• Älgskadefondsföreningen

Missnöjda i vargbältet stärker positionerna i JRF

AktuelltPublicerad: 2011-06-18 19:23

Vargmotståndarna stärkte sina positioner i Jägarnas Riksförbund vid den pågående förbundsstämman.
Flera ledamöter från vargbältet valdes in istället för valberedningens förslag.

Resultatet av lördagens förhandlingar vid JRF-stämman i Åre innebär att de missnöjda medlemmarna i vargbältet, i den så kallade Mellansvenska gruppen, fick in ledmöter i förbundsstyrelsen. Göran Karlsson, distriktsordförande i Västra Götaland, går in som andre vice ordförande istället för Preben Garner. Med sig får han Wincent Kvarnrud, också han från Västra Götaland. Kvarnrud blir nyvald som ombud på två år för region syd.

Började ”gunga” 
Stämman började ”gunga” redan när man skulle bestämma dagordningen. Wincent Kvarnrud yrkade att man skulle behandla alla motioner om varg och lo, samt uteslutningen av en medlem i Dalarna, under punkt sju där verksamhetsberättelsen skulle redovisas.
Det var ett taktiskt yrkande för att försöka påverka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Det begärdes votering och omröstningen blev jämn, med röstsiffrorna 22-23 förlorade Kvarnruds förslag.
Sedan kom nästa heta punkt, valet av stämmans ordförande. Av hävd ska värddistriktet bestämma vem som är stämmoordförande. Det konstaterade Mats Eriksson, som representerade värddistriktet Jämtland-Härjedalen.

Kränkta 
– Vi vill inte ha Conny Sandström som mötesordförande. Vi vill ha en fullständigt opartisk ordförande som leder förhandlingarna. Vi känner omyndigförklarade, vi är faktiskt lite kränkta, sa Mats Eriksson.
Motkandidaten blev Ronnie Hermansson från Dalarna. Han presenterade sig själv som jägare och jobbar i det civila med jaktfrågor vid länsstyrelsen i Uppsala.
– Jag hoppas vi kan få en saklig diskussion utan retoriska knep, sa Hermansson.
Sluten omröstning följde och då förlorade förre förbundsbasen för JRF, Conny Sandström, med röstsiffrorna 19-30.

Votering om ansvarsfrihet 
Nästa holmgång blev beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen. Mats Eriksson från Jämtland-Härjedalen pekade på att han inte ville ge styrelsen ansvarsfrihet, eftersom ombuden till förra årets JRF-stämma i Töreboda inte fick handlingarna i tid före stämman.
Då gick generalsekreterare Per Wanström upp och påpekade att det enda handlingar som inte skickats i tid var de dokument som kom från valberedningen.
Wanström framhöll att det endast är stämman som kan styra valberedningen. Det blev votering om ansvarsfriheten. Med röstsiffrorna 27-18 beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Kurt Borg, distriktsordförande i Värmland, reserverade sig skriftligen mot beslutet.

Två ordförandekandidater
Sedan var det dags för val av ny förbundsordförande på två år. Då lanserades Göran Karlsson som motkandidat till sittande Solveig Larsson.
Wincent Kvarnrud gick upp i talarstolen och pratade för den Mellansvenska gruppen. Han kritiserade den nuvarande förbundsledningen och inriktade sig på framförallt två saker.
– Förbundet har inte räckt till i frågan om älgförvaltningen. Man har inte gjort någonting för att få in representanter i viltförvaltningsdelegationerna, som styr hela älgjakten. Det behövs en ny förbundsstyrelse med kraft.
Wincent Kvarnrud efterlyste också hårdare tag i vargfrågan. Han pekade på att vargen inte kan finnas i renskötselområdet och då blir problemen för stora i Mellansverige och snart även södra Sverige.

Programförklaring 
Ordförandekandidaten Göran Karlsson gjorde en programförklaring.
– Jägarnas Riksförbund kan inte bli ett tvåfrågeförbund, som enbart sysslar med älgfrågan och vargarna. Vi är ett rikstäckande förbund och måste tillgodose alla intressen, som de svenska jägarna har, sa Göran Karlsson.
Solveig Larsson svarade och förklarade att man gjort allt man kunnat för att få bättre representation i viltförvaltningsdelegationerna. Hon framhöll att förbundsledningen bland annat ägnat kraft åt att få rovdjursutredningen införstådd med de problem som följer av vargen och dess etablering.
Efter sluten omröstning stod det klart att Solveig Larsson sitter kvar som ordförande två år. Omröstningen slutade med 29-19 till Solveigs fördel.
– Tack för förtroendet, kommenterade hon valresultatet.

Motkandidaten vann 
Men det var inte slut på dramatiken för det. Nästa punkt var valet av andre vice ordförande. Valberedningen föreslog omval av Preben Garner, men Mellansvenska gruppen och deras sympatisörer föreslog då Göran Karlsson. Det blev även här sluten omröstning och då vann Göran Karlsson med röstsiffrorna 25-24.
Dessutom blev det votering om en nyvald ledamot på två år för region syd i förbundsstyrelsen. Tre kandidater föreslogs: Preben Garner, Ilona Miglavs och Wincent Kvarnrud.

Vargkritisk sammankallande 
Ilona Miglavs var valberedningens förslag men hon fick bara en röst. Preben Garner och Wincent Kvarnrud fick 22 respektive 26 röster. Därmed gick även den posten till Mellansvenska gruppen.
Vargbältet gjorde en framstöt till när Kurt Borg blev sammankallande i valberedningen de närmaste två åren.

Invald i förbundsstyrelsen. Göran Karlsson från Västra Götaland valdes in som andre vice ordförande i förbundsstyrelsen. Han lanserades även som ny förbundsordförande, men förlorade omröstningen mot Solveig Larsson.

Wincent Kvarnrud efterlyste kraftag av JRF i frågan om vargen. Han valdes in i styrelsen för två år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Svar till UFFE vetorätt.

2011-06-27 13:33

Som du UFFE med all säkerhet har vetskap om så ansluter man sig till en Jaktorganisation som man TROR ska företräda medlemskårens åsikter och krav. Som enskild person har man mkt små möjligheter att påverka exv. vetorätt i en kommun. Alltså förutsätter man som medlem i exv JRF att organistionen ställer upp för sina medlemmar och för fram kraven till kommunerna.
Här i Norrland, för JRF en mkt blygsam tillvaro gentemot kommunerna. M a o JRF kommer att tappa medlemmar om inte ledningsgrupperna i JRF intensifierar exv vargfrågan här i norr. Det är ju ingen tvekan om att alla berörda inte bara jägare och hundägare utan även andra, exv kommunerna står som förlorare när ett eller flera vargrevir bildas i en kommun. I dagsläget om den nuvarande vargpolitiken får fortsätta är vi även här Norrland inom snar framtid i samma situation som i vargbältet. Bevisligen har vi ju ett mångårigt facit att tillgå.

Nå vad gör då JRF för att påverka kommunerna här i norr, -ja i princip samma sak som SJF, INGETING!!

Ni som läser mina rader måste förstå att som enskild person har man ingenting att sätta upp mot kommunerna i den så viktiga frågan, -varg eller inte varg. I flertalet av norrlandskommunerna har politikerna och de kommunstyrande ÄNNU inte förstått vilken fara som lurar, vilka värden som går till spillo med raserade viltstammar och försvunnen jaktlig verksamhet. De ansvariga i rovdjursförvaltningen i norrlandslänen (i varje fall i Västerbotten) försöker på alla sätt mörka bort vargförekomster.
- Vad är detta för ett beteende hos tjänstemän som är avlönade av staten och medborgarnas skattemedel, - kan man fråga sig?

- Nå men vilken jaktorganisation ska vi norrlänningar tillhöra? SJF svek kapitalt hela jägarkåren i vargfrågan, därom råder väl inget tvivel! JRF då, ja de började bra med sin vargpolitik "inga vargföryngringar i exv Västerbotten var policyn" -hur är vargpolicyn idag UFFE?

Som jag skrivit förut jag är övertygad om att jägarkåren här i norr kommer att tillsammans klara av vargfrågan, men ett stort stöd ifrån JRF är inte att förakta, men det gäller att de förtroendevalda i JRF ställer sig upp på barrikaden och slåss för jägarkåren.

Jägarkåren här i norr måste samarbeta därom råder inget tvivel annars går det åt h-vete i vargfrågan. Men vi kan inte med bästa vett o vilja och med sinnenas fulla bruk stödja SJF som accepterat två vargföryngringar i varje län. Ställer JRF upp på samma accepterande, ja men då kan vi kasta medlemskapet i papperskorgen.

13. Otur när jag tänker.

2011-06-20 23:44

Håller med till 100%.

12. Vetorätt?

2011-06-20 23:44

Är det inte bättre att såväl JRF som SJF, LRF m.fl. organisationer börjar visa lite lokalt "jävlar anamma" och sätter press på okunniga lokalpolitiker och faktainformerar befolkningen? Ni som är medlemmar i dessa organisationer ställer ni krav på era lokalt och regionalt valda representanter? Vad gör dom?

11. Viktigt steg för landsbygden

2011-06-20 12:10

JRF har tagit ett viktigt steg för de drabbade på landsbygden. Vetorätt i vargfrågan för kommunerna är en bra början för att rädda våra urgammla traditioner, med Löshundsjakt-viltstammar-beytesdjur, med bla fäbodbruk. Det går ej att förena en varegstamm med ovannämnda, traditioner. Det är endast storstädernas befolkning som ev kan tänka sig varg i närområdena.

10. Det är synd att det inte...

2011-06-20 09:44

...kommer fram vad som är på gång. Enfald, rovdjurs etableringen som inte sköts för sitt eget bästa. Rovdjur som på sikt kommer att svälta ihjäl, pga av att de naturliga bytesdjuren inte räcker till. Men de kommer de röstande som gick de sittande i förbundsstyrelsen till mötes, få stå till svars för i sina läns-organisationer va de lider. Sanningen kommer i kapp er tids nog, där också...

9. Men Calle då!

2011-06-19 20:59

Har du någon gång i en årsstämmokallelse sett att media blivit kallad?
Jag kan nog föregå ditt svar med, att det har du nog inte. Däremot är det vanligt att media efterfrågar ackreditering och får det. En sådan fråga ställdes till JRF inför årets stämma, men generalsekreteraren meddelade att stämman var stängd för media detta år. Så har det inte alltid varit. Bevakade själv stämman i Bollnäs för några år sedan för Sveagruppens räkning.

8. Var media inbjudna till SRFs årsmöte Uffe?

2011-06-19 17:36

Det framgår i alla fall inte av kallelsen. Den säger att medlemmar är välkomna. Någon annan grupp omnämns inte

7. Håller med Mårdner

2011-06-19 13:27

Tydligen en "intressant tillställning", som Mårdner skriver.
Synd bara att stämman inte var öppen för media.

6. JRF vs SJF 10-0

2011-06-19 10:14

Tack för att ni tar dom stora frågorna på allvar Varg och Älgförvaltningen. Ni har visat på stämman att ni vill förändra nuvarande politik till något bättre, det känns som att ni är det enda förbund som kommer att ta strid i dessa frågor. Jag kommer att gå över till er i stället för SJF. Så enkelt får man en ny medlem och SJF tappar en, man lyssnar på medlemmarna. Gör mig inte besviken nu bara.

5. Årsstämman

2011-06-19 10:13

var tydligen en intressant tillställning, med en del nyval.
Vi får hoppas att Norrland inte glöms bort i vargdebatten. Ska JRF stärka sina positioner i norr måste även vargmotståndet i Norr intensifieras. Rennäringen är ingen garanti för att inte vargrevir upprättas. Samerna köps helt enkelt ut och där står Jägarkåren med sin tvättade hals.Vi har redan ett antal vargar i norr, de har jägare och skogsmän iaktagit under ett antal år, tyvärr mörkas det hela tiden från de rovdjursansvariga i länen. Och SJF synes inte vilja ta tag i den verklighet som råder.

Försöket med flytt av varg från Norrbotten misslyckades, det visste forskarna redan på förhand, MEN det blev ett försök att bevisa, att det går inte att flytta vilda vargar med gott resultat. Resultatet av detta försök blir, att de invandrade vargarna österifrån ansess så värdefulla att de blir mkt små möjligheter till skyddsjakt. Alltså kan man konkret säga att vargflytten var ett redskap för underlättandet i bildandet av vargrevir i norr. Därför bör den nya styrelsen även titta till Jägarkåren i Norr om JRF vill utöka sin medlemskår häruppe.

Jag önskar den nya styrelsen lycka till i sitt kommande arbete.

4. Äntligen nu kan man komma tillbaka som medlem!

2011-06-18 23:52

Bra att det blev en opartisk mötesordförande "Ronnie Hermansson" när Conny Sandström förlorade omröstningen så hoppas jag att han inser att tiden har runnit ut för hans del. Man skall hålla sig till stadgar samt regler som är instiftat inom JRF då får man respekt från andra som håller för ärligheten som högt inom JRF.
Bra att Göran Karlsson samt Wincent Kvarnrud blev invalda i styrelsen samt att Kurt Borg blev invald i valberedningen.
Hoppas nu att vargfrågan samt älgförvaltningen bereds på ett bättre sätt inom JRF-förbundsstyrelsen då kommer allt fler att ansluta sig till ett förbund som lyssnar till jägarna.

3. Håller ...

2011-06-18 23:51

helt med nummer 1
Behövs hårdare tag i rovdjursfrågorna.....
Hoppas det nu blir bättre !!

2. hm...

2011-06-18 22:08

vi är många som vet att JRFs förbundsstyrelse har jobbat väldigt hårt i rovdjursfrågorna. I synnerhet ordföranden! Hoppas att det produktiva arbetet kan fortsätta så att det inte blir pannkaka av allt hårt arbete. Det vore förödande att behöva börja om från början.

1. Härligt..

2011-06-18 22:00

..med många positiva besked från årsstämman. Ju fler som byts ut i förbundstyrelsen dess bättre. Synd att inte ordföranden blev utbytt. Man måste bli mycket tuffare i rovdjursfrågorna framöver om man vill behålla sina medlemmar i varg-bältet. Gott att höra att det kokar lite. Stå på er ni som vill se förändringar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons