• Älgskadefondsföreningen

Maskmedel kan stoppa dvärgbandmasken

AktuelltPublicerad: 2011-03-16 14:16

Det kan bli aktuellt att försöka utrota dvärgbandmasken i Sverige. Ett förslag som diskuteras på de ansvariga myndigheterna är storskalig och flerårig avmaskning av rävar.
– Det handlar i så fall om att sprida avmaskningsmedel i en radie av cirka 50 kilometer kring varje räv som konstaterats bära smittan, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till Jakt & Jägare.

Det första konstaterade fallet av rävens fruktande dvärgbandmask har satt fart på samhällets skyddsinsatser. Hittills har omkring 600 rävar obducerats på SVA i Uppsala. 40 stycken per dag hinner personalen med och målet är att kontrollera sammanlagt 3 000 rävar.
Nästa vecka börjar SVA också samla in gnagare för analys.
Hittills finns bara ett konstaterat fall, en räv från Uddevallatrakten.
SVA, jordbruksverket, smittskyddsinstitutet, livsmedelsverket, socialstyrelsen, arbetsmiljöverket och Naturvårdsverkets tjänstemän diskuterar samtidigt vad nästa steg blir.

Beslut när smittläget fastställts 
– När vi vet hur smittläget ser ut måste det fattas beslut - ska vi acceptera att smittan finns i landet och jobba med att minimera effekterna, eller ska vi försöka utrota dvärgbandmasken? Visar det sig att smittan är utbredd, är det kanske inte ekonomiskt försvarbart att försöka utplåna den, säger Erik Ågren.
Det finns flera länder i Europa där man sprider ut medicin för att förhindra sjukdomar. I sydöstra delen av Finland sprids vaccin för att stoppa rabies från att komma in från Ryssland. I England sprider man vaccin till grävlingar, mot tuberkulos (TBC).

Till fots eller från luften 
– Det finns olika sätt att gå till väga. Antingen kontrakterar man människor som tar sig till fots genom terrängen och sprider avmaskningsmedel. Det finns också möjligheter att använda flygplan eller helikopter. Radien runt varje konstaterat smittad räv bör vara runt 50 kilometer. Det bygger på den information vi fått från forskare som studerar rävars rörelsemönster, säger Erik Ågren.
Om ett försök att utrota dvärgbandmasken sätts i verket kommer projektet att pågå mellan tre och fyra år. Enligt Erik Ågren finns det inga biverkningar av att sprida avmaskningsmedel i naturen på det här sättet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Till Lynx

2011-03-20 14:37

Hur kan du påstå att avmaskning av hundar inte efterföljs. Långsökt att skylla på hundar. Det är mer troligt att gnagare, rävar, vargar, grönsaker mfl eller mm har infört masken. Så gott som de flesta avmaskar sina tamdjur, förr eller senare. Eftersom ett tamdjur med mask magrar av och en sådan hund skulle ifrågasättas direkt vid åsyn. Självklart att masken kommit med långspridaren, vargarna.

17. Avmaskning o åtlar

2011-03-20 11:14

Avmaskning av landets rävar låter som ett projekt i en skala som vi skall avstå från om det inte kan bekrädtas att smitta finns inom ett relativt begänsat geografiskt område. Betydligt mycket viktigare blir att få till stånd en efterlevnad av de bestämmelser angående husdjurs (läs hundar) införsel i landet. Dagens bestämmelser är bra...men de efterföljs inte!....och det räcker med att en enda hund är smittad. Åtel i kohagen...ja, varför inte. Kopplingen mellan nötkreatur och spridningen av dvärgbandmask är totalt noll.

16. Kokillen

2011-03-20 10:00

Rävåteln, där har du helt rätt i att jag inte vet hur den ser ut eller hur du sköter den. Men att åtla för räv i en hage där det går kött/mjölkproducerande djur rimmar ju ganska dåligt i dvärgbandmasktider eller! Och det var din/dina kommentarer som jag reagerade på för övrigt, men som bekant så smakar ju egen medicin illa(läs sedan din kommentar #10). Avundsjuk jag !! Knappast, ligger själv bra till på +-sidan.

15. Christian Kellgren

2011-03-19 00:03

Vad är det som luktar sanitär olägenhet?
Menar du åteln som du inte har en aning om hur den ser ut inte heller hur ja sköter om ....eller är det rävarna i kohagen du menar?
Ja tycker det luktar mest avundsjuka ja,för övrigt har ja nu skjutit den tolfte räven nu i kväll.....

14. KOKILLEN

2011-03-18 20:57

kanske skulle ta och tänka på det här med mask/ar. Med tanke på vad han skrev under en annan artikel. Citat "Att rävar inte skulle törs gå in i en kohage är kvaliciferat skitsnack,ja har min rävåtel i en kohage och det är ofta kor och rävar tillsammans där, i vinter har ja skjutit 11 st." Bara en liten tanke på det här med avmaskning. Känns och luktar lite sanitär olägenhet.

13. Jag ser positivt på visat ansvar från SVA.

2011-03-18 09:46

Här ser vi det sällsynta, en myndighet som verkar vilja ta ansvar för att försöka förhindra att vi blir nersmittade med dvärgbandmaskarna, det vi själva efterlyst. Vilka metoder som ska användas diskuteras det om. Vi ska naturligtvis göra vad som är möjligt och har vi bättre tips så framför vi dessa. Men visst måste även myndigheten nämna vargen som den potentiellt allvarligaste vilda smittospridaren.

12. Rävbandmask bra för folkhälsan?

2011-03-17 11:02

Om rävbandmasken sprids över landet ökar folkhälsan pga minskat sockerintag då blåbärssylt mfl blir ett minne blott= mindre diabetes o övervikt. Sen slipper regeringen o vissa kommuner problematiken med bärplockarinvasionen från Österlandet...kan någon räkna på dessa vinster oxå. Kanske kan vi ta ett maskpiller till frukostgröten, tja den här framtiden lockar till många tankar. G Orwell here we come!!!

11. obalans?

2011-03-17 09:21

Biologer menar att mygginvationen kan bero på upphört bete av våtängar. Om strandängar inte betas då trivs mygglarver bland det höga våtdränkta gräset. Gödsel och urin ändrar gölarnas vattenvärden, kort gräs gör att strandängarna torkar upp. Gölar dunstar bort och mygglarverna dör. Kort gräs erbjuder en biotop där insektsätare, fåglar, grodor mfl kan trivas. Det är förstås inte bra för vattenkvaliten om betesdjur betar nära stranden hela sommaren. Men att låta dem beta ned gräset under några korta perioder skulle inte skada. Myggplågan uppkom under modern tid? Tror inte att det är hållbart i längden att förlita sig på kemikalier, ingen känner till följdverkningarna på lång sikt. Myggförekomsten är enorm och det är synd om människor och djur som bor där och lider. En hemsk plåga. Kokillen, har du ingen flugsprätta? (lite humor) cymbaler kan väl passa bra också men tänk på att akta näsan, den kan komma i kläm. Flugtejp är också bra men kan vara krångliga om man fastnar i dem.

10. kalle

2011-03-16 23:59

Som vanligt saknas det humor på den här sidan..............

9. Till flugornas herre, ingen nämnd ingen skämd!

2011-03-16 23:50

Inte så många flugarter är beroende av dynga. Några få arter men framförallt fjärilar suger i sig den proteinrika vätskan under torra sommardagar i brist på vatten eller blommor. Dyngbaggarna, (60 arter) om de fortsätter att minska i antal innebär det en miljökatastrof. Dyngbaggarna äter upp dyngan efter ett betesdjur på ett dygn.Det finns många andra arter i en mocka, inte bara dyngbaggar. Dör de dynglevande insekterna blir följden övergödning, det skulle klassas som en naturkatastrof. Flertalet av dem är rödlistade och direkt hotade på grund av centrerad djurhållning, för stora avstånd mellan de gårdar som håller djur. Det blir populationsdepression hos arter som isoleras. Bin, getingar, fjärilar hotas också. Fladdermöss, ärlor, starar är beroende av dynglevande insekter i gödselhögar på naturbeten. Dynglevande insekter omvandlar dyngan till näring för växterna.Nämnda insekter lever på allt i naturen som omvandlas till humus, många av arterna lever av organiskt matrial i naturen, i skogen, på svampar. En sällsynt hotad art lever av älgbajs. Länsstyrelsen har fin info, sök på information om hotade arter, dyngbaggar. Dynglevande insekter kommer att vara en viktig samarbetspart i den framtida MILJÖVÄNLIGA matproduktionen.

8. kokillen

2011-03-16 22:14

du kommenterar som vanligt som du uppenbarligen har förstånd till. Det avmaskas alldeles för mycket i vårt land, det råder näst intill en hysteri. Hästar avmaskas i onödan och förebyggande syfte, kreatur, får osv. Med växelbete och sambete kan man undvika mycket av avmaskningen. För precis som Harmagedon säger så är avmaskningsmedlen ett gissel både för dynglevande insekter som vattenlevande organismer, för det är i vattnet det hamnar till slut. Det handlar väldigt lite om flugor. Det handlar om många arter som är vida mer utrotningshotade än vargen. En art är lika viktig oavsett om den har päls eller facettögon. Eller har jag fel?
Att sprida gifter måste vara den absolut sista åtgärden, när inget annat hjälper. Glesa ut rävstammen, kraftigt. Detsamma gäller förstås ev. vargar. Tvång på att skicka in avlivade rävar, vargar, och jag antar att det även gäller grävling.
Jag säger inget om bekämpningen uppe i Österfärnebo (tror jag det är) beträffande myggplågan, det är ju svårt att ha skottpengar på mygg. :-)
Men med gifter klarar myndigheterna att kringå vargfrågan och dess eventuella spridningsfaktor av masken.

7. Harmagedon

2011-03-16 21:37

Du har helt rätt det vore för jäkligt om det skulle dö några flugor....

6. Insekter

2011-03-16 19:28

Prazikvantel, Epsiprantel tar död på en hel del spillningslevande insekter, bladhornade dyngbaggar, mfl. En sammanställning av kunskap finns inte. Det ursäktar inte att avmaskningsmedlet kan spridas i naturen. Förkovring i ämnet finns hos naturvårdsverkets rapport. Litteraturstudie över spillningslevande insekter eller i rapporten, läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Om någon känner till andra fakta om avmaskningsmedlet kan ni kommentera om det. Det vore olyckligt om insekter också dör.

5. Är det ekonomiskt försvarbart...

2011-03-16 19:16

...att ha en tät stam av rävar? Gör räven jaktbar hela året med skottpengar är både effektivare och billigare. Varg vet vi att det finns inga ekonomiska begränsningar. Problemet som man dessutom blundar för är att vargen har en mycket större aktionsradie.
Tyskland har gjort försök att bekämpa dvärgbandmasken genom att sprida ut lockbete med avmaskningsmedel. Någon effekt verkar det inte ha blivit då Tyskland fortfarande har en hög koncentration av smittade rävar.

4. Det blir....

2011-03-16 19:10

...nog svårare än vad dom tänkt sig med bekämpning. Finns det godkänt preparat? finns det behörig personal? Det kommer att bli mycket stor miljöpåverkan pga den stora arealen.

3. Brott mot miljölagstiftningen!

2011-03-16 17:40

Avmaskningsmedel passerar den behandlade djurkroppen och bör inte hamna i naturen eftersom det dödar insekter. Avmaskningsmedel kan komma att hamna i mycket känsliga biotoper. Vi har alltför många hotade arter. Till vilken nytta skall rävarna avmaskas då det mycket väl kan vara gnagare som är parasitbärare?

2. De som är förståsigpåare....

2011-03-16 15:40

har de konstaterat att det inte finns dvärgbandmask i sveriges vargar? Till ett hundra procent, i alla vargar, med tillförlitlig het från de som kan det här, fatskarna och personalen på sva alltså. Annars är ju fem mila radierna rena lekstugan!

1. Ekonomiskt försvarbart?

2011-03-16 15:24

Hoppsan, finns det en ekonomisk kalkyl för folkhälsan och möjlighet till rekreation i naturen? Är rovdjuren så värdefulla att de går före människors hälsa och välmående?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB