• Allmogejakt

Minst 107 björnföryngringar som mål

AktuelltPublicerad: 2011-11-07 10:26

Naturvårdsverket har satt upp miniminivåer av björn för sex län. Målet är att det minst ska förekomma 107 föryngringar per år.

Den svensk björnstammen består i dagsläget av lite mer än 3 000 björnar. Enligt riksdagen bör det minsta antalet föryngringar vara 100 till antalet, medan länsstyrelserna i sex län ligger något över och föreslår 107 föryngringar, vilket motsvarar cirka 1 070 björnar.


Inte ett tak för björnstammen
– Det är viktigt att komma ihåg att miniminivån inte är ett tak eller mål för hur många björnar som ska få finnas i landet. Riksdagsbeslutet om rovdjurspolitiken anger att de ska vara över miniminivån för att långsiktigt bevaras i landet, säger Ola Larsson, handläggare vid viltförvaltningsprojektet på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Enligt en utredning som regeringen tillsatt har man definierat en lägsta nivå av björn till 1 800 björnar för att stammen ska betraktas som livskraftig.

Slår fast förslagen
Det förslag som kommit från de sex länsstyrelser fastställs av Naturvårdsverket utan ändringar. Totalt blir alltså miniminivån 107 björnar. 
Fördelningen blir:
• Norrbottens län: 28
• Västerbottens län: 9
• Jämtlands län: 30
• Västernorrlands län: 8
• Dalarnas län: 12
• Gävleborgs län: 20

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Naturvårdsverkets rovdjursavdelning gör som de behagar

2011-11-08 13:37

Anders Hermansson har som vanligt rätt. Att betänka är dock omständigheten att inför senaste riksdagsbeslutet framförde NNV en önskan om föreskriftsrätt i sitt remissvar. Det observerades och kom på pränt på denna webbsida under kommentarer. Jag tror inte någon av jägarorganisationerna invände mot NNV:s önskan i sina respektive remissvar, men föreskriftsrätten klubbades igenom riksdagen. Så, idag har politikerna överlämnat besluten om våra stora rovdjur till tjänstemännen på NNV. Är det någon som kontrollerar vilka som blir anställda där (och efter vilka kriterier)? Alla har vi hört om tjänstemannastyre, i fallet rovdjuren syns det tydligt. Vad vanligt berörda människor tycker, det skiter man i. Demokratiskt? No way!

7. Anders

2011-11-08 08:57

Jo jag har läst den tidigare men slängde nu ett öga igen i den. Helt klart så vill inte regeringen röra allt för mycket i detta. Målet för en långsiktig stam är som du säger minst 5000 björnar. Dock så står det ju som så att björnen även skulle klara sig på 800 individer. Då björnen ökar år från år så skulle man fortfarande kunna öka avskjutningen och ändå inom en kort tid nå målet på minst 5000 björnar.

6. #3 Ett bra ord.

2011-11-08 08:57

Tack Anders, "lämmelfasen" var verkligen en klockren sammanfattning av vad dagens rovdjurspolitik kommer att innebära!

Följdverkningarna av lämmelfasen, och att den kommer att inträffa, inser de inte eftersom de har uppenbara begränsningar i sitt tänkande! Dvs. förmågan att analysera data och utföra en konsekvensanalys!

5. JÖSSES

2011-11-08 08:57

Ja vad ska man säga är det bara inkompetenta människor som håller på med rovdjur. Känner en björnspårare i Dalarna han följde en björn från idet till midsommar 26 kalvar samt 4 kor hade den björnen tagit under denna tid. Det skjuter inte vårat jaktlag på 10 år. Detta var bara en björn. Varför ska allt klövvilt utrotas??????

4. Fråga

2011-11-08 08:56

Thorbjörn Lövbom SJF och som är ordförande i det nationella rovdjursrådet.
Han är tillsatt att veta och svara på jägarkårens frågor angående rovdjur.
Ni jägare som har funderingar kring rovdjurens antal i Sverige, ställ frågorna till Thorbjörn Lövbom han måste kunna svara hur den framtida utvecklingen av rovdjuren ska bli i Sverige, annars är det väl ingen mening med att vi har ett nationellt rovdjursråd där Lövbom är ordf.
Rikta även samma frågor till SJF ordf. Torsten Mörner och JRF Solveig Larsson. De är valda representanter och ordföranden i resp.förbund. De MÅSTE helt enkelt svara på frågor som rör den svenska jakten och förbundens syn på rovdjursetableringar i Sverige. De är ju Jägarkårens valda ledare och måste stå upp i alla media och slåss för jägarkårens åsikter.

Min första fråga till Thorbjörn Lövbom måste bli, - hur stort tak kommer Ni i rovdjursrådet att besluta om, då det gäller varg. Vad jag förstår så måste Ni ju ta ett beslut som ni kan delge den jägarkår ni är representanter för.
Undanflykter om dittan o dattan om vad regeringen beslutar är ointressant det är Ert beslut som är viktigt för jägarkåren att veta.

Det är utomordentligt viktigt för Jägarkåren att veta vilka klara ståndpunkter och BESLUT NI TAR.
Tar ni inga beslut, ja men då kan ni avgå med omedelbar verkan, då har det nationella rovdjursrådet ingen funktion.

En riktat uppmaning till jägarkåren måste helt enkelt bli, vi måste hålla grytan kokande och ställa krav på våra förtroendevalda, annars blir vi rökta som det så modernt heter.

3. Frippe - det finns inget björntak och inget vargtak....

2011-11-07 15:31

....och inget lotak och ...
Målet är MINST 5000 björnar och vargar i Sverige. Läs propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik" och det följande riksdagsbeslutet. Vi närmar oss "lämmelfasen" för både björn och varg, antalet djur kommer att skjuta i höjden med en förskräcklig fart. Någon avsikt från svenska staten att BEGRÄNSA antal björnar eller vargar eller lodjur eller järv eller örn eller säl finns INTE, finns INTE, finns INTE, ....

2. men då

2011-11-07 14:49

med 3000 nallar i landet och ett mål på minst 107 föryngringar så borde det väl finnas utrymme för en utökad avskjutning.

1. Vi skall HA!

2011-11-07 13:58

Stopp o belägg!! Låt nu "VI SKA HA"-gänget ta hand om förvaltningen, eftersök, problem m.m av alla björnar och vargar som man "SKALL HA". Dags att låta dessa personer ta ansvar för sina beslut och inte låta dem lasta över detta på andra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB