• Allmogejakt

Maria Norrfalk ny älgutredare

AktuelltPublicerad: 2008-08-14 13:02

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har utsett Dalarnas landshövding Maria Norrfalk till utredare för älgförvaltningen.

– Maria Norrfalk har en gedigen erfarenhet av jaktfrågor. Jag är väldigt glad att hon åtagit sig det här uppdraget. Jag ser fram emot att lägga fram ett förslag till ny älgförvaltning som är enkel, kostnadseffektiv och rättssäker, säger Eskil Erlandsson.
Maria Norrfalk har tidigare bland annat varit generaldirektör för Skogsstyrelsen samt arbetat för Domänverket och LRF Skogsägarna. Hon har även varit regeringens representant i Jägarförbundets styrelse.

”Ska träffa alla aktörer”
– Min första uppgift blir att träffa alla aktörer och ta del av deras uppfattningar om älgförvaltningen. Det här är en angelägen fråga med en hel del svåra avvägningar, kommenterar Maria Norrfalk.
Regeringen vill att älgstammen på lång sikt ska vara i balans med betesresurserna.
Älgstammens storlek ska anpassas till betestillgången, de areella näringarna, trafiksäkerheten och rovdjursstammarna.
Historiskt har älgstammen varierat kraftigt i storlek.
Under 1960-talet var det en relativt liten avskjutning. Under den så kallade älgexplosionen på 1970-talet kulminerade det i en avskjutning på cirka 174 000 älgar år 1983.
Nutida älgjakt innebär drygt 80 000 skjutna älgar per år.

Enklare förvaltning
Utredning om en förbättrad älgförvaltning ska lämna förslag om förändringar eller förenklingar som behövs för att skapa en lokal förvaltning. Målet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet.
Nuvarande system för samråd om älgjakten ska ses över.
Utredaren ska även föreslå vilka underlag som bör ligga till grund för beslut om hur många älgar som får skjutas samt i vilka former besluten bör fattas.
Bättre inventeringar av skador och antalet älgar kan förhoppningsvis bli viktiga instrument för att få en enklare älgförvaltning, hoppas regeringen.
Senast den 1 maj nästa år ska utredningen vara klar.

FAKTA
Drygt 200 000 svenska jägare ägnar sig åt älgjakt varje höst. Det skjuts årligen cirka 82 000 älgar med ett köttvärde på cirka 500 miljoner kronor. Jakten bedrivs huvudsakligen inom särskilda licensområden som registreras av länsstyrelsen. Det finns cirka 27 000 sådana områden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Låt älgjakten åter bli jakt

2008-08-19 12:12

Älgjägarna är 200 000, det vill säga ungefär lika många som det finns statligt anställda i Sverige. Antalet statsanställda behöver minskas kraftigt och antalet jägare behöver ökas. Gör därför en enkelt obyråkratisk älgjakt med rådjursjakten som förebild. Låt oss jägare uppleva älgjakten som jakt och inte som av statens byråkrater ledda krigsoperationer. Om vi skjuter säg 80 000 älgar efter en jaktmodell vi kan kalla A eller efter en annan modell vi kan kalla B saknar betydelse. Om vi däremot ökar avskjutningen till 100 000 älgar så får vi färre och mindre älgar. Älgarnas avel har man ingen kontroll över och allt “avelsarbete” i form av riktad jakt är dömd att på sikt misslyckas. Betänk det tyska ordspråket “warum etwas einfach machen wenn man das so schön komplizieren kann”.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons