• Allmogejakt

MP hårt ansatt i Ockelbomöte

AktuelltPublicerad: 2014-04-29 10:51

I går arrangerades en debatt i Ockelbo om rovdjurspolitiken. Det var Moderaternas landsbygdspolitiske talesman Ulf Berg som bjudits in tillsammans med Miljöpartiets Anders Ekholm.

Initiativet till debatten togs av Moderaterna och riksdagsledamoten Lars Beckman. 
Gefle Dagblad var på plats för att bevaka mötet.
Miljöpartiets Anders Ekholm bor i Årsunda och har tidigare varit Rovdjursföreningens representant i Gävleborgs län. 
Inför mötet sade Lars Beckman att Miljöpartiet får veto över rovdjurspolitiken om det blir en röd-grön seger i höstens riksdagsval.
Därför är det viktigt att det kommer fram vilken rovdjurspolitik i så fall är att vänta, kommenterade Lars Beckman inför mötet.

Handlade mest om varg
Duellen mellan de två politikerna kom snart att handla om varg, särskilt de som håller till kring Ockelbo, rapporterar Gefle Dagblad.
Miljöpartiets Anders Ekholm vände sig emot uppgifterna om att vargarna ska synts till mycket i centrala Ockelbo, vilket fick en man i publiken att bli upprörd och högljudd.
– Varg har setts på kyrkogården, mitt i samhället, och tre vargar har setts bakom en kiosk, nästan skrek mannen.
Enligt en annan person i publiken är folk bekymrade.
– De håller sina katter inne och går inte ut med sina hundar. De vill inte ha vargar på sina gårdar när de släpper ut hundarna, sade personen.

700 vargar för GYBS
Anders Ekholm har tidigare sagt att det inte är något fel på vargarna, utan att de är unga och nyfikna och därför är oskygga. När det under gårdagens debatt diskuterades hur många vargar som behövs för gynnsam bevarandestatus, sade Anders Ekholm att det behövs 700 individer.
Lars Beckman ställde senare frågan om vilka ändringar av propositionen som miljöpartiet skulle göra om de kom till makten.
– Att antalet vargindivider ska grunda sig på vetenskaplig bedömning och inte en politisk. Vi skulle i varje fall försöka riva upp propositionen, svarade Anders Ekholm.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. 1976 i Trysil

2014-05-04 17:26

Rapporterades om en flock på 4-5 djur som strök omkring i Trysiltrakten. Djuren påstods vara kända av norska forskare som trodde att det var nordiska överlevare. Djuren försvann och istället kom Nyskoga-paret. När DNA-analyser så småningom gjordes bevisades att de dels kom från Finland-Ryssland, dels var obesläktade med varandra. Det märkliga är att de norska forskarna inte försökte behålla den minsta hårtuss efter dessa vargar trots att de enigt egen utsago var kända sedan flera år tillbaka. Några fotografier togs inte heller. Man behöver inte vara konspirationstokig för att ana ugglor, förlåt varginplanterare, i våra myrmarker. Artiklar i NWT 76-08-11 och 76-09-16. Fler artiklar finns under 76 och 77

16. Slumpen

2014-05-03 13:55

De som påstår att vargen är inplanterad bör lägga fram dessa bevis, tycker Anders Ekholm.
Vore det inte dags att de som påstår att den inte är inplanterad, lägger fram sina bevis för att så inte är fallet?
Trots att jag gjorde vad jag kunde för att få fram någon indikation om att vargen ska ha vandrat från "Haparanda till "Värmland" för många år sedan, kunde jag inte hitta den minsta form av bevis på att så varit fallet. Inte en rivning av ren eller tamboskap, inte ett spår fick jag höra talas om. Det fanns inte ens indicier på att det var möjligt.
Kanske du sitter på dessa, Anders?
I så fall vore jag innerligt tacksam för att få läsa om dessa!
Jag är en nyfiken natur och jag vill nog gärna tro att jag är en ganska logiskt tänkande individ, även om förmodligen inte alla håller med om det men jag har samtidigt svårt att tro på slumpen i de flesta fall.
Det faktum att vargen skulle etablera sig på nära nog exakt den plats som ansågs lämplig under 70-talet av Sveriges 449 964 kvadratkilometer, ser jag inte som en slump.
Som sagt: Visa mig rapporter från rivningar, spår eller andra påtagliga bevis från den aktuella tiden!
Vargens vandring brukar som vi alla vet, mycket sällan gå obemärkt förbi.

15. #8 Värmlänning ...

2014-05-03 13:20

... hur menar du nu? Vilket parti menar du att man skall rösta på då? Alla etablerade partier i vår riksdag är för varg i högre eller lägre grad ...
Med eller utan Landsbygdspartiet är risken stor att det bli ett regeringsskifte i höst. Desto viktigare då, att vi kanske kan bli en motvikt i riksdagen, i alla frågor som rör småorter och landsbygdsfrågor.

14. Sen då?

2014-05-02 10:09

Det diskuteras hit och dit om huruvida vargarna är inplanterade eller ej. Om vi ska ha si eller så många vargar. Men SEN DÅ?
När vi har fått nog många vargar, så att övervägande delen av befolkningen tycker att det var bättre förr på -10:talet när det inte fanns så mycket varg. Låt säga att vi om 10år har ca:5000 vargar och dom börjar vara så besvärliga för så många att deras framfart till och med tas upp i Aktuellt kl:18:00 en Måndag kväll.
VEM SKA DÅ BÖRJA MINSKA/FÖRVALTA VARGSTAMMEN OCH HUR SKA DETTA GÅ TILL? Tror SRF och allt vad dom nu heter att vargproblemet kommer att försvinna eller att vargantalet kommer att stanna på 1000-2000 vargar bara för att dom tycker att det är lagom många vargar?
Jag tycker det skulle vara intressant med en seriös forskningsrapport som visar på hur många vargar som föds och dör i Sverige varje år, samt visar på hur tillväxten ökat dom senaste åren. Och en prognos som visar vad vi kan vänta oss om vi fortsätter att låta vargen sprida sej som nu.

13. Anders Ekholm

2014-05-01 21:52

Bra att du svarade. Eftersom jag är aningen äldre än dig, med en "bred" insyn i skog o mark i områden du refererar till, så har jag ändock missat detta med vargar i dessa områden. Jag har tidigt läst (och innehar) Svenska Naturskyddsföreningens " Rapport från Projekt VARG ". Du har säkert också läst denna rapport. Där talas ett helt annat språk än vad du återger. De ser återinplantering som enda möjligheten till varg i våra marker?
Skogsstyrelsens tjänstemän ansökte t o m i början på 80-talet om införseltillstånd för varg till landet ? Så fel de hade ?
Jag vill bara ha sanningen på bordet, först då kan vi påbörja en "sansad" debatt om gråbenen. ( jag skäms också en del över de djurägare som råkat illa ut då de skyddat sina får ).

12. # Anders Ekholm ...

2014-05-01 21:51

... varför inte lägga ett uppdrag hos riksdagens utredningstjänst om detta. Det är ditt jobb att utnyttja alla möjligheter för att nå sanningen. Det kommer vi att göra den dag vi sitter i detta hus ...

11. # 3

2014-05-01 16:20

Tycker du att informationen på SRF:s hemsida är objektiv, och därmed mera trovärdig?

10. Finnmarksbo

2014-05-01 16:20

Det är minnsan inte lätt att jobba för sanningen i frågan om vargens återkomst.
Många har hävdat att de har bevis för att vargen är inplanterad, men lägger aldrig bevisen på bordet. Andra, myndigheter, organisationer och enskilda personer som ansetts vara inblandade hävdar med emfas att man inte varit inblandad i någon utplantering. Så vem ska man tro på?
Däremot vet vi att vargar vandrar långt och i alla riktningar. Vi vet också att alla "moderna" vargar har finskryska gener. Vi vet också att finska gränsvakter under vintern 1977 konstaterade en mångfaldig ökning av vargspår kommande från Ryssland och att vi i Kirunaområdet året efter hade den första kullen på mycket länge i landet. Dessa vargar försvann snabbt, men vart och hur många fler ryssvargar invandrade under den tiden? Vi vet också att vargar med finsk/ryska gener påträffades redan på 50 talet i Skandinavien. Vi vet också genom norska offentliga rapporter om vargförekomst på 60 talet i gränstrakterna av Vrml och Dlr. Det ryktas om vargförekomst i samma område även från slutet av 70 talet osv. Det är fakta som räcker för mej i min uppfattning att vargförekomsten är naturlig. Till dess någon lägger fram bevis för annat skall tilläggas!

9. #Stridsberg

2014-05-01 10:59

Vargfakta är måhända inte helt opartisk men den rapporterar all fakta, alltid med källhanvisning. Den tar också upp artiklar som är avsedda ur värnarnas perspektiv. Jämför detta med det sk vetenskapliga fakta som presenteras av Skandulv, Grimsö, SLU, NVV där forskarna med stor sannolikhet har sin bakgrund i någon av de sk. värnarorganisationera. Te x tog ju NVV beslut i Lojakten på rapporter framställda av rovdjursföreningen (Fransson) Regeringens beslut om 170-270 vargar är taget utifrån underlag av forskare, sedan stämmer inte forskningsunderlagen överens med värnarnas åsikter varvid de beställer egna underlag av sina egna forskare. Dessa är på intet sätt vetenskapliga utan gjorda utifrån egna ställningstagande. (Redan innan SNF planerade att plantera in varg angav de GYBS i projekt varg, men mycket vill ha mer) Den svenska rovviltförvaltningen styrs idag av NVV, SNF och MP, alla i en allians och utgörs av samma personer. Detta hejas på av en journalistkår med samma åsikter.
Är detta den nya demokratin?

8. Miljöminister (mp) ?

2014-05-01 10:58

En röst på landsbygdspartiet är en röst på en miljöminister från miljöpartiet......

7. Härkomstfrågan ändå viktigast ?

2014-05-01 10:57

Herrar Ekholm och Stridsberg borde vara ödmjuka och jobba för att en gång för alla bringa sanningen i dager beträffande härkomsten! Efter det att vi fått sanningen på bordet och klarlagt vilka krafter som möjliggjort den situation vi har idag beträffande numerären på vargarna, så skulle det vara enklare att utgå utifrån "fakta". De flesta med insikt ser o begriper ju att vargens återkomst skett genom att vissa krafter i strid med gällande lagstiftning möjliggjort detta. Jag känner i vart fall Ekholm som "rättskaffens" person och hoppas därför att han jobbar för "sanningen på bordet" ?

6. #3, Ulf Stridsberg och trovärdiga källor

2014-04-30 10:39

Om nu Stridsberg anser att för honom trovärdiga källor finns, så kan väl Stridsberg ange dessa så att vi alla kan läsa dem och kolla trovärdigheten? Propositionen 2000/01:57 borde vara trovärdig, där uppges minst 5000 vargar behövas i Sverige. Och visst, dit är vi på väg i rask takt - ty ingen vet hur det skall gå till att begränsa vargstammen.
Jag ställde en fråga till Ulf Stridsberg i en tidigare tråd om hur "förvaltning" av varg skall gå till i praktiken, bland annat måste vi få reda på vilka lagar och avtal etc. som måste ändras för att kunna minska antal vargar när så behövs. Vi behöver även få reda på hur det skall gå till att få till stånd dessa lagändringar och avtalstexter, och hur lång tid det hela tar.
Så länge Stridsberg saknar svar på dessa frågor så är Stridsberg själv inte trovärdig.

5. Jag föreslår att...

2014-04-30 08:50

...ni röstar på Landsbygdspartiet oberoende nu i höst. Vi driver många landsbygdsrelaterade frågor, bland annat är vi emot frilevande varg.

4. Vetenskaplig grund

2014-04-30 08:50

Om man först bara "tycker" att det behövs 700 vargar och i nästa andetag säger att antalet vargar ska bygga på vetenskaplig grund, då kan man ju knappast bli trovärdig. Var finns den vetenskapliga grunden för 700 vargar? Ibland bara man tycker och ibland hänvisar man till vetenskaplig grund från kramar sidan helt beroende på vad som passar bäst för stunden.

3. Med Vargfakta som kunskapskälla

2014-04-30 08:49

Riksdagsman Ulf Berg (m) förklarade, under debatten i Ockelbo, att han skaffade sig insikt i rovdjursproblematiken genom att hämta kunskap från Vargfakta. Man kunde nog förvänta sig att en riksdagsman som Berg använder objektivare källor om han vill vara en beslutsfattare som står på en faktabaserad åsiktsplattform när han skall använda sin röst vid beslut i rovdjursfrågor i Riksdagen.

2. En röst på...

2014-04-29 13:02

den rödgröna röran är enbart ännu en spik i jägarsveriges kista.

1. Klara besked!

2014-04-29 11:21

Det var väl skönt att få veta? Det han säger är att en röst på S, VP eller S kommer att medföra att i praktiken är det MP som kommer att sköta de här frågorna. Herr Löfven har ju inte kommit med ett enda besked utan meddelar bara att det kommer att komma i god tid före valet vad det nu vill säga, 4 månader kvar...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB