• Älgskadefondsföreningen

Mörner kritiseras för jäv

AktuelltPublicerad: 2011-03-24 12:26

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot både Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Naturvårdsverket för hanteringen av försöksprojektet med vildsvinsfällor.

Det är tillverkaren av Lotinfällan, Lars-Olof Lundgren, som JO-anmält Mörner för jäv eftersom Mörner samtidigt jobbade dels som statsveterinär i projektet som skulle leda till typgodkännande av vildsvinsfällor, och dels inom Svenska Jägareförbundet, som utövade försäljning av en konkurrerande vildsvinsfälla och dessutom drev en rättsprocess mot Lotin.
– Det är tydligt att Mörners deltagande var ägnat att rubba tilltron till utvärderingens objektivitet. Torsten Mörner ska därför kritiseras för sin medverkan, skriver JO.

Även myndigheterna får kritik
Men JO konstaterar också att omständigheterna var väl kända av både SVA och Naturvårdsverket. Därför ska också de båda statliga institutionerna kritiseras för att man inledningsvis gick med på arrangemanget.
JO konstaterar att vidare förtroendeskador för vildsvinsprojektet förebyggdes genom att Torsten Mörners medverkan avbröts i mars 2010 därför att man insåg att arrangemanget var olämpligt från jävssynpunkt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Torsten Mörners egna JO anmälan

2011-05-04 08:31Hej! Jag måste kommentera det Erick skrev om Mörners egna JO anmälan.

Förloppet var följande!
Mats Sjöqvist på Djurförsöksetiska Nämnden kritiserade Torsten Mörner för att han var i jävsituation, vilket resulterade i att Mörner kontrade med att JO anmäla sig själv.

Undertecknad ringde JO:s registrator två gånger i frågan utan att anmälan fanns registrerad, vid det tredje samtalet satt jag med en kopia i handen, och då tittade registratorn även i tjänsteposten där anmälan hittades till slut.

Anledningen till att JO inte tog upp anmälan är väldigt enkel.
Det förhåller sig nämligen så att man kan helt enkelt inte JO anmäla sig själv, (det får ju vara någon måtta på dumheterna).

Skulle denna möjlighet funnits så är det en fördel om anmälaren tar med all fakta, i stället för att utelämna viktiga uppgifter som skulle varit intressanta för JO att bedöma.

Hur som helst så hjälpte vi Torsten med hans problem att få anmälan godtagen, och vi passade även på att fylla i de uppgifter som han själv ”glömt” att berätta för JO.

I dagsläget ligger ytterligare en JO anmälan hos Justitieombudsmannen i samma ärende, men nu begär vi en fullständig utredning då det är en hel del konstigheter ytterligare som behöver utredas.
Det är inte bara Torsten som brutit mot 11-12 §§ Förvaltningslagen, det finns några till som borde få förklara sig hur de tänker i dessa sammanhang.

På vår hemsida www.lotin.se finns alla handlingar att läsa, vi har lagt ut allt och sedan bråket började har 566 000 filer hämtats från hemsidan.

Hälsningar Lars-Olof Lundgren

3. Jo;

2011-03-25 12:37

Man undrar ju hur Jo arbetar nar man inte tar upp fallet förrän en fälltillverkare anmäler

2. Missat en detalj...

2011-03-25 08:51

Torsten anmälde sig själv till JO innan utredningen startade för att klargöra om det fanns en jävsituation. Då valde dock JO att inte ens ta upp fallet...

1. INTE BARA DETT?

2011-03-24 23:57

Det är väl flera tvivelaktiga ingripande från SJF och nämnda man som gör att de borde granskas i flera ärenden? Senast Vargens adress Örebro? Nej SVJ förbundet ni har helt och hållit sålt T ---erna ni kommer aldrig mer att få ett förtroende bland oss jägare.Undra på att ni tappar medlemmar? Ni har bortgjort er och vi har tappat förtroendet för er.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons