• Allmogejakt

Missnöje med verket kan ge nystart

AktuelltPublicerad: 2013-10-04 10:26

Viltmyndigheten – en helt ny övergripande myndighet för jakt och viltförvaltning – kan vara verklighet 2017. Det kan bli resultatet efter att första delbetänkandet av jaktlagsutredningen, som presenterades på torsdagen. Missnöje med och kritik av Naturvårdsverket har gjort att utredningen föreslår denna nystart. I praktiken innebär även utredningen en hård kritik mot Naturvårdsverkets insatser.

Utredningsgruppen, Håkan Larsson, Nina Nordengren och Jens Andersson, menar att Naturvårdsverket mest har inriktat sig på bevarandefrågor och inte varit tillräckligt drivande i jaktfrågor.

– Något som är så viktigt just nu när vi har de största viltstammar vi haft på väldigt lång tid, kommenterade Håkan Larsson under presskonferensen i Rosenbad.

För lite fokus på viltfrågorna
Det har blivit för lite fokus på viltförvaltningen, konstaterade utredaren.
– Till exempel går 50 procent av de resurser Naturvårdsverket har för jakt och viltförvaltning till rovdjuren, kommenterade han.
Kritik mot verkets sätt att sköta viltfrågorna har kommit både från jägare och markägare och Naturvårdsverket har tappat förtroende.


”Bygga upp förtroendet”
– Det behövs en nystart. Vi vill starta en ny myndighet som kan börja från scratch och bygga upp ett förtroende hos alla, sade Håkan Larsson.

Utredningen föreslår i första hand att myndigheten förläggs på tre ställen i landet – Östersund (huvudort), Grimsö och Jönköping.

Runt 40 tjänster räknar utredarna med att det behövs, varav ett 20-tal nu finns på Naturvårdsverket och sju på Grimsö.

Ett statligt tillskott på tio miljoner kronor, tillsammans med de lönekostnader som tas in från de andra tjänsterna, skulle räcka i första skedet enligt utredningen.

”Logisk och bra signal”
– En logisk och bra signal, menar Jens Karlsson på Grimsö forskningsstation.

– Det blir mycket lättare att samordna all förvaltning när man kan integrera rovdjur och annat vilt, anser han om förslaget.

Delar av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag kan flyttas över till Viltmyndighetens Enligt utredningen är det då logiskt att den del av kostnaderna för den nya myndigheten delfinansieras med jägarnas inbetalningar av jaktkortsavgifter till Viltvårdsfonden.


Kritisk mot att ta jaktkortspengar
Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné är kritisk till det upplägget.

– Att finansiera en myndighet med pengar från jägarna är en synnerligen anmärkningsvärd lösning. Viltet och dess förvaltning är ett samhällsintresse och bör, precis som alla andra förvaltningar, grundfinansieras av samhället via statsbudgeten, kommenterar Daniel Ligné i Svensk Jakt.


Skogsstyrelsen ger intressekonflikt
LRF vill hellre se att det är Skogsstyrelsen som får ta över den nya viltmyndigheten. Men många jägare ser Skogsstyrelsen som ”älgutrotningsmyndigheten”, som helt går på skogsägarsidans avskjutningskrav i viltförvaltningen.

Risken för intressekonflikter är för stor för att föreslå en sådan lösning, tycker utredaren Håkan Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Nytt blod?

2013-10-05 16:18

En grundförutsättning för att en sådan myndighet skall fungera är att dess tjänstemän absolut inte kommer från tidigare anställning på naturvårdsverket. Det måste till nytt folk som inte är besmittade men det oförtroende som naturvårdsverket har dragit på sig genom sitt amatörmässiga agerande i jakt- och rovdjursfrågorna. Det måste till jakt- och viltkunnigt folk på dessa poster, så dom kan man nog hitta bland viltforskare, viltmästare och andra med praktisk erfarenhet av jakt och viltvård. Nya kvastar sopa bäst!

4. NATURVÅRDSVERKETS

2013-10-05 16:18

Personal har ju redan visats sin "kompetens". De blir väl inte bättre för att arbetsplatsen byter namn. Sen borde snf ,srf,wwf,nordulv betala hela kalaset vi har fått betala för nått vi inte viljat ha .Det vore demokratialá T.E

3. OM det vore seriöst!

2013-10-04 13:07

Skulle de givetvis redovisa redan nu vilka befogenheter/skyldigheter ett sådant verk inneha, blir det bara en låsasmyndighet som styrs av förvaltningsrätt eller Naturvårdsverket blir det givetvis bara en papperstiger! Ungefär som inför förra valet där det lovades att rovdjuren skulle förvaltas på regional nivå genom Lst, vad händer tex LSD Dalarna det där tillsattes tjänstemän som får helt fritt spelrum att köra över lokalbefolkningen tom dokumenterat att de ljuger utan att något görs åt det!

2. Vadå skillnad...

2013-10-04 11:31

om man tar med 20 tjänstemän från naturvårdsverket. Det blir väl "same but diffrent". Nya kvastar sopar bäst.

1. Jaktkortsavgiften

2013-10-04 11:20

- Ska biståndsministern ha sin lön från biståndspengarna?
- Ska arbetsmarknadsministern ha sin lön från A-kassan?
- Osv...
Känns det igen??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB