• Pinewood

Milda vintrar stressar stora älgar

AktuelltPublicerad: 2015-12-25 10:47

Stora älgar mår inte bra av det blida vintervädret. Milda vintrar är på sikt ett hot mot den norrländska älgen, berättar SVT Västernorrland.

– Älgarna blir värmestressade. De kan inte svettas och måste kyla ner sig genom att öka andningen, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, till TV-stationen.

Problem för stora älgar
Speciellt de storvuxna älgarna i Norrland får problem. Under sommaren och hösten bygger de upp stora fettlager och får i början av vintern en rejäl päls. Det blir ett skydd mot temperaturer nedemot 40 graders kyla.
När vintervädret istället blir varmt mår älgarna dåligt.
– Ett enskilt år med mildvinter är inget problem, men sett över tid kan det bli jobbigt att vara älg, säger Göran Ericsson till SVT Västernorrland.

Kan förändra älgstammen
På sikt kan varma vintrar förändra älgstammen, säger Göran Eriksson. Behovet av att vara stor, ha ett rejält fettlager och klara månader av svält går förlorat och leder till att mindre älgar överlever i ökad omfattning.
Göran Ericsson pekar också på att björnarna kan komma att ändra beteende om de milda vintrarna blir permanenta i framtiden. Antingen går de i ide senare eller också håller de sig vakna året om.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Vädret bär med sig andra faktorer!

2015-12-28 10:15

Vad man ofta missar är att en temperaturförändring också bär med sig andra konsekvenser. Vi ser redan idag hur älglusflugorna brer ut sig och får älgarna att ställa sig i vatten sommartid. Älgar med håravfall och stora sår över kroppen kan vara en effekt av detta (inte bevisat ännu). Om denna fluga fanns för några tusen år sedan vet jag inte men den var inte talrik när jag var barn (om den fanns?) När rävskabben kom så exploderade rådjursstammen samtidigt som det var milda vintrar, den kombinationen gjorde att fästingarna ökade enormt. Djur som skiftar färg för vintern kommer också att få det svårt (de kommer nog att ändra detta med tiden), när de blir färre så måste rovdjuren ändra bytesdjur med de konsekvenser detta för med sig.
Så temperaturförändringar påverkar naturen, vissa arter tjänar på det till en början och andra förlorar, med tiden anpassar sig naturen till de nya förutsättningarna. Men att säga att älgarna inte påverkas för att det var varmt för tusen år sedan då är man ute och cyklar. Hela vårt jordklot är förändrat sedan dess, arter har försvunnit och tillkommit. Det finns väl 5-6 miljarder fler människor sedan dess, befolkningstillväxten är den största orsaken till att vi har en klimatändring som går fortare än det gjort historiskt sett. Det är främst tidsaspekten som gör att naturen inte hinner anpassa sig.

5. Framtidens älgar

2015-12-26 20:36

Kjell G syftar nog på svenska medeltiden, men om man talar om denna period utan vidare precisering, brukar man räkna från början av 500-talet till slutet av 1300-talet. De grova furustubbar och torrakor man idag finner ovanför skogsgränsen är ungefär 1000 år gamla(http://lagmansnatursida.se/affisch/uppvarmning.pdf). När glaciärerna i Alperna krymper finner man också där rester av stora träd från samma tid. Så nog är det svårt att leda i bevis att det är varmare nu än då.

I Norrland finns gamla omfattande system av fallgropar för älg. De byggdes i stor utsträckning under äldre stenåldern, den tid som Skandinavien hade det allra varmaste klimatet efter att inlandsisen drog sig tillbaka. Mycket varmare än idag. Det är svårt att tro att stenåldersmänniskorna hade arbetat så hårt med groparna om det inte lett till goda fångster av älg.

Sen kan det vara intressant att spekulera om hur mycket älg och andra djur det kommer att finnas i Norrland, när om några få tusen år inlandsisen på nytt ligger kilometertjock över landet.

4. Stressade

2015-12-26 18:30

Tror nog att harar och lekattor o.s.v. som pälsat om till vinterdräkt blir mer stressade av att det aldrig verkar komma nån snö

3. Storleken har betydelse.

2015-12-26 15:17

För det första så var det inte varmare på medeltiden än vad det är nu. Däremot på 1000-talet så var det så varmt och skönt att Golfströmmen stannade, vilket gjorde att det blev dåliga växtförhållanden under 800-900 år innan det kom ikapp igen. Och djur som lever i kalla områden utvecklas till större individer än de av samma art som lever i varmare områden och det har ju att göra med att en större kropp har mer muskelmassa som håller värmen i förhållande till ytan på kroppen, vilket gör att de klarar sig bättre. Och de djur som klarar bäst av att lägga på sig fett inför vintern klarar sig ju också bättre. Det är ju detta som gör att både älgar och björnar i ex.vis Alaska och Kanada är större än sina släktingar i varmare områden. Älgarna kommer att bli mindre och björnarna kommer att vara vakna längre ju varmare och kortare vintrar det blir i norr.

2. Älgen

2015-12-26 09:49

Efter brunsten så har tjuren inget fett kvar och vinter kom tidigare förr.
Så hur klarade tjurarna sig då.
Där mot så kan varma vintrar ha en påverkan på björnen

1. Milda vintrar stressar stora älgar

2015-12-25 19:34

Trams och rena spekulationer. Senast under medeltiden var det varmare än nuförtiden. Ännu idag hittar man grova 1000-åriga stubbar I fjällen där det nu endast växer vide och fjällbjörk. Under bronsåldern och för 5000 - 8000 år sedan var det mycket varmare. Har någon hört talas om dvärgälgar från den tiden?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB