• Pinewood

Max 45 lodjur får skjutas

AktuelltPublicerad: 2012-10-29 13:46

Även kommande säsong kan bara 40 lodjur fällas i Mellansverige.
Naturvårdsverket har bestämt hur många lodjur och järvar som får skjutas under nästa år. I mellersta förvaltningsområdet får sammanlagt 40 lodjur fällas, fördelat på de åtta länen som ingår. I södra Sverige får maximalt fem lodjur fällas.

Naturvårdsverkets beslut berör i första hand mellersta förvaltningsområdet, där 40 lodjur får fällas under licens- eller skyddsjakt.

I mellersta förvaltningsområdet ingår Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Upplands, Stockholm och Gävleborg län.

Vanligtvis tas fem lodjur undan för skyddsjakt vilket betyder att det endast blir 35 lodjur kvar till licensjakten fördelat på de åtta länen. 


”Man blir alldeles matt”
– Men vad håller de på med? Man blir alldeles matt när man hör sådant här, säger Hans Fredlund, jägare från Uppland.

Han påpekar att lodjursstammen i Uppland är bland den tätaste i landet och att stammen snart kommer att vända nedåt eftersom det börjar vara slut på rådjur som är lons huvudsakliga föda.

Det är en syn som också delas av Johan Månsson från länsstyrelsen i Uppsala län.

– Ja, det verkar som att lodjursstammen här i Uppland håller på att nå sin peak och troligtvis kommer att vända nedåt, säger han.


Både lo- och rådjursstammar kraschar
Hans Fredlund menar att det för lodjurens skull vore bättre om man kunde ha en måttlig beskattning av stammen istället för att den ska växa tills rådjursstammen kraschar för att sedan även lodjursstammen ska krascha.

– Det vore bättre för både lodjur och rådjur om vi i Uppland fick licens på 20-25 lodjur innan båda stammarna kraschar, kommenterar han.

Naturvårdsverket beslut innebär vidare att det endast tillåts skyddsjakt på fem lodjur i södra förvaltningsområdet. Där ingår Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Södermanland och Östergötlands län.

Någon licensjakt blir det alltså inte i de länen.

När det gäller järv tillåter Naturvårdsverket skyddsjakt på 25 stycken i norra förvaltningsområdet och max två i mellersta.


Max 32 vargar får skyddsjagas
För varg har Naturvårdsverket satt ett maxtak på 25 vargar som får avlivas under skyddsjakt i mellersta förvaltningsområdet samt sju i Jämtlands län, som ingår i norra området.

Besluten om skyddsjakt på varg gäller fram till sista december i år.

Det betyder inte att 32 vargar kommer att kunna avlivas, utan antalet är det högsta som Naturvårdsverket kan acceptera. Den verkliga siffran kommer att bli betydligt lägre.

När det gäller lojakten i de norra länen har de länsstyrelserna full rätt att besluta om skydds- och licensjakt på lo under tre år. Här överstiger lodjursstammen miniminivån som fastställts.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Läs min kommentar igen Uffe

2012-11-02 15:58

Jag har inte kommenterat statistiken över huvud taget, bara konstaterat att du missbrukar den grovt för att uppnå ditt syfte. Jag vet inte om det är p.g.a okunskap eller medvetet, men det är väl ungefär lika illa. Hur känns det att behöva ta till den starkaste formen av lögn för att driva sina teser?

24. Mats S Johansson #22

2012-11-02 11:49

Antalet kollisioner mellan bilar och rådjur säger oändligt mycket mer om storleken på rådjursstammen än hur många personer som skadas i bilarna vid dessa kollisioner. Det tror jag även du Mats S Johansson förstår, om du anstränger dig.
För övrigt och även om vi kommer ifrån ämnet, så var antalet dödade och skadade människor i trafiken 2010 totalt sett lägre än alla andra 25 föregående år. Enl. din logik så betyder det att det rullar färre bilar 2010 än 1985.
Men så är det naturligtvis inte. Den rullande fordonsparken har under den tiden ökat från ca 3,2 miljoner till 4,8 miljoner vägfordon.

23. #20

2012-11-02 09:19

Jag säger bara: SUCK!

22. Det är inte för inte

2012-11-01 17:22

som man ibland graderar lögner som: lögn - förbannad lögn - statistik. Uffe Stridberg använder här statistik som monstret i filmen "Motorsågsmasakern" använder ett i vanliga fall mycket effektivt verktyg för fällning av träd.
Statistik är, riktigt använt, ett mycket kraftfullt verktyg till det som det är avsett men blandningen av extrem rovdjursvärnare, journalist och "användare av statistik" blir här så pinsam att du borde skämmas Uffe för du menar väl inte att man ska dra slutsatsen att hjort/rådjursstammen minskat till en sjundedel från 2009 till 2010 bara för att antalet skadade i sådana olyckor gått från 14 till 2, eller hur?
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Olycksstatistik/Vag/Nationell-statistik/Historik--olyckstyp/

21. Kvällar och nätter

2012-11-01 09:00

Egentligen borde jag inte skriva och debattera med någon som inte vill förstå...

Du har läst vad jag och signatur Peter har skrivit. Kanske även vad Daniel L från SJF har skrivit, du ger i alla fall delvis rätt. Men sen skenar du iväg igen. Det är på kvällar och nätter viltolyckorna sker. Inte släpper jag mina hundar på natten om jag inte måste.

Hoppas att detta kan gå in nu så att du slipper fundera och kanske kan börja verka för en ökad lojakt så att både rå och lo kommer att leva vidare i populationer att tala om.

20. Rätt signaturen Peter #19

2012-11-01 01:40

Det kan du ha rätt i, att rådjuren trycks ut ur skogen och ut på vägarna. En ökning av dessa viltolyckor med rådjur inleds i oktober och kulminerar i december och januari, för att åter halveras i februari då löshundjakten på rådjur avslutats. Det kan man tydligt se i viltolycksstatistiken. Så du har säkert rätt i att löshundjakten trycker ut rådjuren till vägarna signaturen Peter, för det var väl vad du menade?

19. Stridsberg........

2012-10-31 19:36

Anledningen till att vi får höga viltolyckstal på rå, är att dom blir trängd från skogen.
Dom söker sig till bebyggelse,där det är vanligt att dom blir påkörda.
Ja, det har dom alltid gjort, MEN, nu är det BARA där vi ser dom. I skogen är rådjuren väldigt lätträknade, så ska man använda dina verktyg för att bedöma antal rådjur, då får vi en väldigt missvisande siffra!

18. Mårtensson #17

2012-10-31 16:09

Vad är det jag inte vill förstå Mårtensson? Att lodjur äter rådjur är ingen nyhet för mej och det är precis som det ska vara. När rådjur finns är rådjur lodjurens naturliga byte. Men, som du kan läsa i den länk du hänvisar till:
"Rådjurens dynamik är lite mer komplicerad. Det är uppenbart att rådjursstammarna minskat rejält även i områden som helt saknar lo."
För några år sedan, då licensjakten på lodjur inleddes i södra delen av landet så menade Liberg att det var nödvändigt eftersom lodjuren svalt i brist på rådjur. När skjutna lodjur analyserades, fann man inget enda skjutet lodjur som visade på svält eller ens dåligt hull. Liberg byggde troligtvis sin uppfattning på antagande och färre rådjur rapporterades skjutna i den frivilliga rapporteringen.
Jag har uppfattningen att det för närvarande inte finns bättre indikator för tillståndet i rådjursstammen än resultatet av den obligatoriska rapporteringen av viltolyckor. Av den kan man utläsa mycket.
För övrigt så är interaktioner mellan arter är komplicerat. Jag kan väl som du rekommendera lite läsning: http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2004/9/nar-lodjur-dodar-ravar-gynnas-smaviltet/

17. Som jag skrev i inl. 13

2012-10-31 15:01

Vissa saker går ju bara inte in....
Men kanske om du läser inl. 14?
Annars är det nog så att du inte vill förstå!?
Dem flesta av oss jägare sitter inte och hittar på dessa saker för nöjets skull utan återger vad vi upplever. Att du då sitter och simulerar detta mot viltolyckorna i respektive kommuner gör det inte mindre sant för den skull.
Man kan simulera det mesta i tex excel eller vad man vill (jobbar nästan dagligen med dem sakerna) men om parametrarna ändras måste man göra om simuleringen annars får man ut fel slutdata, eller hur!?
Om du följer denna länk så förstår du kanske vad som redan har hänt i stora delar av Norduppland.
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2011/03/Forskare-radjuren-styr-lodjursstammen-1.16236/

16. Mårtensson #13

2012-10-31 13:23

Ok Mårtensson! Dina jaktmarker ligger i Östhammars- och Tierps kommuner.
Du skrev i #6 att du tror att ni har 3 rådjur per tusen hektar och det är utan tvekan lite.
Om det skulle vara allmängiltigt över hela dessa kommuners landyta, så får jag det till att det finns ca 440 respektive 460 rådjur inom kommunerna inklusive ytorna i tätorterna. Tittar man på trafikolyckor med rådjur så finns 207 sådana rapporterade under 2011 i Östhammar och 221 i Tierps kommun samma år. Nästan hälften av de bestånd som nu skulle finnas om dina siffror vore allmängiltiga för kommunerna. Låter inte rimligt, eller hur? 2011 var en snöfattig vinter och tittar man på snörika 2010 så rapporterades 272 respektive 266 rådjursolyckor i samma kommuner.
Det är ju möjligt att just på dina jaktmarker är rådjuren särskilt sällsynta och det kan ha olika orsaker. Det betyder rikare bestånd på andra håll i kommunerna och vilda djur är väl aldrig jämt fördelade, eller hur.

15. Stridsberg

2012-10-30 16:34

Den tiden är förbi då vi förser er med uppgifter från verkligheten i skogen och ni ska sitta hemma och nagelfara uppgifterna framför datorn. Ut i skogen och skaffa uppgifterna själv eller sök på nätet. Sen kan du sitta hemma och göra sannolikhets kalkyler med dina egna uppgifter

14. Saxat från ett pressmeddelande på SJF

2012-10-30 16:33

"- Enligt färsk data ser vi att rådjursstammen omfördelas i landet, den går ner på vissa ställen medan den ökar på andra – mycket beroende på den ökande lodjursstammen. Rådjuren blir rädda och drar sig närmare bebyggelse för att få skydd, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet"

13. Vissa saker går ju bara inte in...

2012-10-30 16:33

Att du inte går ihop minskningen av rå pga lo med statistiken gällande trafik Beror nog mer på att den statistiken inte talar om hur många rå det är på skogen.

Att man ser rå intill bebyggelse och vägar beror mer på att självbevarelsen har tagit överhand vs den farliga människan.

Jag jagar på många marker både i Östhammars och Tierps kommun och vi ser dessa tendenser på många håll.

På hemma marken i Tierps kommun har vi inte skjutit ett enda rå på 3 år. Detta ser ut att bli det 4:e

12. #11

2012-10-30 14:39

Av intresse tycker jag. Utslagna rådjur på grund av lodjur har jag hört många gånger och från flera håll. Men sådana påståenden går sällan ihop med frekvensen av trafikolyckor med rådjur. De senaste åren redovisas sådant även kommunvis, inte bara länsvis. Om du berättar vilken kommun det gäller, så kan man få en föreställning av hur det ser ut.

11. #7

2012-10-30 13:01

Spelar det någon roll menar du?

10. Uffe #7

2012-10-30 13:01

Detta var något du inte ville höra va? Ser nog ut så på fler marker än den som nämnts, i Västmanland har det sett ut på liknande sätt länge på en del platser...

9. Ändring Nu!!!

2012-10-30 10:25

Stöder till 100% insändaren från Per G!
Nu måste vi drabbade samla oss och kräva ändring av förd rovdjurspolitik. Vi bör kunna ta hjälp av att det snart är val.
Hoppas att Svenjungagruppen tar tag i detta.

8. Vi jägare kräver ändring!!

2012-10-30 10:25

Jag trodde att NVV var proffersionella och hade full koll på det vilda i Sverige. Men efter hanteringen av vargen har det ju framstått med full tydlighet att de har noll koll!!! Nu är det dags att deras uppdragsgivare = regeringen ser til att det blir ändring NU!! Vi jägare har blivit hunsade av NVV alltför många år. Detta är skandal!!

7. Andreas Mårtensson #6

2012-10-30 10:24

I vilken norduppländsk kommun ligger dina jaktmarker?

6. Nu får det f-n vara nog.

2012-10-30 09:25

Vi har inte kunnat skjuta ett enda rådjur på vår jaktmark i Norduppland. Skulle tro att vi har ca 3rådjur /1000 ha.

Nu måste NVV ta sitt förnuft till fånga!!!

5. Fullständigt vettlöst

2012-10-30 09:03

Återigen ett föraktfullt utspel från NVV. De heliga rovdjuren ska enligt inkompetensens näste få befästa sitt gastkramande grepp om svensk natur.
NVV vill befästa den utarmning som skett de senaste 20 åren, ett stycke skamligt dålig historieskrivning i svensk historia som skapats av fullständigt hänsynslösa tjänstemän på NVV med en förblindad och vilseförd politikerkår som låter sig ledas som får till slakt.
Alla förnuftiga människor med jordnära förankring som har ögonen öppna ser vad som skett och vad som håller på att ske.
Ska vi rädda den spillra som återstår av rådjursstammen måste det till resoluta krafttag NU.
En avskjutning i storleksordningen 450 lodjur i dom aktuella områdena skulle rimma bättre som en start men för att få till ett konkret mätbart mål ska man vända på betraktelsesättet och öka lodjursbeskattningen tills rådjuren åter är uppe på en lägsta nivå av 70 rådjur/1000ha.
Detta är fullt möjligt och ett ansvar vi har att verkställa innan katastrofen är helt fullbordad.
Det är nyttovilt markerna ska bära, inte en utarmning a la NVV och rovdjursmaffians modell som sverige drabbas av för tillfället.
Löser inte våra politiker detta gör gemene man det i det sunda förnuftets tecken.
Folket låter inte stadsbornas nycker styra deras liv till ett sådant vansinnigt pris.
Markerna ska föda folkets behov och inte stadsbornas fjantiga fantasinycker.

4. undran

2012-10-30 09:02

Är det meningen att våra skogar enbart skall bestå av rovdjur, ja visst ja vi får ingenting tycka vi skall bara anpassa oss. NV skiter (ursäkta uttrycket) i hur landsbygden skall överleva, här gäller bara att köra över.

3. Suck!

2012-10-29 17:32

Precis som alltid då! Dom har inte börjat lärt sig......
Småviltet lyser med sin frånvaro på marker som alltid har hållit god standard, men nu ser vi bara katter å vargar!
Vi håller på att bygga upp ett härligt land med stor mångfald.....

2. Utmärkt

2012-10-29 17:32

Då blir det bara vildsvin kvar när maten har tagit slut för rovdjuren och även dessa har dött.

1. Som vanligt då..

2012-10-29 15:46

NVV kör vidare på sin ekosofiska linje, och struntar fullkomligt i hur de som drabbas av rovdjuren har det.
De slår sig fri från all kritik över tidigare beslut, maktfullkomliga som de är, för de vet ändå att de klarar sig undan med i stort sett vad som helst, då vi endast har syltryggar i regeringen.
Inför tjänstemanna-ansvaret igen, så kan det nog bli lite annat ljud i skällan, om de riskerar att få personligen stå till svars för ogenomtänkta beslut på dålig vetenskaplig grund.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons