• Pinewood

Mulbrist hotar i hagarna

AktuelltPublicerad: 2013-06-10 14:30

I stora delar av Sverige råder det brist på betesdjur, framför allt i de sydöstra delarna av landet. För att inte landskapet ska växa igen försöker nu Jordbruksverket att hitta lösningar på problemet.

Verket föreslår att de djur som finns ska användas på ett mer effektivt sätt, bland annat genom att låta dem beta på marker vartannat år för att kunna täcka större ytor. De menar också att marker kan betas vissa år och brännas andra år.
Ett annat alternativ är att gå över till ranchdrift, det vill säga låta djuren gå över större inhägnade arealer i stället för i mindre hagar. Det är enligt Jordbruksverket även ett sätt att närma sig gamla tiders beten på utmarker.

”Fler djurarter bör kombineras”
De djur som räknas in i Jordbruksverkets beräkningar är främst kor, får och hästar. De anser att dessa djur bör kombineras bättre på betesmarker än vad man gör i dag. De är inte främmande för att föra in andra betande djur som hjort, getter och ren för att fylla regeringens miljömål "Ett rikt odlingslandskap".

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

50. 49

2013-06-15 09:55

Om produktionen minskar eller är oförändrad kan då försäljningen öka? Eller menar du att vi gräver ner lammen?
Varje beslut om ökning i produktion innebär avvägning av lönsamhet, tidsåtgång, risker, investeringar, marknadens efterfrågan.
Tro mig Kokillen, efterfrågan finns och ökar kraftigt, mina lamm som ska slaktas i höst är alla beställda, likadant för alla mina vänner. Normalt skulle jag sparat rätt många tacklamm för att i någon mån tillgodose efterfrågan, till nästa år. Men kalkylen håller inte, tack vare vargplågan, mina fårbeten innebär bergborr kilometervis om man skulle utöka arealen, sätta upp klockrena sk.rovdjurssäkra (fnys) stängsel, slå gräs under lägsta tråden i princip dygnet om, och lika förbannat få besättningen slaktad.....och du vidhåller att vargplågan inte påverkar valen om en ny besättning eller utökning av befintlig?
Nja, man ser det man vill se, ta du och fråga fåravelsföreningen, vilka risker fårbönderna ser med sina besättningar, svaret kommer att bli vargplågan.
Tror du att fårbonden som nyss förlorade 21 tackor, är så intresserad av att fortsätta?
Nej, förstås inte, det blir granplantor istället.

49. GA #48

2013-06-14 21:35

Enligt Svenska fåravelsförbundet går det inte att dra några säkra slutsatser om produktonen har minskat ännu. Det finns en liten tendens att produktionen minskar men går inte att säga förrän 2013 är slut.
Sen har väl produktion och konsumtion inte med varann att göra.....Saab tex gorde ju bilar som ingen ville ha så dom fick slå igen.
Sen är det ju så tyvärr att när konsumenten står vid köttdiskaen så köper dom allra flesta det billigaste och det är det importerade köttet.

48. Men snälla kokillen

2013-06-14 09:51

Om produktionen minskar kan då försäljningen öka?
Skärp dig!

47. Roger Engstrand #42

2013-06-14 08:24

Enligt samma källa som du hänvisar till så har försäljningen av svenskproducerat lammkött minskat med 7,2% det första kvartalet i år, vilket torde innebära att svenskarna hellre äter nåt annat än lamm eller köper det billigare importerade köttet.

46. Ekholm, herdarna i Italien?

2013-06-14 08:24

I de områden i Italien där vargarna är talrika, så håller sig fårägarna med rejält underbetalda herdar för att fåren skall överleva. I små ynka jordkojor tvingas dessa arbetskraftsinvandrare från Balkan att bo dygnet om. Betalning ca 3.000 kr/ mån. Dessa vargar är ändå bara ca hälften så stora som våra inplanterade "ryssvargar", de största hanvargarna i Italien väger ca 33 kg.
Är det kanske så vi skall lösa problemet med mera betedjur i markerna?

45. Seleborg #43

2013-06-14 08:23

Om jag visste svaret skulle jag törs våga svara, men jag har ingen aning om fårhållningen i Torsby kommun. Men förmodligen har den minskat som det mesta inom jorbruket i Värmland.

44. Som vanligt...

2013-06-14 08:23

...gör Kokillen allt för att förringa vargens återkomst och dess återverkningar på svensk landsbygd. Ditt resonemang finner endast gehör hos de asfaltsbarn som till varje pris vill ha bort djurhållningen från svensk landsbygd. Du ger dem ett argument som skulle kunna vara användbart om det vore sant.

Men Kokillen, det är inte riktigt så enkelt. "vargens påverkan på antalet husdjur i Sverige är förnärvarande ytterst marginellt" Hur vet du det? Hur vet du hur många får det funnits i Sverige utan varg? Det vet du inte eller hur. Ett tips ska du nu få hur man skall tänka om man ska få en uppfattning om verkligheten: Vad vet vi? Jo, marknaden skriker efter lammkött och helst svenskt sådant, vi lammproducenter kan inte mätta efterfrågan på långt när, Importen är som Roger säger ca 70% i dagsläget. För 10 år sedan var den ca: 40-50%. För 20 år sedan 10-15 %. Vad är det då som hänt? Jo, populariteten hos lammköttet har ökat och ökar lavinartat. Delvis beroende på ett annat matlagningsideal, men framförallt på att våra utrikesfödda svenskar ser det som naturligt med lamm på bordet. Under de år som vargstammen vuxit i landet har alltså efterfrågan på svenskt lammkött ökat våldsamt. Under de senaste åren har vi sett vad vargen kan göra i fårbesättningarna, detta kommer inte att få ett slut med nuvarande rovdjurspolitik, tvärtom det kommer att eskalera. Rovdjursstaket är trams och kan möjligen minska vargslaktandet i marginalen, men kommer aldrig vara ett alternativ om vi ska kunna förse den svenska marknaden med svenskt lammkött.

Ok, vi vet att marknaden är stor och växer, vi vet att vargarna blir fler och fler, vi vet att importen ökar stort. Vi vet att priset på svenskt lammkött ökar något, men inte tillräckligt. Vi vet att myndigheterna pratar om hur viktigt det är att de gröna näringarna får leva, vi vet att utmarker växer igen i rasande fart, med minskande biologisk mångfald som följd. Vi vet en hel massa saker, och när vi gör det, så kan vi också ställa en massa frågor som blir väldigt relevanta: Hur många får hade det funnits om vargen aldrig etablerat sig igen? Hur många fler landsbygdsbor hade funnit en utkomstmöjlighet på landsbygden, hur många utmarker hade kunnat räddats från den mörka tysta granskuggan? Om vi leker med tanken att marknadsökningen bara skulle täckts av svenskt lammkött, hur många får hade vi då haft?
Nej, Kokillen, för att få en sann bild av verkligheten måste man tänka lite till, och det är inte alltid lätt, så ditt;"vargens påverkan på antalet husdjur i Sverige är förnärvarande ytterst marginellt" är kvalificerat skitsnack, för det vet du inte, eller hur?
Hur många blivande och nuvarande lammproducenter tror du, tänker börja med får eller utöka sina besättningar? Är vargen en parameter man tar hänsyn till? självklart gör man det. I min bekantskapkrets, som består av många lammproducenter är vi överens, det blir inga besättningsökningar även om vi önskat, för att en dag, när vi kliver in i hagen så ligger halva besättningen död eller döende i hagen. Tanken på det påverkar antalet får i mycket stor grad i Sverige idag. Slusatsen är att vargen påverkar antalet får i MYCKET stor grad i Sverige.

Vad säger du Kokillen? Vill du fortsätta leva i dimman med tunna argument eller vill du ta till dig verkligheten och bli en kunnigare människa? Det är bara att välja, men då måste man vilja finna sanningen utan baktankar.

43. Tror inte Ekholm vågar svara, eller Kokillen

2013-06-13 12:56

Vargen gjorde sitt inträde i Torsby kommun för 30 år sedan. Hur mycket har fårhållningen ökat sedan 1982 i kommunen? Det måste i så fall vara virtuella får för inte ser jag några när jag åker till och från Torsby.

42. Fårnäringen minskar

2013-06-13 08:32

För första gången på många år minskade produktionen av fårkött år 2012. Bara med några procent, men det är ett mycket allvarligt trendbrott eftersom efterfrågan på ekologiskt, närproducerat lamm/fårkött bara ökar. Importen svarar för runt 70% av förbrukningen i Sverige. Källa: Svenska Fåravelsföreningen.

41. LD #38

2013-06-13 08:32

Du skriver att fårhållningen i Värmland till stor del upphört, vad grundar du det påståendet på?
Antal får har de senaste fem åren minskat något men ganska marginellt det har de senaste trettio åren gått upp och ner med antalet men det finns fatiskt fortfarande 17000-18000 får i Värmland, men om du vill kalla det för obefintligt fårhållning är väl upp till dig.
Om det nu vore så enkelt att det går att skylla allt på vargen borde sådana län där det knappt finns varg tex Norrbotten, då borde ju antal får explodera där men där har antalet får minskat med hälften.
Jordbrukspolitik är inte helt enkelt, och vargens påverkan på antalet husdjur i Sverige är förnärvarande ytterst marginellt.

40. De som uttökat med får...

2013-06-12 17:15

... har knappast varit välinformerade om läget med varg. Den information som finns allmänt och från myndigheterna ger inte djurägaren någon anledning till oro. Man måste själv söka och tolka informationen för att kunna sia om framtiden. Det är många fårägare som kommer att se nyvakna ut...

39. till: var inte rädda

2013-06-12 15:09

Löser vi befintliga problem inom jord/lantbruket genom att införa nya?

38. Småland är SydÖstra Sverige.

2013-06-12 15:09

Nu är det så att Småland/Blekinge är sydöstra Sverige.
Det är också i denna del av Sverige som vargen härjar som värst bland fåren & resp länstyrelser driver stängslings kampanjer.
Med andra ord att bedriva någon typ av "Ranch" verksamhet ....
I värmland har fårhållningen till stor del upphört detta inte pga ekonomi utan pga varg.
Så nog är en växanda vargstam en självklar faktor att ta hänsyn innan man kommer med förslag av denna typ.

37. Nej

2013-06-12 15:09

Inte F-n e de vargen!!! Visst skulle jag haft får om inte vargen hade sitt revir märkande stråk max 100 meter från min gård. Nu har jag starka funderingar att köpa en betes putts å ha efter hjulingen. Inte ska då jag föda ett skade djur........

36. Just nu.

2013-06-12 15:08

I sydöstra Sverige härjar för närvarande sju vargar fritt i fårhagarna. Småland är faktiskt sydöstra Sverige.

35. Mulbrist

2013-06-12 15:08

Det är först och främst den politik som drivits som gör att det är få betesdjur. Förr fanns det små gårdar, små slakterier och små mejerier. Nu ska det var stordrift och det blev inte bättre med EU! Vargen är ett problem idag för de som vill ha betesdjur. Men går alla jägare, bönder och djurägare ihop och protesterar så måste ju politiken ändras. Så rösta på LBO!

34. Fårnäringen ökar

2013-06-12 15:07

Varg angriper huvudsakligen får och just får har ökat med drygt 50% i det mellansvenska vargbältet sedan millenniumskiftet.
I vargtäta län som Gävleborg, Dalarna och Örebro med så mycket som 53, 75 och 164 %
Källa: Jordbruksstatistisk årsbok 2001-2012

33. Djurbrist

2013-06-11 13:39

Oavsett om alla på jordbruksverket önskar fler betande djur så har 25 får rivits av varg i Småland den gångna helgen. Detta kommer att åtgärdas med import av fler vargar från Ryssland.

32. Inkomst

2013-06-11 09:39

Håller med 30, inkomsten för en mindre brukare är obefintlig. Man måste trots allt göra vissa investeringar även som månskensvandrande småbrukare och jag vill gärna ha ersättning för kvällsarbetet som man gör utöver det vanliga arbetet. Idag blir det inga pengar över tvärtom man får skjuta till för nöjet att förse stadsbor med mat och virke. Jag har laggt av och driver självhushållning jakt och viltvård. Vill man inte betala så får man svälta. Det blir svårt att ändra på den utvecklingen.

31. # 30

2013-06-11 09:39

Det ekonomiska utfallet blir väl inte bättre med varg i området. Det krävs betydligt dyrare och mer arbetskrävande staket. Bevakning dygnet runt. Men det är klart, vi kanske får EU-regler, när det gäller kravet på att ha djuren ute. Nu känns det som moment 22. Jordbruksverket har ju i dagarna kommit ut med att vi har för lite betesdjur. Ska bli intressant att se lösningen.

30. Förstår inte

2013-06-11 09:00

Att mjölk och köttbönder slutar med produktion har väl inget med vargen att göra utan mer en ekonomisk fråga. Detta framförallt hur mycket tid man lägger ner i jmf med den skrala/ibland osäkra inkomst som kommer tillbaka.

29. Sydöstra

2013-06-11 08:59

Inte för att jag är helt säker men inte är det väl speciellt mycket varg i sydöstra delarna av Sverige? Är inte problemet storskalig djurhållning där det blir alldelese för mycket jobb för dessa storbönder att portionera ut djuren på mulbeten. Vi kanske hellre ska se dessa områden lämpliga för varg istället för områden där man faktiskt vill bedriva mulbeten.

28. Regeringens mål

2013-06-11 07:58

Jo nu vaknar de till, detta har vi berättat i vargområdena för länge sedan men då skulle vi lösa det med stängsel. Ranchdrift och beta vartannat år, hur fa... skall detta lösas när kunskapen, intresset och framförallt viljan att förstå, att med rådande vargpolitik kommer de betande djuren att minska ännu mera.

27. Jag har sagt det förut...

2013-06-11 07:57

...och med en dåres envishet upprepar jag det igen: GÅ UR EU!!!!! Först då kan vi svenskar återupprätta vårt självbestämmande och ignorera habitatdirektiv och andra galenskaper som denna koloss på lerfötter pådyvlar oss. Ska man lyckas med ngt så måste man faktiskt börja i rätt ända.

26. Ytterligare en anledning...

2013-06-10 22:26

Ytterligare en anledning att inte låta vargen finnas i större stammar än minsta livskraftiga population!

25. Tiden är inne

2013-06-10 22:26

...nu när rovdjurspolitiken styrs från domstol är av rovdjursvännerna. Är det dags att rovdjursvännerna ställer upp och lär rovdjuren att äta det gräs och sly som de betande djuren annars har tagit hand om. Då är problemet löst med igenväxande betesmarker.

24. Allt beror inte på vargen!

2013-06-10 22:25

Mulbristen beror inte på rovdjuren omän dessa på senare tid blivit ett problem även i södra Sverige. Lantbruksnämnder har i 50 år förespråkat stora besättningar för lönsamhetens skull. Samtidigt betalar staten ersättning för att plantera gran på prima betes/jordbruksmark, vilket medför att viltskador på tall ökar. Så länge brukare av mark följer statliga verks riktlinjer kommer småskaligheten samt alternativa bruksmetoder av jord och skog att omöjliggöras. Lägg därtill att konsumenten gärna betalar mer än dubbelt så mycket för 1 liter vatten jämfört med 1 liter mjölk så är det förståeligt att de väljer billigt importerat kött istället för närproducerat. Sedan kan säkert rovdjurspolitiken vara droppen men hinken har redan fyllts upp.

23. Mer kommer det att bli

2013-06-10 22:23

Är det brist nu så kommer det inte att bli bättre av att fårägarna lägger av och vem vågar ha sina ponnies eller föl på bete om det finns varg i närheten, de får gå i en rastfålla nära huset och tas in om nätterna.

22. Vi ville haft får

2013-06-10 22:23

Vi var inne på att skaffa några får eller möjligen getter, dels till en del av vår stora tomt och dels till de hektar vi funderar på att köpa till.
Nu när vargen verkar ha etablerat sig i området, vilket rivningarna i Urshult, Lönsboda och Osby, pekar på, så är fåralternativet helt uteslutet för vår del.
Istället får det bli röjsåg och grästrimmer, även om det går helt stick i stäv med den miljömedvetenhet många av oss har.
Sätta upp ett någorlunda vargsäkert stängsel på vår "stenåker" kan SNF och andra pyssla med om det roar dom. Det lär krävas en kobra för att få ner stolparna där de borde vara, om det ska finnas en chans att vargen hålls ute.
För övrigt har man sett varg inne på minst två tomter i vårt område. Svärdottern hade den på "några meters håll" för någon vecka sen. Den brydde sig inte ett dugg och den skygghet som man påstår att vargen har, var som bortblåst.
Även vid det andra tillfället jag känner till, visade den inga som helst tecken på att vilja fly.
Att tro att djurhållningen kommer att öka med en allt mer ökande vargstam är en typisk Stockholmsutopi.

21. #16 Nej, vargarna har inte....

2013-06-10 22:20

skapat dagens mulbrist. Det har ingen påstått heller. Men att dagens kraftiga ökning av vargstammen lär försvåra alla planer på att utöka antalet betesdjur är en enkel slutsats man kan dra ifrån dagens fakta.

20. re: men är det verkligen vargen

2013-06-10 22:19

Det är knappast vargen som är enda orsaken till att djurhållning inte är ekoniomiskt lönsamt, men det är en bidragande orsak och säkerligen spiken i kistan.

19. sVERIGE

2013-06-10 22:19

Vad har hänt med de s.k. beslutsfattarna i vårt land?
Den ena tokigheten på den andra,den tredje, d...o.s.v. Jag blir bestört,
vad kommer detta vansinne att sluta med?

18. Cirkusen fortsätter.

2013-06-10 22:19

Hur vore det om Naturvårdsverket och Jordbruksverket talade med varandra? Det ena "Värket" vill fylla Sverige med rovdjur, det andra "Värket" tycks inte ha fattat det. Utan börjar nu inse att en fantastisk lantbrukskultur nu håller på att försvinna. Eskil Erlandsson tycks nu vara den enda som tror på visionen om matlandet Sverige ... . 2014 åker Eskil, Lena Ek och resten av Centerpartiet ut ur Riksdagen. Det värsta med det är att de inte tycks fatta varför?

17. Konstigt

2013-06-10 17:47

Det beror nog på att det finns för lite varg.

16. Men är det verkligen vargarna...

2013-06-10 17:47

...som är orsaken till mulbristen i sydöstra Sverige? Vore intressant att få veta vad den verkliga orsaken till detta är. Har muldjur minskat i området? Om ja, varför? Vad kan man göra åt det? Om nej, vad beror det då på?
Så många rovdjur finns det inte (än) i sydöstra Sverige att det skulle vara de som är orsaken till mulbrist.

15. Enkel lösning

2013-06-10 17:47

Se till att vargen försvinner så att bönderna vågar skaffa djur som betar i hagmarkerna

14. Är det

2013-06-10 17:03

Junsele renarna som ska köras ned till Österlen? Djurvän med flera kanske tycker att samerna ska gå ned med dem som man alltid gjort förr i tiden. Ja vad säger man

13. Lätt lösa detta problem....

2013-06-10 17:02

Alla som idag har kor, får och hästar skickar dessa till slakt och köper lamadjur istället, eftersom vargen inte tar lama. Alla problem löser sig snabbt och på ett sätt som miljöorganisationerna vill. Korna är ju den största miljöboven vi har, mjölken importeras iaf , köttet tar vi ju också från utlandet, främst Argentina, Danmark och Irland. Så vad är problemet? Ja möjligen att vargen inte har någon mat när alla rådjur och älgar och renar tagit slut, men då får vi väl ställa upp och utfodra dom. Då uppstår ett nytt problem, men problem är till för att lösas, vi får ju inte utfodra med tamboskap så vi kanske kan importera ren- och älgkadaver från Ryssland, för har vi importerat varg därifrån kan vi väl köpa maten till dom därifrån också.

12. Dressyr

2013-06-10 17:02

Rovdjursföreningens förstår sej påare kan dressera Vargar till att äta gräs

11. Betald herde

2013-06-10 16:34

Nu kanske man kan byta yrke, statligt betald vakt av boskap. Denne utgift borde rymmas i vargbudgeten då den verkar bottenlös.

10. Större inhägnade arealer?

2013-06-10 16:26

Det beror ju på om man har tillgång till dessa arealer. Man kan väl inte hägna in någon annans mark? Dagens jordbruk är ju "ensidigt" endera har man kor, köttdjur, får eller hästar. Det är vi små som har tillgång till alla djurslag, men i liten skala. Svensk politik har ju hela tiden arbetat mot småskaligt jordbruk, men sent ska syndaren vakna.

9. För över...

2013-06-10 16:26

...jaktfrågorna till Jordbruksverket så samma myndighet har ansvaret för det som rör de areala näringarna.
Då måste rovdjurens skadeverkningar vägas mot andra behov i samhället.
Jordbruksverkets tankar är OK men omöjliggörs av Naturvårdsverkets tunnelseende.

8. Hur går detta...

2013-06-10 15:51

...ihop med vargexperimentet?

7. Ojdå!

2013-06-10 15:50

Mjölken och grisköttet betalas sämre, reglerna blir krångligare och dyrare att följa och nu skall svindyra stängsel upp för att skydda mot rovdjur.
Och denna förbluffade myndighet undrar vad det var som hände??
Sambete mellan ren och get verkar jättebra i Skåne.

6. Men hur...

2013-06-10 15:50

...ska det lösas? Med rovdjursstängsel eller ska varje grupp ha en skyddsjägare som följer med? De bör nog lösa det problemet först innan detta går att lösa.

5. Varg är Sveriges heliga ko!

2013-06-10 15:49

Eller ännu enklare, ta bort vargen som reducerar antalet betesdjur ännu mer i framtiden. Jordbruksverket tycks dessutom tro att djurhållning är extremt lönsamt eftersom de föreslår bete vartannaat år. Så vitt jag förstår innebär det vargstängsling på dubbelt så stor yta per djur. Och det skall till stor del bekostas vid anläggningen och dessutom underhållas. Nej Jordbruksverket, det är dags att slakta den heliga kon vargen och det snabbt! Inse att det är den som är det akuta hotet mot vår biologiska mångfald om ni skall ha någon trovärdighet kvar.

4. Vargmat

2013-06-10 15:49

Jaha, nu vädjar man om mer mat till vargarna.

3. Bra idé!

2013-06-10 15:48

Men börja med att ta bort regeln om max 50 träd/ha! Man skyller på EU-regler som vanligt, men i Frankrike anbefaller man gladeligen 200 träd/ha. Fortsätt sedan med att anställa ett gäng som kan sköta om våra förbaskade "rovdjursavvisande" stängsel - eller ännu bättre: utrusta dem med vapen och sätt dem att vakta vår boskap mot fr.a. varg!
Medans man ändå är på gång kan man lära av Norge där man beslutat att landsbygden ska hållas levande och där bidragen går till de små som behöver och inte i första hand de stora som inte ens vill att korna ska gå ute på bete!
Som vanligt kanske man ska starta med de man har: alla som i dag låter djuren sköta merkerna trots rovdjdurshot och andra problem!

2. Hur...

2013-06-10 15:48

... hänger det ihop med att djuren skall vara hemma pga. vargen?

1. Hur tänkte man nu?

2013-06-10 15:47

Med en ökande vargstam blir detta omöjligt att uppnå!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB