• Allmogejakt

Mörkertal för rådjurskrockar

AktuelltPublicerad: 2014-05-09 11:48

Det finns ett stort mörkertal för hur många personer som dödas eller skadas i trafiken på grund av rådjur, enligt en färsk studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Undersökningen visar även att rådjursolyckor har gett en kostnad på drygt nio miljarder kronor under en tioårsperiod.

– För antalet omkomna i olyckor med rådjur inblandade är antalet dubbelt så stort än de officiellt rapporterade antalen, medan antalet svårt skadade är minst 177 procent högre än de officiella siffrorna, sammanfattar Annika Jägerbrand på VTI.

Undersökningen gäller åren 2003-2012.

Annika Jägerbrand har inte nöjt sig med redovisningen av viltolyckor från Transportstyrelsen. Hon har även tagit del av siffror från bland andra Nationella viltolycksrådet om kollisioner och polisrapporterna i Strada-materialet (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition).


Väjer eller bromsar för rådjur
Mörkertalet för skadade och dödade trafikanter beror bland annat på att det i en del fall inte blir en krock med rådjur. I en del fall blir det olyckor sedan fordonsförare väjt eller bromsat när rådjur kommer ut på vägen.

Enligt officiella siffror har fyra personer dött och 110 svårt skadats på grund av rådjur under tioårsperioden.

VTI-sammanställningen visar att det i själva verket är åtta döda och att antalet svårt skadade är 177 procent högre.

Visserligen är de fler trafikanter som drabbas av älgolyckor. Det är 66 döda och 628 svårt skadade efter älgkrockar under samma period i den officiella statistiken.


Mörkertal även för andra viltarter
Men Annika Jägerbrands poäng är att det troligen finns ett mörkertal för drabbade trafikanter även när det gäller andra viltarter.

– Det är troligt att den officiella statistiken även underskattar antalet dödade och skadade från övriga viltslag som älg, hjort och vildsvin, kommenterar hon.

– Resultaten visar att antalet rådjurskollisioner ökat under tioårsperioden, förklarar Annika Jägerbrand,

Totalt är 306 267 rådjursolyckor med skador på egendom och personskador inrapporterade under åren 2003-2012.

2 752 döda eller skadade trafikanter
Antalet omkomna och skadade personer i dessa olyckor är 2 752.

Under tioårsperioden har rådjur stått för 75-80 procent av viltolyckorna i trafiken. Den övervikten för rådjur ger i sin tur höga siffror för vad rådjursolyckorna kostar.

VTI-studien visar att det under 2012 var en total kostnad på över en miljard för rådjurskollisioner och rådjursolyckor. Av det är cirka 70 procent kostnader för egendomsskador.

Under tioårsperioden blir kostnaden drygt nio miljarder. I det ingår ”externa kostnader” för 2,8 miljarder som gäller personskador, dödsfall, jaktvärdet på rådjuren och kostnader för eftersök på trafikskadade rådjur.
De flesta trafikolyckorna på grund av rådjur inträffar i Västra Götaland, Skåne och Stockholm.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. 10

2014-05-11 10:54

Helt rätt Bernt, jag har ungefär samma erfarenhet som du, både vad gäller miltal och påkörningsstatistik.
Samma med medpassagerare, som tjatat på mej att titta på vägen. Mitt standardsvar, vägen flyttar inte på sej, till skillnad från det fyrbenta som kommer upp från sidan av densamme.
Folk tror visst djuren växer upp ur asfalten. .... typ

10. Föraren är ansvarig!

2014-05-10 20:20

Med en körsträcka på över 8000 mil/år under 10 år och drygt 5000 mil/år i 15 år har jag lyckats köra på 1 rådjur. Bilkörning måste ske med fantasi och det är ingen slump att jägare är kraftigt underrepresenterade i statistiken över påkört vilt. Många gånger har mina passagerare undrat varför jag bromsar, de tittar helt enkelt inte vid sidan av vägbanan. Som passagerare har jag däremot mängder av gånger sagt åt chauffören att bromsa pga av vilt, utan detta hade ett flertal rådjur eller älgar fått sätta livet till. Gör jägarexamen till en obligatorisk del av skolundervisningen jämte teorin till körkortet så skulle antalet viltolyckor minska krafitigt under kommande år.

9. Djurvän

2014-05-10 09:49

30? Det kan gott vara 110 om sikte framåt är bra nog så att du vet att du bemästra fordonet och kan undvika krock med oväntade varelse som är ute på vägbanan.
Att några av dessa oväntade djur som finns runt nästa kurvan kan vara mina barnbarn verkar du skita fullkomligt i.
Är det en sjuårings fel när han/hon blir nermejad av en förare som håller laglig maxfart?
För Guds skulle försök med lite tankeverksamhet före du börja spy ut ditt hat för jägare.
Du och dina vänner syns vara beredd att bokstavligen gå över lik för att kunna krossa jakten -människans äldsta kulturyttring.
I mitt tycke är din attityd så långt ifrån ett korrekt moraliskt ställningstagande som det kan vara.
Att du inte inser detta själv tyder på en mycket skev bild av världen.

8. # 5 Rättvisa? Hmmm.

2014-05-10 09:47

Någon rättvisa ska det väl vara. Vi ska stängsla med sex trådar mot två, som räckte förr. Vi ska ha djuren inne nattetid på sommaren. Vi ska ha ständig koll på våra djur. Så vad är det för problem att köra 30 km/tim. Ska det vara säkert så ska det. Annars kan du ju alltid gå. Då sparar samhället energi.
Har du haft ''lyckan'' att se en älg springa för livet, med vargar i bakhasorna? Det har jag. Det gick i full sken över vägen. Ingen bil som fick plåtskador den gången.
Statistik är bra, men är inte riktigt sann alla gånger. Många gånger har eftersöksjägare blivit inringda. Inte ett spår. Varken bromsspår, klövspår, blod eller glas. Men man måste ju anmäla för att få ut på försäkringen. Några tankar om det?

7. Bidragsmyten

2014-05-10 09:47

"Om vi skulle ta bort alla möjligheter för människor att ta sig till sina arbeten, så var skulle landsbygden få sina bidrag ifrån tror ni?"
Jaha, nu vet vi var Djurvän har sin bostadsort och det är inte på landsbygden. Det är istället troligen i någon av de Stockholmskommuner som får tillbaka mest genom skatteutjämningssystemet.... Hur skulle städerna klara sig utan alla strävsamma landsbygdsbor som jobbar och drar in vinster och skatteintäkter till staten?

6. Djurvän dravel som vanligt

2014-05-10 09:46

För mycket klövvilt i Sverige? Var har du läst detta någonstans?

Du förespråkar en större rovdjursstam, men du vill minska rovdjurens föda, tror du inte har tänkt igenom det.

5. Hmmm! Filip!

2014-05-09 23:05

Lägg ner dravlet att det är bilförarens fel. Vi har för mycket klövvilt i Sverige och dessa siffror är verkligen skrämmande. Miljardbelopp bara för rådjur. Börjar vi räkna in älg, viltsvin och andra hjortdjur så lär det bli en mäktig siffra. Varför ska samhället stå för dessa kostnader? Endast 3 % av befolkningen vill ha dessa överstora populationer. Ni borde betala mycket större summor till staten för att kompensera för samhällets kostnader. Vi behöver inte ha en miljon rådjur, drygt 300 000 älgar osv. De är inte utrotningshotade och kan minskas i antal ordentligt. Detta gnällande på bilförare, speciellt i stora städer visar på ren okunskap. Om vi skulle ta bort alla möjligheter för människor att ta sig till sina arbeten, så var skulle landsbygden få sina bidrag ifrån tror ni? Bilvägarna är till för att köra på och att hålla de hastigheter som bestämts. Samhället skulle stanna av totalt om alla ska börja köra 30 km/tim vilket är populärt att hävda här på sidan. Så varför bestämmer inte politikerna att vi ska sänka till 30 km/tim på alla vägar? Skulle det fungera tror ni? Det enda hållbara är att decimera klövviltsstammarna och öka rovdjursantalet. Det leder till färre viltolyckor och bättre sunda ekosystem.
Det löjligaste av allt är att hävda att vargen skrämmer ut viltet på vägen. Att hävda att ca 300 vargar skulle bemästra det, medan några hundratusen jägare och jakthundar inte skulle göra det under jakt, blir ju rent löjligt! Älgolyckorna ökar ju markant på hösten och beror enligt er inte på de enorma mängder jakthundar och jägare som härjar i skogen. Men detta klarar dock några vargar... ;)

4. Verkligen allvarligt

2014-05-09 15:11

Rådjuren är ungefär lika oskyldiga som de ser ut, men det finns en hel del runtomkring som både förvärrar och förvillar.
I dagens ekosofiska värld lärs det ut att man skall bromsa för t o m en hare, vilket ger otäcka konsekvenser. De som drivit igenom detta skulle själva få meddela de anhöriga då någon av de yngre som gått på denna nyck väjt för Bambi och vikt sin familj runt ett träd.
Sedan har vi alla försäkringsbedrägerier/körkortsräddarlögner: "jag väjde för ett rådjur" ger en helt annan fortsättning än "jag somnade visst". Rådjuret är lätt att skylla på, och det måste man veta om innan man tillskriver rådjuret alla olyckor.
Det är svårt att köra ihäl sig på ett rådjur med dagens bilar.

3. ORSAK?

2014-05-09 15:10

Att lägga skulden för dessa tragiska händelser på djuren är fullständigt fel.
Dessa olyckor orsakades av förarna av dessa fordon som väldigt tydligt körde för fort i rådande omständigheterna, dvs. de kunde inte stanna/bromsa i tid för att undvika kollision, helt emot gällande traffikregler.
Detta luktar som fortsättningen av ekofascisternas kampagn för utrotning av älg/rådjur/ren osv., Naturligtvis genom stor ökning av rovdjursantal.
(för du kan hoppa upp och sätta dig på att det inte kommer att resultera i krav på ökade avskjutning genom ökade jakt, nej, nej. De förhatliga jägare ses istället som orsak till dessa stammar av hjortdjur som fortkörare krockar med).
Djurvännen(?) kommer säkert att börja skrika om "överstora stammar av klövdjur som hålls endast för att tillgodose jägarnas lustmord aktiviteter" men det finns traffikregler, det är bara att följa dem.
Jag har 40 år med körkort, mestadels på landsbygden, utan en enda viltolycka. Många, många tillbud till olyckor under dessa 40 år, men jag har alltid kunna undvika krocken.
Det är den bakom ratten det hänger på.

2. Det skulle vara intressant...

2014-05-09 15:10

att veta hur många av rådjursolyckorna som egentligen är somningsolyckor och liknande.

1. ja

2014-05-09 15:10

det kan mycket väl vara den ökande vargstammen som gör att rådjuren blivit rörligare...vore intressant att se en geografisk statistik på olyckorna.

Redaktionell kommentar:
De flesta trafikolyckorna på grund av rådjur inträffar i Västra Götaland, Skåne och Stockholm.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB