• Pinewood

Minst 27 vargföryngringar

AktuelltPublicerad: 2014-09-18 10:54

I Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen har samverkansrådet föreslagit att miniminivån för varg ska vara minst 27 vargföryngringar. Landshövdingen i Gävleborgs län har reserverat sig mot detta och vill att det egna länet ska hysa två vargföryngringar i stället för de föreslagna fyra.

Före den 22 september i år ska landets tre rovdjursförvaltningsgrupper ha lämnat förslag till Naturvårdsverket på hur de vill att miniminivåerna för rovdjur ska se ut i respektive område. Miniminivåerna ska möta Naturvårdsverkets begäran om antal föryngringar, så samverkansgrupperna i de olika rovdjursförvaltningsgrupperna har fått komma fram till hur föryngringarna ska fördelas i område och län.
I det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län. Här har samverkansgruppen, som består av varje läns landshövding, nu tagit fram ett förslag på hur miniminivåerna för de stora rovdjuren ska se ut.

Minst 27 vargföryngringar
Bland annat ska de åtta länen tillsammans hysa minst 27 föryngringar av varg. För lodjur föreslås en miniminivå på 68 föryngringar, för björn 50 och för järv sex.
Gävleborgs läns landshövding har reserverat sig mot den föreslagna miniminivån för varg. Hon anser att länet ska ha två föryngringar i stället för fyra. Motiveringen är att det i uppdraget från Naturvårdsverket står att det bara är konstaterade föryngringar som ska räknas in i miniminivån.

Så här ser förslagen från Mellersta rovdjursförvaltningsgruppen ut för de fyra rovdjuren:

Varg
Dalarnas län                 7 föryngringar
Gävleborgs län             4 föryngringar
Stockholms län             1 föryngring
Uppsala län                  1 föryngring
Värmlands län              7 föryngringar
Västmanlands län        1 föryngring
Västra Götalands län   3 föryngringar
Örebro län                      3 föryngringar
Totalt 27 föryngringar


Lodjur
Dalarnas län                10 föryngringar
Gävleborgs län              8 föryngringar
Stockholms län              7 föryngring
Uppsala län                   8 föryngring
Värmlands län             12 föryngringar
Västmanlands län         4 föryngring
Västra Götalands län  12 föryngringar
Örebro län                      7 föryngringar
Totalt 68 föryngringar

Björn
Dalarnas län                 25 föryngringar
Gävleborgs län             25 föryngringar
Stockholms län              - föryngring
Uppsala län                   - föryngring
Värmlands län               - föryngring
Västmanlands län         - föryngring
Västra Götalands län    - föryngring
Örebro län                     - föryngring
Totalt 50 föryngringar


Järv
Dalarnas län                  4 föryngringar
Gävleborgs län              2 föryngringar
Stockholms län              - föryngring
Uppsala län                   - föryngring
Värmlands län               - föryngring
Västmanlands län         - föryngring
Västra Götalands län    - föryngring
Örebro län                      - föryngring
Totalt 6 föryngringar

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Ökning?

2014-09-21 22:34

Detta borde väl innebära att om målet med 27 föryngringar inträffar måste väl stammen öka med lågt räknat 200 vargar/år???
Frågan är då,hur mycket varg ska vi behöva innan myndigheterna fattar att det kommer att gå på tok?

11. #9, och en del av er andra...

2014-09-19 09:52

kan ni inte skilja på min. och max. ?
förslaget innebär i stort att alla län i området skall hysa varg och fri tillväxt råder....

10. För fega

2014-09-19 09:18

Vi är för fega är i vårat land, vargen springer runt husknutarna, vi får betala tv-licens fast man bara äger en dator/mobil. Det går bra att sitta och gnälla runt köksbord, på jobb eller på forum. Hade det här hänt i mellanöstern så hade det hängt poliker i lyktstoplarna och ganska snabbt hade folket fått sin röst hörd. Nu menar ju jag självklart inte att vi ska lyncha någon men varför är det ingen som drar igång en stor demonstration igenom stockholm som hörs ner till eu's huvudkontor i bryssel eller att de kommunala jägarna stannar hemma istället för att åka ut på eftersök mitt i natten vid trafikolyckor? Något mer måste vi väl kunna göra?

9. Märkligt...

2014-09-18 13:41

...med bara en föryngring i Stockholm och Uppsala. Där måste det väll finnas utrymme för ett par till?! Men det är klart fåren, hästarna, korna och hundarna är väll viktigare och mer värdefulla där än i Värmland och Dalarna!

8. Antal vargar...

2014-09-18 13:41

..är väl satt redan! Intervallet 170-270 om jag inte minns fel. Är det hövdingarna i länen som bromsar jakten!? Deras åtgärd tycks vara den som förhalar allt om varg.
Att nu komma med direktiv som inte kan gälla är helt fel. Vargjakt med det snaraste, om antalet individer ska nås innan jakttiden blir försent för att decimera till gällande antal, också 2015.

7. Värmland

2014-09-18 13:40

Vi har 30 revir i Värmland och 20 revir med föryngringar. Det har med all säkerhet fötts valpar i något av de andra 10 också, men det ska vi inte få veta. Ska det skjutas bort 13 revir eller hur kommer det att bli?

6. Hm

2014-09-18 13:40

Det här med rovdjursförvaltning börjar nästan bli komiskt om det inte vore så att det drabbar människor och djur. Sanningen är ju att det inte går att förvalta vargen så som föreslås. Vad händer med "överskottet", ska de vara fredlösa? Ett av de största problemet är ju att man inte anger något tak. Det enda raka är att ta bort vargen i landet helt. de tillför inget, det är inte biologiskt "nödvändiga", de finns i hundratusentals osv. Fri jakt och sen blir det lugnt igen..

5. hm

2014-09-18 13:40

Så då blir det i mellansverige vi ska ha alla vargarna eftersom länen neröver säger nej till föryngringar. Tackar.

4. Jämlikhet

2014-09-18 13:39

Var finns logiken och jämlikheten i Sverige???
Har vi inte gemensamt ansvar i HELA Sverige???

3. Gode intensjoner?

2014-09-18 11:44

Dette ser jo ut som et steg i rett rettning men vil det kunne gjennomføres? For Vermland vil dette utgjøre en reduksjon på ca 50 % sett i forhold til dagens nivå. Hvem skal besørge dette og hvordan skal disse stakkars folka få leve i fred med omgivelsene?

2. Minimumnivå?

2014-09-18 11:44

Det är väl för tusan en maximumnivå som behövs!
och varför skall så självklart dalarna/värmland/gvlb vara avelsstation? vore det inte bättre att flytta avelsstationen till andra län där det finns VILDA bytesdjur till rovdjuren? om man nu måste ha en massa odjur i jordbrukslandskapet överhuvudtaget

1. Hur menar dom nu då??

2014-09-18 11:43

När det konstaterats 7+7 föryngringar i Värmland och Dalarna lär vi väl kunna ta bort de revir som inte har ynglat av sig??
Då uppfyller vi väl kraven??
Det krävs tydligen inga andra antal än föryngringarna.
Det borde bli skottpengar på varg i vinter så det går att tjäna en årslön på vargjakt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB