• Pinewood

Markägare dikterar älgjakten

AktuelltPublicerad: 2011-08-31 10:26

I Lyckseles jaktvårdskrets höjs älgavskjutningen med 40 procent till hösten. Det betyder att Lyckselejägarna ska försöka skjuta 2 600 älgar att jämföra med de 1 610 man lyckades fälla förra hösten.
– Från jägarhåll hade vi föreslagit en höjning med tio procent men länsstyrelsen gick uteslutande på markägarnas linje, säger Calle Franklin, styrelsemedlem i Lycksele jaktvårdskrets.

Kretsen som det handlar om omfattar 550 000 hektar, uppdelad på tio zoner på mellan 50 000 och 70 000 hektar vardera.
I mars i år träffade styrelsen för jaktvårdskretsen jägarrepresentanter från samtliga zoner för att få synpunkter. Sammanlagt cirka 200 jägare deltog.
Med det underlaget beslutade sig styrelsen för att föreslå en ökad avskjutning med tio procent. Men det skulle visa sig att markägarna hade en annan uppfattning.
Vid samrådet i april ville markägarna ha en kraftig höjning av avskjutningen med 40 procent.
Uppfattningen baserades på den flyginventering som gjorts i december 2010 och som visade att man hade åtta älgar per 1000 hektar.

”Finns alltid osäkerhetsfaktor”
– Alla sätt att mäta är ju ändå bara beräkningar. Om det är älgobsen, flyginventeringen, spillningsinventering eller vilken metod man använder finns det alltid en osäkerhetsfaktor, säger Calle Franklin.
Eftersom parterna stod så långt från varandra kunde de inte enas om ett förslag utan skickade var sitt förslag till länsstyrelsen.
Det resulterade i att länsstyrelsen anmodade parterna att förhandla på nytt.
Efter långa diskussioner enades jägarna om att gå med på en höjning av avskjutningen till 20 procent. 

Höll fast vid kravet
Men markägarna höll fast vid sitt krav på en 40- procentig ökning av avskjutningen.
Då parterna inte kom överens den här gången heller resulterade det ännu en gång i att två förslag skickades till länsstyrelsen.
Beslutet från länsstyrelsen blev att man gick helt på markägarna linje och bestämde en 40-procentig höjning av avskjutningen. Ett beslut som Calle Franklin är kritisk till.
– Vi delar inte alls markägarna syn på att vi står inför en älgexplosion som på 80-talet, kommenterae han.
Calle Franklin ställer sig också frågan hur det nya älgförvaltningssystemet som införs nästa år ska kunna fungera.
– Då ska jägare och markägare samarbeta och enas om vilken väg man ska gå för att förvalta en bra älgstam. Men hur ska det samarbetet kunna fungera om ena parten pekar med hela armen för att få sin vilja fram? undrar han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Äljgjakt!?!

2011-09-23 08:32

Kan ngn tala om för mig hur mycket en jägare betalar i qrvode , för att få jaga och betala på den mark som ngn annan "äger!"
Jägaren får ca 16.000 per älg! Vems frysbox, hamnar detta i?
Då Ni talar i dessa siffror, har Ni då överhuvudtaget, räknat en viss del till varg?

14. Svar till skogsägare o hundförande älgjägare.

2011-09-01 08:45

Du har ju precis som alla andra rätt att tycka vad du vill om det jag skriver. Men på mkt nära håll har jag under många år haft möjligheten att studera skogsbruket i Västerbottens inland och Lappmark och kan konstatera att det brister betänkligt i planering av skogsuttag och skogsvården i allmänhet, det som nu pågår är en ren skövling av en av Sveriges största nationalprodukter, samt en markförstörelse som det är svårt att hitta ett motstycke till.

Beträffande älgstammens fortsatta existens som en stor nationaltillgång för Sveriges befolkning, är min åsikt efter ditt inlägg, det har nog inte Du en blekaste kunskap om, det vittnar din anonymitet om.

Nåväl, eftersom du väljer att vara anonym och inte tycks vilja stå för vad du skriver så finner jag ingen anledning att ha en fortsatt dialog med dig. Min 50 åriga erfarenhet av skogsbruk,industri, älgjakt och hundar är säkert en bananiltet för dig, med din erfarenhet och kunskap.

13. Man har en åsikt

2011-08-31 23:56

tills man tar en ny, är tydligen det motto som ni lever efter.

Sagt i vargsammanhang: "Det är ju de som drabbas och får leva med problemen som förvaltningen ska utgå ifrån"

Men älg..... nej det är ju en helt annan sak, då kan man skita i de drabbade.

RESPEKT!

12. Anders!

2011-08-31 23:55

Du har helt rätt, när Du säger att älgstammen kommer att minska snabbt om alla jaktlag i Lyckselekretsen skjuter säg 80% av tilldelningen.

Om alla jaktlag i Lycksele jvkr ökar fjolårets avskjutning med 40% och skulle lyckas hålla den avskjutningen i några år samt hela tiden skjuter fler kor än tjurar (säg 60/40, som är skogsbolagens önskan) så är hela älgstammen utplånad på mindre än 4 år!

Anledningen till att det går så fort är den höga andelen vuxna kor i vinterstammen.
Eftersom man i kretsen hållit igen på avskjutningen av kalvförande kor är medelåldern på korna ganska hög och reproduktionen därför väldigt hög i detta område. (Jag har räknat på 1,0 kalv per vuxen ko i snitt i min beräkning).

Så nog gäller det för oss jägare att veta vad vi ger oss in på denna höst! Det är ju vi, som har fingret på avtryckaren

11. #6, John E Mårdner + #2 Fredrik + #4 En trött en

2011-08-31 23:55

Nu bjöd du på ett ytterst förvirrat inlägg. Planering och brytning av skogsbilväg är baserat på noggranna kalkyler och antagligen har du inte ens den ringaste förståelse om talen eller, för den delen, vikten av att kunna försörja industrin även under barmarksperioden (hur tror du myrarna bär då?). Den mark som t.ex. blir vägområde kompenseras dessutom dels i värdet av tillgänglighet men även i form av lägre avverkningskostnader. Och grävs det sedan diken längs nämnda väg utgör de produktionshöjande effekter på beståndet vägen och dikena går igenom.
Sedan inleder och avslutar du ditt inlägg med att dels klaga på kostnadsutvecklingen för jägarna, men samtidigt döma markägarna för att de inte förstår att de kan tjäna stora pengar på jaktvärdet! Vilken fot ska du egentligen stå på?

Det är markägaren som ska råda över viltet på markägarens egen mark. Jägare får helt enkelt köpa egen mark om de vill diktera villkor, ha experimentverkstad och djurpark. Och passar inte det är det väl helt rimligt att man köper sin jakt efter marknadsvillkor, bestämda av marknaden? I takt med att allt fler jägare i Mellansverige p.g.a. rovdjur söker sig norrut för att hitta jakt kommer jakten att bli dyrare och markägarna kan i mycket större utsträckning helt enkelt ta bort gamla jaktlag som drömmer om 1981 års älgstam (och år efter år önskar återskapa den) och sälja jakten till jägare med verklighetsförankring.

Det råkar nämligen vara första klassens kapitalförstörelse att tillåta så vansinnigt höga älgstammar att jaktvärdet tiofaldigt överskuggas av kostnaden för markägaren i form av betesskador (kvalitets-, tillväxtförluster och krav på återkommande beskogning). Därför är det lite skrattretande att du John E Mårdner ens nämner skötseln av den "stora ekonomiska nationalprodukten". Hur kan den bättre skötas än genom att kraftigt reducera skadebilden från älg?

#2 Fredrik. Den där typen av kommentarer är ganska vanlig och faktiskt rejält sorglig. Visst kan jägare och jaktlag begå "myteri", men om de sedan sägs upp får de faktiskt skylla sig själva. Fundera på din egen reaktion om en medlem i ditt jaktlag sköt en tvåkalvsko "för att han/hon kunde". Var och en som har ett vapen kan ju som du säger själv fatta ett beslut.

SCA har provat en modell med att sälja veckojakter till nya jaktlag på befintliga jaktlags områden. Jag förstår precis hur de tänker och jag tycker att det är ett bra system som sätter press på befintliga jaktlag som jagar på SCA-mark. Förmodligen är det en modell som ger färre "myterister". Jag antar att SCA i första hand tillsätter dessa "dubbeljakter" i jaktlag som inte fyller sin tilldelning.

#4. Den biologiska är på flera sätt hotad av de stora klövviltstammarna. Många arter är beroende av en mångfald av grova lövträd och med dagens betestryck är det nästan omöjligt för en asp, sälg elle rönn att växa till ett fullt utvecklat träd. DÄR har vi ett mångfaldsproblem. Om vi har en vinterstam på 170 000 älgar eller 80 000 älgar har ingen som helst negativ betydelse på mångfalden. Den skulle bara vara positiv. Jag håller för övrigt med dig. Markägare behöver ställa större krav på jägarna och om de inte uppfyller dessa krav får de ta jakten ifrån dem. Antingen jagar de då själva eller så säljer de jakten till en jägare som beredd att acceptera villkoren.

10. När är lagom ?

2011-08-31 23:52

Givetvis är det skogsbolagens mening att vi ska minska stammen.
Jag har i ett par års tid försökt få veta när stammen är ”lagom”.
Och när vi enats om "lagom", hur vet vi när vi uppnått "lagom" ?
När vi kommit sams om vad som är "lagom" kan vi börja ett effektivt samarbete.

Vad som retat oss i Lycksele i år är sättet vi behandlats på.
Allt vårt arbete känns betydelselöst. Vi har faktiskt lagt ner en hel del arbete och många mils bilkörning på zonträffar och möten. Jägarnas synpunkter och bedömningar föll platt.

En av markägarrepresentanterna tyckte faktiskt att kretsstyrelsen borde ta sitt ansvar och gå med på en på höjningen på 40%.
Vems ansvar ska vi ta ? Skogsbolagens eller jägarnas.
Vi ansåg oss inte ha mandat för mer än 10%.
Att vi bjöd till och tänkte oss en höjning med 20% var inte oomtvistat i styrelsen.

Forskarna och skogsbolagen har för övrigt en hel del arbete framför sig med att övertyga oss om beräkningsmodellernas riktighet. Jag hör ofta att man i jägarledet inte litar vare sig på betesinventering, spillningsinventering eller flyginventering.
Vad gör man åt det ?

9. Bra talat Calle

2011-08-31 23:51

Toppen att det finns nån "höjdare" som inte bara slickar bort det bruna kring munnen o sväljer utan står upp för jägarna, gammal som ung.

8. Återigen

2011-08-31 23:50

lyssnar inte länsstyrelsen alls på jägarna...för vilken gång i ordningen? och för vilken gång i ordningen kommer det att visa sig att jägarna hade rätt trots allt?

7. Älgstammen minskar säkert i Lycksele!

2011-08-31 15:24

Flyginventeringen visar ca 8 älgar per 1000. Antalet kalvar per vuxet hondjur är ca 0,7. Andelen tjur ca 30%. Detta från Vildatastat. Lägger man sedan ut en tilldelning på 4,7 älgar per 1000ha så kan man med stor säkerhet konstatera att, om kvoten fylls, så kommer nästa års vinterstam att sjunka avsevärt. Det kanske var meningen!!!

6. Bra, Calle...

2011-08-31 13:54

...att ngn från Jägarkåren kommer till tals och framhåller jägarnas åsikter i dessa synnerligen viktiga frågor, älgstammens storlek och den prisbild som nu på sina håll ökat med mer än 100 proc.
Beträffande de skogskador som älgen åstadkommer måste vi också se i relation till de skogskador som skogsbruket själva åstadskommer. Vi kan som ex se på den produktiva skogsmark som går till spillo för all framtid med alla dessa skogsbilvägar som dras fram genom fina ungskogsbestånd för i princip ett ringa uttag från vissa averkningar som ligger några hundra meter från en redan befintlig väg.
Att i många fall helt enkelt strunta i att använda sig av vintervägar må vara ett stort slöseri med skoglig producerande mark. Vi kan utan tvekan ställa oss frågan, - hur är det egentligen ställt med kunskapen av skötseln och driften av våra skogar. Är det verkligen så illa att det är de många pappersvändarna på kontoren som utan att som förr verka ute på fälten som bestämer hur den stora ekonomiska nationalprodukten ska skötas?

Är det så illa i bolagen att man helt glömmer bort vad älgjakten ger för inkomster utan att de behöver lägga ned särskilt stor möda för att inbringa miljardbelopp från jakten?

5. Lyxproblem

2011-08-31 13:54

Åtta älgar på tusen hektar ! I vissa delar i Dalarna får vi nog vara glada om vi kommer upp i ca max 1,5 älgar per tusen hektar.

4. Älgarna är inte kossor i hagen

2011-08-31 13:33

Biologisk mångfald eller ekonomisk enfald.
Varför skall markägarna bestämma hur vi skall jaga, gå ut själva då och sätt er om det inte passar så får vi väll se hur många älgar det blir.

3. Bra Calle!

2011-08-31 13:03

Bra Calle!

2. maktinstrument

2011-08-31 13:03

Det slutgiltiga maktinstrumentet är väl ändå avtryckarfingret. Jag menar, om jägarna i år inte "lyckas skjuta mer än 1800-1900 älgar, så måste det väl vara "fel" på inventeringen, eller...

1. Det är jägarna som jagar

2011-08-31 13:03

Så vem avgör i slutänden hur många älgar som skjuts, icke jagande markägare eller jägarna? Ja jag vet att bolagen ställer krav på avskjutning osv. En hög tilldelning innebär att jägarna kan vara mycket selektiva om dom vill.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere