• Älgskadefondsföreningen

Moderater positiva till nya vargfria renbeten

AktuelltPublicerad: 2010-11-30 11:58

Moderata dalariksdagsmännen Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin är positiva till att Idre nya sameby flyttar sina renbetesmarker söderut.
– Då kan det bli ett argument för att inte ha varg i området. Det skulle innebära en liten lindring av situationen i ett område som har ett hårt rovdjurstryck, säger Ulf Berg.
Han och Carl-Oskar Bohlin vill också att de kommande licensjakterna inriktas på att ta bort hela revir istället för att enstaka strövargar skjuts.

Idre nya sameby har, som vi rapporterat här på Jakt & Jägare, hittat nya områden för renbeten längre söderut i norra Dalarna. Ett stort område norr, öster och väster om Mora innehåller bra renbete. Problemet är förekomsten av varg. Samerna utgår ifrån att samhället ”åtgärdar saken”. Bland markägare och jägare i området höjs positiva röster då man hoppas att renarnas inmarsch kan innebära att man slipper vargen.

Nya inkomster 
Nu skriver Ulf Berg, Avesta, och Carl-Oskar Bohlin, Borlänge, i ett pressmeddelande att de ställer sig positiva till utökat renbetesområde. Dels för samerna, men för markägarna, som får nya inkomster.
Berg och Bohlin har också jägarpolitiska avsikter med sin motion.
– Oavsett om man gör det här området till renskötselområde, så anser jag att det måste tas bort revir i Dalarna. Vargstammen måste spridas över en mycket större areal än vad som är fallet i dag. Man måste i sammanhanget tänka på att Dalarna har ett hårt tryck av andra rovdjur också, säger Ulf Berg.

För stora konflikter 
Däremot ska renskötselområdet fortsätta vara fredat från vargföryngringar, anser han. Det innebär för stora konflikter att tillåta bofasta vargar bland renarna.
Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin tycker också att licensjakten ska utformas så att man tillåter jakt på hela revir i områden där rovdjurstrycket är stort och där befolkningen upplever problem med vargar. De har skrivit en motion till riksdagen med det budskapet.
– För Dalarnas del medför det inga förändringar om man behåller alla revir utan istället skjuter enskilda strövargar, säger Ulf Berg.
Berg och Bohlin vill också att inplantering av varg i möjligaste mån undviks i Dalarna.
Du kan läsa hela motionen på länken nedan.
Länk

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Kan bli bra.

2010-12-01 08:11

Nu har jag för lite info om detta ännu, men initialt så ställer jag mig försiktigt positiv till detta med renbeten på min mark, allt beror på vad som kommer att avtalas med samerna och markägare.
Vargen tillför inget positivt alls på mina marker, förstör bara min jakt,så den får gärna försvinna.
Dock kanske man kan förhandla till sig att få skjuta sig en ren eller två, renkött är fantastiskt gott, vilket jag tvivlar på att varg är..
Ska bli intressant att se hur detta utvecklar sig.

7. Rennäring eller varg

2010-11-30 17:55

Det är som att välja mellan pest eller kolera!

6. Om det skulle vara.....

2010-11-30 17:54

den enda och sista möjligheten för att få slippa vargeländet så ska jag överväga att applådera förekomsten av ren ända ned till Smygehuk!!!!!!!

5. Vanis lupus

2010-11-30 17:14

Problemen är desamma för fårbönder som för samer, rovdjuren innebär problem, bekymmer och förlorad inkomst, har du inte ens förstått det? Om det råder brist på boskap som kan försvara sig emot rovdjur, så svälter väl de senare till döds, är det vad du önskar? Hur ser du förresten skillnad på en tam och en vild ren? Inser inte också du att det är enormt stora problem med rovdjur? Vilka värnar du mest, boskapsägare eller rovdjuren, och varför?

4. Canis Lupus!

2010-11-30 17:14

Varför inte följa det förslag som Jakt och Fiskesamerna föreslår i sin rapport till Sametinget? http://www.sametinget.se/6916
Av den här rapporten framgår också att det är viktigt att skilja mellan renägare/samebymedlemmar och övriga samer, av vilka de senare är i klar majoritet inom Samekollektivet.
Fick alla samer samma tillgång till renbetesområdena som ett fåtal renägare (bara runt 100 personer som kan klara sig på renskötsel), så skulle t o m vargen kunna platsa i områden med vildren och andra arter som p g a en modern version av renskötsel, inte tillåts där.

3. Samerna måste ta samma ansvar som fårbönder

2010-11-30 16:06

Vi har inte längre några vildrenar i Sverige som kan försvara sig mot rovdjur bl.a. varg. I stället har vi tamrenar och därmed kan man jämföra samer med bönder som har tamdjur i form av får och kor. Av
bönderna i mellansverige kräver man att man skyddar sina djur från rovdjursangrepp. Här måste man ställa samma krav på renägande samer att de skyddar sina renar med t.ex. hundar och renvaktare som man hade långt in på 1900 hundratalet. Läs om detta i samelitteraturen. Nu går renarna ofta utan någon bevakning alls och blir givetsvis lätt offer för rovdjur speciellt av lodjur.
Därför kan det inte bli tal om att flytta ner renar i områden som numera är etablerade vargrevir. Över halva Sverige är redan idag undantaget för vargrevir just på grund av några hundatusen renar och 5000 renägande samer.

2. !

2010-11-30 15:07

Carl-Oscar har under flera års tid sökt kunskap hos vargdrabbade för att bilda en egen uppfattning och kunna ta ställning. Det är bara att gratulera att han inte glömt de argument han hört och gratulerar till riksdagsplatsen.

1. Politiker

2010-11-30 14:29

Såna politiker skulle vi behöva ha i Värmland, t.o.m jag skulle nog kunna bli moderat då.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB