert så att många har avstått från att ha en ren jaktras p g a varg, men många har bytt till någon av de nyare. Det skulle vara intressant om man jämförde det totala antalet registrerade jakthundar under de 14 åren, dvs även nyare raser, oregistrerade och blandraser som också verkar populärt i vissa kretsar.
Några tusentals vargar lär det ta många år – om någonsin – innan vi ser i Sverige. Som mest lär det enligt forskare aldrig funnits fler här än runt 1500. De lever ju i revir, och även Sverige har en begränsad yta.

20. Helt rätt noulv.....

2010-10-29 23:11

…..och vad har det för likhet med det du påstår om mig i inlägg 7?

19. Kenneth!

2010-10-29 23:11

Jag hoppas du läste de sista meningarna i den länk du skickade. De bekräftar precis det jag skrev!

18. Jajamen Dick Broman.

2010-10-29 23:11

Jag håller med till 100%
Statens rovdjurspolitik kommer att resultera i ett slut för vår kända svenska allmogejakt, inkl. jakträtten för fastighetsinnehavare, samt döden för rennäringen.
Så länge de inte lägger fokus på vargen vill säga, den som sprider den dvärgbandmask som redan finns på Finska sidan hos varg och älg, förmodligen även ren. I radions inslag, om detta beslut om mårdhunden, nämndes att den spred rävens lilla bandmask. den finns ju för närvarande inte i Finland. Så ljugs det kontrollerat för oss svenska medborgare. Det är mårdhunden, men framförallt avrgen som måste stoppas vid gränsen. Helst Finland gräns mor ryssland. Där fanns tidigare ett stängsel. Reparera det!

17. Sila bort mårdhunden och märka vargen med GPS-sändare

2010-10-29 21:56

Så här tror jag att det blir:
Samerna och jägarkåren kommer att bli lurade av Svenska jägareförbundets och Svenska statens i projektet ovan.
Invandrade ryssvargar som regristreras av kamrorna kommer att skyddas med helikopterövervakning, märkas med GPS-sändare, avmaskas och vaccineras.
Sen kan vargarna flyttas!
EU-projektet kan bli Bingo! för de som vill avveckla jakten och rennäringen i Sverige.

16. Svenska faunan

2010-10-29 21:55

Ja du kerstin. Mårdhunden hör inte till den svenska faunan. Det gör då inte den ryska vargen heller. Den så kallade svenska vargrasen har varit utdöd sen länge. Det har DNA tester bevisat. Du skriver om våra inhemska arter inte är anpassade för mårdhund. Vad bra då. Då kan väl du tala om för mig vilka djur i Sverige är anpassade för varg? Våra jakthundraser kanske? Som kommer va ett minne blott i framtiden när vargen fått breda ut sig. Här har du en fin lista på dom vanligaste jakthundsraserna från 1993 - 2007 OBS! Allt är inte pga varg. Men i framtiden kommer det va största anledningen varför ingen skaffar sig en jakthundsras.
Registreringsstatistik
RAS ÅR 1993 - 2000 - 2007
Beagle 404 - 291 - 271 minskat 32.92% på 14år
Drever 2055 - 1050 - 864 minskat 57.96% -II-
Finsk stövare 756 - 653 - 489 minskat 35.32% -II-
Hamiltonstövare 1362 - 714 - 354 minskat 74.01% -II-
Schillerstövare 201 - 164 - 185 minskat 7.96& -II-
Smålandsstövare 150 - 118 - 61 minskat 59.33& -II-
norrbottenspets 172 - 101 - 112 minskat 34.88% -II-
Norsk älghund (grå) 1209 - 1098 - 679 minskat 43.84% -II-
Tax, kort, normalstor 500 - 374- 260 minskat 48.00% -II-
Tax, sträv, normalstor 2770 - 1378 - 956 minskat 65.49% -II-
Finsk spets 516 - 319 - 235 minskat 54.46% -II-
Jämthund ??? - 1948 - 1721 minskat 11.65% på 7år

Fattar inte ni vargförespråkare att med tusen tals vargar kommer ni att utrota andra djurraser!

15. kerstin fredin

2010-10-29 21:54

så du menar alltså att du inte varje gång dvärgbandmaskar och rabies kommer på tal försöker övertyga folk om att det är mycket större risk att smittan kommer in via danmark?

14. 12. Jasså, du sprider sanningen du?

2010-10-29 21:54

Igår fick vi veta att vi härstammar från Kina,http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4135785 Jag tycker du bör läsa Anders Hermanssons kommentar flera gånger, noggrannt.

13. Noulv! Du kan väl åtminstone …..

2010-10-29 12:45

…..använda dig av påståenden som du på något sätt kan hävda verkligen kommer från mig, eller läser du det jag har skrivit så illa? Något som f ö gäller väldigt många i trådarna i Jakt&Jägare.

12. Mårhunden tillhör inte den svenska faunan….

2010-10-29 12:44

….och våra inhemska arter – främst fåglar – är inte anpassade till mårdhund och dess sätt att leva. Detsamma gäller minkarna, och bägge dessa arter har kommit in i landet genom djur som rymt från farmer, eller helt enkelt släppts ut.
Mårdhund har mig veterligen aldrig farmats i Sverige, men väl i Ryssland väster om Uralbergen. Därifrån har den spridit sig och bl a blivit en riktig plåga i bl a Estland.
Jämför gärna vad som hänt/händer i Australien och på Nya Zeeland när människan har fört in arter som den inhemska faunan inte är anpassad för, även om utgången säkerligen inte blir lika katastrofal här som där. Några inhemska däggdjur – förutom någon/några fladdermusarter – fanns inte där innan människan dök upp, men efter att européer bosatte sig där, så har införsel av ”jaktbart” vilt och husdjur medfört att mängder av arter har utrotats.
Enligt Hermanssons sätt att se på saken, så är väl skulden ”ekologisternas” även i detta fall.
Undrar för övrigt vad han anser om människan ursprung när han skriver den ”icke-djuriska människan”. Jag trodde de flesta numera visste att människans ursprung är detsamma som dagens chimpanser och gorillor, och att bl mitokondrie-DNA tyder på att vi alla, förutom afrikanerna själva, härstammar från ett mycket litet antal individer som utvandrade från Afrika en gång i tiden. Kanske tillhör Hermansson de religiösa som förnekar all form av evolution, och där allt – inklusive människan – skapades under en vecka av en gud?

11. P-O.E och Mårdhundsprojektet: Att fånga skattepengar

2010-10-29 11:15

I Sverige har vi Projekt Varg, Projekt Fjällräv, Skandinaviska Björnprojektet, …, Mårdhundsprojektet mfl. Det sista projektet skiljer sig från de övriga genom att syftet med projektet är att UTROTA en art, mårdhunden. I Sverige arbetar Mårdhundsprojektet för att stoppa mårdhunden med sikte på utrotning. I projektet, som finansieras av Naturvårdsverket, ingår Svenska Jägareförbundet, Sveriges Lantbruksuniversitet och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Vad totala kostnaden är/blir går det i vanlig ordning ej att få reda på, men eftersom det inte finns någon tidsmässig begränsning så kan kostnaderna i princip bli hur höga som helst. Den delen som EU lämnar bidrag till kostar ungefär 50 miljoner kronor varav EU står för hälften och är mest att se som en förstudie. Sverige är stor nettobidragsgivare till EU så därför måste vi nog se hela projektkostnaden som våra skattepengar. Mårdhunden har i EU dömts till UTROTNING därför att den är misstänkt för att ha fått mänsklig hjälp att ta sig över Ural. Och här kommer främlingshatet arter emellan in: En främmande art enligt EU är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Eftersom det är svårt att UTROTA alla arter som kommer hit av sig själva eller med mänsklig hjälp så har ekologisterna infört begreppet INVASIV ART som gör att man kan skilja mellan hatade och önskade arter (jämför flyktingar/arbetskraftsinvandring): Begreppet invasiv främmande art är arter som på ett ALLVARLIGT sätt förändrar sin omgivning på ett OÖNSKAT sätt, vem som skall avgöra vad som är ALLVARLIGT och/eller OÖNSKAT är oklart. Dessa arter uppfattas som direkt skadliga för den biologiska mångfalden, liksom för människors EKONOMI eller HÄLSA. Beträffande Bernkonventionens krav på att mårdhunden skall utrotas säger Peter Örn, Naturvårdsverket: ”Vi bedömer att Sverige uppfyller Bernkonventionens rekommendationer tack vare arbetet inom mårdhundsprojektet.
Vildsvinet fick 1987 av Riksdagen status som SVENSK ART. I Sverige har vi fört in ryssvarg som skall ersätta den varg som tidigare fanns i Sverige och som uppges ha varit av samma art som åtminstone någon underart av den ryska skogsvargen. För närvarande bedriver staten ett storskaligt avelsförsök med att införa rysk skogsvarg i Sverige som ersättning för den varg som våra förfäder klokt nog utrotade. Vid vilket tillfälle denna ryska skogsvarg fick status som svensk art har jag inte kunnat utröna. Däremot så synes den väl fylla kraven på att vara EN INVASIV FRÄMMANDE ART som Sverige därför enligt Bernkonventionen är skyldiga att utrota.

10. P-O.E

2010-10-29 09:03

Normalt i LIFE+ projekt med bidrag från EU så står EU för lika stor del som ansökande land kan bistå med i medfinansiering...
Hur det förhåller sig här skall jag låta vara osagt,men om reglerna följts,vilket vi får anta, så har vi skattebetalare
alldeles riktigt som sägs i inlägg nr6 lagt 50 000 000 kr på dårskapen...

9. Kameror

2010-10-28 22:55

Kamera får inte vi som jagar sätta upp i skogen bevars. Hur går det med integriteten om en homo sapiens kommer med på en bild.

8. Finansiering

2010-10-28 22:55

Larsson Gävleborg.
Den svenska regeringen har inte avsatt 50 miljoner kr till mårdhundsprojektet.
Däremot så har EU bidragit med ca 5 miljoner euro genom LIFE+ som är ett finansieringsprogram för miljöprojekt.

7. kerstin fredin

2010-10-28 18:22

vad har du att säga om detta? du hävdar ju att rabies och dvärgbandmaskar som kommer från det här hållet är ofarligt så varför skriker du inte rakt ut och försöker stoppa utrotningen av mårdhundarna eftersom du så gärna vill ha hit vargar som bär på precis samma enligt dej ofarliga parasiter

6. Regeringen har 50 miljoner kronor avsatta....

2010-10-28 18:21

...till att stoppa mårdhunden! Kan någon informera om varför inte vargen klassas lika?
- De är båda smittospridare av allvarliga sjukdomar och dessutom hotas vår kultur med djurhållning, fäbodbruk, löshundsjakt m m!
Mitt förslag till Regeringen:
- Fördela 80% av 50 miljoner kronor till att utrota vargen och 20% till mårdhunden så blir vi alla nöjda och glada!


5. Tacka vet ja mårdhund!

2010-10-28 13:49

Bor mitt i "mårdhundsland" plockar och äter svamp och bär precis som förr. Skulle ALDRIG byta fast hela mårdhundsstammen mot en enda varg. Vilket hyckleri att tjata om dessa sjukdomar så fort mårdhunden nämns i Svensk media. Medans en "ryssvarg" är ovärderlig.

4. Jag hävdar fortfarande

2010-10-28 13:00

att det är att sila mygg och svälja kameler när man sätter till sådana klutar för att stoppa mårdhunden med hänvisning till spridning av sjukdomar och parasiter samtidigt som man lägger ofantligt mycket mer pengar på att återinföra vargar med samma sjukdomsbild och oändligt mycket effektivare spridningsmönster...
Våra forskare går helt enkelt omkring med huvudet under armen.
Eller så är detta frågan om en mörkläggning för svenska folket av en metod att hitta vargarna som letar sig in och omflyttning av dessa innan alla säger nej till omflyttningarna...

3. Inga smultron på ett strå?

2010-10-28 12:31

Detta var rubriken på ett av Gunnar Glöersens blogginlägg, i valet mellan smultron och varg väljer Glöersen smultron. I valet mellan jakt, fäbobruk, renskötsel, mm. och varg hade Glöersen inga synpunkter. En väsentlig fråga kan man tycka, men Glöersen har inte återkommit i ämnet, dock noterar han att diskussionen i detta forum skiljer sig från vad som skrivs på hans egen blogg. Jag håller med, ordet ”dvärgbandmask” verkar i stort ha försvunnit hos SJF, en central bannbulla eller?
Nu skall en elektronisk järnridå upp mellan Sverige och Finland, mårdhunden är definierad som icke tillhörande svenska faunan och därför skall SJF på statens uppdrag och till obegränsad kostnad förhindra dess närvaro i Sverige. Vargen har man definierad som tillhörande svenska faunan och därför skall man till obegränsad kostnad se till att den finns i Sverige. Principen är fastlagd, pengar skall inte vara ett hinder för att stoppa nya arter från att ta sig till Sverige eller för att se till så att befintliga arter även stannar här. Allt detta för all framtid. Dyrt blir det och dumt är det. Att tillämpa principen på fåglar och fiskar kan inte bli lätt men med några forskningsmiljoner från Naturvårdsverket så löser det sig nog. Smörbulten är ju berömd.
Jag har uppfattat att regeringens nya forsvarsdoktrin är att Sverige inte skall stå overksam om våra nordiska grannländer angrips och Sverige förväntar sig därför som motprestation att de nordiska grannländerna ingriper om Sverige angrips (från grannländerna har det varit tyst). Varför då lämna Finland utanför denna stora artstrid? Bör inte mårdhunden stoppas redan vid ryska gränsen och det är kanske mera kostnadseffektivt att hyra ryssarna att sköta gränsbevakningen? De har ju utrustning och viss erfarenhet att falla tillbaka på. Rovdjursföreningens medlemmar kan på idell basis vintertid spåra misstänkta inkräktare och överlämna dem till ryssen.
Hur blev det förresten med den goda tanken att invandring berikar vårt land? Gäller troligen bara den icke-djuriska arten människa.

2. Surt sa räven!

2010-10-28 12:30

Det luktar illa om den där iden, det är nog en kombi åtgärd som är på gång. bevakning av gränsen? särr upp el stängsel i stället så kommer det inte in några gråben, som dom kan fånga!

1. Fauna

2010-10-28 12:30

Tillhör inte mårdhunden den svenska faunan eller har gjort, Någon här som vet?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons